Ismeretlen népek futnak hozzá

Ézsaiás 55:1-5

a) Bevezetés

Ha megkérdeznénk az embereket, hogy épp ebben a pillanatban mire van szüksége, nagyon eltérő válaszokat kapnánk. Mindenki az élethelyzetének megfelelő szükségletekre keresve a megoldást adna választ.

Ilyen válaszok lehetnek: pihenésre, több időre, egy kis nyugalomra, munkahelyre, kitartásra, erőre, békülésre haragos ismerőssel…

maslow_piramis

A mai szükségletek, melyek megfogalmazódnak sok esetben nem az alapvető fiziológiai szükségleteket mutatják, hanem felsőbb szintűeket, keveseknél jelennek meg az alap szükségek. Hála Istennek, hogy az alapok megvannak. Mire is van igazán szükségünk? Mi a legalapvetőbb szükségletünk, aminek kielégítése a legfontosabb, ami életbe vágó?

b) Isten a szomjazókat hívja

Ha a bevezető kérdést kicsit másképp tesszük fel, tovább gondolkodhatunk. Ha az a kérdés, hogy mire van szükségünk, ahhoz, hogy éljünk, mi az, ami nélkül lehetetlen életben maradni, akkor alapvető dolgok jutnak eszünkbe. Levegő, víz, étel. Ez a három feltétel elengedhetetlen.

Isten ebben az Igében a szomjazókat hívja. Az alapvető életfeltételek hiányában küszködőket.

Ki a szomjazó?

Ezt a kérdést azért kell tisztázni, hogy eldönthessük azt, hogy most csak egy előadás hallgatói vagyunk egy elméleti témában, vagy megszólítottak. Azért kell tisztán látni, hogy tudjuk, minket hív Isten, vagy másoknak szól.

Aki nem issza Isten Igéjét

Az első választ egy prófétai figyelmeztetésből kaphatjuk meg.

Ámós 8:11-13 Íme, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Azon a napon elepednek a deli szüzek, meg az ifjak is, a szomjúság miatt!

Ez egy figyelmeztetés és sajnos egy ítélet is egyben, de ott van benne a lehetőség is.

Isten azért támaszt szomjúságot a beszéde iránt, mert tudja, hogy erre van szükség. Ez, az, amiben ott van az élet.

Péter is ennek tudatában tart ki kritikus időszakban Jézus mellett, mert nála vannak az élet beszédei.

Isten beszéde a lélek szomjúságát elégíti ki bennünk.

*Iszol eleget? Iszol kiegyensúlyozottan? Fogyasztod a vizet, Isten Igéjét rendszeresen? Ha nem, akkor te nagyon szomjas vagy.

*Ihatsz mást is, de rájössz, hogy a legjobb a víz. Annyi más szellemi, spirituális ital van, de a szomjúságodat Isten beszéde oltja igazán.

*Ne csak kötelességtudatból idd meg reggelente és esténként azt az egy-egy pohár vizet, hanem érezve az igazi szükségletet.

*Gyakran hallom orvosoktól, hogy ne csak akkor igyunk, amikor szomjasak vagyunk. Legyen így a Bibliával kapcsolatban is!

Aki nem ismeri Jézus Krisztust

A másik választ egy személyes beszélgetésben kapjuk meg.

Jézus Samáriában egy kútnál találkozott egy asszonnyal, aki vízért ment ahhoz a kúthoz, ahol Ő leült pihenni. Itt hangzik el a következő párbeszéd:

János 4:7-29

Jézus utal arra, hogy Ő tud adni olyan vizet, amitől nem szomjazik meg soha. Erre a vízre vágyik az asszony, hogy ne kelljen újra a kúthoz menni. Arra vágyik, hogy ne kelljen állandóan az emberekkel való találkozás félelmével küzdve, rejtőzködve kijönnie otthonából, ahol jól el van rendezetlen életével. Arra vágyik, hogy ne derüljenek ki dolgok. Arra vágyik, hogy ne kelljen az emberek keresztkérdéseire felelni, ne kelljen az emberek rosszalló tekintetét magán érezni.

