A türelem boldogsága

Jakab 5:7-12

1)Bevezetés

Tehát!

Ezzel a szóval kezdve az igehirdetést, biztosan mindenki felkapja a fejét. Hogy indítható egy gondolat egy következtetést jelző kötőszóval?

Ha Jakab levelének ezt a részletét önmagában nézzük, így járhatunk. Vagy érezzük, hogy itt muszáj megnézni az előzményeket, mert azzal van összefüggésben a soron következő gondolat. A korábban leírtakhoz fűz kiegészítő üzenetet az apostol.

2)A bátorítás oka

Ahogy múlt héten utaltam rá, a gyülekezet szegényeit bátorította azzal is már Jakab, hogy a gazdagok ellen írt figyelmeztető szavakat. Az ítéletes gondolatok azáltal érnek el bátorító hatást, mert rámutatnak arra, hogy a gazdagság egy múló állapot, ami felett Isten hajt végre ítéletet, amennyiben a gazdagok visszaélnek a hatalmukkal.

A biztatást folytatja konkrétabb bátorítással az apostol.

Ebben a biztatásban már nem a gazdagokkal, az elnyomással foglalkozik, hanem az érintettekkel. Röviden összegezve, türelemre inti őket.

Emberi logika szerint jöhetne a kritika. Igazságtalan elnyomás helyzetében a legjobb, amit tehetünk, hogy türelmesen várunk? Tényleg ez egy felelősségteljes apostol tanácsa?

Ráadásul nem is rövid távú türelmet kér, hanem megfoghatatlanul hosszú távra mutat előre. „Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig” – szól a kérés. Persze később azt közli Jakab, hogy az Úr eljövetele közel van. Egy biztos, nincs meghatározva a változás időpontja. Így nagyon nehéz a türelmes hozzáállást elősegíteni a nehéz helyzetben lévőknél. Mégis erre épül a biztatás. Több van ebben, mint gondolnánk.

Idézzünk fel egy tanítást Jézustól, hogy értsük, miért olyan fontos az Úr eljövetelébe vetett bizalomból fakadó türelem!

A hamis bíróról és az özvegyasszonyról mondott példázat ez Lukács 18:1-8-ban, aminek a következtető összegzésében van egy nagy üzenet és figyelmeztetés is.

Luk 18:6-8 Monda pedig az Úr: Halljátok, mit mond e hamis bíró! Hát az Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk? Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?

Isten hosszútűrő, türelmes. Ezzel nem szűnik meg az igazságért érvényesülő munkája, csak az időzítése okozhat kétségeket. Az pedig, hogy épp ezután teszi fel a kérdést, – „az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?” – érdekes megvilágításba helyezi a türelem kérdését. A vissza érkező Úr, akinek az eljöveteléig kell türelmesnek lenni, milyen kritérium alapján keresi a hitet? Lehet, hogy szempont az is, hogy mennyire tartottunk ki türelmesen a világban való küldetésünk betöltésében?

A türelmesen várakozó Isten tőlünk is türelmes hozzáállást kíván.

3)Gyakorlati alkalmazás mára

*Néha mi is kerülünk olyan helyzetbe, amikor az élethelyzetet, amiben vagyunk igazságtalannak tartjuk és úgy érezzük, harcolni kell ellene.

Ma igazságtalannak érezhetjük a:

 • szociális ellátó rendszert (nem díjazzák megfelelően az otthon ápolást)

 • oktatási rendszert (szűk az államilag finanszírozott létszám)

 • egészségügyi ellátást (hosszú várakozási idő az előjegyzéseknél)

 • bérezési állapotokat (egy kezdő betanított munkás többet keres, mint egy 28 éve dolgozó ápoló)

Ez csak néhány példa.

Mit érzünk, ha ilyen tényekre, és a tapasztalt problémákra az a biztatás, hogy csak légy türelemmel? Minimum vissza kérdezünk, hogy meddig. Mert ha azt mondják, év végéig ezek mind megszűnnek, akkor örömmel várakozunk, mert látható távlatokban lesz a változás. De ha azt mondják, hogy a világ végéig, az Úr eljöveteléig kell várni, akkor mit gondolunk? Biztatás ez egyáltalán? Ilyen erővel azt is mondhatnák, hogy életünk végéig legyünk türelmesek. Ez így van. Valójában ebben a gondolatban van a lényeg.

*Meddig van türelemre szüksége az embernek, a világon működő igazságtalanságok, az emiatt kialakuló kiszolgáltatottság miatt? Amíg a világ tart, amíg az életünk tart. Kösz, én ebből nem kérek – vághatják rá sokan. Ha nincs segítség, majd én kezembe veszem az ügyet – jön az indulatból fakadó válasz.

