Istennél nincs változás vagy változás árnyéka

Jakab 1:16-25

a)A változás foglalkoztat

Mikor foglalkoztat minket a változás?

Amikor szükségét érezzük és mi akarunk változtatni, és amikor rá kényszerülünk a változásra, változtatásra, mert úgy alakulnak az eseményeink.

Bennem ez most összekeveredik. Tudom, hogy sok mindenben változnom kell, és ezt a körülmények is kényszerítik bennem.

Hogy jelenik meg az életünkben a változás?

Sokáig nem voltunk valahol és újra felkeressük a helyet. A látottak arra kényszerítenek, hogy azt mondjuk, mennyire megváltozott itt minden. Ugyanígy egy személlyel is. Ha sokáig nem találkozunk, így fogadjuk egymást: mennyit változtál, vagy épp azt kell mondani, hogy nem változtál semmit. Ugyanolyan vagy, mint évekkel ezelőtt.

A változás tehát időnként valamilyen meglepő megfigyeléssel, megállapítással lesz tudatossá.

A változás történik és végzik.

A magára hagyott falu is meg fog változni. Ez történik vele. A felújításban is változik a ház, de azt tudatosan hajtják végre.

*A magára hagyott ember is változik. A felújítás tudatos munka. Értjük? Az, aki nem törődik semmivel, az is változik, csak valószínűleg rossz irányban. Romlik, pusztul, szétesik, betemetődik, elmúlik. A tudatos munka – Isten és önmagam munkája – révén a változás pozitív lesz, lehet.

A hétköznapi használatban is látható, hogy gyakran a történő változások rosszak, a végrehajtott változások jók.

Megváltozott a gazdasági helyzet: rosszabb lett a gazdaság. Megváltozott a barátságuk: már nem barátok. Megváltozott a munkamorálja: már nem dolgozik olyan elhivatottan. Első blikkre a változás kapcsán az jut eszünkbe, hogy valaki elromlott.” Forrás: http://www.ujragondolo.hu/sokvaltozos/

Megváltozott a munkaképessége. Megváltozott az egészsége. Ezek is azt mutatják, hogy történt valami, ami nem jó.

A pozitív változásokat egyből új dologként mutatják be.

Megújult a belváros, a piaccsarnok, a honlapunk. Megújult a támogatási rendszer.

Egy esetben használjuk a magától bekövetkező változást pozitív értelemben. Ezt a tavaszi változásra alkalmazzuk: Megújult a természet.

*Érdekes. Ez nem munka? Ki végzi? Isten csodálatos munkája ez.

b)Milyen ütemben, milyen időszakokban történik meg a változás?

A változás folyamatos. Minden pillanatban történik valami, és az változást okoz. Ebben a világban soha nincs állandósult állapot.

Bennünk a légzés és a szívdobogás által folyamatos változás zajlik. A gondolataink pillanatok alatt változnak.

Körülményeink is állandóan változnak, hol gyorsan, hol lassabban.

Sok változást hosszú folyamatként látunk, visszatekintve tudjuk értelmezni, ahogy azt a fenti példákban láttuk. Néha vannak azonban olyan helyzetek, amikor pillanatok alatt megy végbe külső és belső változás.

Robbantásos merényletek Volgográdban. Hatalmas változásokat generáltak emberekben, biztonságban, politikában, olimpia szervezésben.

Egy rossz hír. Egy rossz szó. Egy hirtelen fájdalom pillanatok alatt képes hatalmas változásokat véghez vinni bennünk érzelmileg, gondolatokban, megnyilvánulásokban.

Ezek mind az úgynevezett történő változások.

Mi a helyzet a végrehajtott változásokkal?

A végrehajtandó változásokat hosszúnak és olykor nehéznek látjuk, ilyennek éljük meg. Ez még akkor is igaz, ha egy erősen motivált változásról van szó.

Ha valaki eltervezi, hogy kifesti a lakását, az egy kívánt, jó irányú változás. Szükségesnek látja, feltételei megvannak, érzi a hasznát, várja az élvezhető végeredményt, mégis nehéz. Azért, mert munkával jár, mert áldozatot követel, mert felforgatja a megszokott életet. A kezdéskor meglévő öröm, lelkesedés elfogy, ha lassabban haladunk, mint gondoltuk, ha menet közben nem várt akadályok, problémák merülnek fel. A motiváció is lehet, hogy már csak annyi lesz, hogy csak legyünk túl rajta.

A végrehajtandó változások a lassú történő változásokat akarják gyorsan megoldani, eltüntetni, visszafordítani.

