Az imádkozás részletei

Kolossé 4:2

1)Bevezetés

Ahogy délelőtt is szó volt róla, az imádkozás annyira összetett, fontos tevékenység a hívő életben, hogy sokan sokat tanítanak erről, sok könyv születik ebben a témában.

A részleteit nagyon nehéz összeszedni és átfogó tanítást adni. Mégis kísérjük meg ezt most!

2)Az imádkozás őrködés hálaadással

Az alapige egy fontos részletet mutat meg az imádkozással kapcsolatban. Úgy mutatja be ezt a tevékenységet, mint egyfajta vigyázó, őrálló szerepet.

Aki imádkozik, az azért is áll Isten elé, mert vigyázni akar az életére, de vigyázni akar mások életére is. A földi lét számos veszélyt rejt, amivel szemben Isten oltalma ad védelmet. Ennek érvényesüléséhez Isten vezetése kell. Ezt pedig imádságban tudjuk elkérni.

3)Az imádságban kitartónak kell lenni

Az állhatatosság is egy jellemzője az imának. Ezt legtöbbször arra értik, hogy a kéréseket kitartóan kell ismételni, míg nem teljesülnek. Erre Jézus is tanított:

Luk 11:5-10 És monda nekik: Ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja neki: Barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, Mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie; Az pedig onnét belülről felelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem: immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban; nem kelhetek fel, és nem adhatok neked? Mondom nektek, ha azért nem fog is felkelni és adni neki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ad neki, amennyi kell. Én is mondom nektek: Kérjetek és megadatik nektek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

Azonban a kitartásra buzdítás nemcsak egy adott témában, kérésben való kitartást jelenti, hanem általában az imádkozásban való kitartást is. Hogy ne hagyjunk fel vele soha, ne hagyjuk abba, maradjon az életünk fontos alkotó eleme. Ne kelljen soha arra rádöbbenni, hogy mostanában olyan keveset imádkozom.

4)A vigyázás feltétele is az imádkozásnak

Nemcsak tartalmi lényege a vigyázás az imának, hanem feltétele is. Aki nem él vigyázó életet, nem fog tudni élni az imádkozás lehetőségével.

Péter így figyelmeztet erre:

1Pét 4:7 Mindennek a vége pedig közel van, legyetek tehát mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok.

Mértékletes élet és józan lelkület kell, hogy amikor szükséges imádkozni, akkor azt tudjuk megtenni.

A mai kor kísértése a munka, a pörgés. Aki ebben nem tud – talán épp az imádságért – megálljt parancsolni magának, az azt fogja tapasztalni, hogy nem tud igazán imádkozni. Eltávolodik Istentől a pörgő életével.

Ez még a lelki munkában sürgölődőkre is igaz. Milyen érdekes, hogy a Mai Ige kiadvány ma épp erről szólt. (http://www.maiige.hu/maiige/20190310)

5)Az imádkozás lehetőségei

Az imádkozás, mint az Istennel való beszélgetés rengeteg lehetőséget rejt magában. Egy olyan alkalom, amikor mindent kibeszélhetek magamból.

Hinnünk kell, hogy ez a legjobb helye, és alkalma annak, hogy kiöntsük a szívünket. A legjobb személynek mondjuk el a bajainkat, ha azt imádságban tesszük.

A bűnök megvallásának alkalma

Az imádkozásban őszintén be ismerhetjük a bűnt az életünkben és azonnal érezni fogjuk a megkönnyebbülést.

Zsolt 32:5 Vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak – és te elvetted rólam bűneimnek terhét.

A panaszok megfogalmazásának alkalma

Az életünkben annyi minden történik, amivel nem értünk egyet, ami bánt minket, ami gondot okoz. Ezek nehéz terheket jelentenek. Sokszor érezzük, hogy ezt jó lenne valakinek elmondani. De kinek? Az emberek nem hallgatnak meg, félvállról veszik a problémámat, siettetnek a beszélgetésben, látom, hogy nem is rám figyelnek. Olykor csak rám pirítanak, hogy nem szabad panaszkodni. Az is lehet, hogy továbbadják, amit mondtam, ráadásul nem úgy, ahogy én mondtam. Kinek mondjam el, ha panaszom van?

