Gyengeség Isten kijelentése miatt

Dániel 10

a)Bevezetés

A korábban említett gyengeségi okok között nem került említésre az, amit ma megnézhetünk.

Ha halljuk azt a bátorítást, hogy „Légy erős!”, valószínű először Józsué jut eszünkbe. Más is kapott ilyen biztatást. Többek között Dániel, aki egy különleges állapotban élte át ezt az erősítő szót.

Joáb testvérének, Abisainak (2 Sám 10:12)

Dávid fiának, Salamonnak (2 Krón 28:10. 28:20)

Sekanjá Ezsdrásnak, amikor nép tisztaságáért szükséges lépésre biztatta (Ezsdr 10:4)

Lássuk, Dánielnek miért volt szüksége erre a biztatásra!

b)Milyen lehetett a látvány?

Egy eltorzult arcú férfi ájultan a földre esik, arccal a földre. Egy segítő kéz által nagy nehezen térdeire és kezeire tápászkodik.

Majd biztató szavakat mond neki, ami által nagy nehezen, teljes testében reszketve felállt. Újabb erősítő gondolatok, ami után csak fejét lehajtva némán áll. Ajkai érintése után lesz képes szólni.

Elsőként élményét mondja el, majd beszédre való méltatlanságát említi meg.

A kijelentés miatt elmenekülő, elrejtőző személyek ha látták, ami történt, mit gondolhattak?

Mi mit gondolnánk, ha valakit így látnánk? Mernénk azt állítani, hogy Isten közelsége, kijelentésének hatása kerítette hatalmába és amiatt van ilyen állapotban?

Ha a gyermekért imádkozó Annát részegnek titulálta Éli pap, mit szólnának erre a jelenségre?

Ha Jézusról is azt állították, hogy magán kívül van, amikor mindig nagy tömeg vette körül és még enni sem volt ideje. (Márk 2:21)

Egy kiszolgáltatott, tehetetlen állapot, amikor semmi erő nincs az emberben. Így volt Dániel.

Még Isten kijelentése, közelsége is vihet ilyen állapotba embert.

Egy megtiszteltetésnek minősülő gyengeség az, amit Dániel átélt.

*Vágyunk ilyen erőtlenségre? Önmagában ez félelmetes lehet. Ma már csodálattal szemléljük a példát.

Egy mély tanítás:

*Ha valaki nagy üzeneteket vesz át, annak kemény útja lehet. A teljes elgyengülés állapotát is előidézheti, ha az Úr mond valami komoly dolgot.

c)Hogy jutott eddig Dániel?

A nagy dolgokat megélő Dániel, hogy kerülhet ilyen állapotba? Ez most nem a lesajnáló, csodálkozó kérdés, inkább a példát fürkésző kíváncsiság kérdése.

Dániel álmokat fejtett meg. Isten kijelentéseként élte meg ezeket.

Dán 2:17-19 Ekkor Dániel hazament, és elmondta ezt a társainak, Hananjának, Mísáélnak és Azarjának, hogy kérjenek irgalmasságot az egek Istenétől, hogy e titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai és a többi babilóni bölcs. Akkor Dániel előtt föltárult a titok éjjeli látomásban, Dániel pedig áldotta az egek Istenét.

Más álmot is megfejtett, ami ugyancsak megrémítette, mert az álmodóról szólt:

Dán 4:16 Ekkor Dániel, akinek Baltazár a neve, közel egy óráig rémüldözött, és gondolatai megháborították őt. Ekkor így szólt a király: Baltazár, az álom és annak jelentése ne háborítson meg téged! Baltazár így felelt: Uram, szóljon az álom a gyűlölőidről, annak értelme pedig az ellenségeidről!

Dán 4:19 Te vagy az, ó, király, aki naggyá és erőssé lettél, akinek nagysága megnövekedett, és fölér az égig, és hatalmad elér a föld végéig.

Oroszlánok vermét is megjárta, mert tiltás ellenére is imádta Istenét. (Dániel 6.)

Tulajdonképpen ezek vezettek el ahhoz az élményhez, amit a közvetlen kijelentéssel élt át Dániel.

Kiállva a sok próbát, végig Istennek adva dicsőséget és közben másokra is figyelmet fordítva állt helyt.

Még valami, ami közvetlen előzménye volt ennek a találkozásnak.

Dán 10:12 Azt mondta nekem: Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet a dolgok megértésre adtad, és megaláztad magad Istened előtt, ő meghallgatta szavaidat; és én a te beszédeid miatt jöttem.

Egy mély odaszánás, erős alázat előzi meg a megrendítő találkozást.

Ezt én össze tudnám kapcsolni a 9. fejezet tartalmával is, ahol Dániel az Írásokat kutatva megértette a fogságuk időtartamát. Erre ő imádkozni és böjtölni kezdett. (9:2-3)

Az imádsága is nagy tanulságú. Egy mély bűnbánatot fogalmaz meg népével való azonosulásban. Érdemes elolvasni ezt az imádságot. Az a komoly azonosulás példaértékű. Hiszem, hogy nemcsak egy felületes általánosítás miatt mondta el Dániel ezeket, hanem igazi megfontolással.

