Áldozat és kegyelem az Ornán szérűjén

2 Sámuel 24:10-25, 2 Krónika 3:1

(Három esemény, egy helyszín – Egy hosszú távú terv)

a)Bevezetés

Mindenkinek vannak az életében helyek, melyek jelentőséggel bírnak, amihez átélések, élmények kapcsolódnak, és ezáltal emlékezetesek az ember életében. Van olyan hely is, ami a történelem során különböző személyeknek volt nagy jelentőségű. Ezek ugyan egymástól különálló történések, mégis egy lényegre, egy cél teljesülésére mutatnak.

Mi a jelentősége a Mórija hegyének, Ornán (Arauna) szérűjének és a templomhegynek? Mit üzennek a hozzájuk kapcsolódó történetek és mi a személyes hatásuk életünkre?

b)A probléma oka a létszám kérdése

A helyzet, amiben kibontakozott Isten haragja és irgalma, amiatt alakult ki, mert Dávid közel tíz hónapig tartó népszámlálással tárta fel népe lélekszámát, összetételét. Ez miért baj, hiszen egy ilyen lépés lehet pusztán statisztikai folyamat? Ahogy minden népszámlálásnak, úgy ennek is célja volt. Ezt közvetlenül nem tudjuk, de arra következtethetünk, hogy Dávid valamit kezdeni akart ezzel az információval. Katonai, gazdasági célzatú lehetett, vagy egyszerűen királysága vége felé egy eredményességi kimutatást akart végezni. Mit értem el, mire jutottam? – foglalkoztathatta a kérdés.

Bárhogy is legyen nem jó program volt a népszámlálás.

A Biblia több történetében látható, hogy Isten ha számolja a népét, soha nem nagy létszámot akar maga előtt látni, hanem eleget. Elegendőt mennyiségben és minőségben. Isten tud jót kezdeni és elvégezni a kevéssel és a sokkal is. A létszám önmagában egy állapot nem kell célnak lennie soha.

Érezzük ezekben a gondolatokban az érintettséget? Mi is hajlamosak vagyunk sokszor létszám szerint gondolkodni. A létszám gyarapodását mindenek feletti célnak tartani. Nem kell ennek kényszerében élni, önmagában ezt célkitűzésként meghatározni. Ráadásul, ha ehhez valakiben még olyan is hozzá társul, hogy azzal több adakozó lesz, több szolgáló által kevesebb lesz a rám eső rész, érdekesebbek, színesebbek lesznek az istentiszteletek, azt számoljuk, ebből mennyi az én szolgálatom gyümölcse, azzal hasonló helyzetbe kerülünk, mint Dávid.

*Bár nem lényegtelen, mennyien vagyunk, ne éljünk a létszám kérdés feszültségében. Legyünk hálásak a jelenlegi létszámunkért és álljunk szorgalmasan a munkához, a szolgálathoz és valljuk azt, amit Dávid tábornoka mondott:

2Sám 24:3 De Jóáb ezt felelte a királynak: Szaporítsa meg Istened, az Úr a népet százannyira, mint amennyi most, és gyönyörködjék benne az én uram, királyom! De miért leli kedvét az ilyen dologban az én uram, királyom?

c)A vétek következménye veszteség

Mire vége a népszámlálásnak Dávid már meg is bánta, amit tett. Kéri is Isten bocsánatát, bevallva bűnét. Az Úr Gád prófétán keresztül üzen, és választási lehetőséget kínál Dávidnak. Olyan lehetőségek, melyek valójában büntetéseknek minősülnek.

Nagy kérdés lehet, ha Dávid bocsánatot kér, miért ez Isten reakciója? Miért nem egyszerűen adja a bocsánatát, mutatja kegyelmét és irgalmát? Miért kell valamilyen csapás is?

Több oldalról is lehet a választ keresni, megközelíteni.

A Bibliának van egy nagy igazsága, ami az ószövetségben erőteljesebben jelentkezik.

Zsid 9:22 A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.

Mi, újszövetségi emberek azt látjuk, hogy a kegyelem ingyenes, ami által elkerülhető a büntetés. Azonban ennek hátterében az az igazság áll, hogy mindennek ára van. Úgy is mondhatjuk, hogy a kegyelem ellenére, mindennek következménye lehet. Ez ebben az eseményben is teljesül. Végül jön Isten irgalma és a büntetést megállító szava, de az utat végig kell járni.

*Ma él Jézus Krisztusban Isten kegyelme. Ingyenes, nem kell érte semmit tenni. Ez nem azt jelenti, hogy a bocsánat, amit általa nyer az ember az is ingyen volt. Nem. Azért maga Jézus fizetett életével. Vérének kiontása volt az ára a bűnbocsánatnak, a kegyelemnek. Ez a kegyelem sok mindentől megszabadít, de nem törli el a következményeket. Bár az ember megszabadul bűnétől, azok következményei életében ott vannak. Aki a börtönben megtér, bocsánatot nyer, de soha nem lesz tökéletes erkölcsi bizonyítványa, ha munkára jelentkezik. Egy dohányzó ember megtérve elhagyhatja a dohányzást, de az évek alatt bekövetkező károk a tüdőben ott maradhatnak.

Lássuk azt is a történetben, hogy milyen kegyes magatartása van Istennek. Választási lehetőséget kínál. Dávid úgymond nem él ezzel. Nem választ, egyszerűen azt mondja, essünk az Úr kezébe, ne én döntsek.