Istennel való beszélgetésben egyiket sem fogjuk tapasztalni. Előtte bátran kiönthetjük panaszunkat, ahogy Dávid is tette:

Zsolt 142:2-4 Fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat, Mikor elcsügged bennem a lelkem.

Vegyünk ebből egy figyelmeztetést is. Ha valaki hozzánk fordul, mert szeretne valamit megosztani, ne a terheit nehezítő személyek legyünk, hanem olyanok, akik enyhítik azt. Legyünk Istenhez hasonló, legalábbis olyan lelkületre törekvő hallgatók, ahogy Ő hallgat minket!

Az öröm megélése

Igaz, hogy ezt nem nagyon kell titokban tenni, ahogy Jézus magyarázta az ima lényegét, mégis jó, ha látjuk ezt a lehetőséget is.

Az örömünket is Istennel kell elsősorban megosztani. Minden jó tőle származik, így az örömöt okozó élethelyzetek is. Természetesen nem a bűnös örömökre gondolok.

Ilyen buzdítást kapunk:

Zsolt 84:3 b Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé.

Zsolt 68:4-5 De az igazak örülnek, vigadnak; Isten színe előtt vígan örvendeznek. Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének! Készítsetek utat a pusztában száguldónak! Úr az ő neve, vigadjatok színe előtt!

Ennek közös formája az istentisztelet. Nem kell az imádkozó emberek szent komorságba burkolóznia, szabad örülni az Isten munkájának és jelenlétének.

6)Mire nem szabad használni az imát?

Ez a kérdés is a hangos imádkozás gyakorlatához kapcsolható. Ebben figyelhető meg néhány hiba, ami könnyen becsúszhat az imádkozásba. Ezeket részben magamban is felfedeztem, de másokban is észre vettem.

  • Az ima nem a buzdítás, vagy igehirdetés kijavítása

  • Az ima nem a célozgatások helye, amikor valakire nézve közlök véleményt, mert nem tudok vele leülni beszélgetni.

  • Az ima nem problémák megosztása. Ezekért inkább imádkozni kell.

    • Persze megértem, hogy valaki így akarja tudatni a baját, ha nincs másra lehetőség.

  • Az imádság nem a csak azért is úgy csinálom, ahogy akarom helyzet. Nehogy már más mondja meg nekem, hogy imádkozzak, majd én eldöntöm, hogy csináljam.

7)Ima a csendben, csend az imában

Az imádkozáshoz csend kell. Az sokszor nem kicsi idő, amíg megérkezünk a csendbe. Az, hogy kikapcsoljuk a hangforrásokat, még nem fog belső csendet jelenteni. Van, amikor ezért is imádkozni kell.

Aztán az is előállhat, amikor csend van, azaz nem tudok épp mit mondani. Ez nem kell, hogy mindjárt az ima végét jelentse. A csend az imában lehet a kijelentés vétele, a hang meghallása, az önismeret megszerzése, vagy abban való fejlődés időszaka.

8)Az imádkozás a feltöltődés alkalma

Ez Jézus életében figyelhető meg. Este és reggel kereste az alkalmat arra, hogy egyedül legyen és imádkozzon.

Máté 14:23 Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, hogy magányosan imádkozzék.

Márk 1:35 Kora reggel, még szürkületben fölkelt, kiment, és egy puszta helyre ment, ahol imádkozott.

9)Az idősek szolgálata

Anna egy jó példa, aki Jézus születésekor élt Jeruzsálemben. Róla írja az ige, hogy imádkozásokkal és böjtöléssel szolgált.

Luk 2:36-37 Volt egy próféta asszony, Anna, Fánuel leánya, Áser nemzetségéből. Nagyon idős volt, hajadonkora után csak hét esztendeig élt férjével, és már nyolcvannégy éve özvegy volt. El sem hagyta a templomot, hanem éjjel és nappal böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s