Valami lezárul, valami elkezdődik

Józsué 3:1-13

a) Év vége – Újév, Vég – kezdet

Az év utolsó vasárnapja van. Elmondhatjuk-e, hogy valami lezárul, valami elkezdődik? Akarjuk-e, hogy valami lezáruljon, valami elkezdődjön? Tanulhatunk-e ebből a történetből?

b) Korszakok

Az indulástól a megérkezésig 40 év telt el.

Az átkeléstől a „teljes” honfoglalásig kb. 50 év telik el.

A Bírák kora kb. 180 év.

Az egységes királyság kb. 100 év.

Mekkora időtávlatok! Ezeket nem végezheti önmagában egy generáció. A vándorlás is több, mint egy emberöltő. (Az emberöltő az az időszak, amikor egy megszületett gyermek szülői korba lép, neki is gyerekei lesznek. Ez ma 25-35 év)

*Komoly összefogást kell munkálni, gyakorolni.

c) A generációk

Kik kelnek át a Jordánon? Hol voltak ők, az Egyiptomból való kivonuláskor? Milyen helyzetben, állapotban voltak ők az induláskor? Mivel azok maradtak meg, akik a föld kikémlelésekor húsz évestől fiatalabbak voltak, egy teljesen új generáció élte át az ígéret teljesülését.

4Móz 14:28-31 Mondd meg nekik: Élek én – így szól az ÚR –, hogy úgy bánok veletek, ahogyan fülem hallatára beszéltetek ellenem. Itt, e pusztában fogtok elhullani, éspedig a számbavettek mind, húszesztendőstől fogva és azon felül, akik zúgolódtatok ellenem. Nem mentek be arra a földre, amelyre nézve esküre emeltem kezemet, hogy lakosokká teszlek rajta titeket, kivéve Kálébot, Jefunne fiát és Józsuét, Nún fiát. De kicsinyeiteket, akik felől azt mondtátok, hogy prédául esnek, beviszem, és megismerik azt a földet, amelyet ti megvetettetek.

A generáció lecserélődött.

Ez egy büntetés a népen. Nem kellett volna ennek így lennie. Lehetett volna együttműködés, átmenet az idősebb és a fiatalabb generációk között.

*Átmenetet kell kialakítani a generációk munkája, szolgálata között. Ez egy folyamatos feladat a közösségben. Nem kell a kihalás állapotát megvárni.

d) A vezető és az elöljárók (vezérek)

Józsué felkel, elindul. Mennek a többiek is.

Az elöljárók adják ki az utasításokat, osztják meg a néppel a tervet.

A nép – ahogy később látjuk, engedelmeskedik.

*Egy nagyszerű együttműködés. Ahogy a test egységét és működését leírja Pál az újszövetségben.

Legyen előttünk egy szójáték. Együttműködés=Csak együtt működik jól.

e) Út, amelyen még soha nem jártak

Ez földrajzilag is igaz, de lelkileg is.

Még ezen a vidéken így nem vándoroltak, a Jordánon még nem keltek át.

Hazát még soha nem foglaltak. Olyan nagyszabású harcokat még nem vívtak, amilyen vár rájuk, sőt még soha nem is harcoltak igazán.

Önálló népként még soha nem éltek. Több, mint 400 év szolgaságban éltek. Nem is tudják, mi a szabadság, mi az önállóság, mit jelent saját vezetőket követni, akik nem ostorral irányítana, hanem Isten szavának közvetítésével. Ezt is meg kell tanulni, hogy nem az erő képviseli a vezetést, hanem a kijelentés.

*Milyen út áll előttünk?

  • Csak járt úton kívánunk menni? Be merjük vállalni az olyan utat, amit még nem jártunk?

  • Csak abba merünk majd belefogni, amiben van gyakorlatunk, amiben van rutin? Azt folytatjuk, amit már megszokásból tudunk végezni, vagy merünk újat tanulni, járatlan utat is kipróbálni?

f) A szentség, a tisztaság állapota, mint szükség

Az átkelés a Jordánon nem hétköznapi esemény. Olyan helyzet, amihez szükséges a nép megtisztulása.

Általában mihez kell a megtisztulás?

Istentisztelethez, ünnephez, az Istennel való találkozáshoz.

Az új kezdet csodája egy különleges istentisztelet.

*Ahhoz, hogy áldott csodákat éljünk meg az új időszakban, az új utakon, elengedhetetlen, hogy figyeljünk a tisztaságra.

Egy számomra fontos ige ebben a kérdésben:

1Ján 3:2-3 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen Ő is tiszta.

Ez azonban nem valamilyen öntisztulási folyamat, vagy tevékenység, ehhez elengedhetetlen a Bárány vére:

1Ján 1:7 Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Zsid 9:13-14 Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára: Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

*Kezdhetünk bármibe, igyekezhetünk bármennyire, ha közben nem lesz személyes és közösségi tisztaságra törekvésünk, nem fogjuk megtapasztalni Isten csodáit. Pusztán emberi erőlködés lesz minden munkánk.

g) A csoda bizonyíték: Az Úr elől megy

A nép amikor látta a ládát, amit a papok vittek, az az Úr jelenlétének a bizonyítéka volt. Hogy természetfeletti eseményként kelnek át a folyón, az bizonyítja a valós jelenlétet.

*A csodák nem önmagukért vannak. A csoda megerősítő bizonyíték a fő küldetés betöltésére.

Hírdetés