Légy Jézus követője!

Lukács 9:57-62

a)Bevezetés

A hívő emberek között egy közismert kifejezés a Jézus követése. Gyakran említjük felszólításként, de személyes vallomásként is.

Mit jelent ez ma?

Jézus földi szolgálata során a követő az valóságos, fizikai követést, együtt járást vállalt Jézussal. Ahogy Máté felállt a vámszedő asztaltól és elindult, vagy ahogy Péter otthagyta a halász hajóját.

Ma kevesekre igaz ez. Misszionáriusok, lelkipásztorok élhetik meg. Csak ők Jézus követői? Mit értsünk ma Jézus követésén?

b)Követlek, akárhová mégy!

Út közben egy Jézussal haladó ezt az elhatározást hozza, így fejezi ki a Jézushoz való csatlakozását.

Ennek a mondatnak az értelmezése lehet az egyik válasz arra, hogy mit jelent ma Jézus követőjének lenni.

Azon gondolkodhatunk el, hogy Jézus hová ment, milyen utakat járt be?

Jézus mindenhová, bárhová elment, ahová küldetett

Izrael, Júdea, Samária vidékeit is bejárta, sőt még azon kívül is kész volt emberekkel találkozni. Így jutott el Gadara földjére, de találkozott tíruszi asszonnyal is a saját vidékükön.

Máté 8:28 Amikor a túlsó partra, a gadaraiak földjére ért, két megszállott jött vele szembe, akik a sírboltokból bújtak elő, és olyan veszedelmesek voltak, hogy senki sem mert azon az úton járni.

Márk 7:24-26 Majd felállt, és elment onnan Tírusz vidékére. Betért egy házba, és azt akarta, hogy senki se tudja meg, hogy ott van. De nem maradhatott titokban. Egy asszony, akinek leányában tisztátalan lélek volt, hamarosan hallott róla, eljött, és odaborult a lábához. Ez az asszony görög volt, sziroföníciai származású, és arra kérte, hogy űzze ki leányából az ördögöt.

Ez a részlet azt mutatja, hogy Jézus nemcsak a komfortzónán belül mozgott, hanem azon kívül is. Teljes határozottsággal és magabiztossággal kereste mindenhol az emberekkel való kapcsolatot.

*Ha Jézus követője akarsz lenni, mindenki számára elérhetővé kell lenned, hogy Jézus legyen elérhető nekik általad.

Jézus üzenetet hirdetett minden felé

Van egy történet, ami nagyon beszédes.

Márk 1:35-38 Kora reggel, még szürkületben fölkelt, kiment, és egy puszta helyre ment, ahol imádkozott. Simon pedig és a vele levők utána siettek, és amikor megtalálták, ezt mondták neki: Mindenki téged keres. Ő pedig így válaszolt: Menjünk máshova, a közeli városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. Be is járta egész Galileát, és prédikált zsinagógáikban, és ördögöket űzött ki.

Jézus elsősorban az élet beszédének a hirdetésre jött. Ő nem kereste a gyógyítók népszerűségét, nem ámította az embereket csodatevőként. Képes volt otthagyni a miatta összegyűl sokaságot. A hajnali imádkozásában vehette a vezetést arra, hogy neki tovább kell állnia.

*Jézus követője nem mindig marad a népszerűség biztonságában, hanem kész abból kilépni. Jézus követőjeként kész vagy arra, hogy továbblépj akkor is, ha népszerű vagy?

Jézus bement a bűnösök közé

Több történet mutatja, hogy Jézus a szolgálata során nemcsak az elfogadható életű emberekkel vállalt kapcsolatot, hanem a megvetett bűnösökkel is.

Egy igerészlet jól összefoglalja ezt:

Luk 15:1 A vámszedők és a bűnösök mind igyekeztek Jézushoz, hogy hallgathassák. A farizeusok és az írástudók pedig zúgolódtak, és azt mondták: Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik.

Többszörösen izgalmas és tanulságos ez a kis beszámoló.

Mi kellett ahhoz, hogy Jézushoz jöjjenek a bűnösök, a vámszedők? Mivel váltotta ki belőlük ezt a reakciót? Vajon a Jézust kritizáló farizeusokhoz, írástudókhoz is özönlöttek a bűnösök? Nem. Inkább kerülték őket. Nem voltak kíváncsiak a lenéző, kritizáló, megvető, kioktató megnyilvánulásokra. Nem nyerte meg őket az a kegyes gőg, amivel viselkedtek ezek a vezetők.

