Kornéliusz „megtérése”, megkeresztelkedése

Mi kell az üdvösséghez?

Apcsel 10:1-48

a)Bevezetés

A történetet részekre bontva tárgyaljuk.

Első a Kornélius látomása és reakciója.

Második a találkozás.

b)Egész családjával együtt istenfélő

Ritka az ilyen család és családfő. Pedig egy pogány katonáról van szó.

*Ki mondhatja el magáról, hogy mindenki a környezetében azt mondja róla, hogy kegyes, istenfélő ember?

Ha így is van, lehet tovább menni.

c)Jókedvű adakozó

Alamizsnát osztogatott. Sokat.

Nemcsak a megfoghatatlan imádkozás volt a kegyessége mércéje. A rászorulók támogatása is.

Sok irgalmas, jó szándékú, segíteni kész ember van a világon. Ennyi elég?

A jó cselekedetek fontosak az utolsó ítélet szempontjából. De a hitre is szükség van.

d)Szüntelenül könyörgött

Mindig megérint az ilyen jellemzés. Az élete egy folyamatos imádkozás volt. Hogy lehet ez? Egy folyamatos beszélgetés valósul meg az életében. Istent egy állandóan jelen lévő társként kezeli az életében.

e)Egyik imádkozáskor angyal jelenik meg

Látomás, angyal megjelenése, személyes megszólítás.

Már ez is egy nagyobb megtapasztalás, mint amit eddig átélhetett.

f)Az angyal elismerő szavai

Emlékeztetőül feljutottak Isten elé az imádságok és az alamizsnák.

g)Van még lehetőség tovább lépni

Küldj Péterért Joppéba!

Szükséged van még valakire, aki tovább tud vezetni a hit útján.

*Akarsz-e tovább haladni a hit útján?

h)Azonnal engedelmeskedik

Elküld azonnal Péterért.

Közben készülődik, rokonokat, ismerősöket gyűjt a házába.

Hírdetés