A gazdagság veszélyei

Jakab 5:1-6

A Szentírás több helyen is foglalkozik ezzel a kérdéssel.

Bár itt – és sok más helyen is – intő figyelmeztetéseket, már-már fenyegetéseket olvasunk, érezni kell belőle a féltő szeretetet, amikor ilyen témákkal találkozunk.

1)A gazdagság maga már bűn?

Határozottan mondhatjuk, hogy nem.

 • Jób kora egyik leggazdagabb embere volt.

  • Jób 1:3 Hétezer juh, háromezer teve és ötszáz iga ökör és ötszáz szamár volt a jószága. Szolgája is igen sok volt, és ez a férfiú nagyobb volt kelet minden fiánál.
 • Jákób is hatalmas vagyonnal bírt, amikor visszatérőben volt szülőföldjére.

  • 1Móz 30:43 És ily módon fölötte igen meggazdagodott Jákób. Sok juha, szolgálója, szolgája, tevéje és szamara volt neki.
  • 1Móz 32:13-15 Ott hált azon az éjszakán, és ajándékot választott Ézsaunak, az ő bátyjának abból, ami a kezénél volt: kétszáz kecskét, húsz bakot, kétszáz juhot és húsz kost, harminc szoptatós tevét a csikóikkal, negyven tehenet, tíz bikát, húsz nőstény szamarat és tíz szamárcsikót.
 • Az áldott ember jellemzője ez

  • Zsolt 112:1-3 Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki féli az URat, és parancsolataiban igen gyönyörködik. Utódja hős lesz a földön; az igazak nemzedéke áldást nyer. Gazdagság és bőség lesz házában, és igazsága mindvégig megmarad.
  • Péld 8:17-18 Szeretem az engem szeretőket, és akik szorgalmasan keresnek engem, azok megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, tartós vagyon és igazság.
  • Péld 10:22 Az ÚR áldása meggazdagít; és nem jár vele bánat.
  • Péld 22:4 Az alázatosság és az ÚR félelmének bére a gazdagság, a tisztesség és az élet.
  • Préd 5:18-19 Íme, azt láttam, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik és iszik, és jól él minden munkájából, amivel fáradozott a nap alatt élete minden napján, amelyet Isten adott neki, mert ez az ő osztályrésze. Akinek Isten gazdagságot és kincseket adott, és megengedte, hogy elvegye részét, élvezze azt, és örvendezzen munkájának: ez Isten ajándéka!

2)A szegénység maga az áldott állapot?

Erre is határozott nem a válasz. A szegénység lehet olyan helyzet, amikor a körülmények hozzák és még ilyenkor is működik Isten különleges gondviselése, de ez nem cél. A szegénység sok esetben az élet rossz felfogásának, az élethez való helytelen hozzáállásnak a következménye.

Péld 6:9-11 Ó, te rest, meddig fekszel? Mikor kelsz föl álmodból? Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis összetett kézzel való pihenés, és meglep a szegénység, mint egy útonálló, és a szűkölködés, mint egy felvértezett férfi!

Péld 24:30-34 Elhaladtam a lusta ember mezeje mellett, és az esztelen szőlője mellett, és íme, mindenütt fölverte a tövis, színét elfedte a gyom, és kőkerítése leomlott. Mikor ezt láttam, elgondolkodtam, és erre nézve ezt a tanulságot vontam le: egy kis álom, egy kis szunnyadás, egy kis összetett kézzel heverés, és így jön el szegénységed, mint az útonálló, és ínséged, mint a felvértezett férfi.

Péld 28:19 Aki műveli a földjét, jóllakik kenyérrel, de aki hiábavalóságok után futkos, annak szegénység jut.

Péld 16:8 Jobb az igazság útján szerzett kevés, mint a hamissággal szerzett gazdag jövedelem.

A szegénység ezekben az igékben a lustaság, vagy a nyerészkedő élet következménye. A szegénységet tehát – ha a lustaságból, könnyelműségből fakad – Isten ugyanúgy nem nézi jó szemmel, mint a gazdagságot, ha abban hiba található.

3)Akkor miért szól a Biblia figyelmeztetően a gazdagsággal kapcsolatban?

A gazdagság Isten áldása nélkül is elérhető

Nem minden gazdag állapot olyan, amit becsületes munkával és a hozzá társuló áldással ér el az ember.

Tehát a gazdagság elérését tekintve is figyelmeztet Isten a gazdagság veszélyére.

Péld 28:20 A hűséges ember bővölködik áldásokban, de aki hirtelen akar meggazdagodni, az nem marad büntetlen.

Péld 16:8 Jobb az igazság útján szerzett kevés, mint a hamissággal szerzett gazdag jövedelem.

Céltalan, hiábavaló gyarapítás

Préd 4:8 Van olyan ember, aki maga van, és nincs senkije: se fia, se testvére. Még sincs vége fáradozásának, és szeme sem elégszik meg a gazdagsággal, hogy azt mondaná: Vajon kiért fáradozom, hogy minden jótól megfosztom lelkemet? Ez is hiábavalóság és gonosz foglalatosság!