Megkapja az élő vizet? Ha igen, milyen formában?

Az asszony Jézustól kap egy leleplezést. Ez fájdalmas lehet, de most mégis inkább nyugalmat jelentő. Másrészt kap egy bemutatkozást. Amikor a beszélgetésben a nő elmondja elméleti tudását a Messiásról, Jézus bemutatkozik neki: Én vagyok az, aki veled beszélek.

Itt feláll, otthagyja a korsóját, és szalad a városba bizonyságot tenni. Egy szomjas személyből vizet kínáló ember lett.

*Vannak rendezetlen dolgok az életedben? Küszködsz terhekkel, amit már nehezen viselsz? Vannak titkaid, amit olyan kínos rejtegetni? Vágysz a társaságra, de a félelem visszatart, mert nem mersz őszinte lenni? Nem bírod már, hogy mindig a jót mutasd magadról, mert ez az elvárás? Inkább szeretnéd, ha valakivel őszintén megoszthatnád a hibáidat?

*Te nagyon szomjas vagy! Jézus Krisztusra van szükséged. Keresd Őt!

Akiben még nincs ott Isten Lelke

Ján 7:37-39 Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz bennem, amint az Írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. Ezt pedig a Lélekről mondta, akit kapnak majd a benne hívők, mert még nem adatott a Szentlélek, mivelhogy Jézus még nem dicsőült meg.

A Szentlélek is a szomjúságot kielégítő ajándék az életben. Kérni kell és hagyni kell, hogy dolgozzon bennünk és áradjon belőlünk.

Aki keresi az örök életet

Egy harmadik kép azt mutatja, hogy az a szomjas, aki keresi az örök életet.

Jel 21:5-7 És monda az, aki a királyi széken ül vala: Íme mindent újjá teszek. És monda nekem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. És monda nekem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem.

Ez a részlet az újjá teremtett világba enged betekintést. Itt is megjelenik a szomjazók képe és a szomjúság kielégítése. Még itt is az élet vizének felajánlása hangzik.

Ott jut teljességre, amit most csak apró kortyokban ízlelgetünk. Ez pedig az örök élet.

Gyakran minősítenek úgy az emberek jó élethelyzeteket, boldog állapotokat, örömteli pillanatokat, hogy ez aztán az élet. Az ilyen helyzetek meg sem közelítik azt, amit az ember Isten jelenlétében tölthet az örökkévalóságban.

Minden boldogságkereső helyzetben tulajdonképpen ezt kutatjuk, ezt kívánjuk. Ez is egy nagy szomjúság bennünk.

Aki már újjászületett, abban ott van az örök élet reménye és bizonyossága, ami boldogítóan kielégítő.

1 Ján 5:10-11 Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.

*Ne csak az egészséges életet keresd! Ne csak a boldog életért küzdj! Ne csak a harmonikus életért dolgozz! Keresd az örök életet! Ennek pedig egy útja, egy megoldása van: Jézus Krisztus.

c) Légy te a szomjazók hívogatója!

Az igeszakasz végén egy fontos részlet buzdít még minket.

Miután Isten hívta a szomjazókat, végül a népéről mondja, hogy te is hívsz majd idegeneket. Ők futnak hozzád, azért, mert látják rajtad Isten dicsőségét.

A kitikkadt, szomjazó népből, akinek az élet alapvető szükségleteire van szüksége, olyan közösség lesz, aki maga tud már hívni és megoldást kínálni. Nem önmagában, hanem abban, akitől ő is kapta.

Nemcsak karácsony előtt lehetünk idegeneknek szolgáló ételosztók, italosztók. Folyamatosan azok lehetünk.

Bár ez egy ószövetségi ige, de újszövetségi jellegű.

Isten népe valójában Krisztusban nyerte meg a misszió lehetőségét és parancsát. Ott kaptuk meg az idegenek felé való szolgálat kérését Istentől.

*Akarsz hívni idegeneket? Akarsz szomjazókat a forráshoz vezetni?

Van rá lehetőség. Légy magad is az élő víztől megelégített személy.

Hírdetés