Az imádkozás elve és mintája

Máté 6:5-15

1)Bevezető

Ma a második kegyességi gyakorlatot, az imádságot gondoljuk át Jézus tanítása alapján.

Az adakozás azért nehéz kérdés és gyakorlat, mert az anyagi világgal való kapcsolatunk egyik erős kötelét érinti. Az imádság azért nehéz, mert a szellemi világgal való kapcsolatunk fontot tényezője. Egy mély, titokzatos tevékenysége ez az embernek. Rengeteg könyv íródott a témában, ami azt jelzi, hogy sokan akarnak erről beszélni, tanítani, mert fontos téma.

2)Az imádkozás fontos jellemzői

Jézus itt a nagy tanítás gyűjteményében néhány részletről beszél csak, amikor az imádkozásról tanít. Ezek a legfontosabb elemek lehetnek, amiről gondolkodnunk kell.

Ne azért imádkozz, hogy lássanak, halljanak!

Amikor imádkozol, ne légy olyan mint a képmutatók. Ez az első figyelmeztetése Jézusnak. Egyből egy lehetséges hibára mutat rá. Önmagában ez is beszédes. Nemcsak az kérdés, hogy lehet jól imádkozni, hanem az is, hogyan lehet rosszul imádkozni. Mert lehet rosszul imádkozni. Isten szemében (vagy fülében) lehetnek az imádságaink használhatatlanok. Nem a szavak miatt, hanem a szív szándéka miatt.

A legártalmasabb szívbeli szándék, ami az imádságot rossznak minősíti, az a képmutatás. (Hasonlóan az alamizsna osztás gyakorlatához.)

A képmutató imádkozó nem azért imádkozik, mert mondani valója van Istennek, hanem azért mert ki akar tűnni a magatartásával az emberek előtt. Ez az első nagy figyelmeztetés. Az imádkozás könnyen válhat emberek előtt folytatott tevékenységgé, ami már nem is Istennek szól, hanem azoknak, akik hallgatják. Ez a veszély akkor áll fenn, ha működik a hangos imádkozás gyakorlata. Nálunk pedig működik, tehát nagyon figyelni kell erre.

Felmerül a kérdés, hogy akkor jobb lenne, ha nem imádkoznánk hangosan? Nem ez a megoldás. A közösségben gyakorolt hangos imádságoknak nagy áldása lehet. Még Jézus is gyakorolta, ezért olvashatunk a Bibliában imádságokat, amit Ő mondott el. A megoldás az, hogy bár mások előtt imádkozunk úgy, hogy ők is hallják, de nem nekik imádkozunk.

Ez egy nehéz helyzet. Ugyanis, amikor közösségben imádkozunk, mielőtt megszólalunk, átgondoljuk az imánkat. Igyekszünk egy összeszedett, elfogadható imádságot mondani. Ennek szempontjai között ott vannak a valós vagy vélt elvárások is, melyek a közösség felől jönnek. Emiatt az imádságaink a közösség hatásának nyomait is magában fogja hordozni.

Ebből kialakulhatnak azok a képmutató imádságok, melyekben nem is Istenhez szólunk, hanem a hallgatósághoz. Nem is az az üzenet, amit kimondunk, hanem ahogy kimondjuk.

A bajt csak fokozza, ha ezek az imádkozások annyira belénk ívódnak, hogy az egyéni imáinkban is érvényesülnek a semmitmondó, illemből kimondott szavak.

Elvették jutalmukat

A képmutató imádságra nézve hasonló eredményt közöl Jézus, mint a képmutató adakozásra. Elvették jutalmukat.

Ezzel az Úr rámutat, hogy az imádkozásnak is van jutalom vonzata. De azt is közli, hogy ezt két helyről is lehet nyerni. Az emberektől, vagy Istentől. Aki azért imádkozik, hogy emberek hallják, ámuljanak rajta, az el is nyeri innen a jutalmát az imádkozásnak.

De mi lehet a jutalma annak, ha valaki nem képmutatásból imádkozik?

A kérések teljesülése? A közbenjárások meghallgatása és azok életének változása, akiért könyörögtünk? Ezt is eredményként említhetjük, de nem ez a jutalma. Az imádság igazi jutalma, a kapcsolat és benne a meghallgatás.

Az, hogy Isten jutalmazni kívánja az imát ebből az igéből is kitűnik:

Zsid 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

Hogy a jutalom maga a kapcsolat, az Úrral való beszélgetés, azt az bizonyítja, hogy az ember az imádkozása befejeztével máris érzi, hogy változott az élete. Pedig lehet, hogy még semmi sem következett be abból, amit kért, de a hálaadásai formálták a szívét, a magasztaló gondolatai Istenhez közelebb vonták. A bűnvallása és bocsánatkérései tisztább önismeretre segítették. Talán ez a terület lehet, aminek eredményét a leghamarabb érezheti az imádkozó. Amikor valaki bűnét megvallja és bocsánatot kér, annak hatását azonnal átéli az egyén.

