A törvény jelentősége Jézus szerint

Máté 5:17-20

1)Bevezető

Jézus személyéhez inkább a kegyelmet köthetjük. Kegyelmet hozott. Nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartsa.

Így érdekes lehet végiggondolni, hogy mit gondol Jézus a törvényről. Miért beszél erről a kérdésről? Miért szentel elég hosszú időt a beszédében ennek a témának?

2)Betölteni jött, nem eltörölni

Miért kell ezt tisztázni?

Az emberek érezhették, hogy személyében egy fontos tanítóval találkoztak, aki ismeri az írásokat, mégis más, mint azok, akiket eddig ismertek ilyen vonatkozásban. Az írástudók és farizeusok is ugyanezt hivatottak képviselni, de ők nehezen érthetők, kegyetlenek, kritikusak, keményen ítélkezők, az egyszerű emberek számára hozzáférhetetlenek. Ezzel szemben Jézus egy közvetlen, megérinthető, irgalmas tanító.

Talán ezek a tapasztalatok formálhatták azt a véleményt, hogy Jézus nem a törvényt képviseli, nem a törvény elvárásait követeli, nem a törvényt akarja erőltetni, hanem inkább azt érvénytelenné teszi.

Az ilyen esetleges vélemények miatt szeretné tisztázni a szerepét, és a viszonyát a törvény vonatkozásában.

Hogy betöltsem

Mit is jelenthet ez az egyszerű állítás? Hogyan tölti be Jézus a törvényt?

Hibátlan megtartása

Az első, és legáltalánosabb válasz az, hogy Ő hibátlanul megtartotta a törvényt, ezért magára nézve betöltötte. Nem akar fölé helyezkedni, hanem teljes mértékben alávetette magát annak, és teljesítette minden részletét.

Ez a küldetésének egy fontos részlete, hisz az emberek is, akikért jött a törvény alatt voltak, így neki is a törvény hatálya alatt lévőnek kellett lenni.

Gal 4:4-5 Amikor azonban eljött az idő teljessége, elküldte Isten az ő Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.

A róla szóló kijelentések hiánytalan teljesülése

Jézusra nézve a törvénynek (és a teljes írásnak) van egy speciális jelentősége. Ez a róla szóló kijelentések, ígéretek. Ezek is hiánytalanul teljesedtek. Rengeteg prófécia beteljesedésének lehettek szem- és fültanúi a Jézus kortársai.

Feltámadása után utal is erre az Úr, amikor tanítványaival találkozik:

Luk 24:44-46 Majd azt mondta nekik: Erről beszéltem nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megíratott felőlem Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, és azt mondta nekik: Így van megírva: Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halottak közül.

A törvény teljessé tétele

A betöltés úgy is értelmezhető, hogy teljessé, teljesebbé tette. Ezt bizonyítja a Hegyi beszéd folytatása is. Régi törvénypontokat magyaráz, értelmez, ezzel gyakorlativá tesz és bizonyos értelemben még szigorítja is azokat.

A régieknek annyi íratott meg, hogy szemet szemért. Ez röviden azt jelenti, hogy a rossz viszonzása, tehát a bosszú, az mindig arányos legyen az elkövetett cselekménnyel. Jézus ezt kiegészítve azt mondta, hogy inkább tegyenek jót az ellenségeivel a követői.

Megtöltötte igazi tartalommal, erővel

Úgy látom, hogy a törvényt, ami sok esetben rideg, részletekbe bonyolódó, az egyszerű ember számára idegen, azt Jézus megtöltötte egy lényeges erővel, hatalommal.

Ez a tartalom nem más, mint a szeretet.

Máté 7:12 Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény és a próféták.

Máté 22:37-40 Jézus pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ehhez hasonló a második: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

Róm 13:10 A szeretet nem tesz rosszat a felebaráttal. Tehát a törvény betöltése a szeretet.

Kielégítette a törvény követeléseit

Végül még egy részlet, amivel értelmezhetjük a törvény betöltését, ahogy azt Jézus tette.

A törvény leleplezi a bűnt és a bűnre ítéletet szab ki. Az ítélet felfogható, mint egy rendezésre szoruló adósság. Jézus ezt is betöltötte, azaz az adósságot kifizette.

Róm 8:3 Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt elküldte az ő Fiát a bűnös testhez hasonló formában, és elítélte a bűnt a testben,

Gal 3:13-14 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk – mert meg van írva: Átkozott, aki fán függ –, azért, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban a pogányoké legyen, hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.

Kol 2:13-14 És titeket, akik halottak voltatok a bűnökben és testetek körülmetéletlenségében, vele együtt megelevenített, és megbocsátotta minden bűnünket. Eltörölte az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adóslevelet, félretette az útból, és odaszegezte a keresztfára.

Az, hogy Jézus betöltötte a törvényt az számunkra egy hatalmas ajándék. Ebben van a megbocsátás, amit kapunk Istentől, ebben van a szeretet, ami által igazán élettel telivé tette a törvényt Jézus.

Végül egy kiegészítés, hogy Jézus a személyében egy új törvényt erősített meg, amit úgy is felfoghatunk, mint a Krisztus törvénye. Ez pedig a szeretetteljes, irgalmas, segítő élet.

Gal 6:2 Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét.

3)A törvény nemcsak szabály, hanem Isten akarata

Azzal folytatja az Úr, hogy egy pont sem, vagy egy ióta (az ábécé legkisebb betűje) sem vész el, míg minden be nem teljesedik.

Ezzel nemcsak azt mondta, hogy a törvényben leírtak maradéktalanul be fognak teljesedni, hanem arra világít rá, hogy ezen a világon minden teljességre fog jutni, amit Isten eltervezett. A törvény Isten akaratának kijelentése az egész világra nézve.

A világnak egyszer vége lesz. Ezt nem előzi meg a törvény megsemmisülése, érvénytelenné válása. Hiába gondolják azt sokan, hogy a Biblia már olyan régi, hogy azzal kár foglalkozni, a Szentírásban kijelentett isteni akarat mind teljesülni fog.

4)A törvény és az Isten országa

A törvény egészen addig érvényben marad, míg a világ fennáll. De utána is lesz jelentősége Jézus szavai szerint.

A két utolsó részlet rámutat, hogy a törvényt nem vizsgálhatjuk a földi élet keretein belül, annak komoly kihatása van Isten országára nézve.

Ami kizár Isten országából

Ha a ti igazságotok nem több a írástudók és farizeusok igazságánál, nem mentek be Isten országába.

Itt már nem a törvényről van szó, hanem az igazságról. Az igazságról, amit magukról gondoltak és amit képviseltek.

Magukról azt gondolták, hogy elég jók és másokat pedig elnyomtak, mert szerintük nem elég jók.

Máté 23:13 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt; mert ti nem mentek be, s azokat sem hagyjátok bejutni, akik bemennének!

Ez egy olyan igazság szemlélet, ami teljesen kizár Isten országából.

Ami legkisebbé kisebbé tesz Isten országában

Ha valaki megront egy parancsot, az a legkisebb lesz.

Nehéz téma ez ebben a szakaszban.

A megrontás nem a megszegést jelenti, hanem a figyelmen kívül hagyást a tanításban. A nehéz témát kikerüli és úgy tanít. A számára nehezen értelmezhetőt mellőzi.

A tanítói hozzáállásról beszél Jézus itt.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s