Vezetők és vezetettek

Zsidók 13:17

a)Bevezetés

Mivel vezetők választása előtt vagyunk, legyen ma szó arról, mit mond a Biblia a vezetőkről és vezetettekről.

b)A vezetőkről

Legyen szó először a vezetőkről! Mit kell nekik tudni a vezetésről, mit jelent vezetőnek lenni a Biblia tanítása alapján?

Máté 20:26-28

A vezető mindenek előtt szolga. Jézus szolgája, de mindenki szolgája is. Mindenki felé szolgáló készséggel kell lennie.

Ebben a szolgálatban Jézus a példa, mint szolgáló vezető. Ebben a tekintetben ő az önfeláldozásig ment.

Miben lehet önfeláldozó egy vezető? Sok mindent feláldoz az életéből. Tudatosan vagy észrevétlenül. Idejét, energiáját, javait, tudását, képességeit. Valamilyen szinten családját, de ha kell valóságosan fizikai önmagát is. A vezetőnek sok próbát kell kiállni – majd a további igék rámutatnak erre – ami miatt több megpróbáltatása lesz, mint a tagoknak. Ebből következik, hogy olykor fizikai harca lesz a szolgálatban. Ilyenkor jön a kísértő gondolat, hogy ezt nem csinálom tovább.

Pálban is volt félelem és rettegés, mikor némely gyülekezetbe ment, volt ahol könnyek között volt kénytelen tusakodni és inteni. Ezek megviselik a vezetőt és próbára teszik, valamint fizikai gyötrelmet is okoznak. Önfeláldozásra van szükség.

1 Péter 5:1-4

Legeltetést kell végezni. Ez több igében is előjön. A vezetettek közössége nyáj, akiknek táplálékra, lelki ételre van szüksége.

Nem kényszerből, hanem önként.

Érdekes, hogy lehet kényszerből vezetőnek lenni? Úgy, hogy nem azonosul a feladattal, nem talál benne örömet, nem tudja megtiszteltetésként kapott feladatként végezni, amit az Úrtól kapott. Egyfajta kényszerű kötelességteljesítésből végzi a munkát.

Nem nyerészkedésből, hanem jóindulattal

Milyen nyereségért működhet a vezető? Régen ez anyagi nyereséget is jelenthetett. Olykor ma is megjelenhet ez.

Inkább előnyökhöz jutás szándékát takarhatja. Nem önmaga iránt kell jóindulattal lenni, hanem a vezetettek felé. Nem a maga érdekeit kell szem előtt tartani, hanem másokét. Persze magára is kell figyelni. (1 Tim 4:16)

Nem uralkodva, hanem példát adva

Nem zsarnoki irányítást kell megvalósítani, hanem példát a követendő életvitelre. A példát Jézustól kell venni. Mondhatják: legyetek a követőim, amint én is a Krisztusé.

Ha valaki nem követi a vezetőt, akkor sem kell uralkodni. (2 Tim 2:22-26)

Ez még egy igében előjön, kiegészítésekkel.

1 Timóteus 3:1-13

A vezetés feladat, munka

Furcsa gondolata van itt Pálnak. Aki püspökségre törekszik, jó munkára törekszik. Szabad törekedni, vágyni is erre, de látni kell, hogy ez munkára való törekvést jelent. Nem pozíció elnyerését, hanem feladatok felvállalását.

Feddhetetlen magánélet

Különös, hogy itt semmilyen teológiai, tudásbeli kérdés nincs, ami szempont lenne. Jellemről, életvitelről kell vizsgálódni, amikor presbitert, diakónust, vezetőt választ egy közösség.

Ne újonnan megtért legyen

Itt nem látunk idő megjelölést. Vajon mennyivel a megtérése után lehet valaki vezető? Erre nem kapunk választ. Figyelni kell az életét és lemérni az érettségét a lelkiek, a szolgálatok területén.

Még a társadalmi megítélés is számít

Ezt ma nehéz lemérni. Kell azonban arra is figyelni, hogy milyen a megítélése a munkájában, lakóhelyén.

Zsidók 13:17

Számadó vigyázók

A vezetőket Isten vigyázókká, felügyelőkké tette a közösségben. Erről ők számot is adnak. A lelkekre kell vigyázni a számadás felelősségével.

Ehhez persze megkapják a feltételeket. El kell fogadni, hogy Isten a kiválasztott vezetőket felruházza azzal a képességgel, hogy felügyelni tudják a lelkeket.

Titusz 1:5-9

További életviteli szempontok

1 Timóteus 4:12-16

Fiatal és mégis példa

A figyelmeztető tanács magában hordozza az állítást. Lehet a vezető fiatal. Ilyenkor számítani kell a megvetésre épp életkora miatt. Ez nagy odafigyeléssel kell, lehet ellensúlyozni.

Az élet fontos területein nagy odafigyeléssel kell a példás, követhető magatartásra figyelni.

Nyilvánvaló előrehaladás, fejlődés

A vezetőnek – nemcsak a fiatalnak – mindeni előtt követhető fejlődésben kell lenni. A vezetőnek – bár nemcsak a vezetőnek – szükségszerű a fejlődés, az előre haladás. Nem állhat meg egy lelki, tudásbeli szinten. Ehhez is sokat kell vállalni tanulásban, szolgálatban.

Apcsel 20:28-31

Farkasokkal harcoló

Ebben a szakaszban több ismétlés is van, amit már az eddigiekben láttunk. Annyi kiegészítést vehetnek a vezetők ebből az igéből, hogy támadó helyzetekre, személyekre is fel kell készülni.

Kitartóan könnyek között

Erre a helyzetre nézve is kell a kitartás, de minden más szituációra. Ha kell kitartóan, érzelmi átéléssel, könnyekkel kell az intést vállalni. Nem támadással reagálni a támadásra, hanem sírni a támadóért, és inteni őket.

