Erőforrások – 1.

Mottó: Efézus 6:10

a)Bevezetés

A tábor élményei, helyzetei erősítették bennem a témáról való szolgálatot. Jó tudni, hogy milyen forrásokból meríthetünk, ha erőre van szükség.

A műszaki életben teljesen természetes folyamatként, döntésként, lépésként történik ez meg. Gondoljunk arra, ha egy órában lemerül az elem, kicseréljük. Ha az autóból kifogy a benzin, tankolunk. Ha munka közben fogy az erő, akkor eszünk. Ha egy levegővel működő szerszám nem megy, bekapcsoljuk a kompresszort.

Tudjuk, milyen energiával működik az adott eszköz, tudjuk miből nyerhetjük az erőforrást és azt alkalmazzuk.

A lelkiekben nem mindig ilyen magától értetődő a folyamat. Van, amikor azt sem tudjuk, mihez nyúljunk, miből meríthetnénk erőt, de van olyan is, hogy tudjuk, mi lehetne erőforrás, de nem tudjuk kimeríteni azt. Ismeret van, de nincs képesség a végrehajtáshoz.

A témában tehát nemcsak forrás elméletet kell tanulni, hanem a kinyerés technikáját is.

b)Az erő, mint személyes érzés

Emberi vonatkozásban az erőt személyes érzésként értelmezzük, értékeljük. Ennél fogva annak megítélése, hogy erős vagyok-e vagy gyenge, egy döntés a pillanatnyi érzések alapján. Ez igaz fizikailag és lelkileg egyaránt.

Hányszor volt, hogy erős fájdalom gyötört minket és azt mondtuk, hogy én nem bírom tovább? És még több órát kibírtunk a fájdalomban. Olyan is megtörténhetett, hogy valamilyen munkát végeztünk, és azt mondtuk, hogy nem bírjuk tovább. Ennek ellenére érthetetlen módon tovább dolgoztunk még.

Lelkileg is biztosan éreztünk már ilyet, hogy valamilyen terhelést átélve azt mondtuk, hogy ez elviselhetetlen, nem bírom. Hogy, hogy nem, képesek voltunk tovább vinni a terheket.

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy az erős vagy gyenge állapot kijelentése személyes érzéseken alapul. Ezek olykor becsapnak minket. Persze az is lehet, hogy nem becsapottság miatt bírjuk tovább, amikor azt mondjuk, hogy vége, hanem számunkra nem ismert források működése által válunk erősebbé.

Amennyiben az erő személyes érzés, arról is kell szólni, hogy gyorsan változhat. Körülmények változása, kapott hírek, egy szó pillanatok alatt el tud gyengíteni.

Egy példa erre:

Zsolt 30:7-8 Azt mondtam azért én jó állapotomban: Nem rendülhetek meg soha. Uram, jókedvedből erősséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orcádat, és megroskadtam.

*Amikor éppen erősek vagyunk, erősnek érezzük magunkat, adjunk hálát érte. Ezzel együtt kérjük, hogy adjon az Úr segítséget arra, hogy ne legyünk könnyelműek, amikor éppen minden rendben van.

Még egy gondolat. Ha a gyengeség személyes érzés, mit kezdjünk, ha valaki panaszkodik a gyengeségére? Vagy mit mondjunk, ha más valaki soha nem mutat gyengeségi állapotot, pedig érezzük, hogy itt nem erős emberrel állunk szembe, inkább egy erőlködő elgyengült személlyel? Semmiképpen ne vitázzunk. Ne erőltessük véleményünket a másikra, inkább fogadjuk el az érzést, amit megoszt. Ne feledjük, az hogy a másik mit érez, az egy személyes tény.

c)A gyengeség okai

Lássunk néhány okot, ami a gyengeséget előidézi! Érdemes ezeket ismerni, hogy a gyengeség megelőzése, vagy felszámolása is könnyebb legyen.

A fáradtság

Mivel nem vagyunk gépek, így a munka közben elfáradunk. Ez egy kikerülhetetlen folyamat, állapot.

Ezt Isten is elismeri:

Ézs 40:29-30 Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is.

A fáradtság még Jézus életében is jelen volt:

Ján 4:6 Ott volt Jákób forrása, és Jézus az utazástól elfáradva leült a forráshoz. Mintegy hat óra volt.

A fáradtsággal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy van jó fáradtság és van rossz dolgok miatti fáradtság.

Préd 4:8 Van olyan ember, aki maga van, és nincs senkije: se fia, se testvére. Még sincs vége fáradozásának, és szeme sem elégszik meg a gazdagsággal, hogy azt mondaná: Vajon kiért fáradozom, hogy minden jótól megfosztom lelkemet? Ez is hiábavalóság és gonosz foglalatosság!

1Thess 1:2-3 Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban. Szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk előtt hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységetek állhatatosságát.

Az önző, öncélú fáradozás és az így szerzett fáradtság hiábavaló, gonosz foglalatosság.

A szeretet fáradozása, amiben az egyén másokért végzi dolgait, az jó fáradozás, áldást jelentő fáradtság.

Az életben több esetben juthatunk ilyen felismerésre. Lehet, hogy úgy fogunk valamihez, hogy ez milyen jó, mennyire szükséges, aztán a végén rájövünk, hogy felesleges fáradozás volt.

Az a megfigyelésem, ha az ember egyre több szolgálatban fáradozik, annál inkább érzi hiábavalónak az egyéb fáradozásokat.

*De jó lenne, ha a szolgálat fáradtságai mentenének meg minket a hiábavalóságok miatti fáradságoktól!

