Biztatás nehéz helyzetben

Ézsaiás 49:14-26

a)Elhagyatottság érzése

Az érzések nehéz helyzeteket teremtenek.

Az érzések valósak, de nem lehet rájuk építeni.

Az érzéseket kiváltó helyzetek tények. Jöhet rossz helyzet, ami rossz érzést szül, ha jó az Isten? Igen.

Ő megenged nehéz helyzeteket jósága ellenére is. Ha mindent megakadályozna, ami rossz, még az édenben lenne az ember.

*Ha rossz döntést hozol, Isten enged és megengedi annak következményeit is. Ne Őt vádold, tanulj meg helyes döntéseket hozni!

Ő nemcsak megenged rosszat, olykor maga adja, hogy az ember ébredjen.

*Sokszor annyira biztosak vagyunk magunkban, hogy senki és semmi nem tud megállítani, elgondolkodtatni. Na ilyenkor állít meg Isten.

*Mit érzel, mit gondolsz pillanatnyi helyzetedről? Ne titkold, ne leplezd, ne kozmetikázd, mondd ki!

b)Vizsgáld a helyzetedet kívülről

Isten megszólal a nehéz, elhagyatott helyzetben. Miért? Hogy segítsen kívülről vizsgálni a helyzetet. Ez jó, ha az ember rossz állapotban van.

Kilépni az érzelmek terhe alól és vizsgálódni, gondolkodni, kérdezni kell.

Elfeledkezhet anya a gyermekéről? Meglehet. De Isten nem feledkezik meg. Ezzel a kérdéssel kilép az egyén, a nép a belső önmarcangolásból, a kesergésből és már nem is magáról gondolkodik, hanem Istenről.

Mi segíthet kilépni a nyomasztó érzelmek alól?

 • Emberekkel való beszélgetés, nyitottság a vélemények meghallgatására

  • Ez annak ellenére jó, hogy sok üres, sablon vélemény hangozhat el a problémás helyzetben. Mindig jöhet valami jó is.

  • Ilyenkor inkább bezárkózik az ember – erre is szükség van – de merni, akarni kell kinyitni. Nehéz lépés. Engedj a közeledő, segíteni akaró embereknek. Ha mindig elutasítod az így közeledőket, elfogynak mellőled.

 • Ne válogass a források közül

  • Hajlamosak vagyunk a gondjainkban szelektíven érzékelni, vagy válogatni a lehetőségek közül. Figyeljünk mindenre!

 • Tegyünk fel „Csakugyan …” kezdetű mondatokat.

  • Amit érzünk, gondolunk, netán már állítjuk magunkra nézve, azt tegyük fel kételkedő, vizsgáló formában.

c)Markaimba metszettelek

Emlékezz az ígéretekre! Figyelj az Úr korábbi ígéreteire!

Az ígéretekben is értsd meg, hogy miről szólnak!

A betegség egy olyan terület, ahol sokan tévesen értelmeznek ígéreteket és ezért gyötrődnek benne. Vannak, akik a betegséget lehetetlennek tartják az Isten útján járók életében. Ez tévedés. Ha mégis ehhez ragaszkodnak, megnehezítik a saját állapotukat.

Egy példa:

Jak 5:14-15 Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik neki.(megtartja, G4982)

G4982   σῴζω (szódzó)

1) megtart, (biztonságban) megőriz

2) megment, kiszabadít, biztonságba helyez, meggyógyít; üdvözít

3) betart (ígéretet)

4) megtart (emlékezetében)

5) elrejt, titokban tart

passzív alak:

6) életben marad, tovább él

7) megmenekül, épségben marad, biztonságba kerül

8) elmenekül, szerencsésen eljut vhová

G1453   ἐγείρω (egeiró)

1) felébreszt, felkelt; feltámaszt

2) felállít, épít

3) támaszt, előidéz, okoz

4) intranzitív: felébred, felkel, feláll

5) passzív: felébred, felkel, feltámad / feltámasztatik

6) passzív: támad, felkel vki ellen

Az egyik jelentés valóban az is lehet, hogy meggyógyul a beteg és felkel a beteg ágyából, ha abban van.

De a megtartás megmentést is jelenthet és a felsegítés feltámadás jellegű segítséget is hozhat.

Az pedig, hogy ez az egész a bűnbocsánatra fut ki, még érdekesebb.

*Milyen ígéreteid vannak? Melyek a teljesen biztosak? Melyek az örökkévaló ígéretek?

d)A változás reménysége

Az Úr biztatja a népét a később bekövetkező változásokkal.

A romos hely még szűk lesz

A tényből indul ki, de nemcsak azt látja. Nem kell a valóságot letagadni, de remélni kell a változást.

Ki szülte ezeket? Én meddő voltam…

Csodák is történhetnek.

Olyan változások jöhetnek, amire senki nem számol.

Beismerés is van benne. Attól, hogy „én” nem vagyok képes a gyarapodásra, más még lehet ebben Isten eszköze.

*Hogy állsz a lelki „szülésben”? Termékeny vagy? Vagy már évek óta meddő? Jöhet változás is, de mást is használhat Isten.

*Ne csak szlogenek emlegetésével ringassuk magunkat. „Nem tehetek mást, csak imádkozom.” Lehet ilyen, de nem minden helyzet ilyen. Fel lehet tenni a kérdést, amit eddig csináltam, jó? Nem kellene inkább változtatni? Nem nekem kellene másképp hozzáállni? Nem nekem nem jó a szeretetem?

El lehet-e venni a zsákmányt?

A lehetetlen is bekövetkezhet.

Hírdetés