Hálaadás a kegyelem hatásáért

1 Korintus 1:4-9

1)Bevezetés

Nem régen hallottam egy gondolatot. A kegyelem gyakorlása nehéz műfaj. Az igazság érvényesítésére még csak-csak képesek vagyunk, de a kegyelem megvalósítása nagy kihívás.

A kegyelemben élni, abban növekedni, azt képviselni, annak hatását bemutatni egy nehéz feladat.

Aki kegyelmet gyakorol, az nem adja meg a másiknak azt, amit érdemelne. Nagyon nehezen tudunk elengedni, ez a baj.

2)Pál hálaadása

Hálát adok értetek,… azért a kegyelemért…

Nem valami személyes viszony miatt hálás a korintusiakért, hanem az a kegyelem ébreszti benne a hálát, amit ők is megkaptak.

Azért hálás tehát másokért, mert kaptak valamit.

Általában azért vagyunk hálásak valakiért, ha kapunk tőle valamit. Ha ő kap valamit, az nem szokott annyira hálát ébreszteni. Miért lehet Pál hálás azért, mert a korintusi testvérek elfogadták a kegyelmet?

Egyik oka az lehet, mert Pál is részese volt ennek.

Akkor tudunk hálásak lenni személyekért, akik elfogadnak valamit, ha közreműködünk abban, hogy továbbítsuk nekik azt, amit fontosnak tartunk és tudjuk, hogy szükségük van rá. A kegyelem ilyen érték.

3)Mit nyert a kegyelmet elfogadó?

Meggazdagodtatok beszédben és ismeretben

Logoszban és gnózisban.

Tehát az igében és abban az ismeretben, ami elengedhetetlen az üdvösséghez.

Keresztelő Jánosról mondja ezt Zakariás, az apja:

Luk 1:76 Téged pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hívnak majd, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd útjait, Luk 1:77 és az üdvösség ismeretére megtanítsd népét, bűneik bocsánata által,

Az emberek ma annyi beszédre hallgatnak és annyi ismeretet gyűjtenek. Ezek értékesnek látszanak, a maguk nemében a személyes élet előrehaladása tekintetében fontosak is lehetnek. Kérdés, hogy ezek megadják-e azt, ami az örök élethez jó.

Emlékezzünk csak, hogy az apostolok miért nem hagyták el Jézust, amikor sokan felháborodtak azon a tanításán, hogy a teste étel és a vére ital! Péter mondja ezt: Kihez mehetnénk, az élet beszéde van nálad.

Pálnak is van egy jó biztatása:

Fil 2:14 Zúgolódás és kételkedés nélkül tegyetek mindent, Fil 2:15 hogy feddhetetlenek és tiszták legyetek, Isten szeplőtlen gyermekei az elferdült és elvetemedett nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban, Fil 2:16 az élet beszédéhez ragaszkodva, hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába.

Tehát a korintusiak is ebben a beszédben és az örök élet ismeretében gazdagodtak meg.

*Mekkora értékkel bír az életünkben a logosz és a gnózis, azaz az Isten Igéje és az általa megszerezhető ismeret, amiben az örök életünk van?

A Krisztus felől való bizonyságtétel

A fenti két érték a Krisztusról szóló bizonyságtételben van.

Ilyen vallomások erősítik a Jézusról szóló kijelentések fontosságát:

1Kor 1:18 Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.

Róm 1:16 Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.

1Kor 1:22 Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. 1Kor 1:23 Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot;

1Kor 2:2 Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.

Kegyelmi ajándékban

Erről sokaknak a levelekben felsorolt karizmák jutnak eszükbe. Erről sokat vitáznak a hívők.

Én egy fontosabb kegyelmi ajándékra gondolok elsősorban ebben az esetben is.

Róm 5:13 Mert a törvény előtt is volt bűn a világon, a bűnt azonban nem lehet felróni, ha nincs törvény. Róm 5:14 A halál mégis úrrá lett Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki az eljövendőnek előképe. Róm 5:15 De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha annak az egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelmi ajándéka az egy ember Jézus Krisztus kegyelméből még bőségesebben kiárad sokakra. Róm 5:16 És az ajándék nem olyan, mint az egy ember bűnének az eredménye, ahol az ítélet egy eset alapján kárhoztat, hanem a kegyelmi ajándék sok bűnből vezet megigazulásra.

Róm 6:23 Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

A Krisztus várásban

Mindennek a csúcsa, így az igének, a kegyelemnek, a megszerzett ismeretnek, az elnyert ajándéknak, hogy az ember várja az Urat.

Aki kegyelemben él, tudja, hogy még nem lett nyilvánvaló minden, nem jutott teljességre minden a személyes életében. Várja, hogy mindez beteljesüljön. Ez a Krisztus várásban bontakozik ki.

Sokan tudnak a Jézus visszajöveteléről, a vele való találkozásról, de nem igazán várják azt.

*Van-e sóvárgó várakozásunk arra nézve, hogy találkozzunk Jézussal?

Ha valaki meghal hívőként, ritkán hallani örömmel mondott bizonyságtételként – akár kis irigylő lelkülettel – hogy jó neki, mert célhoz ért, találkozott megváltó Urával.

A feddhetetlenségre megerősítő segítségben

Akit várunk, Ő megerősít. Feddhetetlenségre erősít meg. Nem csupán a küzdelemre, hanem a tiszta, nemes harcra. Olyan kitartásra a csatában, ahol nem csak annyi él bennünk, hogy bírjuk ki valahogy és a többi nem érdekel, hanem hogy semmilyen formában ne adjunk okot arra, hogy megszóljanak minket.

4)A cél: Az Úrral való közösség

Mindennek nincs más célja, minthogy közösségben legyünk Jézussal. Most és örökké.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s