Második parancs: Ne készíts magadnak faragott képet

2 Mózes 20:4-6

a)Bevezetés

A Tízparancsolat második pontjához értünk. Már az elsőnél is láttuk, hogy Isten kérte, hogy ne legyenek más isteneink rajta kívül. Ebből az utasításból következtettük, hogy az ember egy isten-gyártó teremtmény. Sajnos tud magának elképzelni, megalkotni istent, akit úrrá enged lépni az életében.

A második parancs ennek a folytatása, továbbgondolása is.

Leegyszerűsítve a parancs így fogalmazható meg: Ne készíts semmit, amit imádni, tisztelni akarsz!

Még a leegyszerűsítéssel együtt is mondhatjuk, hogy talán a legnehezebb parancs ez a tíz közül. Azért nehéz, mert nem könnyű pontosan azonosítani mit jelentett egykor és most a képalkotás, a szoborkészítés.

Bontsuk ki ezt a parancsot.

b)Ne készíts képet, hogy azt imádd és tiszteld!

A kép kérdése

A kép kifejezés ma jelent digitális képet, papírra nyomtatott fényképet. Összességében olyan két dimenziós tárgy, ami ábrázol valamit. A Tízparancsolat keletkezésének idejében ezt más tartalommal bírt. Nemcsak képet jelentett, hanem szobrokat, tárgyakat is.

Az eredeti szó jelentése:

(képet, H6459)

H6459   פֶּסֶל (pesel)

1) bálvány, képmás (ti. fémből, fából vagy kőből)

H6459   פֶּסֶל (pesel)

– 1) (vésett) kép, bálvány

2) öntött bálvány

Hasonlót azokhoz, ami fenn az égben vagy lenn a földön vagy a vizekben, a föld alatt van

A képalkotás forrásait is pontosan meghatározta Isten. Ennek egyrészt a korabeli pogány vallások gyakorlatai is alapot adhattak, de akár Isten előretekintő figyelmeztetése is indokolhatták.

A bálványok sokasága készült az idők során.

Az égben lévők alapján: a csillagok, égitestek imádását célzó bálványok

A földön lévők: A teremtmények közül több is megjelent bálványként. Állatok, növények lettek tárgyai az isten imádatnak.

A vizekben lévők: nincs infóm

A föld alatt lévők: Egyik lehetőség a Samáriába betelepítettek istenszobrai között említett isten.

2Kir 17:31 Az Avvából valók elkészítették Nibhazt és Tartákot,

H8662   תַּרְתָּק (tarətáq)

Tarták = ? (ismeretlen)

1) az avviták (Károlinál: „háveusok”) istene

H8662   תַּרְתָּק (tarətáq)

Tarták = talán „sötétség (fejedelme)”

– az avviták („háveusok”) istene

Isten tehát megtiltotta, hogy bármilyen teremtmény képmását azért készítsék el, hogy azt imádják.

Egy későbbi részletező parancs:

5Móz 4:14-19 Engem is utasított az ÚR abban az időben, hogy tanítsalak meg titeket a rendelkezésekre és végzésekre, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyre átmentek, hogy birtokba vegyétek. Őrizzétek meg tehát jól a lelketeket, mert semmi alakot nem láttatok akkor, amikor a tűz közepéből szólt hozzátok az ÚR a Hóreben. El ne vetemedjetek hát, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, bármiféle bálványalakot férfi vagy nő formájára; se valamilyen állat formájára, amely a földön van, se valamilyen levegőben röpködő madár formájára; sem a földön csúszómászó állatok formájára; sem a föld alatt levő vizekben levő halak formájára. Ne emeld föl szemedet úgy az égre, hogy látva a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét megtántorodjál, és leborulj előttük. Ne tiszteld azokat, amiket az ÚR, a te Istened minden népnek adott az egész ég alatt.

Kiemelném a 16. versben lévő leírást. Emberi formára sem szabad istenképet készíteni. Az ember önmagában istenképű, magán hordozza az alkotó képét, de nem lehet az Istent ábrázoló alkotás mintája, mert akkor már az emberképű isten lenne.

Tehát férfi alakok és női alakok szobrai, képei nem lehetnek imádat tárgyai, nem lehetnek személyek, akikhez imádkozni kellene. Ezek alapján kétségessé válik a Mária szobrok és más szentek szobrainak alkalmazása.

