Krisztus már akkor meghalt értünk… – A haragtól megmentő békülés

Róma 5:6-15

1)Bevezetés

Ahogy korábban is, a mai úrvacsorai vasárnapon is Jézus halálának jelentőségéről szeretnék szólni.

Pál apostol itt leírt gondolatai nagyon jó alapot adnak ehhez. Ebből a szakaszból egy olyan kérdés alapján lehet elmélkedni, hogy mi ment meg Isten haragjától. Sokaknak furcsa lehet ez a kérdés és a megközelítés, de jó megbarátkozni vele.

2)Honnan tudom, hogy Isten szeret?

A kérdésre ma az emberek sokféle választ adnak. A válaszok legtöbbször érzelmi alapúak. Az Isten szeretetének bizonyosságát érzelmi tapasztalatokból kiindulva állapítják meg az emberek.

Tudom, hogy szeret Isten, mert…

  • élek

  • egészséges vagyok

  • van családom

  • gondot visel rólam

  • eredményes vagyok a munkámban

  • békés körülmények között élhetek

Ha ezek nem állnak fenn, lehet, hogy meginog az Isten szeretetéről való meggyőződés. Vagy annak mértéke felőli kétségbeesés fogalmazódik meg. Miért csak ennyire szeret, miért nem szeret jobban? – jön a kérdés.

Ez a megközelítés rámutat az emberi természet egy jellemzőjére. Mi sok mindent a személyes érzéseinken, érdekeink teljesülésén mérve értékelünk. Ahogy valaki fogalmazta: Mi gyakran a bőrünkön mérjük a dolgok értékét. Ha valami kellemes, éppen hasznos, eredményes, akkor azt jónak mondjuk, ha nem így értékelhető, akkor rossz.

Honnan tudhatom biztosan és határozottan, hogy Isten szeret engem?

Abból, hogy mi a legnagyobb tette, amit értem végzett el.

Mit tett értem Isten?

  • Megteremtette a világot

  • Megalkotta az embert

  • Életet adott nekem is

  • Mindeddig megsegített

Ezek lennének a fizikai létezés oldaláról felsorolható válaszok.

Azonban nem ez a legnagyobb tette Istennek, amit értem tett. A legnagyobb cselekménye az, hogy Krisztus meghalt értem.

Miért ez a legnagyobb tette, amivel bizonyította a szeretetét?

Mert erre volt a legnagyobb szükség. Továbbá ez nem volt magától értetődő.

Az apostol által megfogalmazott jelzők mutatnak rá ennek magyarázatára. Amikor még erőtlenek voltunk meghalt értünk. Istentelenekért, bűnösökért halt meg Jézus.

Ha ezeket személyes jelzőként tudod értelmezni, akkor fogod igazán megérteni, miben mutatta meg Isten a szeretetét.

*Elfogadod, hogy istentelen, bűnös emberként tekintett rád is Isten, aki erőtlen vagy ahhoz, hogy bármit is tehess üdvösségéért? Ki tudod mondani, hogy emiatt kellett meghalnia Jézusnak értem is?

*Segítsen Pál példája abban, hogy ezt kimond magadról.

Ő ezt állította magáról:

Fil 3:5-7 körülmetéltek nyolcadnapon, Izráel nemzetségéből, Benjámin törzséből való vagyok, zsidó a zsidók közül, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében pedig feddhetetlen voltam. De amik nekem egykor nyereségek voltak, azokat kárnak ítéltem Krisztusért.

1Tim 1:12-13 Hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy hűnek ítélt és szolgálatra rendelt engem, aki korábban istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben.

Gal 2:15-16 Mi, természet szerint zsidók és nem a pogányok közül való bűnösök vagyunk, és tudjuk azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, nem pedig a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg senki.

Pál belátta, hogy mindaz, ami az életében a Jézussal való találkozás előtt értékelhető volt, az csak üres vallásos erőlködés volt. Minden hasznos és értékes akkor kezdődött el, amikor Jézus Krisztust Urának fogadta el.

*Senki ne áltassa magát abban a hitben, hogy nincs szüksége Isten megváltó szeretetére, amit Jézusban mutatott meg.

3)Ez a szeretet megment a haragtól

Mivel írható le ennek a szeretetnek a nagysága?

Ha csak a jelen helyzetre, állapotra néz valaki, azt mondhatja, hogy semmit nem ér az, ha valaki elfogadja Isten megváltó szeretetét. Sőt, olykor még az látszik, mintha annak, aki hitben él, rosszabb is bizonyos szempontból, mint annak, aki hitetlenül éli az életét.

Ebben a megállapításban van igazság. Az élet hitben járva és hitetlenül is lehet sikeres, eredményes. Nem feltétlenül ebben kell mérni Isten megmentő szeretetének értékét, lényegét.