Efézus 4:1-15

Felkészítés a szolgálatra

A vezetők további részfeladata, hogy felkészítsenek a szolgálatra. Azt a célt kell maguk előtt látni, hogy mindenkit szolgálóvá kell nevelni. A vezetők szolgák, de nem kizárólagosan csak ők szolgálnak. A szolgálat mindenki felelőssége a gyülekezetben.

1 Korintus 4:1-4 (Galata 1:10)

Hűség

A Krisztus szolgája, aki az Ő titkainak sáfára, hűséges kell, hogy legyen.

(hívnek, G4103)

G4103   πιστός (pisztosz)

1) hűséges, megbízható

2) bizakodó, bízó; hívő

3) őszinte, szavahihető, becsületes

4) valóságos, megbízható; bizonyos

5) engedelmes

A hűséggel Istennek kell elszámolni. Ez fokozza a felelősséget. Ez arra nézve tájékoztatás az igében, hogy nem embereknek kell elszámolni, de feléjük is jó lelkiismeretre kell törekedni.

Egy kiegészítő ige ehhez a Galáciai levélből.

Pál komoly vallomása, hogy nem akar embereknek tetszeni. Írja ezt annak a gyülekezetnek, ahol az igazság kimondásáért már-már ellenségnek tekintették. (4:16)

Hatalmas küzdelem ez a vezetőkben, hogy kinek is feleljenek meg, kinek a tetszését érjék el. Sajnos olykor az látszik, hogyha jó lelkiismerettel Istennek akarunk megfelelni, az a közösségnek nem mindig tetszik. Ez belső harcot, feszültséget teremt.

c)A vezetettekről

Ugyanazok az igék adnak útmutatást, igaz teszünk némi kitekintést is.

Máté 20:26-28

Jézus szolgálatra szólítja fel a törekvőket. Mond ez valamit a vezetettekről? Úgy látom, igen. Egyszerűen annyit, hogy fogadják el a szolgálatot, sőt értékeljék érte a vezetőket.

1Tim 5:17 A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak.

Persze ebben a kérésben van egy feltétel, ami megint a vezetőkre irányul. Legyenek beváltak, forgolódjanak jól a Károli fordítás szerint. Ha ez így van, kettős megbecsülést érdemelnek. Ez már sok esetben azzal is elérhető, ha a közösség együttműködő a vezetőkkel.

1 Péter 5:1-4

Ha a vezetők legeltetnek, akkor a vezetetteknek arra kell menni, amilyen legelőt kijelöl a vezető. Nem kell a rétet kritizálni, nem kell a patakot leértékelni. Ha bízunk a vezetőkben, hogy jó indulattal legeltetnek, akkor el kell fogadni a felkínált legelőt.

A legelés az igehirdetés hallgatása. Itt kezdődik a vezetettek jó hozzáállása. Igaz a hirdetett üzenetet mindig szabad és kell „ellenőrizni” a teljes írás fényében, de soha nem szabad úgy beülni az istentiszteletre, hogy egy alapvető kritikus hozzáállással vagyok, mert akkor elveszítem a jó üzeneteket. Nem beszélve arról, ha valaki úgy érzi a padban, hogy jobbat mondana, a kijelölt vezetők fölé helyezi magát úgy, hogy ő maga nem vállalja a vezetés terhét.

Példakövetés is a vezetettek helyes hozzáállása. Tudod példának tekinteni a vezetőket? Ha nem, vajon csak bennük van a hiba, nincs semmi példa értékű bennük, vagy a példakövető alázattal van baj?

1 Timóteus 3:1-13

Látszólag ez az ige kizárólag a vezetőknek szól. Én látok benne némi jelzést a vezetetteknek is.

Ha a vezetőnek tanításra alkalmasnak kell lenni, a jó együttműködés érdekében a vezetetteknek taníthatóknak kell lenni. Nyitottnak kell lenni arra, hogy tanuljanak a vezetőktől is.

Zsidók 13:17

Engedelmesség, szófogadás a vezetők felé. Ez a vezetettek elvárt hozzáállása. Emögött bizalomnak kell lennie. Bízni kell abban, hogy lelkiismeretük szerint teszik, amit tesznek, így mutatják az irányt.

Miért? Nagyon érdekes itt a válasz erre. Azért, hogy örömmel legyenek vezetők. Hogy a szolgálatukat ne sóhajtozással, támadásoktól, ellenállásoktól nehezítve, azokba mélységesen belefáradva tegyék a dolgukat, nehezítve a hűséges odaadásukat.

Egy szóval is leírhatom ezt az elvárást: együttműködve.

Erre törekedni kell és vigyázni, hogy ne más indítékok működjenek. Figyelmeztető lehet a 4 Mózes 12. rész

Titusz 1:5-9

Ha Timóteusnak azzal kell rendbe tenni a hátrahagyott dolgokat, hogy presbitereket rendel, akkor ez is a rendbetétel részlete. A vezetők és az általuk elvégzett szolgálat a rend része. A rendért vezetők és vezetettek kellenek. A jó rend feltétele, hogy mindenki tudja a helyét, szerepét a gyülekezetben.

1 Timóteus 4:12-16

A gyülekezet ne vesse meg a fiatal vezetőket. Ne tiltakozzanak az ő tanításuk ellen.

Általában ne essenek meghasonlásba a tagok azzal, hogy a feladatok vállalásánál azt mondják, hogy csinálják a fiatalok, de ha csinálnak valamit, az mindig kritikával illettetik. Sok esetben azért, mert fiatalosan csinálják.

Apcsel 20:28-31

1 Korintus 4:1-4 (Galata 1:10)

Hírdetés