*A Szent Péter bazilikában van egy Péter szobor, aminek a lába már erősen elkopott a látogatók érintésétől, simogatásától.

c)A bálvány készítés és imádás lélektana

Erősen foglalkoztat, miért igyekszik az ember ennyire az isten ábrázolásra. Nem találtam igazán jó összefoglaló tanulmányt, így szerény ismereteim alapján szeretnék erről szólni. Ez azért fontos, mert ennek ismerete segít felismerni a mai bálvány készítés esetét, illetve a lassan, észrevétlenül kialakuló bálványimádás gyakorlatát.

A láthatatlan láthatóvá tétele

Az ember azért hajlik a bálvány készítésre, mert szeretné láthatóvá tenni a láthatatlant, megközelíthetővé tenni a megközelíthetetlent.

Az aranyborjú készítésénél is ilyesmi zajlott. 2 Mózes 23:1-6

Az isten elérhetővé tétele, helyhez kötése

Az ember azzal sem tud mit kezdeni, hogy Isten mindenhol jelen van. A bálványkészítés ezt a problémát is igyekszik megoldani. A kis bálványszobrokkal magával hordozhatóvá tette istenét az ember. A nagyobb szobrokkal és azok bizonyos helyre állításával pedig adott helyhez köti. Ez épp ellenkező az előző gondolkodással, ugyanis legyen istennek egy hely, ahol lehet vele találkozni, de ne legyen mindenhol ott.

1Móz 31:34 Ráhel pedig vette a házibálványokat, egy teve nyergébe tette őket, és rájuk ült. Lábán pedig felforgatta az egész sátrat, és nem találta meg azokat.

1Kir 12:26-29 Azt gondolta ugyanis a szívében: Majd még visszatér ez az ország Dávid házához: ha följár a nép, hogy áldozatot tegyen Jeruzsálemben az ÚR házában, akkor a nép szíve az ő urához, Roboámhoz, Júda királyához hajlik, engem pedig megölnek, és visszatérnek Roboámhoz, Júda királyához. Tanácsot tartott tehát a király, és csináltatott két aranyborjút, és azt mondta: Sok nektek Jeruzsálembe följárni: Íme, itt vannak a te isteneid, ó, Izráel, akik kihoztak Egyiptom földjéről. És az egyiket Bételbe helyeztette, a másikat pedig Dánba.

A hódolat megélését segíti

Az ember könnyebben hódol, ha látja az imádott személyt. Ez is állhat a bálványkészítés mögött.

Az elkészített bálványt fel lehet díszíteni, ajándékokat lehet elé tenni. Mérni lehet az időt, amit előtte tölt. Meg lehet érinteni, akár meg lehet csókolni.

Az információszerzés eszközévé válik

Több bálvány jelenléte azért érvényesül mert azoktól várja az ember a vezetést, a döntésben a segítséget.

Erre jó példa horoszkóp alkalmazása.

d)A bálványok két nagy csoportja

Az Igaz Istent ábrázoló, megjelenítő alkotások.

 • Képek, szobrok

 • Épületek, melyekhez kötik az Isten kizárólagos jelenlétét.

Az idegen isteneket ábrázoló alkotások.

 • Erre sok példa van:

  • Hindu vallás szobrai

  • A budhizmus sok szobra

  • Modern tárgyak, melyeket istenít az ember

e)A bálványimádás tiltásának indoklása

Miért tiltja Isten ezt a magatartást?

A magyarázat elgondolkodtató, ami így szól: „mert én féltőn szerető Isten vagyok”

Más fordításban féltékeny Isten.

Ez így furcsa. A féltékenység emberi vonatkozásban, emberi kapcsolatokban egy negatív érzelmi és magatartási forma. Az emberi féltékenységben erősen az önszeretet, az önsajnálat érvényesül, továbbá a birtoklási vágy erős megjelenése valósul meg. A féltékeny ember tulajdonképpen magát szereti, amit a társ magához láncolásával akar érvényesíteni. Ki akarja vívni magának mindazt, amiről úgy gondolja, hogy neki jár. Ezt a járandóságot attól a személytől várja, akit társának tekint. Ami neki jár, azt a társa senki másnak nem adhatja meg.

A kérdés az, hogy Isten féltő szeretete is ilyen? Ő azért tiltja a más istent, vagy a helyettesítő bálványt, mert ezzel sérül az ő lénye? Biztosan nem.

Az Isten féltő szeretete valóban minket félt. Az ért ad óvó szabályt a bálványimádásra, mert tudja, hogy az nem ártalmatlan kalandozás, hanem térnyitás az idegen uralmak számára.

f)Mai bálványok

A teljesség igénye nélkül sorolok néhány területet, amiben a bálványimádás mai formája megvalósulhat. A fentebb felsorolt elvek alapján másokban is felismerhetjük a bálványimádás tényét.