A jutalom tehát az imádkozásban a szorosabbá váló kapcsolat.

Gondoljuk át, emberi kapcsolatokban is mennyi életváltozás indult el már abból, hogy valaki talált egy olyan személyt, aki csendben, igazi őszinte érdeklődéssel végighallgatta a bajban levőt. Ha a beszélgetés után számba kellett volna venni, hogy mennyi kérdés oldódott meg, hány problémát orvosoltak, akkor azt kellett volna mondani, hogy egyet sem. Mégis változott valami. Mert a beszélgetés, mint a nagy ajándék, változást hozott.

Imádkozz egyedül!

Jézus tanácsa ebben a kérdésben, hogy imádkozzunk egyedül. Titokban beszélgessünk Istennel.

Ez még a házaspároknak is ajánlott. A házastársaknak is kell egyéni, személyes csendes időszak Istennel. De kell a közös imádkozás is.

Ne beszélj sokat!

Az Úr egy másik hibára is rávilágít. Az imádkozásban ne legyen felesleges szószaporítás. Ezt nem képmutató hibának tartja, hanem pogány gyakorlatnak. Jézus szerint a pogányok imádkoznak hosszan, mert azt hiszik, hogy a beszéd mennyisége befolyásolja az istenséget, akihez imádkoznak.

A két hiba egyébként össze is fonódhat. Megtörténhet, hogy valaki képmutatásból imádkozik hosszan.

De miért ne legyünk bőbeszédűek ima közben? Hát Istent nem köti az idő, Ő ráér. Ez így van. Jézus nem is azért mondta, mert az ilyen imával Isten idejét raboljuk. Inkább azért nem szabad ezt így tenni, mert magunkat csapjuk be vele.

Sok oka lehet a hosszú imádkozásnak egyébként. Vannak olyanok, ami adott élethelyzetből fakadnak. Mégis fontos szabály, hogy ne szaporítsuk a szót.

A hosszú imádságok okai:

  • Ilyen az alaptermészete az egyénnek, szeret sokat beszélni.

  • Magányos, így az imádkozásban éli ki a beszélgetés lehetőségét is. Ez ég a közös imádkozásokra is igaz.

  • Mert ez a gyakorlat a közösségben, emiatt egy kényszert érez magára nézve. Van, aki emiatt inkább soha nem is imádkozik, mert érzi az alacsonyabb rendűségét, mert nem tud hosszan imádkozni.

  • Mert rejtegetni valója van.

Erre az utóbbira itt egy jó példa:

Ézs 1:15-17 Ha kitárjátok kezeteket, elrejtem szememet előletek. Sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, akkor sem hallgatom meg: kezetek vérrel van áztatva. Mossátok meg, tisztítsátok meg magatokat, távoztassátok el szemem elől gonosz cselekedeteiteket, szűnjetek meg gonoszt cselekedni. Tanuljatok meg jót tenni, törekedjetek az igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, szolgáltassatok igazságot az árvának, és hozzatok ítéletet az özvegy ügyében!

A hosszú imákra való kényszer jelzés is lehet. A bűnre mutat. Persze valakinél meg épp az mutat a bűnre, hogy nem kíván imádkozni. Ez nem általános szabály tehát.

Azt viszont nagyon komolyan kell venni, hogy a hosszú imádság nem előnyös Isten előtt. Még egy ige, ami alátámasztja ezt:

Jak 1:26 Ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak istentisztelete hiábavaló.

Az egész istentiszteletet, tehát a kegyes életünket rombolja és teszi hiábavalóvá, ha általában és imádságban is sokat beszélünk.

3)Egy minta az imádkozásra

Ezek után Jézus imádkozott. Hangosan, röviden. Nem képmutatásból, nem szószaporítással.

Ezzel egy mintát mutatott arra, amiről beszélt. Hogyan kell röviden, hasznosan imádkozni.

Magyarázat az imához

Érdekes, hogy a mintának szánt ima után egy magyarázatot is közöl.

Ha megbocsátjátok az embereknek bűneiket, nektek is megbocsát Isten. Azaz, ha megbocsátó lelkülettel éltek és úgy imádkoztok, akkor ti is tapasztalni fogjátok a megbocsátást.

A megbocsátásra nem hajló, az ítélkezésre kész szív egy nagy gát lesz az eredményes imádkozásban. De nemcsak az imádkozást fogja akadályozni, hanem akár a mennybe jutást is.

4)Összegzés

  • Az imádkozás a hívő életünk fontos része. Vannak jellemzők, amik kárt okoznak ebben.

  • A képmutatásból végzett imádság értéktelenné teszi az imát. Aki így teszi, az elveszti az Istentől szánt jutalmat.

  • A másik hiba a sok beszéd. Ez is káros lehet, nemcsak önmagáért, hanem a szívben lévő egyéb okok miatt.

  • Az imádkozás elsősorban a kapcsolatért van, azután a kérések teljesüléséért.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s