Isten igazsága a testté lett Ige

János 1:9-18

1)Bevezetés

A mai napon az Ige, a kijelentés, a törvény, a Szentírás jelentőségét gondolhatjuk át.

Van ennek fontossága, hiszen az élet legjelentősebb írásáról van szó, amikor a Bibliát említjük.

Néhány adat a Bibliáról:

  • Az egész Szentírás (azaz a teljes Ószövetség és Újszövetség) jelenleg 648 nyelven olvasható. További 1432 nyelven csak az Újszövetség szövege hozzáférhető. Ezen kívül 1145 olyan nyelvet tartanak számon, melyre a Szentírásnak legalább egy könyvét már lefordították. A kutatók szerint napjainkban kb. 6900 beszélt nyelv létezik, melyeknek több mint felére (3675 nyelvre) még a Szentírás egyetlen könyvét sem fordították le (ezek elsősorban kisebb népek, népcsoportok elszigetelt vagy lassan feledésbe menő nyelvei és nyelvjárásai).

A Bibliát nemcsak, mint könyvet kell számon tartani. A Biblia több, mint nyomtatott mű. A Biblia az élet könyve, Isten beszéde, az örök élet beszéde, stb.

*Mindjárt így az elején tedd fel a kérdést magadnak: Mit jelent nekem a Biblia? Ne illendő választ adj, ne elvárásokra felelj, hanem az igazat. Hadd kezdődjön el a válaszoddal a közeledés a Biblia felé.

De egy általánosabb kérdést is hadd közöljek.

*Mennyire része az életednek az olvasás? A lelki, értelmi fejlődés szempontjából elengedhetetlen. Azt is jó tudni, hogy nem akármit érdemes olvasni. Ma elsőbbséget élvez sokaknál az internet. Ezzel pedig nagyon óvatosnak kell lenni. Sokkal körültekintőbbnek kell lenni, hogy mit olvasunk, milyen információkkal engedjük befolyásolni a gondolkodásunkat.

Egy érdekes szempont: Ha valaki naponta csak 15 percig olvas könyvet, nagy fejlődés lehetőségét nyitja meg maga előtt. Ennyi idő alatt 5-10 oldalt lehet elolvasni egy könyvből. Ez évente 1825-3650 oldal. 250 oldalas átlaggal számolva több, mint 7-14 könyv. Ugye milyen megdöbbentő? Ezt a Bibliára vetítve, egy év alatt a teljes Bibliát el tudnád olvasni. Akár kétszer is.

Mennyi időt töltesz a TV előtt, internet böngészéssel, Facebbok görgetéssel? Eléri a 15 percet? Ha ezalatt olvasol, többet használsz magadnak.

2)Evangéliumok

A Biblia újszövetségi része négy evangéliummal kezdődik. Ezek mind Jézus születéséről, származásáról adnak információt. Mindegyik másképp teszi, de erre helyezi a hangsúlyt.

Ez önmagában beszédes.

Az Ige, mint Isten beszéde sokféle képen megvalósult. Az új időszakot és az új szövetséget Jézussal kezdi Isten. Ezt egy igeszakasz is jól visszaadja:

Zsid 1:1-3 Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a próféták által, ez utolsó időkben Fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget; aki miután bűneinktől minket megtisztított, a Felség jobbjára ült a magasságban.

Nem véletlenül kezdődik az újszövetség, benne az evangéliumok Jézus születésével. Rámutat arra, hogy Isten rajta keresztül akar minket megszólítani.

*Egy újabb kérdés: Hallottad-e már ezt a megszólítást? Azt a speciálisan neked szóló, téged érintő, félreérthetetlen egyéni hangot? Ne lepődj meg! Erre képes ma is a Biblia.

János különösen kezdi az evangéliumát. Azt a jó hírt, amit Isten üzen az embereknek nem történetekkel, családfával indítja, hanem kicsit filozofikus gondolatokkal. Jézust konkrétan az Igének nevezi. Ennek a szónak a jelentése nagyon összetett, ahogy Jézus személye is nagyon összetett.