Az ember önmagának

Ha az ember mindent magától vár, magát mindenre képesnek tartja, önmaga bálványa lesz. Ha minden időt, pénzt és erőt arra fordít, hogy jobbá tegye életét, bálványimádóvá válik.

Nagyon nehéz megállapítani a határokat.

Azt senki nem cáfolhatja, hogy az egészséges életmód nem bűn. Van azonban egy határ, amikor az egészséges életmód átmegy bűnös, káros egészségérvényesítésbe.

Azt sem mondhatjuk, hogy bűnös dolog a tisztaság, a szépség, az igényesség. Viszont itt is átléphetünk egy határt, amikor ez válik mindennél fontosabbá.

Használati tárgyak

Bármi, amit használunk, bálvánnyá válhat. A lakás, az autó, a számítógép, a kert. Amint fontosabbá válnak ezek az Istennel való kapcsolatnál, amint több időt töltünk ezekkel, mint Isten előtt, amint többet áldozunk ezekre, mint bármi másra, már bálvánnyá válnak.

A másik ember

Ez lehet példakép, lehet élő vagy elhunyt előd, akit nagyra értékelünk. Ha mindenek feletti tiszteletet kap, akkor bálvánnyá válik. Lehet egy sztár, akinek posztereivel van tele a szoba, akinek tárgyait, eszközeit minden áron meg akarja valaki venni, már bálvánnyá válik előtte.

Válhatnak bálvánnyá hitelődök is. Ha mindenek feletti érdemekkel ruházzuk fel őket, ha kizárólagossá tesszük a személyüket, akiktől hajlandóak vagyunk tanulni, akkor bálvány szintre emeljük – vagy alacsonyítjuk – őket.

Ennek van egy már betegséggé is alakuló formája a társfüggőség. Idegen szóval kodependenciának nevezik. Egy bonyolult folyamat eredménye ez az állapot, ami sajnos sok esetben kialakul személyeknél.

Horoszkóp és más babonás dolgok

A csillagoknak tulajdonított valótlan képesség. Kiolvasható belőle a jövő, az útmutatás, a magyarázat átélt dolgokra.

Ez már önmagában is bűnös, ártalmas magatartás, de szerintem ez is akkor emelkedik bálvány minőségbe, ha ez határozza meg az ember gondolkodását.

Sok babonás magatartást is említhetünk, melyek félelmet keltve tartják az embert a viselkedés bűvkörében.

Jer 10:1-2 Halljátok meg a szót, amit az ÚR szól nektek, Izráel háza! Azt mondja az ÚR: A pogányok útját ne tanuljátok el, és az égi jelektől ne féljetek, mert csak a pogányok félnek azoktól!

 • Fekete macska szerencsétlenséget hoz

 • Kéményseprő, négy levelű lóhere, fordítva felvett ruha szerencsét hoz

 • Kiömlött só veszekedést szül

A fösvénység, telhetetlenség

A Biblia konkrétan említ egy anyagi jellegű megnyilvánulást, amit bálványimádásnak nevez.

Ef 5:5 Mert azt jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy kapzsinak, aki bálványimádó, sincs öröksége a Krisztus és Isten országában.

Kol 3:5 Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás;

A kapzsiság, fösvénység, telhetetlenség egy olyan lelki jellemző, amiben bálványimádás ténye valósul meg.

Ez kapcsolódik ahhoz a területhez, amikor az ember maga bálványává válik. A fösvénységben ugyanis keveredik a pénznek a bálványozása és az önszeretet. Együtt van a birtoklás vágya és az, hogy amim van, az csak engem szolgálhat.

Van a fösvénységnek olyan változata is, amikor mindentől és mindenkitől sajnálja az ember amije van. Még magára sem szívesen áldoz, mert sajnálja. Az ilyen ember attól érzi jól magát, ha van pénz, amit számolhat, de költeni nem tud, mert az fájdalmas számára.

A szent, Istentől kapott dolgok bálvánnyá válása

Furcsa területnek tűnhet, de vannak olyan tárgyak, gyakorlatok, melyek az istentiszteletre lettek rendelve, vagy az Istennel való kapcsolatunk gyakorlásának elemei, és valahogy bálvánnyá válhatnak.

A templom

Egy bibliai példa hadd legyen előttünk először!

