Hol van a kincsed?

Máté 6:19-21

1)Bevezetés

Ezen a héten esedékes ötös lottó teli találatának nyereményösszege 3,414 milliárd forint volt. Mivel nem volt most sem teli találatos, így 1,555 milliárd lesz a jövő heti nyeremény. Hatalmas pénz, nagy érték. Sokakat lázba hoz, hogy megnyerjék. Kis befektetés, nagy haszon. A megszerzése után könnyű, kényelmes élet. Ezek lehetnek az indítékok és célok.

Ez az igazi kincs? Vagy valami más? Jelez valamit rólunk, hogy mi az értékes számunkra és mibe fektetünk be anyagi értékeket?

Gondolkodjunk ma erről!

2)Ne gyűjtsetek a földön, mert nem maradandó

A Biblia elég sokat foglalkozik a pénz, a gazdagság kérdésével. Jézus is érinti ezt többször. Ennek oka az, hogy az ember túlságosan sokra tartja ezt ahhoz képest, mint amennyire kellene.

Kíváncsi lennék, milyen érzések ébredtek a testvérekben, amikor kimondtam a jövő heti lottó nyeremény összegét. Rövidebb hosszabb időre elgondolkodunk, hogy mi mindenre lenne jó.

A pénz, a vagyon, a birtokolt értékek kérdése, azok megszerzése túlságosan leköti az emberek figyelmét. Ezért add többszöri tanácsot a kérdésben a Szentírás.

Miért van ez így? Mert az emberek azt gondolják – amit egyébként ennek a világnak a gondolkodása sugall – hogy fokozza a boldogságot a vagyon gyarapodása. Épp a héten hallottam egy beszélgetést, hogy hogyan hat a boldogságra a birtokolt pénz mennyisége. Azt állapították meg egy kutatásban, hogy a személyes boldogság addig nő, míg az ember el nem éri a mindenkori átlagos jövedelem értékét. Utána már nem növekszik a boldogság, inkább aggódással, félelemmel, nehéz kérdésekkel birkózik az ember. A megőrzésen, a gyarapításon, a legjobb befektetésen gondolkodik. Ezáltal elveszti a boldogságát.

Mivel indokolja Jézus, hogy ne gyűjtsünk magunknak kincset a földön? Mert nem maradandó. Tolvaj ellophatja, az idő múlásával tönkremegy. Jöhetnek erre a magyarázó vélemények.

 • Ma már nagyon jók a biztonsági rendszerek, ki lehet védeni a tolvajok támadását. Jól gyarapszanak is a vagyonbiztonsággal foglalkozó cégek a tehetősebb emberek félelmeiből, el ne veszítsék a meglévő vagyont.

 • A jó befektetések időt állóak, nem kell félni az értékvesztéstől. Elég csak a 2008-as válságra gondolni, milyen változásokat hozott. A pénz, az ingatlanok értéke esett, autó kereskedések zártak be, stb.

 • Nem magamnak gyűjtök, hanem a családomnak, az utódaimnak. Lássuk be, nincs az a vagyon, amit az utódaink el ne tudnának költeni, hacsak nem fognak ugyanolyan gyűjtő, gyarapító életbe. Vagy elfogy, vagy ők is ugyanabba a mókuskerékbe kerülnek, amibe mi, ha nem a helyes hozzáállást hagyjuk rájuk.

El kell fogadni, hogy előbb-utóbb mindent elveszítünk. Ahogy jöttünk ebbe a világba, úgy kell elmenni is. Semmit nem tudunk elvinni.

Jób 1:21 és azt mondta: Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, és mezítelen térek vissza. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!

Még amit itt hagyunk is elmúlik az egész világgal együtt.

2Pét 3:10-12 Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint a tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig égve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyennek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és siettetnétek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!

Fogadjuk el Isten tanácsát arra, hogyan érdemes ebben az életben viszonyulni a pénzhez!

Préd 5:10-20 Aki szereti a pénzt, nem telik be vele, és aki szereti a bőséget, sosem elégszik meg jövedelmével. Ez is hiábavalóság. Ha gyarapodnak a javak, megszaporodnak fogyasztói is, de mi haszna van belőlük a gazdának, hacsak nem az, hogy nézheti szemével? Édes az álom a munkásnak, akár sokat, akár keveset eszik. A gazdagot pedig bővelkedése nem hagyja aludni. Van egy szörnyű dolog, amelyet láttam a nap alatt: a tulajdonosa vesztére tartott gazdagság. Az ilyen gazdagság elveszhet egy szerencsétlenség miatt, és ha fia születik neki, nem marad semmi annak kezében. Ahogyan mezítelenül jött ki anyja méhéből, mezítelenül megy el, úgy, ahogy jött. Semmi olyat nem kap munkájáért, amit kezében elvihetne. Ez is szörnyű dolog, hogy úgy megy el, ahogy jött. Mi haszna van abban, hogy a szélnek dolgozott? És hogy egész életében sötétben eszik, sok bosszúsággal, keserűséggel és búsulással? Íme, azt láttam, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik és iszik, és jól él minden munkájából, amivel fáradozott a nap alatt élete minden napján, amelyet Isten adott neki, mert ez az ő osztályrésze. Akinek Isten gazdagságot és kincseket adott, és megengedte, hogy elvegye részét, élvezze azt, és örvendezzen munkájának: ez Isten ajándéka! Nem foglalkozik sokat az ilyen élete napjainak a számával, mert Isten örömmel tölti be szívét.

Sokat mondó bölcsesség ez. Látható, hogy a kincs nem önmagában bűn, hisz Isten adományának mutatja. Az viszont nem mindegy, hogy élünk vele.

