Építsetek utat!

Ézsaiás 40:1-8

1)Bevezető

Keresztelő János az útkészítő. Ez a jellemzője emelkedik ki életét nézve. Mit jelent ez az útkészítés? Miért kiáltotta ő is, hogy készítsétek az Úr útját? Kiknek kell beállni az útkészítés munkájába? Milyen utat, utakat kell építeni? Miért kér az Úr útkészítést, hisz ő maga készít utat nekünk:

Ézs 43:19 Íme, én újat cselekszem. Most készül, hát nem tudjátok még? Igen, utat készítek a pusztában, és folyóvizeket fakasztok a kietlenben.

Nem kell ezen meglepődni. Az út, és annak készítése is olyan munka, amiben Jézus együttműködést kér tőlünk. Tehát építsük az utakat!

2)Ami János küldetése volt

A János feladatát így közölte Isten Zakariással, az édesapjával:

Luk 1:16-17 És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez [Ő] előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.

Hármas feladatra mutat az angyal.

Az Úrhoz térít

A megtérés útját készíti. Kiknek a megtérését? Pogány bűnösökét, vagy zsidókét, akik elfordultak? Mindkettő lehet. Lényeg, hogy megtérőknek készít utat.

Egyik feladatunk ez nekünk is. Készíteni kell az Úr útját a megtérőknek. A megtérők előtt nekünk kell kiépíteni az előrejutás útját. Nem az a cél, hogy maguk küszködjenek ezzel, hanem nekünk kell ezt végezni.

Hatalmas munka ez. Az emberek nagyon messze vannak az Úrtól. Nagyon elidegenedtek a Krisztustól.

Építeni feléjük, aztán Jézus felé. Vagy éppen egyszerre. Ha egy bűnös messze van az Úrtól, magunktól is távolinak érezzük őket, sőt ők is távolinak érzik magukat. Amikor olyanokat mondanak, hogy én nem tudok úgy énekelni, imádkozni, mint ti, én nem ismerem úgy a Bibliát, mint ti, akkor ezzel jelzést kapunk arra, hogy távolabb vannak tőlünk is. Ilyenkor útépítésbe kell kezdeni. Először nekünk kell építeni feléjük az utat, majd tőlük az Úrhoz.

*Ismerünk távol lévőket, akiket az Úrhoz kell téríteni? Ne felejtsük el, hogy építeni kell az Úr útját, amin közeledik velünk és ahol találkozhatnak Vele.

Az atyák szívét a fiakhoz térítse

János másik küldetése ez volt. Utat építeni a generációk között. Ez nem egyirányú útépítés, ahogy erre Malakiás is utal a kijelentésében:

Mal 4:5-6 Íme, én elküldöm nektek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

Fontos küldetés ez is. Mindegy milyen korosztályban vagyunk, Isten azt szeretné, hogy építsük az Úr útját. Nemcsak a másik féltől, csoporttól kell elvárni, hogy közeledjenek, hanem mindkét irányból építeni kell az utat.

Ez is az Úr útja? Igen. Ő egységet akar az idősek és fiatalok között is.

*Idősek! Építsétek az utat a fiatalok felé is. Fiatalok! Építsétek az utat az idősek felé! Ne sáncot ássunk, ne barikádokat emeljünk, hanem utat építsünk. Tekintsük úgy az egymás felé vezető utat, majd a közös utat a szolgálatban, hogy ez az Úr útja, amin haladni akar velünk.

Engedetleneket az igazak bölcsességére térítse

Még egy komoly feladat. Akik engedetlenek, azokat sem kell egyből elengedni, hanem velük kapcsolatban is utat kell építeni. Őket is téríteni kell.

Az engedetlenekkel az a baj, hogy azt hiszik, náluk van a bölcsesség. A maguk szemében bölcsek, helyesek az útjaik. A valóság azonban az, hogy távol vannak az igaz bölcsesség útjától.

Velük kapcsolatban is utat kell építeni, ami nagyon nehéz. Ebben az esetben az a legnehezebb, hogy nagyon könnyen vita, harc alakul ki. Ha két olyan személy beszélget, aki azt gondolja, hogy neki van igaza, ott hamar vitatkozásba fajulhat a társalgás.

Hogy lehet ezt az utat építeni és végigjárni?

Nekem a Galátáknak írt levélben van ehhez egy tanács:

Gal 6:1 Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.

