Sötét szükséghelyzet

Ézsaiás 59:9-20

a) Bevezetés

A hét témája „Az ünnep fénye”. Jól tesszük, ha ezalatt nem a díszek fényét értjük, hanem azt a világosságot, amire olyan nagy szüksége volt ennek a világnak.

Más vonatkozásban ma tegnap volt a téli napforduló. Ez azt jelenti, hogy tegnap volt a leghosszabb a sötétség. A mai naptól – ha kis mértékben is – nő a világos órák száma.

Milyen jó lenne, ha akár ez a nap lelki értelemben is hozná sokaknak a világosságot lelki értelemben Jézus személyében!

b) Bűnvallás és tehetetlenség

Ézsaiás könyvének egy különleges része ez, amit olvastunk. Ebben a szakaszban ugyanis a sok figyelmeztetés után egy bűnvallást láthatunk. Ráadásul ez a vallomás mélyen elgondolkodtató.

Nem egyszerű beismerésről és bocsánatkérésről olvasunk, hanem felismerésről és tehetetlenségről. Egy nagyon nehéz lelki állapotot ír le ez a két tényező. Amikor valakiben van belátás a rosszról, ami benne van, de tehetetlen a megoldást tekintve. Ez még attól is rosszabb, mint amikor valaki nem is tudja, mennyire rossz helyzetben van. Ez gyötrőbb, fájdalmasabb tud lenni.

A 9-15. versek között olvastuk a beismerést, majd a 16. verstől Isten reagálását olvashatjuk. Ennek az Istentől jövő válasznak az elején figyelhetjük meg a tehetetlenséget leíró képet.

Ézs 59:16 És látá, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró

Mivel ez a helyzet, maga Isten lép közbe és kínál megoldást. Küldi a segítséget a Megváltó személyében, aki igazságot, bosszúállást, haragot ölt magára, de megváltást is hoz.

Különleges szeretet ez. Isten lát egy sötétségben tapogatózó népet, aki érzékeli rossz helyzetét, de semmilyen kiutat nem talál, semmilyen megoldásra nem képes. Nem marad meg a távolról szemlélődő állapotában, hanem jön és segít. Nem távolodik még messzebbre, nem vonul vissza kárörömmel, hanem megoldást kínál.

*Találkoztál már ezzel a különleges szeretettel? Volt már részed ebben a felfoghatatlan irgalomban? Bárcsak megéreznéd milyen is a Megváltó kegyelem.

c) Világosságra várunk, de csak sötétség van

A vakság különleges állapotai

Dávid sem látta helyzetét. Nem tudta felmérni állapotát.
   • Csak Nátán próféta „felvilágosító” beszéde után látja be milyen állapotban van.

   • Zsolt 51:3-6 Könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, nagy irgalmasságod szerint töröld el bűneimet! Moss ki egészen álnokságomból, és vétkeimből tisztíts meg engem! Mert ismerem bűneimet, és vétkem szüntelen előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, és azt tettem, ami gonosz a szemedben. Ezért igaz, amit mondasz, és helyes az ítéleted.
A Jézus korabeli vezetők vaksága
   • Ján 9:39-41 Jézus pedig azt mondta: Ítélet végett jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. A vele levő farizeusok közül néhányan hallották ezt, és megkérdezték tőle: Talán mi is vakok vagyunk? Jézus azt válaszolta: Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, de mivel azt mondjátok, hogy látunk, a bűnötök megmarad.
   • Egy vak ember meggyógyítása után volt Jézusnak vitája a farizeusokkal. A vita végén hangzik el a fenti idézet. Mi ennek az értelme? Aki azt állítja magáról, hogy mindent lát és mindent jól lát, sőt csak ő látja jól a dolgokat, azt Isten sem tudja felvilágosítani. Nem tud rámutatni bűneire, nem tudja leleplezni tévedéseit, így megmaradnak a bűnei, mert nem tudja azokat belátni, megvallani. Ha valaki beismeri vakságát, azt a hiányosságát, hogy nem ismerhet mindent, annak Isten tud adni világos látást. Így megismeri magát igazán, és belátja, hogy kegyelemre szoruló ember.

Az ördög vakító munkája
   • 2Kor 4:1-4 Azért mivel ilyen szolgálatban vagyunk, mint akik irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem visszautasítjuk a szégyenteljes, titkolt dolgokat, nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem az igazság nyílt megvallásával ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki Isten képe.
   • Az Ördög nemcsak ordító oroszlánként jár szerte a világban, hogy keresse kit ragadjon el, hanem mint megvakító hitető is. A tudománnyal, az érzékiséggel, a látható összefüggésekkel, a dolgok zűrzavaros összekeverésével zavarja össze az értelmet és okoz teljes vakságot. Ezzel teljesen elfedi az Isten dolgait, Isten igazságait.

    • Péld 4:18-19 Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály; nem tudják, miben botlanak meg.
    • Péld 28:5 A gonoszul élő emberek nem értik meg az igazságot, akik pedig keresik az URat, mindent megértenek.
    • 1Kor 2:14 A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert bolondságok neki, nem képes megérteni sem, mivel azt lelki módon kell megítélni.
   • Joggal jöhet a kérdés, hogy mi képes ezt a vakságot megszüntetni? Isten, Jézus közelsége és az Ő Igéje.

    • Zsolt 119:105 Igéd mécses a lábam előtt, és ösvényem világossága.
    • 2Pét 1:19 És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpára, amíg felvirrad a nappal, és hajnalcsillag kel fel a szívetekben.
A testvérgyűlölő hazugok is vakok
   • 1Ján 2:8-11 Viszont új parancsolatot írok nektek, amely igaz őbenne és tibennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igazi világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne megbotránkoztató, aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét.
   • A vakság egy másik változata ez. János korában a gnosztikusok azt vallották, hogy mindent tudnak, náluk van az igazi ismeret. Ezzel együtt érzéketlenek voltak az emberekkel szemben. Erre reagált János ebben a szakaszban. Aki elméleti tudással kérkedik, de nem érzékelhető az emberek iránti szeretete, az sötétségben van. Vizsgáljuk meg magunkat ilyen vonatkozásban!

Jézus a megvilágosító világosság
   • Ján 8:12 Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.
   • Ján 12:46 Én világosságul jöttem e világra, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben.
   • 2Kor 4:6 Mert Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.
A világosság elutasítás a kárhozatba visz
   • Ján 3:19-21 Ez pedig az ítélet: A világosság eljött a világra, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy tetteiről kiderüljön, hogy azok Isten szerint való cselekedetek.
   • Ki mersz-e menni a világosságra? Mered-e most vállalni a lelepleződést, hogy ne akkor kelljen kínos leplezetlenségben állni, amikor minden titok nyilvánvaló lesz?

    • Luk 8:17 Mert nincs olyan titok, amely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs olyan rejtett dolog, amely ki ne tudódnék, és világosságra ne jönne.
Hírdetés