A több nap alatt összegyűlt port néhány perces törölgetéssel akarjuk eltüntetni.

A több óra alatt leesett havat percek alatt akarjuk ellapátolni.

Az évek alatt felszedett túlsúlyt hetek – merészebbek napok – alatt akarjuk leadni.

Lassan öregszünk meg, de gyorsan kell a következményeire reagálni. A gyengeségre, a betegségekre, a teherbírás csökkenésére.

Mindezt értelmezzük lelkiekre!

Sok minden történik velünk, melyek valamilyen változást eredményeznek. Bármennyire is akarunk figyelni, nem mindig sikerül minden bennünk lezajló változást kézben tartani. A lélek készsége mellett a test erőtlensége kísérthetővé tesz minket, ami sebezhetőséget jelent. Ennél fogva döntéseinkbe is hiba csúszhat. Ezek változásokat hoznak, melyek negatív hatásúak lesznek.

Annak ellenére, hogy a folyamatokban nem szenvedő alanyok, hanem aktív szereplők vagyunk, úgy érezzük, hogy minden csak történik velünk.

*Egy merész gondolat bontakozik bennem. Lehet-e állítani, hogy bennünk a lelkieket nézve semmi nem történik úgy, hogy ahhoz semmi közünk, hanem mindenben kivesszük a részünket. Akkor is, ha nem figyelünk, nem vesszük komolyan a helyzetet, nem vagyunk elég fegyelmezettek.

Péterék alvása a Gecsemánéban történt velük, vagy aktívan végrehajtották? Különösen hathat a kérdés, hisz az alvást úgy értelmezzük, hogy az történik velünk.

A körülmények mégis azt mutatják, hogy azért kaptak figyelmeztetést, hogy ez az esemény ne következzen be. A figyelmeztetés és az elkerülésére adott tanács lehetőséget nyitott az elkerülésre.

*Semmi nem történik csak úgy.

c)Hogyan történhet bennünk változás?

Minden jó Istentől származik

A jó változások biztosan Istentől jönnek.

Sok megtévesztő hatás jöhet, ami olyannak látszik, hogy az valami jót adhat, de csak becsapás. Ne tévelyegjetek – írja Jakab. A kísértő kecsegtető ígéretei bármennyire jónak látszanak, nem nyújtanak jó, értékes, örök érvényű pozitív változásokat.

Ha jó változásokat keresünk, munkálunk, azt Istennel együtt kell tenni.

Isten nem változik

Két speciális kifejezés van itt, ami ráadásul az újszövetségben egyedül itt található meg. (Hapaxlegomenonnak hívják az ilyen szavakat, ami csak egyszer fordul elő)

G3883 παραλλαγή (parallagé)

– váltakozás; változás

Etimológia: G3844 + G236

G5157 τροπή (tropé)

– fordulat, visszafordulás, változás

Etimológia: a trepó-ból (fordít)

A fogalom jelölésére az ÚSZ-ben a g. parallage és trope szavak szolgálnak, ahol is a trope speciális csillagászati szakkifejezés, míg a parallage egyaránt használatos általános értelemben, valamint a csillagászati szakmai nyelvben. A csillagászat körében használva mindkét szó azokkal a változásokkal kapcsolatos, melyek az égbolton, ill. magukon az égitesteken figyelhetők meg: a nappalok és az éjszakák időtartamának szemmel látható váltakozásai, a Nap pályájának különbözőképp való észlelése (hol magasan jár a Nap, hol pedig lenyugszik), a Hold növekedése és megfogyatkozása, a bolygók és csillagok tündöklésének változásai a különböző napszakokban, ill. légköri viszonyok között.

A parallage a csillagok helyzetváltoztatására, mely észlelhető a feljövetelükkel, illetve lemenetelükkel, a trope pedig a bolygók és csillagok mozgásából eredő változásokra utal, amint pl. a Nap lemenetelével ráborul a sötétség a Földre, feljövetelével pedig elönti a Földet a világosság.

A Jak 1,17 mindkét szót használja, de nem speciális csillagászati értelemben, hanem képletesen. Azt akarja ezzel Jak kijelenteni az égitestek atyjáról, a világmindenség Uráról, hogy benne nincsen semmiféle elváltozás, vagy fény-árnyék-váltakozásból eredő elsötétedés (Jak 1,17). Isten fölötte áll azoknak az örök váltakozásoknak, melyekről a csillagok fényváltozásai tanúskodnak. Isten változhatatlan fény, örök fény, kizárólag csak fény és semmi más. Vagyis az ő természetében nincs változás, az isteni jóság nem megy át gonoszságba. Forrás: Keresztyén Bibliai Lexikon

Istenben önmagában sincs változás és emiatt a személye hatásaiban nincs változás. Ez a megbízhatóságot jelenti a változás szükségességét és végrehajtását tekintve.