*Imádkozhatunk azért is, hogy a szeretet fáradozásai tartanának távol minket az egymás terheit okozó bántó lefárasztásoktól!

A bűn

A bűn egy súlyos oka a gyengeségnek.

Hozzá kell tenni, hogy nem minden gyengeség a bűn miatt van.

Zsolt 32:3-4 Amíg hallgattam, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben.

*Ha valaki gyengének érzi magát, nem baj, ha önvizsgálatot tart tisztasága tekintetében. Ahogy Dávid is gyakorolta:

Zsolt 51:12 Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

A félelem

A félelem is okozza gyengeséget, illetve a gyengeség érzését. A félelem és a gyengeség kéz a kézben jár.

Ezzel szembesült Pál:

1Kor 2:3 És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg nálatok.

Ezt tudva adta a biztatást egy másik levélben, emlékeztetve arra, hogy a Lélek az erő lelke

2 Tim 1:7 Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

Érdemes látni, hogy a félelem maga is a bűnnel társítható, így közvetetten az ebből fakadó gyengeség is a bűnnel függ össze.

Ádám a bűneset után ijedt meg Istentől, az engedetlenség miatt ébredt félelem benne:

1Móz 3:8-10 Majd meghallották az ÚR Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt. És elrejtőzött az ember és a felesége az ÚR Isten elől a kert fái közé. Az ÚR Isten pedig hívta az embert, és azt mondta neki: Hol vagy? Ő így felelt: Szavadat hallottam a kertben, és megijedtem, mivel mezítelen vagyok, és elrejtőztem.

*Ha azt érzed, hogy kerülöd az embereket, még inkább a testvérekkel való találkozást, a mögött félelem húzódhat meg, ezt pedig meglévő bűn idézheti elő. Azért fogalmazok feltételes módban mert más is állhat a dolgok hátterében.

Testi gyötrelmek

Amikor valami testi fájdalom van bennünk. Ez lehet betegség, vagy Istennek valamilyen eszköze. Példák erre:

Jób 6:11-13 Micsoda az én erőm, hogy várakozzam; mi az én végem, hogy türtőztessem magam?! Kövek ereje-e az én erőm, avagy az én testem acélból van-e? Hát nincsen-e segítség számomra; avagy a szabadulás elfutott-e tőlem?!

2Kor 12:7-9 és hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bízzam magam, tövis adatott a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bízzam magam. Háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy távozzék el ez tőlem, de ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben azért az én erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.

A betegségében szenvedő Jób kiált Istenhez, kérdezve, hogy meddig kell még erővel bírnia az állapotát?

Pál is érezte súlyát és gyengítő hatását annak a tövisnek, amit elbizakodás ellen kapott.

*A legnyilvánvalóbb a gyengeségek tekintetében ez a terület. Ez kihat a lelkiekre is. A testi gyötrelmek lelkileg is gyengítenek.

A test alapvető gyengesége

A gyengeséget, ami a kísértésekben való bukást okozza, az a test alapvető gyengesége okozza. Jézus biztatása figyelmeztet erre:

Máté 26:41 Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtlen.

A testünk gyenge, ennél fogva akadálya a szent életnek. Éppen ezért fontos komolyan venni a figyelmeztetést erre nézve is.

Fontos hangsúlyozni, hogy Jézus nem engedelmességre való kifogást említ a test erőtlenségéről szólva, hanem figyelmeztetést mond. Mivel a test gyenge, imádkozzatok és vigyázzatok. Ezt azért mondom, mert vannak, akik ezt az igét a lehetséges feladatok el nem végzésére használják védőeszközként.

*Igaz, hogy a test gyenge, de keresed-e a megerősítő forrásokat?

Tudom, el lehet jutni odáig az életünk során, hogy maximális készséggel bír a lélek, de nem bírjuk végrehajtani a feladatokat. Betegség állapota, idős korból adódó gyengeség lehet ilyen. Az a tapasztalatom, hogy ilyen esetekben a testvérek mindent megtesznek, hogy elvégezzék a rájuk szabott szolgálatokat, vagy részt vegyenek a közösség alkalmain.

*Teszteld magad ebben a kérdésben! Valóban erőtlen annyira a test, hogy a lélek készségét nem tudom megvalósítani, vagy épp a lélek nem kész, és ezt a test erőtlenségével leplezem. Ilyenkor van ugyan némi erőtlenség, de nem akadályt képező gyengeség még.

*Van egy jó módszerem ennek a tesztelésére. Figyeld magad, mit érzel, amikor kimaradsz abból, amire nézve azt mondtad valakinek, hogy a lélek kész, de a test erőtlen. Ha folyamatosan az jár eszedben amiről lemaradtál, kimaradtál, akkor valószínűleg nem tudtál elmenni. Ha szomorú vagy, akár még sírsz is, mert nem lehetsz együtt a többiekkel, akkor biztos, hogy hiányzott az erő, hogy részt vehess. Ha ezek nincsenek, meg, akkor nem a test volt gyenge, hanem a lélek és a készség.

d)Összegzés

  • Már a gyengeség elemzése is segít a megerősödésben

  • Az erőtlenség legtöbb esetben érzelmi alapokon áll. Ezt is érdemes megvizsgálni.

  • Mivel a gyengeség személyes érzés, ne akarjuk jobban érezni a másik gyengeségeit. Azaz ne vonjuk kétségbe. Nyújtsunk segítséget.

  • Tudatosítsuk magunkban a gyengeség fő okait. Ez is segíthet leküzdeni az erőtlenséget.

Hírdetés