Igaz választhatta volna a személyes büntetést, a három hónapi üldöztetést, hogy megkímélje a népet. Mintha erre rá is jött volna, amikor látta a nagy csapást.

Összességében mit tett Dávid az ajánlattal? Istenre bízta. Ő pedig bár nem a legenyhébbet adta, de a legrövidebbet. A dögvész ideje három napban volt jelölve, míg a másik kettő hét évben, illetve három hónapban.

*Ne akard megválasztani a büntetést, a vezeklést. Bízd Istenre a kegyelmet, az igazság érvényesítését!

*Még egy gondolat. Hogy lehetne összegezni az egész eseménysor eredményét? Veszteség. Az Úr akaratával ellentétes lépések eredménye veszteség, még ha nagy nyereséggel kecsegtetnek is azok.

d)A kegyelem már kész, mire megszületik a belátás

Mire Dávid eljutott a felismerésre és kérte Isten irgalmát, addigra már Isten megálljt parancsolt az agyalnak.

*Mire bárki is felismerné bűnös állapotát, tudatára ébredne vétkeinek és kérné Isten irgalmát, a megbocsátás már kész is van. Kész van már évezredek óta, amióta Jézus meghalt a kereszten.

e)Az oltár és az áldozat

Ezek után Gád prófétán keresztül jön az újabb útmutatása Istennek. Építs oltárt. Dávid megteszi.

A történet nagy részét az teszi, ki hogy leírja, miként zajlott le az adásvétel. Miért van ennek jelentősége?

Dávid belátta, hogy az áldozatnak, a kegyelemnek, a hálaadásnak, van rá háruló része is. Bár az irgalmat Isten gyakorolta, a pusztulást ő állította meg, neki is kell hozzátenni valamit. Azt is tudja, hogy az a hely, ahol áll az oltár, az nem lehet idegen személy birtokában, nem lehet ajándékozással megszerezni, annak tisztázott tulajdonjoggal kell bírni. Miért? Senki nem áldozhat máséval, máséból. Az nem áldozat.

De ez nem másként van már az újszövetségben? – kérdezhetik sokan. Részben igen, másrészt nem. A kegyelem Istentől van Jézusban és ingyen van. A keresztet nem kell saját pénzen senkinek elkészíteni újra, nem kell sok pénzért elmenni a Golgotára, még inkább nem kell bárányokat sem vágni a bűnbocsánatért. Mégis van személyes része, ára a kegyelemnek, van áldozati része a megbocsátásnak.

Gondoljunk csak arra, hogy a Jézusban ingyen felkínált kegyelmet olyan egyszerű elvenni? A bűntől való szabadulást – amit már annyira óhajt az ember – olyan könnyű átélni? Egy döntésre hívásnál, amikor mindezt el akarja valaki fogadni, olyan könnyű felállni? Egy megújulási folyamatban, legyen az egyéni vagy közösségi, olyan könnyű az Úr megújító munkáját elkérni, elfogadni és átélni, hogy változunk gondolkodásunk megújulásával? Olyan könnyű elfogadni, hogy az Úr megújítsa gondolkodásunkat kérdésekben, amik hónapok, évek alatt kialakultak? A válasz mindegyikre, hogy nem. Ára van annak, hogy a már kész kegyelem személyessé váljon. Ára van, hogy a kegyelemben növekedni tudjunk. Bár a bocsánat nagy értékéhez képest elenyésző, de szükséges ez az ár.

*Megadtad már? Küzdesz ezzel a fizetséggel? Nehéz felvállalnod ezt az áldozatot? Ehhez is kérheted Isten segítségét.

f)A jelen, a múlt és a jövő

Mindez lezajlott Dávid uralkodása végén ott, az Ornán szérűjén, az a korábban a Jebusziaktól elfoglalt új királyi város, Jeruzsálem mellett.

Ez a helyszín jelentős volt a múltban és fontos maradt a jövőre nézve is.

Ábrahám ezen a helyen tapasztalta meg Isten gondviselését, amikor fia helyett az Istentől kapott kost kellett feláldoznia.

Ez a hely lett Salamonnak, Dávid fiának idejében a templom, a szentély helye, ezáltal Isten jelenlétének a helyszíne.

Még távolabbi jövőben az akkori eseményhez képest – bár nem pont ezen a helyen, de ebbe a városban, annak kivégző helyén áldoztatott fel a világ legtisztább, legszentebb báránya, Jézus Krisztus.

A múlt, a jelen és a jövő egy lényegre mutat egy helyszín vonatkozásában. Isten irgalmára, kegyelmére, helyettesítő áldozatára.

Van ennek most valami jelentősége? Igen. Az Ornán szérűje lehet mindannyiunk élete. Itt rengeteg esemény történik. Látszólag lehetnek egymástól függetlenek, de valójában egy célt szolgálnak. Isten minden helyzetben a kegyelmét, megváltó szándékát akarja közölni, megmutatni, sőt érvényesíteni. El szeretné érni azt, hogy végre szülessen belátás, felismerés, bűnbánat, és történjen meg az a személyes áldozat meghozatala, ami igazán személyessé teszi a már készen álló kegyelmet.

*Nincs más teendő. Fogadd el! Fogadjuk el!

Hírdetés