Isten a csalódott Atya

Ézsaiás 1:1-9

1)Bevezetés

Kettős ünnep van ma. A Szentháromság vasárnapja és az apák napja. Az elsőt Pünkösd utáni vasárnapon tartja az egyház, a másik június harmadik vasárnapján van. Most e két nap egybeesik. Ezen a napon arra irányulhat a figyelmünk, hogy Isten az Atyánk. Nemcsak tényközlés lesz ez, hanem a kapcsolat elemzése is. Milyen az Atya hozzánk? Milyenek vagyunk mi az Atyához?

2)Isten az Atyám?

Minden részlet kifejtése előtt gondolkodjunk erről a kérdésről. Legyen ez egy személyes kérdés. Vizsgáljuk meg, hogy mit jelent az a lehetőség, hogy Isten az Atyám!

Mit válaszolnánk, ha feltennénk a kérdést, hogy Isten kinek az Atyja? A legkövetkezetesebb válasz az, hogy Jézus Krisztus atyja. Ez a legbiztosabb tény. Ezután jöhet az, hogy teremtmények is a gyermeki sorba tartozhatnak.

Az egész emberiség Atyja

Ef 4:6 Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van.

Izráelnek, mint kiválasztott népnek az Atyja

2 Móz 4:22-23 Ezt mondd tehát a fáraónak: Így szól az ÚR: „Izráel népe az én elsőszülött fiam; azért azt mondom neked: bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nekem,…

A Krisztusban hívőknek is Atyja

Ján 1:12 De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek,

Ef 1:5 Szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akaratának tetszése szerint,

Összetett kép, összetett állapot tehát az Isten Atya volta, a mi gyermeki állapotunk.

Ami látszik ebből a felsorolásból, hogy a gyermek-atya kapcsolat lehet általános, a teremtettségből fakadó, de lehet személyesebb a megváltásból adódóan.

*Milyen tekintetben tartod Istent Atyádnak? Csupán mint teremtmény, vagy mint megváltott személy?

3)Milyen messze mehetett Izrael?

Isten a népét kívánja megszólítani, mint Atya a gyermekét. Döbbenetes, hogy nem tud közvetlenül hozzájuk szólni, hanem a mondanivalóját az ég és a föld megszólításával közli. A természethez fordul, akinek nincs füle. Érzékelteti, hogy ennek ellenére több meghallgatásra, több megértésre talál, mintha a kiválasztott népet, a magához fogadott gyermeket szólítja meg.

Már ez is láttatja, hogy nem egy örömteli, harmonikus Atya-gyermek kapcsolat áll fenn.

Felneveltem, de elpártoltak

Isten szomorúságának oka, hogy a nép, amit fiaként felnevelt és méltóságba ültetett, elpártolt tőle.

A nép, ami egy személy, Ábrahám kiválasztásával kezdte el útját, milliós tömeggé gyarapodott és lett a Közel-Kelet meghatározó nemzetévé, már nem kötődik olyan szorosan az elhívó, megerősítő, vezető Istenéhez.

De mit jelent ez? Hogy valósulhatott meg? Ezt sok apró részinformációból tudnánk összerakni. A történelmük során más és más lépés, fordulat jelenti a távolodást.

A lényeg biztosan az, hogy nincs már meg az a személyes mély függő gondolkodás, ami elvárható a nép életében. Kialakult egy biztonságos környezet, politikai és gazdasági stabilitás, katonai, hódítási sikerek és emiatt hátra dőltek.

*Ezt látom egy fennálló párhuzamnak is, amit ma is érdemes megvizsgálni. A békesség, a nyugalom, a biztonság, a stabilitás nem távolít-e minket a kiválasztó Istentől? Ez egyénileg más és más képet mutathat. De összességében merre mutat ez a folyamat?

*Hogy állsz az Istennel való kapcsolatban? Milyen az Atya-gyerek viszony? Működik egy teljes ráhagyatkozás, vagy inkább a serdülő kor dacos jellemzői uralkodnak?

Az ökör ismeri gazdáját, de népem nem ismer, nem ért meg engem

Fájdalmas összehasonlítást végez Isten. Népét az állatok viselkedéséhez viszonyítja. Az ökör és a szamár jól tudja, ki gondoskodik róla, de a népe nem bírja ezt a tulajdonságot.

Nem ismer és nem ért engem.

Isten azt szeretné, ha a népe ismerné Urát és értené akaratát, és követné azt.

*Ma ez is egy kérdés: Ismerjük-e Urunkat és értjük-e akaratát, amit követni kell.

Ezt kétféle szempontból vizsgálhatjuk. Egyéni életre nézve és a gyülekezetre nézve. Ezeknek bizonyos tekintetben fedni kell egymást.

Mit akar Isten? Erre több választ szoktam megfogalmazni a Bibliából.

2 Péter 3:9-12 Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!

1 Péter 2:13-17 Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát mint szabadok: nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.

1 Thessz 4:3 Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, 4 hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, 5 nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent; 6 és senki ne károsítsa meg és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. 7 Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. 8 Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki Szentlelkét is rátok árasztja.

Ezekből három Istentől jövő akaratot ismerhetünk meg:

  • Isten azt akarja, hogy senki ne vesszen el. Ennek hírét és a lehetőségét kell közölnie a gyülekezetnek.

  • Hogy egy engedelmes, alázatos, tisztelettudó életet éljünk. Egy hiteles életet mutassunk mindenki felé.

  • Szent életre törekedjünk.

Pénteken lelkipásztori közösségben hallgattam egy előadást. Az Istenre hangolt gyülekezet volt a címe.

Mélyen legondolkodtatott, amit hallottam. Egy összefoglaló gondolat ebből, az hogy még nem lesz Isten vezetését végrehajtó egy gyülekezet, hogy működteti a gyülekezetet. Attól még nem vagyunk küldetést betöltő közösség, hogy a megszokott eseményeket lebonyolítjuk egymás után. Meg kell ismerni, hogy mi a célja velünk Istennek most, itt. Fel kell vállalni ezt a kihívást és teljesíteni kell.

*Nehéz kimondani, de mi működtetünk egy rendszert, fenntartunk egy folyamatot, de nem keressük komolyan Isten aktuális akaratát. El kell indulni azon az úton, amikor egyre inkább megértjük és végrehajtjuk Isten akaratát.

Beteg fej, gyenge szív, a test tele zúzódással, sebbel

Az értelmi, az érzelmi megnyilvánulások is betegek, de az egész test szenved valamilyen problémával.

Mit tegyünk?

Álljunk az orvos elé, hogy vizsgáljon meg minket alaposan!

4)A reménység a kegyelemben

Isten hagy maradékot.

Nem kell Sodomához és Gomorához hasonlóvá lenni. El lehet kerülni a romlást.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s