Ez az útba igazítás olyasmit jelent, hogy mutassuk meg neki a helyes utat. Keressük fel, mérjük fel hol van és vezessük el a jó útra. Ehhez el kell menni oda, ahol éppen van. Így működik az útépítés. Nem nagyon eredményes a távirányításos útépítés. Ahogy János is emberek közé ment, ahogy Jézus is eljött azokhoz, akiket el kellett vezetni az igazságra, úgy nekünk is el kell menni azokért, azokhoz, akik engedetlenek, elfordultak.

Nehéz, hagy kihívás. Nem biztos, hogy jönni akarnak. Ezért is fontos a figyelmeztetés, hogy vigyázzunk magunkra, nehogy kísértésbe essünk.

Vigyázzunk ezzel a szolgálattal! Nagyon körültekintőnek kell lenni. Minden igyekezet mellett fontos a türelem.

3)A prófétai felszólítás

Egykor szólt Ézsaiásnak, majd Jánosra is vonatkozott. De hiszem, hogy minden korszak küldötteinek feladat ez.

Vigasztalás a kegyelemmel

Az egész útépítés, útkészítés lényege a kegyelemmel való vigasztalás.

Nem valami dörgedelmes ítéletet kell a világba kiáltani útkészítés gyanánt, hanem a kegyelmet kell hirdetni vigasztaló szóként.

A kiáltás a pusztában nem feltétlenül ingerült ordítást jelent. A kiáltásra azért van szükség, mert akiknek szól, azok messze vannak. Hangos szóra van szükség, hogy megértsék. A kiáltás és az útépítés azért áll egymás mellett, mert mindkettő távolságokat győz le, a távolságokat hidalja át.

A pusztában készítsetek utat!

Ott, ahol látszólag nem jár senki? Járatlan úton?

Igen, ahogy Fülöpnek is kellett:

Apcs 8:26 Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj el dél felé, arra a pusztai útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezet.

(Károli) Apcs 8:26 Az Úrnak angyala pedig szóla Filepnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez.

(Járatlan, G2048)

G2048   ἔρημος, ον (erémosz on)

1) magányos, elhagyatott

2) puszta, sivatag

Ez nem feltétlenül jelent földrajzi pusztaságot, hanem lelki magányosságot. Láthatjuk, hogy itt is neki kellet oda menni és készíteni az utat. Egy igemagyarázattal kellett segíteni a haladásban a szerecsen férfinek.

Járatlan abból a szempontból is, mert már még nem csinált ilyet. Ilyen távolról érkező idegennek még senki nem beszélt Jézusról. Ekkora kulturális távolságot még senki nem próbált áthidalni.

*Van-e városunkban puszta terület, ahol még senki nem járt, ahol még senki nem taposott ki utat? Van-e olyan szolgálati forma, ahol vannak keresők, és még senki nem mert erre elindulni?

*Keresem ezt a szolgálatot ezt az utat.

Hirdesd! Mit hirdessek?

Kérdezi a próféta, hogy mit kell hirdetni. Ami ezután olvasható, az elgondolkodtató. Az már a válasz, vagy a kérdés indoklása?

Ha válasz, akkor ez az üzenet. Azaz emlékeztetni kell az embereket arra, hogy életüknek vége lesz, de Isten igéje örökkévaló.

Ha a kérdés és benne a bizonytalanság magyarázata, akkor azt mutatja, hogy átérzi az emberek helyzetét. Mit hirdessek annak a népnek, aminek olyan kevés ideje van? Ebben a gondolatmenetben az a válasz, hogy bizony olyan a nép, mint a fű, de Isten beszéde nem ilyen. Az nem múlik el.

4)Összegezve

  • Van olyan ember a kapcsolatainkban, aki távol van? Távol a bűn miatt, távol az életkora miatt, távol az engedetlensége miatt. Vállaljuk és csináljuk az útépítést feléjük. Ne csak várjunk, hogy mikor érkezik már meg, hanem menjünk feléjük és vezessük a helyes útra őket!

  • Az útépítés lényege a vigasztalás, a kegyelem hirdetése legyen. Ne azért kiáltsunk, mert ítéletet akarunk hirdetni, hanem, hogy legyőzzük a távolságot. Ha már közeledünk valakihez, vagy ő közeledik már ne kiáltsunk, akkor a halk, szelíd hang is eredményes lesz.

  • Oda kell menni, ahol nincs út. A pusztában kell az utat készíteni. Ha kell, induljunk járatlan területen, menjünk magányosok vidékére!

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s