Ezzel szemben Jézusnál azt érezték meg, hogy ő olyan személy, aki elfogadja és szereti őket. Tőle még az életváltozásra buzdító szavakat is másképp fogadták. A közelében készségesen változtak meg emberek. Jézus mindig tudta, kinek hogyan kell elmondani az igét.

*Ha Jézus követője vagy, késznek kell lenni bűnösökkel is leülni. Ha Jézus követője vagy, abban kell növekedni, hogy az emberek szeressenek veled találkozni, és nem szabad abban megnyugodni, hogyha kerülnek téged.

Jézus bement a sűrűbe

Jézus háromszor mondta el, hogy mi vár rá. Tudva a megpróbáltatás tényét nem kikerülte azt, hanem elébe ment. A rá váró helyzetről háromszor is beszélt, és végül teljes mértékben felvállalta.

Márk 8:31 És kezdte őket tanítani, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie és megvettetnie a vénektől, a főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapra feltámad.

Bár ilyen mértékű szenvedést most nem kell kiállni, de a megvetést azt bármikor átélhetjük. Jézus követőjeként számolni kell ezzel.

*Kész vagy olyan helyzeteket is felvállalni, amiben nyilvánvaló, hogy nem fognak kedvesen fogadni?

Mik lehetnek ilyenek?

Egy igevers jól összefoglalja ezt is:

2Tim 3:12 De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözni fogják.

Egyszerűen azok a helyzetek, amikor nem a világ szokása szerint gondolkodunk, beszélünk és cselekszünk, az megvetést hozhat. A kegyes élet nem elismerést vált ki, hanem megvetést.

  • A tiszta beszéd és arra való buzdítás

  • A lelkiismeretes munkavégzés és annak szorgalmazása

  • A becsületes, csalásmentes pénzkereset

  • A hazugságok kerülése, őszinte beszéd mindenről és mindenkiről. Nem érzéketlen vagdalkozás a szavakkal, hanem higgadt őszinte beszéd.

Ezek a kegyes élet tettei, amik kiválthatják azt, hogy ki akarják közösíteni az embert emiatt.

*Kész vagy bemenni a sűrűbe? Kész vagy konfliktusok elé is nézni úgy, hogy várhatóan alul maradsz? Ez is Jézus követésének a jellemzője.

Jézus többet harcolt másokért, mint magáért

Jézus életét az jellemezte, hogy nem önmagáért küzdött, nem a saját érdekeit tartotta szem előtt, hanem azokét, akikért küldetett. Úgy látom, Jézus mindig azt a személyt tartotta fontosnak, akivel épp beszélt, aki felé épp szolgált. Nem kereste a maga hasznát, hanem a másokét. Ha mégis magával törődött, az azt jelentette, hogy félrevonult és az Atyával beszélt, imádkozott. De ezt is annak érdekében tette, hogy a szolgálatát jobban végezhesse.

*Hol jársz ezen az úton? Hogy áll a mérleg a tekintetben, hogy keresd a mások hasznát is?

Jézus jellemének követése is a követését teljesíti

Már az eddigiekből is leszűrhető, hogy a mai követés nem más, mint Jézus példájának a követése. Mégis érdemes kiemelni, hogy követőként tanulni kell a Jézus jellemét. Ezt kérte is.

Máté 11:29 Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál.

Jézus igáját felvéve kell a jellemét is elsajátítani. Nem elég húzni az igát rossz emberi természettel, hanem igyekezni kell a két legfontosabb jellemzőjében fejlődni, alázatban és szelídségben.

Péter jó példa erre. Sokáig azt gondolta, hogy azzal a temperamentummal szolgálhatja Jézust, amilyennel alapvetően rendelkezett. Jézus ezt átformálta. A levelében már úgy ír, mint presbitertárs a többi vezető szolgatársának. Egyáltalán nem tartotta magát többnek tőlük.