A beszámoló is igazolja:

Dán 9:20-23 Még beszéltem, imádkoztam, és vallást tettem vétkemről, és népemnek, Izráelnek bűnéről, és Istenem szent hegyéért mondott könyörgésemet az ÚR, az én Istenem elé terjesztettem, még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfiú, akit az előbb a látomásban láttam, sebesen hozzám repült, megérintett engem az esti áldozat idején. Ezt adta értésemre, és így szólt hozzám: Dániel, azért jöttem el, hogy a helyes megértésre tanítsalak. Amikor könyörögni kezdtél, egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy elmondjam azt neked, mert te kedves vagy Isten előtt. Gondold meg azért a szózatot, és értsd meg a látomást!

Üzenetek:

 • Isten elve a fokozatos előre jutás. Ahogy Dániel hű volt az épp aktuális kihívásokban, úgy kell nekünk is hűnek lenni, hogy nagyobb dolgokra is használjon Isten.

 • A nagy kijelentések előtt érdemes értelemre adni magunkat, a kutatás készségére nyitottnak lenni.

 • Az sem hátrány, ha tudunk mély alázattal könyörögni azért a népért, osztozva bűneiben, amiben talán effektíven nem voltunk részesek.

 • Ha böjtölünk, az is segíthet ilyen élmény átéléséhez.

 • Ez nem mindennapi állapot. Ilyen élménye nincs minden nap az embernek.

  • Nem tudom elfogadni, hogy valaki az éppen aktuális hétköznapi munkáját végzi és közben nagy kijelentéseket kap, nagy élmények átélője lesz. Valamilyen megszólítása lehet, mint Gedeonnak a rejtegetett búza cséplése közben, de az csak egy kezdeti megszólítás.

  • Nehéz elfogadnom, hogy valaki hétről hétre nagy kijelentések átvételéről beszéljen, miközben az adott hét alatt annyi mindent végez még.

d)Az élmény személyes

„Egyedül én, Dániel láttam ezt a látomást.”

Az ilyen átélések személyesek. A közelben lévők sem részesülnek belőle úgy, mint az, akinek szól.

Sokáig furcsa érzéssel, kicsit kételkedő hozzáállással hallgattam beszámolókat, amelyek érzésekről szóltak az Istennel, Jézussal való találkozások megosztásában. Most már el tudom fogadni, hogy valós érzései lehettek az illetőnek, még akkor is, ha nem tudja úgy szavakba önteni, ahogy szeretné.

Figyeljük meg a Bibliában is, az ilyen beszámolókban milyen gyakran szerepel a „mint” vagy a „hasonló” szó. Ez arra utal, hogy olyan nehéz megfogalmazni az átélést, csak valami korábbi ismerethez, tapasztalathoz tudja hasonlítani, aki beszél róla.

*Ne kételkedjünk az átélések valódiságában!

e)Az erősödés folyamata

Megérintett egy kéz 10. v.

Bátorító szavak 11-12. v.

Az ajak megérintése 15. v.

Ismételt érintés és erősítgetés 18. v.

Bátorító szavak 19. v.

Érintések és bátorítások.

Ezekben részesült Dániel. Végül megerősödött a hallgatásra. Nem furcsa ez, hogy megerősödve Dániel azt mondta, hogy most már mondhatod, mert megerősödtem? Mindez azért történt, hogy ahhoz nyerjen erőt, hogy hallgasson?

Bizony. Mi azt hisszük, hogy mindent bírunk hallani és hallgatni. Mindenre kíváncsian fülelünk, mert mindenről tudni akarunk. Ha valamiről lemaradunk, mérgesek is leszünk. Ez olykor oltalom is lehet.

Hogy mondta Jézus?

Ján 16:12-13 Még sok mondanivalóm van, de most nem tudnátok elhordozni, de amikor eljön az, aki az igazság Lelke, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket kijelenti nektek.

Az is érdekes kérdés, hogy ha a halláshoz kell az erősítő munka, miért a száját kell érinteni Dáneilnek? Mert sokszor a hallást, a hallgatást a száj akadályozza. Nem működik a Jakab levelében található tanács:

Jak 1:19 Tudjátok, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.

Igaz, itt Dániel a szólásért is kapta az ajkai érintését, de az azt szolgálta, hogy elmondhassa mit élt át, és hogy kifejezze, most sem mer beszélni, mert még a lélegzete is elállt. (17. v.)

Üzenetek:

 • A megerősödés kis dolgokon is múlhat, mint az érintés és a biztató szavak.

 • A kijelentések vételéhez a fülnek kell felkészülni, de ahhoz lehet, hogy előbb a szánkat kell zabolázni. Van, aki a sok beszéde miatt nem hallja, mit akar mondani Isten.

 • Ha másokat akarunk segíteni, akkor is használható ez a gyakorlat.

  • Gyengéd segítség a lábra álláshoz.

  • Biztató szavak, bátorítások.

  • Újabb érintések.

  • Megerősítő gondolatok.

  • Meghallgatni a remegő embert.

f)Összegzés

 • Tanuljunk a történetből, ha nem is mindennapos erőtlenségről szól.

 • Ne csak külső alapján alkossunk véleményt egy gyenge emberről. Az siralmas is lehet, de ami benne zajlik, hatalmas erő megnyilvánulása lehet.

 • A mély átélések személyesek és akár titkosak is. Nem a nyilvánosság előtt zajló folyamatok.

 • Ha vezetésre, fontos kijelentésre várunk, mindig engedelmesnek kell lenni. Ezen túl pedig rászánni az értelmet, a figyelmet a keresésre. Merni kell azonosulni a közösséggel, ha velük kapcsolatban keressük a kijelentést.

 • A megerősítő folyamat nagyon egyszerű lehet. Ne várjunk nagy dolgokat, ne akarjunk nagy dolgokat tenni.

Hírdetés