*És pont erre nézve nyújt valamit az ige nekünk. Tulajdonképpen a biztatásban egy titkos lehetőséget mutat meg az Úr. Ha a világ igazságtalansága nem szüntethető meg, akkor nem itt kell keresni a megoldást, hanem a másik oldalon, azaz az igazságtalanság miatt szenvedők oldalán. Ha az igazságtalanság miatt támadó indulatok, harag, bosszúság az okok kiiktatásával nem oldható fel, akkor magát az érzelmi állapotot kell kézbe venni.

Egy nagy igazság:

Ha türelmetlenné tesz a világ, ne a világot akard megváltoztatni, hanem keresd meg ebben a világban a türelem forrását és élvezd annak áldását!

Oké, de hogyan – jöhet az újabb értetlen kérdés.

Abból, amire a biztatás mutat. Az Úr eljövetelét megragadva lehet az embernek türelme minden elviseléséhez. Aki ebben hisz, többet kap, mint egy meggyőződést, hogy egyszer mindennek vége lesz és akkor egy tökéletes igazságszolgáltatás törtnéik és mindenki elnyeri méltó jutalmát. Az tud ugyanis türelemre indító módon bízni az Úr eljövetelében, aki magában az Úrban van és ezáltal biztonságban tudja magát.

Ha az Úrban vagyok,

 • nem a szociális rendszerben bízom,

 • nem az egészségügytől várom a segítséget,

 • nem a törvényhozásban látom az igazság elérését

 • nem a költségvetéstől várom a boldogulást

Hanem bízok a Teremtő és Megváltó Úrban, aki gondoskodik rólam, s ha már ez a világ megszűnik, vagy életem véget ér, végre abba az állapotba kerülök, ahol semmi nem fog türelmetlenné tenni.

*Ragadd meg ezt a titokzatos lehetőséget és éld át az igazi nyugalmat jelentő türelem állapotát!

4)Ami segít a türelem megélésében

A fenti igazság elfogadásán túl is tapasztalhatjuk azt, hogy nehéz türelmesen várni olyankor, amikor erőt próbáló helyzetben vagyunk.

Mi segíthet abban, hogy türelmesek tudjunk lenni?

A türelem a Lélek gyümölcse bennünk

A türelemre törekedni kell, erre irányul a felszólítás is, de ne felejtsük el, hogy ez nem emberi teljesítmény eredménye, hanem Isten Lelke által termett gyümölcs az életünkben. Ha ezt akarjuk látni, egy folyamatos gyümölcsözésre alkalmas állapotúvá kell válni az életünknek. Folyamatos jó kapcsolatban kell lenni Istennel, hogy a Lelket ne szomorítsuk, ne oltsuk magunkban.

*Gondoljunk bele! Amikor rendezett, harmonikus a kapcsolatunk Istennel, nehezebben hoznak ki a sodrunkból dolgok. Amikor valami gátol ebben, vagy épp egy lelki botlás miatt megrogytunk, sokkal türelmetlenebbek vagyunk még azokkal is, akikkel szemben nem akarunk azok lenni.

A türelemre törekvés ne egy fogcsikorgatva megvalósítandó erőlködés legyen, hanem inkább talajművelés annak érdekében, hogy a Lélek teremhesse a gyümölcsöt!

A türelem nem értem van hanem a másikért

Amikor türelmetlenek vagyunk, nagyon erősen a magunk érdekeit, saját céljainkat, elképzeléseinket, igazunkat akarjuk érvényesíteni és az eközben tapasztalt akadályok váltanak ki heves indulatokat.

 • Amikor a gyerek sokadjára sem hajtja végre a kérést, az zavar, hogy nem érjük el a célunkat. Ki is mondjuk: Hányszor mondjam még el?

 • Amikor valaki többszöri figyelmeztetésre is késik a megbeszélt időponthoz képest, azért haragszunk, mert kárba veszett időnek tartjuk a várakozást. (Ez igaz is. De a másik személlyel nem foglalkozik ez a türelmetlenség.)

 • Amikor valaki többszöri kérésre sem adja meg a tartozását, a minket ért kár bosszant és tesz türelmetlenné.

A türelem akkor fog működni, ha nézőpontot váltunk. Ha elindulunk abba az irányba, hogy nem magamért akarok türelmetlenkedni, hanem a másikért akarok tűrni, türelmes lenni.

Ezt a Biblia is erősíti.

Az adós szolga példázatában

A történet arról szól, hogy egy hatalmas összeggel tartozó szolga is türelmet kér, és egy piti összeggel tartozó szolga is ezért esedezik. Az egyik megkapja, a másik nem.