Jézus követésében őt kell képviselni. Ezt nem teheted durva arroganciával, kemény fölényességgel, és végképp nem védekezhetsz úgy, hogy nem tehetek róla, ilyen vagyok. Maximum sírva kellene mondanod, hogy sajnálom, hogy ilyen vagyok, annyit küzdök ezzel a természettel.

*Ha alapvetően egy alázatos személy vagy adj hálát érte és imádkozz azokért akik nem ilyenek, ugyanakkor vigyázz, nehogy az alázatosságod vigyen büszkeségbe.

*Nehezebb alaptermészeted van? Nagyobb kihívás az alázatos, szelíd megnyilvánulás? Ne keseredj el. Jézus ki tudja formálni benned is az alázatot. Kérd őt erre!

Jézus a szolgálat útján az Atyához ment

Mindezek mellett nem szabad elfelejteni, hogy Jézusnak volt még egy nagy útja. Ő halála és feltámadása után ment a mennybe, az Atyához.

A Jézus követőjeként ezt is szem előtt kell tartani. Sőt mindenek előtt ezt kell szem előtt tartani.

Annyira hatalmas dolog, hogy a halála előtti estén azt kéri az Atyától, hogy ott legyünk, ahol Ő van:

Ján 17:24 Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már e világ teremtése előtt.

Amikor valaki Jézus követésén gondolkodik, ezt a célt lássa maga előtt. Ez legyen gondolkodásának és döntésének igazi lényege. Jézus hol van, hova ment? A mennybe. Oda el lehet jutni, de csak Jézus követőjeként.

*Ha fontolgatod a Jézus követését, vagy a követésben szeretnél megerősödni, ne csak a kihívásokat jelentő helyeteket lásd, hanem a célt. Nem kisebb a tét a Jézus követésében, mint az, hogy vele leszel-e, vagy sem.

c)A követők dilemmája

Végül az alapige három üzenetérő is hadd essen szó. Ezeket úgy nevezem, hogy a követők dilemmája.

A szolgák kényelme és biztonsága

Aki Jézus követőjévé válik, számolni kell a kényelem feladásával és a biztonságból való kilépéssel. Jézus erre hívta fel a figyelmet, amikor azt mondta, hogy az ember fiának nincs fejét hova lehajtani.

Philip Yancey állítása: Ma Európában a jólét és a kényelem a misszió akadályozója. Ez nemcsak a befogadás tekintetében igaz, hanem a közvetítés vonatkozásában is.

*Kész vagy a kényelemből kilépni, hogy még inkább követőként szolgálhass?

A függetlenség feltétele

Egyik személy azt kérte, hogy előbb hadd temesse el az apját. Ezzel azt kérte, hogy hadd szűnjön meg a kötelesség, hadd kerüljek egy független állapotba, akkor követlek.

*Ha Jézust akarod követni, nem a körülmények változásával kell elérni a függetlenségedet, hanem a döntéseddel.

Ne hátra nézz, hanem előre!

A harmadik követő búcsúzni akar. Jézus erre egy különös választ ad.

Aki követővé válik annak a munkára kell koncentrálni. Ez nem érzéketlenséget jelent a családtagokkal szemben, mert akkor egy komoly kritériumot vetünk meg.

1Tim 5:8 Ha pedig valaki az övéinek és főleg házanépének nem viseli gondját, az megtagadta a hitet, és rosszabb a hitetlennél.

Vagy egy másik összefüggés:

1Tim 5:4 Ha pedig egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét tiszteljék, és róják le hálájukat szüleik iránt, mert ez kedves Isten előtt.

Károli: 1Tim 5:4 Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy első sorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt.

Jézus is Jánosra bízta Máriát, amikor a kereszten szenvedett.

Ezzel a tanácsával figyelmeztet, hogy a családi ragaszkodás egy akadályozó tényező lehet a szolgálatban.

A kézi szántásnál minden fontos esemény a szántó előtt történik. Erre kell figyelni, erre kell koncentrálni. Hátul az elvégzett munka van, amiért lehet hálát adni, de azzal már nem nagyon kell törődni.

*Követésre törekedve ne hagyd figyelmen kívül Jézus figyelmeztetéseit. Mérlegeld ezeket és így hozz döntést. Értsd meg, Jézus nem lebeszélni akar, hanem komoly döntés meghozatalában segít. A könnyelmű döntés neked sem jó, és Jézus sem értékeli.

Hírdetés