Luk 12:15-21 Majd így szólt hozzájuk: Vigyázzatok, őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az ember élete. És mondott nekik egy példázatot: Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, azért magában így okoskodott: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. És azt mondta: Ezt teszem: lerontom a csűreimet, és nagyobbakat építek, és azokba takarítom be minden gabonámat és javaimat, és ezt mondom a lelkemnek: „Én lelkem, sok javad van sok esztendőre eltéve. Helyezd magadat kényelembe, egyél, igyál, vigadozzál!” Isten pedig azt mondta neki: „Bolond, ma éjjel elkérik tőled a lelkedet, amiket azért magadnak készítettél, kiéi lesznek?” Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem Istenben gazdag.

A gazdagság elveszi az Istenben való hitet és a pénzbe vetett bizalmat formál ki.

1Tim 6:17 Azoknak, akik ezen a világon gazdagok, hagyd meg, hogy ne legyenek nagyra törők, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent a megélhetésünkhöz.

Az anyagiak veszélyt jelentenek az Istennel való kapcsolatra

Erre nézve az alábbi ige az egyik legösszeszedettebb tanács.

Péld 30:7-9 Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem! A hiábavaló és hazug beszédet messze távolítsd tőlem. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem: táplálj engem hozzám illő eledellel, hogy megelégedve meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az ÚR? Szegénységre se hagyj jutnom, hogy ne lopjak, és meg ne vessem Istenem nevét!

4)Figyelmeztetés a gazdagoknak

Ez a figyelmeztetés valószínű, hogy egy közvetett bátorítás. A gyülekezetben több szegény lehetett, akik nyögték a gazdagok sanyargatását. Erre utalhat a 2:6 is. Egy ilyen figyelmeztetésbe formált biztatás ad egyébként képet a gazdagság bizonyos formájának következményeiről.

Az is lehet, hogy nem a gyülekezeten belüli gazdagokról van szó, mert nem változásra buzdít, mint Pál Timóteuson kersztül, hanem súlyos ítéletet mond. (1 Timóteus 6:17-19)

Az élet határán álló, hit nélkül élő gazdagoknak szóló ítéletes figyelmeztetés ez. Olyanoknak szól, akik az életük végéig csupán a becstelen vagyonszerzéssel foglalkoztak és a megszerzett gazdagsággal visszaéltek.

Jövő és múlt együtt a figyelmeztetésben

Bekövetkező nyomorúság – máris megrothadt gazdagság.

Hogy érthető ez?

A halál pillanatában kiderül, hogy a pénz nem ér semmit, de a nyomorúság az ítéletben fog kiteljesedni.

Rozsdásodó arany és ezüst – Képzavar?

Nem képzavar, hanem a végső ítéletre utal, ahol minden elpusztul, minden megszűnik.

Nemcsak az aranyat és ezüstöt emészti meg, hanem a testet is.

Kikerülhetetlen a gazdag és Lázár története.

A gazdag életében hogyan állt a vagyonhoz, a szegényhez? (Lukács 16:19-től) Önzőség, közöny, közömbösség a közelében élő rászorulóval szemben. Csak a saját kényelmét és szórakozását kereste. A kincse elveszett – legalábbis az ő szempontjából használhatatlan lett a halála után – a teste, lelke pedig szenvedett a pokolban.

Mások kárán való gazdagodás

Jakab megemlít egy kifogást, ami a gazdagság alapja és következménye is lehet.

A becstelen hozzáállás a beosztottakkal szemben hozhatja a gazdagodást. Ugyanakkor ez a gazdagsággal kialakult érzéketlenség, fölényesség és arrogancia következménye is lehet.

A munkások kiáltása lehet, hogy elnyomható a szakszervezetek előtt, elfedhetők a munkajogi képviselők előtt, de Isten előtt nem. Lehet, hogy sokáig tart a nyögés és a nyomorúság – ahogy a zsidó népnek Egyiptomban – de alkalmas időben jön a segítség.

Aki visszaél a beosztottakkal nem másnak árt, hanem magának. Nem emberi jogrendszert próbál kikerülni, hanem az Igaz Isten hatalmát.

Alapvető rendeletet szeg meg, aki visszatartja a napszámos, a munkás bérét.

3Móz 19:13 Felebarátodat ne zsarold, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad reggelig.

5Móz 24:14-15 A szegény és nyomorult napszámost ne használd ki, akár atyádfia, akár jövevény azok közül, akik földeden vagy városod ban vannak. Még aznap add meg a bérét, mielőtt lemegy a nap – mert szegény ő, és kívánkozik az után a lelke –, hogy ne kiáltson ellened az ÚRhoz, és ne találtass bűnösnek ezért

Egy hatalmas önbecsapás

A gonoszsággal szerzett vagyont ráadásul buja dőzsölésre használják. Ebben az állapotban azt hiszik milyen jó nekik, pedig saját haláluk felé haladnak. Olyanok, mint az áldozatra készített vágóállat. Az állat örül, mert milyen jól tartják, de nem ismeri fel, hogy hamarosan áldozatként elvágják a nyakát.

Ez a figyelmeztetés lehet a mai kor intése is

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s