3)Gyűjtsetek kincset a mennyben!

A történetnek nincs vége. Jézus nem egyszerűen annyit kér, hogy ne gyűjtsünk kincset, mert az rossz, hanem azt kéri, hogy a mennyben gyűjtsünk, mert az maradandó. Nem tilt valamit önmagában, hanem úgy akar valamitől megóvni, hogy ajánl helyette egy jobbat.

Komoly kérdés azonban, hogy hogyan lehet kincset gyűjteni a mennybe. Ez ugyanis nem kivitelezhető olyan formában, mint ahogy valaki svájci bankszámlán, vagy ciprusi offshore cégben menti a vagyonát. Nem tudjuk, lesz-e pénz, lesz-e bank a mennyben – nem valószínű – vagy lesz e adó, hogy a kikerülésére ilyen céget kelljen létrehozni, de az biztos, hogy még ha lennének is, innen nem tudunk oda utalni semmit. Miért?

Mert a romlandó dolgok nem jutnak oda be.

1Kor 15:50 Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

Akkor hogyan gyűjtsünk kincset a mennybe?

Két bibliai részlet segít ebben.

Az egyik, amikor egy gazdag fiatalember jött Jézushoz, hogy megtudja, mit kell tennie, hogy üdvössége legyen. Elbeszélgettek a kérdésről a parancsolatok teljesítését érintve. Mivel volt még hiányérzete az ifjúnak, Jézus tanácsa a következő volt:

Máté 19:21 Jézus így válaszolt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el a vagyonodat, és oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem.

Ha tudott volna a vagyonával mások felé szolgálni, azzal a rászorulókon segíteni, azzal gyűjtötte volna a kincset a mennyben. Tehát az anyagiak szolgálatra történő felhasználása a mennyei kincs gyűjtésének módszere. Ennek egy területe a szegények támogatása.

A másik ige hasonlót közöl. Ezt már az adakozás témájánál is idéztem.

1Tim 6:17-19 Azoknak, akik ezen a világon gazdagok, hagyd meg, hogy ne legyenek nagyra törők, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent a megélhetésünkhöz. Tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szívesen adakozók, javaikat megosztók, kincset gyűjtve maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet.

A kincs úgy gyűlik a mennyben, ha most itt a földön az Úrért való szolgálatban felhasználjuk.

4)A summás magyarázat

Jézus egy rövid, mély megállapítással magyarázza a tanácsának a lényegét. Mert ahol a te kincsed, ott van a te szíved is.

Mit jelent ez?

Egyik megközelítést az előző ige adja. Pál azt tanácsolja a gazdagoknak, hogy ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, ne abban bízzanak, hanem Istenben. A szívünk ott van, amibe a bizalmunkat fektetjük. A szívünk az iránt elkötelezett, akitől várjuk és reméljük a segítséget. Aki a pénztől, a vagyontól várja a segítséget, a dolgai előmenetelét, az abba bízik, abban van a szíve elrejtve.

A másik megközelítésben azt mondhatjuk, hogy abban van a szívünk, amibe a meglévő anyagi értékeinket fektetjük. Amire szívesen költünk, abban van a szívünk.

Lássunk erre néhány párosított példát!

 • Van, aki nem sajnálja a pénzt nyaralásokra, de nem akar költeni egy konferenciai részvételre. Hol van a szíve?

 • Van, aki a legmodernebb számítógépeket veszi folyamatosan, de az eszközével nem nagyon akar ingyen szolgálatot végezni mások javára, a gyülekezet érdekében.

 • Van, aki költségek árán is tanul, fejleszti a tudását, gyűjti a diplomáit, de nem hajlandó segíteni a megszerzett képességeivel a környezetében élő tanulóknak.

 • Van, aki folyamatosan modernizálja, szépíti, korszerűsíti a lakását, az Úr házára nézve viszont az a megnyilvánulása, hogy nem kell arra annyit költeni. De sok helyen láttam ezt az elvet. Persze van ellentétes példa is, amikor a gyülekezet mindig előtérbe helyezte az imaház kérdését.

 • Van, aki szakfolyóiratokat járat magának, komoly kiadásai vannak szakirodalom vásárlására a munkájához, de sajnál kiadni pénzt egy keresztyén könyvre.

 • Van, aki nem sajnálja a pénzt az orvosi ellátásokra, gyógyászat eszközök vásárlására, hogy testileg jól érezze magát, de fáj neki, ha olyan programra kell kiadnia pénzt, ami lelki épülést hozhatna neki.

 • Az elvek az idővel is alkalmazhatók, mivel valamelyest igaz a közmondás, hogy az idő, pénz. Van aki sok időt szán olyan tevékenységre, ami maga gyarapodását szolgálja, de ha valamilyen szolgálatról van szó, akkor soha nem ér rá.

Értjük az elvet, ugye.

A párosítás azért is jó, hogy lássuk, nem önmagában az egyik oldal léte a rossz, hanem a másik hiányával együtt jelent súlyos helyzetet. A kiegyensúlyozottság elfogadható. Az egyoldalúság nem kedves Istennek.

5)Összegezve

Két gondolattal összegezném a mai üzenetet.

 • A pénz egy eszköz ebben a világban. Nem mindegy mire használjuk ezt az eszközt. Lehet úgy élni vele, felhasználni, hogy abból mennyei kincs is gyűljön.

 • Nézzük meg a kiadásainkat és megláthatjuk, miben van a szívünk! Földi dolgokban, vagy mennyeiekben?

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s