Jézus evangéliumának világosító ereje

2 Timóteus 1:6-10

a) Bevezetés

„Az ünnep fénye” – ez a hét témája, benne a Karácsony központi üzenete is.

Fényforrások:

Gyertya, lézerfény, kulcstartó lámpa, reflektor, Nap, Hold, Jézus Krisztus (Jelenések 21:23), tükör.

Melyik a legerősebb?

b) Különös kérés Timóteustól

Egy talányos tanács sorozat:

Érti ezt mindenki?

 • Felgerjeszteni a kegyelmi ajándékot.

  • Mi az? Van nekem olyan?

 • Ez kézrátétellel adatott.

  • Kinek a keze számít, milyen kézrátételre kell gondolni?

 • Ne szégyellje az Úrról való bizonyságtételt, tanúskodást.

  • Hogy tanúskodjak én valakiről, akit soha nem is láttam, semmilyen tetténél nem voltam ott?

 • Szenvedni az apostollal együtt az evangéliumért.

  • Miért kellene nekem bárkivel is bármiért szenvedni. Elég nekem, ha a fizetésemért szenvedek. Nem kell nekem más probléma, más baj.

 • Mert Ő megszabadított, elhívott.

  • Szabadítás, elhívás? Nem értem. Én nem voltam fogságban, vagy rabságban soha. Nem hívott engem senki sehová? Milyen elhívásnak kell eleget tennem?

 • Ezt a kegyelme szerint adta, amit már az idők kezdete előtt nekünk adta, de most lett nyilvánvalóvá.

 • Az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.

  • Erről már hallottam. Az evangéliumról már van értesülésem.

Igen, innen kell elindulni.

Egy nagyszerű folyamat indulhat el a világosságban:

 • Jézus Krisztus eltörölte a halált és világosságra hozta az életet a győzelmi hír által.

  • Apcs 26:16-18 De kelj fel, és állj lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgává és tanúvá rendeljelek téged arra nézve, amiket láttál, és amik miatt még meg fogok neked jelenni. Megszabadítalak téged ettől a néptől és a pogányoktól, akik közé küldelek, hogy megnyisd a szemüket, hogy a sötétségből világosságra és a Sátán hatalmából Istenhez térjenek, hogy a bennem való hit által bűneik bocsánatát vegyék, és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek.
  • Ha volt valaki, aki beszélt Jézusról, az azért jött, hogy a sötétségből a világosságra térhess.

 • Végzése és kegyelme szerint megmentett és elhívott minket.

  • Megmenteni, szabadítani a foglyokat kell. Fogoly vagy?

  • Zsid 2:14-15Mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak.
  • Szabad igazán akkor vagy, ha minden jót képes vagy megtenni. Ha valami visszatart a jótól, akkor rabságban vagy.

 • Az elhívott állapotban vállalni kell a szenvedést az evangéliumért, ami által világosságra került az élet. Evangéliumért: Annak hirdetéséért, közvetítéséért.

  • Milyen ügyért vállalnál szenvedést? Kik lennének azok, akikért szenvedni is kész volnál?

 • Ebben segít a Lélek, ami nem a félénkséget, hanem az erőt, a szeretetet és a józanságot táplálja bennünk.

 • Ehhez szükséges felgerjeszteni az ajándékot, ami adatott nekünk.

  • Isten első számú kegyelmi ajándéka az örök élet:

   • Róm 6:23 Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
  • Ezen túl több olyan ajándék is lehet a mienk, amivel szolgálhatunk a többiek felé a Krisztus testében.

Hírdetés