Sok esetben a törvényi változások miatt azok, akik ezeket alkalmazzák, nem tudják, hogy is kell végrehajtani a feladatokat. Változnak a szempontok, szabályok, így a változtatások bizonytalanná válnak. Istennél ez nem áll fenn. A hozzá szabott változásban nem lesz ilyen kétség.

Ennek ellenére előállhat olyan helyzet, amikor nem tudjuk, nem látjuk, mit kell tenni, hogyan kell változtatni, de az nem az ő megbízhatóságának változása miatt van, hanem még nem látjuk, mit akar ő.

A változás jó adomány és tökéletes ajándék

Ez annak ellenére igaz, hogy sok tennivaló van vele kapcsolatban. A mi fejlődésünk, elért állapotunk, pillanatnyi hitbeli helyzetünk felülről való adomány, ajándék.

A szavak itt is érdekesek.

G1394 δόσις (doszisz)

1) adás

2) ajándék, adomány

Etimológia: a G1325 származéka

G1325 δίδωμι (didómi)

1) ad, ajándékoz

2) átad, odaad, átnyújt; rábíz

3) megad, részesít; enged

4) kiad, megad, megfizet, visszaszolgáltat

5) tesz vmivé, rendel vmiül

6) állandósult kifejezésekben: (hangot) kiad, (véleményt) nyilvánít; (parancsot) ad

Etimológia: alapszó a dó* tőből

G1434 δώρημα (dóréma)

– adomány, ajándék

Etimológia: a G1433-ból

G1433 δωρέομαι (dóreomai)

– (ingyen) odaad, átad, kiad; ajándékoz

Etimológia: a G1435-ből

Jó adomány, ami egy egy megfizetett érték is lehet, de a tökéletes ajándék az ingyen kapott dolgot jelent.

Újjászületéssel kezdődik

Egy befejezett tényként említi Jakab ezt. Ez elengedhetetlen a mi fejlődésünkhöz, de itt nincs lezárva semmi. Megkaptuk a lehetőségét a változás folyamatára, de végig kell menni rajta.

Ahogy egy felvételi után jön a sok tanulás, dolgozat és vizsgák.

Ahogy egy munkahelyre való bekerülés után jön a sok munkanap.

Ahogy egy csapatba való bejutás után jön a sok edzés, meccs, győzelem, vereség.

A kezdeti lehetőség nagy ajándék, de a személy szempontjából még nem jelenti a tökéletességet.

Jön a kemény munka Isten kegyelmében

Az igénk további szakasza mennyi tennivalót sorol fel. Mindezt azokra nézve, akik újjászülettek.

Hát nem lett minden újjá? Miért kell ennyi erőfeszítés még?

2Kor 5:17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.

G2537 καινός (kainosz)

1) új; friss, használatlan

2) újszerű, ismeretlen, szokatlan, meglepő

Etimológia: alapszó

Az újjá lett új teremtés nem tökéletes, hanem friss, még nem használt. Valamire elkülönített, valamire szentelt. Régen a konyhában voltak ilyen edények, melyeket kimondottan egy célra használtak csak.

*A sok haszontalanra használt, sok mindennel beszennyezett életünk az újjászületéssel megtisztult, és Isten alkalmassá tette arra, hogy az ő szent munkájára alkalmas legyen. Használható eszközzé vált a kezében.

De eszköznek kell lennie. Munkában kell részt vennie. Ez a munka változásokat hoz. A környezetben és önmagában is.

d)Alkalmazás

Szükséges-e változás?

Kétféle képen vizsgáljuk ezt. Szükséges-e nekem változnom? Kell-e a gyülekezetnek változnia? Én úgy látom, együtt kell változnia életemnek és a gyülekezetnek is. Az a jó, ha ezek egy azonos irányban történnek, egy cél, Isten átfogó akarata révén.

Történjenek ezek, vagy megdolgozunk érte?

Ki dolgozzon érte? Ha más dolgozik és részese leszek a változásoknak? A másokban végbemenő változások által történhet bennem is csak úgy változás?

Ha nem dolgozunk a változásokon, milyen változások fognak történni?

Hogyan segítsük egymás változásait?

Hogy lássuk meg a közös változási szükségleteket?

Hírdetés