Jer 7:4-10 Ne bízzatok hazug beszédekben, ezt mondva: Az ÚR temploma, az ÚR temploma, az ÚR temploma ez! Mert csak ha valóban megjobbítjátok útjaitokat és cselekedeteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és felebarátja között, ha a jövevényt, az árvát és az özvegyet nem nyomorgatjátok, és ártatlan vért sem ontotok ki ezen a helyen, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére, akkor engedem meg, hogy ezen a helyen lakozzatok, azon a földön, amelyet atyáitoknak adtam öröktől fogva mindörökké. Íme, ti hazug beszédeknek hisztek, amelyeknek nincs semmi hasznuk. Loptok, öltök és paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baalnak áldoztok, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertek. Majd eljöttök, és megálltok előttem e házban, amely az én nevemet viseli, és ezt mondjátok: Megszabadultunk! De utána ugyanazokat az utálatosságokat cselekszitek!

Jeremiás idejében a templomról alakult ki az a nézet, hogy elég oda elmenni és attól már minden rendben lesz. Ez hazug beszéd. Ebben kár bízni. Ez babonás szemlélet, ennél fogva a templom bálványként való szemlélete is.

További formák, amikor a templom bálvány lesz.

 • Túldíszítés igyekezetével.

 • A változtathatatlanság igénye által. Nem szabad átépíteni, felújítani, kicserélni dolgokat, mert az szentségtelenné teszi az épületet.

A Biblia és az olvasása

A Biblia is válhat bálvánnyá.

Például a bemerítésre kapott Biblia. Vagy úgy, hogy az annyira értékes, hogy azt még olvasni sem szabad, hanem a szoba dísze, a könyvespolc előkelő helyén tartott tárgy. De úgy is lehet, hogy három évtizede azt olvassa valaki, és bár már olyan, mint egy saláta, mégis ahhoz ragaszkodik valaki, nem hajlandó más Bibliát olvasni.

Maga az olvasás is válhat ilyenné. Amikor az ember magát az olvasást tartja fontosnak, nem a tartalmat. Ennek egy negatív formája érzékelteti jól a lényeget. Valaki reggel későn ébredt, nem tudott Bibliát olvasni, és egész nap pánikban van, hogy mi lesz vele, mert elmaradt a Biblia olvasás reggel.

Megtapasztalások tárgyi emlékei

Izrael életében történt olyan helyzet, hogy az a tárgy, amit egykor Isten megmentő eszköznek rendelt, évszázadok múltán a templomban őrzött ereklye lett, amit a bálványokkal együtt törték darabokra.

2Kir 18:1-4 Hóséának, Élá fiának, Izráel királyának a harmadik esztendejében kezdett uralkodni Ezékiás, Áháznak, Júda királyának fia. Huszonöt éves volt, amikor uralkodni kezdett, és huszonkilenc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abí volt, Zekarjá leánya. Az ÚR szemében kedves dolgot cselekedett, ahogy atyja, Dávid cselekedett. Ő rontotta le a magaslatokat, törte össze az oszlopokat, és vágta ki az Asérát, és törte darabokra az érckígyót is, amelyet Mózes csinált. Mert mindeddig Izráel fiai tömjéneztek annak, és Nehustánnak nevezték.

Kb. ötszáz év telik el a két esemény között. A kivonulás nagy megtapasztalása – ami egyben a Krisztus halálának előképe is – bálványáldozatba torkollott. Magát a tárgyat olyan nagyra becsülték, hogy magukkal vitték és a templom tárgyai között őrizték. Nemcsak eszköz volt, hanem olyan tárgy, aminek tömjéneztek is.

Félelmetes következtetésre juthatunk ezután. Maga a kereszt is válhat babonás megközelítésű tárggyá, amit bálványként tisztelnek, imádnak, csókolgatnak.

Minden más tárgy, ami egykor része lehetett egy személy, vagy egy közösség átélésének, amiben tapasztalták Isten munkáját, bálvánnyá válhat. Tehát még ezekkel a tárgyakkal, élményekkel is vigyázni kell.

g)Összegzés

 • A parancs leegyszerűsítve: Ne készíts semmit, amit imádni akarsz!

 • Semmit azokhoz hasonlót, ami az égen, a földön a vízben és a föld alatt vannak!

 • A bálvány készítés lelki háttere nem látszik bűnösnek. Az ember érzékelni akarja az Isten vagy istenek jelenlétét. Mégis tilos, mert lecseréli az Igaz Istent.

 • Ezért tilos, mert a féltőn szerető Istentől elszakadunk miattuk.

 • Mai bálványok:

  • Az ember önmaga bálványa

  • Használati tárgyak

  • Egy másik ember

  • Babonás cselekedetek, horoszkóp

  • A fösvénység, telhetetlenség

  • Istentől kapott jó eszközök is bálvánnyá válhatnak

   • A templom

   • A Biblia és az olvasása

   • Megtapasztalások tárgyai és emlékei

Hírdetés