Máté 18:26-27 Ekkor a szolga térdre esve könyörgött: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked! Az úr pedig megszánta azt a szolgát, elbocsátotta, sőt az adósságát is elengedte.

Máté 18:29-30 Szolgatársa ekkor térdre esve könyörgött: Légy türelemmel hozzám, és megfizetek neked. De ő nem engedett, hanem elment, és börtönbe vettette azt, amíg meg nem fizeti tartozását.

Az első esetben az Úr tudta előtérbe helyezni a türelemért esedezőt. A másikban megmaradt az önmaga érdekeit szem előtt tartó állapot. Nem látta a másik szükségét, nem látta meg a szánalom helyét.

A türelem akkor valósul meg, ha nem magamért akarok türelmetlenül harcolni, hanem a másikért engedményeket adva türelemmel lenni.

A másokért való türelem egyébként Isten hozzáállása, ő mutat ebben példát. Péter a levelében rámutat, hogy a látszólag késlekedő hozzáállása valójában türelmes lehetőség biztosítás.

2 Péter 3:9 Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.

Ha valaki lehetne türelmetlen magáért, mert már annyiszor elmondta, mit kér, akkor Isten lehetne türelmetlen. Ehelyett – előtérbe helyezve az emberiség szükségeit – értünk tűr, hogy a lehetőség minél tovább fennálljon.

A szeretet első, legfontosabb jellemzője

Ha valaki szeretetre törekszik, a türelemben is meg kell ezt mutatni. Pál, a szeretet dicséretében, a jellemzők közül elsőként említi a türelmet.

1Kor 13:4-6 A szeretet hosszútűrő, (türelmes) jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.

Az előző gondolattal társítva, a szeretet akkor igazi, ha a türelmet abban mutatja meg, hogy tudja a másik érdekeit előtérbe helyezni, amikor valamiben türelmesnek kell lenni.

Tehát a szeretetre törekvés is segít a türelem megélésében.

5)Ne panaszkodjatok egymásra!

Mintha nemcsak a világ gonoszságával szemben szükséges türelemre tanítana Jakab, hanem a gyülekezeten belüli béketűrést is kérné.

Sajnos igaza van. Könnyen előfordul, hogy nemcsak a társadalom különbözősége gerjeszt türelmetlenséget, hanem a belső különbségek is fellobbantják ezt az érzést.

 • Az idős türelmetlen a fiatalra, a fiatal az idősre.

 • Az orgonista a gitárosra, a gitáros az orgonistára.

 • A pörgősebbek a megfontoltakra, a megfontoltak a pörgősebbekre.

 • A kisgyerekes szülők azokra, akiknek már nagy gyerekeik vannak és a gyerekeket régen nevelők a most kicsiket istápolókra.

 • A korán érkezők a későkre, a tovább itt maradók a hamar hazaszaladókra.

Lehetne még sorolni a különbözőségeket megfogalmazó részleteket. A lényeg, hogy meglássuk, könnyen türelmetlenek leszünk azért, mert valaki nem olyan mint mi. És lássuk be, ennek elég nagy az esélye.

Erre a helyzetre is ez a tanács, legyetek türelmesek. Az érvelés is ugyanarra épül: A bíró az ajtó előtt áll. Közeleg az Úr. Ha türelmetlen panaszkodásban, egymásnak feszülő harcban talál minket, ítéletre számíthatunk.

6)Egy különös, kakukktojás szerű tanács

Jakab miért idézi itt Jézus Hegyi beszédbeli tanítását? Hogy jön ide az eskü tilalmának tanácsa?

Lehet egy különálló tanács is, amit mindig jó átismételni.

Most bennem összeállt egy összefüggés is.

Amikor előfordul, hogy türelmetlenek vagyunk egymással, azt félreérthetetlenül megérzik a többiek. Ha erre rákérdez valaki, akkor állítjuk, hogy nem is vagyok türelmetlen, s hogy ennek elég súlyt adjunk, lehet, hogy egy esküszerű állítással erősítjük. Ilyennel, mint: Komolyan mondom! Vagy: Becs szó! Ilyen szavakkal akarjuk elhitetni – magunkat is becsapva – hogy nem vagyok türelmetlen, nem panaszkodom.

Ahelyett, hogy beismerés után bocsánatot kérnénk és elmondanánk, mi váltotta ki ezt a reakciót belőlünk.

7)Összegzés

Azt írja Jakab, hogy boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudnak. Erre lehet azt mondjuk, biztos boldog, aki tűrni tud, de én nem tudok.

Ha valaki ezt érzi, azzal együtt, hogy elkezd erre törekedni, kérje Istent, hogy tanítsa meg a másikért való tűrést, és a türelmes szeretetet.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s