Pál egy későbbi eseményre nézve tartja nagyra ezt a szeretetet. Mivel ez a szeretet megbékített Istennel, meg is fog menteni a haragtól. Nemcsak az a lényeg tehát, hogy valamiből kiemelt ez a szeretet, hanem egy elérkező haragtól is meg fog menteni.

Milyen haragtól ment meg?

Néhány ige hadd szemléltesse ezt:

Jel 6:15-17 És a föld királyai, a fejedelmek, a vezérek, a gazdagok, a hatalmasak, minden szolga és minden szabad barlangokba és a hegyek kőszikláiba rejtőzött, és így szóltak a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a trónon ül, és a Bárány haragja elől! Mert eljött haragjuk nagy napja, és ki állhat meg?

Jel 14:9-10 Egy harmadik angyal is követte azokat, aki hangosan ezt mondta: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak bélyegét homlokára vagy kezére, az is iszik majd Isten haragjának borából, amelyet elegyítetlenül készített el haragjának poharában, és tűzben és kénkőben gyötrődik a szent angyalok előtt és a Bárány előtt.

Jel 19:11-16 És láttam a megnyílt eget, és íme, egy fehér ló, és aki azon ült, annak neve Hű és Igaz, aki igazságosan ítél és harcol, és a szeme olyan, mint a tűzláng, és a fején sok korona volt, és a neve volt rá felírva, amelyet senki sem tud, csak ő maga, és vérbe mártott ruhába volt öltöztetve, és így hívták őt: Isten Igéje. Mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat, vasvesszővel fogja legeltetni őket. A mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját fogja taposni. Ruhájára és derekára oda volt írva a neve: királyok Királya és uraknak Ura.

Isten haragjáról szól ez, amivel megítéli a bűnt és ezzel együtt azt is, aki nem fogadta el a bűn egyetlen megoldási lehetőségét, a megváltó szeretetet.

Ezt egy rövid ige nagyon jól szemlélteti.

Ján 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.

Aki hisz Jézusban, elfogadja őt, mint Megváltót, arra nem a harag vár, hanem az üdvösség, amit Isten ajándékoz Jézussal együtt.

*Megmenekültél már ettől a haragtól? Hiszel Jézus Krisztusban, mint érted szenvedő Megváltóban, hogy elvegye rólad a haragot?

4)Szükség van rá, mert minden emberre elhatott a halál

Pál különösnek ható jelzőt ad a Krisztusban nem hívő emberekről. Azt állítja, hogy halottak. Ezt úgy magyarázza, hogy egy ember által bejött a bűn a világba és ezzel a halál is. A halál pedig mindenkire elhatott, mert mindenki vétkezett.

A lelki halott állapot nem valamilyen megfoghatatlan fertőzésként terjed, hanem személyesen megélt, elkövetett vétkek miatt. Senki nem ártatlanul kapja el, hanem a személyes vétkei foganatosítják a saját életében.

Vannak, akik erre úgy reagálnak, hogy nincs bűnük, nem vétkeztek. Ezt arra nézve állapítják meg, hogy még nem kellett emberi bíróság előtt állni. A kérdést azonban nem így kell megközelíteni.

A bűn kérdését nem az állami törvények alapján kell lemérni. Isten szempontjából kell vizsgálni ezt a kérdést. Ehhez most csak két szempontot hadd adjak.

Az Isten legnagyobb parancsa ez:

Máté 22:36-38 Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat.

Ján 16:8-9 És amikor ő eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében: bűn tekintetében, hogy nem hisznek bennem,

Az első kérdés, amit fel kell tenni, ha a bűnt vizsgálod az életedben, hogy szereted-e Istent teljes lényeddel? Él-e benned egy átfogó odaadásban megnyilvánuló szeretet Isten felé.

A másik pedig, hogy teljesen rábízod-e magadat Jézusra, ami a benne való hited lényege?

Ha ezekben van némi bizonytalanságod, akkor be kell ismerned, hogy nem vagy bűntelen. Ha nem teljes benned az Isten iránti szeretet és nem hiszel igazán Jézus Krisztusban, akkor el kell fogadni a szembesítő vádat: bűnös vagy.

Nem ez a vége a gondolatnak.

Isten nem olyan, mint a háborúk kegyetlen katonái, akik még a halottakba is belelőnek egyet, biztos, ami biztos. Ő életre akarja kelteni a holtakat. Ezért jött Jézus.

Egy ember által jött a bűn és a halál. Egy ember által érkezett a kegyelem is. Ember sodorta az emberiséget a halálba és az emberré lett Isten Fia mentette ki onnan.

A világba érkező bűnt a személyes vétek foganatosította, ezért lettünk halottak lelkileg. A világba érkező kegyelmet a személyes hit lépteti hatályba, hogy megmentsen a halálból.

*Akarsz élni? Akarod a teljes életet, amit Jézus kínál neked? Fogadd el a felkínált kegyelmet!

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s