Kornéliusz „megtérése”, megkeresztelkedése

Nincsenek véletlenek, Isten érted rendezi a dolgokat

Apcsel 10:1-48

a)Előzmények

Kornéliusz helyzete. Elismerésre méltó, még az angyal is ezt mondja. Kérdés: Ennyi elég? Kell még több? Lehet még több?

b)Mindeközben…

Joppéban is imádkozik valaki.

Péter éhes. Ennek ellenére imádkozik, és extázisba esik.

Aki az üzenetet viszi, még nincs kész a találkozásra. Még előítélet él benne a régi törvény alapján. Istennek dolgoznia kell rajta.

*Isten Pétert önmagáért is formálja, mert neki sem jó, ha személyválogató, ha lenéz más nemzetbeli embereket.

*Másrészt Kornéliuszért is formálja, hogy tudjon neki beszélni Istenről.

*Elhiszed, hogy Isten sok mindent megmozgat érted a háttérben?

*Elhiszed, hogy Isten téged is formálni akar, hogy rajtad keresztül elérjen embereket?

*Figyelem! Istennek a legtöbb munkát azokban kell elvégezni, akik már régóta hívők, vagy vallásosak, hogy rajtuk keresztül is tudjon működni, embereket elérni.

Le kell küzdeni a megkövesedett dolgokat, véleményeket, szokásokat, hogy Isten tudjon használni.

*Hol állsz abban a folyamatban, amire Pál is eljutott? (1 Korintus 9)

Lényeg: Isten az akadályok elhárulásán dolgozik folyamatosan.

*Te mennyire küzdesz az akadályok elhárulásán?

Komolyan tudod venni az ige tanácsát? Zsidók 12:1-től

c)A találkozás

Kornéliusz sokaságot toboroz.

Nem fél attól, ha mások is látják mi történik vele, benne.

Azt akarja, hogy mások is részesei legyenek annak, amit Isten végez.

Hisz abban, hogy amit hallani fognak, az életet formáló üzenet lesz.

*Egy példa a házicsoport szerveződésére. Valóban nem csak a templomban lehet imádkozni és találkozni Istennel.

Kettős vélemény:

  • Ha valakit templomba invitálnak, kifogásként mondja, hogy nemcsak ott lehet imádkozni. Ahhoz nem kell oda menni, ha valaki imádkozni akar.

  • Ha valahol a templom mellett házi alkalom is van, akkor azt mondják, hogy az imádkozás a templomba való.

*Nem lehet, hogy az ember mindig csak kifogásokat keres, ha valami nem az elképzelése szerint történik a kegyességi kérdésekben?

Hódolat – én is ember vagyok

Kornéliusz igazi alázatról tesz bizonyságot. Persze kicsit olyan, mintha még lenne benne a régi több istenimádathoz tartozó bálványimádatból.

A kegyes, istenfélő, imádkozó, adakozó példaértékű személy is követ el hibát. Nem tökéletes az istentisztelete. Nem baj. Ezért van szükség a találkozóra.

Kornéliusz tiszteli a tudatlan, iskolázatlan halászból lett apostolt. Egy katonatiszt magasabb beosztású, magasabb iskolai végzettségű, mégsem használja ki ezt az állapotát az Isten előtt.

Péter nem használja ki a helyzetet. Ő is alázatosan kezeli a szerepét. Nem lett belőle „tisztelendő”, sem Krisztus földi helytartója. Ember maradt.

*Ne legyenek bálványozott személyek előttünk. Kerüljük azt, amibe a Korintusi gyülekezet került. 1 Korintus 3 – Én Pálé, én Apollósé, én Kéfásé vagyok. Még igehirdetők se legyenek imádott személyek.

Az istenfélelem egyik leghatározottabb jele, ami Jézustól tanulandó jellemző is, az alázat és szelídség. Ez nem szavakkal kimondott önjellemzés, hanem tettekben bemutatott gyakorlat.

*Milyennek ismernek az emberek? Látszik rajtad az alázat?

A változás és változás készsége

Péter őszintén elmondja, hogy egy nappal korábban bizony nem tudott volna eljönni, mert más volt a véleménye az ilyen fajta pogány emberekről.

*Te milyen változásokról tudsz beszámolni?

*Milyen nagy változásokat éltél meg utoljára az életedben, amit a hit útján való járáshoz munkált benned Isten?

*Mennyire tudod ezt elmondani, magasztalva ezzel Istent?

d)Hogy meghallgassuk, amit rád bízott (neked parancsolt) az Isten

Kornéliusz Pétertől akarja hallani az Isten üzenetét, mert az angyal ezt mondta neki.

*Hálás lehetsz, hogy hetente többször is meghallgathatod, amit Isten a szolgáira bízott, hogy rajtuk keresztül téged tanítson, neked üzenjen.

*Megvan benned a kíváncsi, őszintén kereső ember meghallgatási készsége?

Miért kell ez? Mert ezen keresztül munkálódik a hit. A hit hallásból van, a halás pedig Isten igéje által.

Bár Kornéliusz hisz, de vágyik többre annál, mint amire eljutott.

Az üzenet, amit közvetít, az parancs. Parancsba adott kijelentés.

e)Péter csodálkozó felismerése

Azoknak, akik már követik az Urat, tanulhatnak Péter példájából. Szinte rácsodálkozik, hogy Isten előtt kedves mindenki.

Megismer új személyeket, egy új családot, és rájön, hogy ezek is kedvesek Isten előtt. Ehhez kellett, hogy engedje magát formálni, és vezetni addig, hogy belépjen otthonukba.

*Akarod Isten kegyelmének csodáit átélni? Akarod látni, hogy Isten a minden embernek kegyelmet ad, mindenkit szeretettel fogad? Akarod látni, hogy változnak életek Isten kegyelme folytán? Vállalj közösséget velük, vidd a jó hírt nekik.

f)A találkozás csúcspontja

A Péter beszéde a csúcspont.

Az Istennel való találkozás csúcspontja midig az, hogy mit mond nekem Isten.

Mit mondott ma?

*Azt üzeni, hogy annyira fontos vagy neki, hogy mindent érted mozgat meg a háttérben. Minden akadályt miattad igyekszik elhárítani, hogy neked biztosítson találkozást.

*Te félre tudsz tenni minden akadályt, hogy a találkozásaid zavartalanok legyenek?

Hírdetés