G3056 ὁ λόγος, -ου (ho logosz ú)

1) Jézus Krisztus a hús-vér testté lett logosz (Jn 1:1-14)

2) Ige, Írás

3) szó, beszéd minden fajtája: kérdés, állítás, kijelentés, tanítás, prédikáció, prófécia, üzenet, utasítás, parancs, elbeszélés, közmondás

4) írás, írásmű; beszámoló

5) dolog, téma, tárgy, mondanivaló

6) számítás, számadás, felelősség; bankszámla

7) ok, cél; figyelembevétel

Ennyi mindent jelent Jézus, az Ige, Isten hozzánk intézett szava.

*Benned is megvan-e Jézusnak – és az Igének – ez a sokszínűsége, összetettsége?

3)Jézus – az Ige – a világosság, ami megvilágosít minden embert

Az Isten Igéje és Jézus személye egyedülálló. Egyrészt a sokszínű szerepe, hatása miatt, másrészt egy különleges jellemzője miatt, amit itt János kiemel. Ez pedig az, hogy Ő a világosság, ami megvilágosít minden embert.

Ez is egy különleges kifejezés.

G5461 φωτίζω (phótidzó)

1) fénylik, ragyog

2) megvilágít, beragyog

3) láthatóvá, ismertté tesz, feltár

4) oktat, tanít, felvilágosít

Olyan világosság Ő, ami egy semmihez nem hasonlítható ragyogás. Pál ezzel találkozott amikor Damaszkuszba tartott. Ugyanakkor Ő beragyog a sötét életekbe és ott mindent láthatóvá tesz, mindent feltár. Ez egy leleplező munka. Miután ezt elvégezte, és biztosította a világosságot, oktat és tanít, ami a legjobb felvilágosítást adja az embernek.

*Működik-e az életedben ez a szerepe Jézusnak?

  • Csodálod, mint egyedülálló, ragyogó fényforrást? (Mennyien néznek égre emelt tekintettel és csodálják a tűzijátékot augusztus 20-án és szilveszterkor)
  • Átélted már, hogy bevilágított az életedbe és ott láthatóvá tett mindent?
  • Engedted, hogy ezzel a feltáró munkával meg is tisztítson?
  • A sötétség kiűzése után működik most is a tanító, oktató munkája?

A sötétség egy állnyugalmat adó rejtekhely. Emiatt sokan félnek a világosságtól.

Ján 3:19-20 Ez pedig az ítélet: A világosság eljött a világra, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek cselekedetei.

Pedig Jézus beszélt arról, hogy a világosság elfogadásával sokat nyer az ember.

Ján 8:12 Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.

Ján 12:46 Én világosságul jöttem e világra, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben.

A világosság ezután valóban elkezd egy folyamatos tanítást az életünkben:

Ef 5:8-9 Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban, tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van.

1Ján 2:9-11 Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne megbotránkoztató, aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét.

A világosságra merészkedő élet, ami a világosságban változást él meg, a leginkább azzal bizonyítja a világosságban való létét, hogy szeretet működik az életében.

*Megtörtént a megvilágosításod? Él a világosság bizonyítéka az életedben?

4)Látható dicsőség, ami teljes kegyelemmel és igazsággal

Jézus mondta egyszer a tanítványainak, hogy aki látott engem, látta az Atyát. Láthatóvá tette a láthatatlan Istent.

Nemcsak egy személyes láthatóságot valósított meg, hanem az Isten jellemét, tulajdonságát, dicsőségét is megmutatta.

Úgy hiszem, hogy ez a dicsőség ma is megtapasztalható, megismerhető. Ebben a dicsőségben ugyanaz a két fontos jellemző megtapasztalható, amiről János is beszélt. Teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a teljességének lényege a kegyelem és az igazság egysége volt.

Mit is jelent ez?

Az ember a bűne miatt tartozik Istennek. A törvény ezt a tartozást tudatja velünk. A törvény által közölt igazság az, hogy jogos ítélet vár a bűnösre.

Jézus eljött és átvállalva a bűneinket, lerótta a törvény által kiszabott követelést, így kielégítette a jogos igazságszolgáltatást.

Aki befogadja a Fiút, az elfogadja ezt az igazságszolgáltatást, és benne a felkínált kegyelmet, ami mentesít a büntetéstől.

Ezzel érthető meg az a különös kedvezményezetti állapot, amit a 16. versben látunk. Ebből a teljességből vettünk, kaptunk kegyelmet is kegyelemért, vagy kegyelemre halmozva.

*Találkoztál már ezzel a dicsőséggel? Megindított már ez a helyettesítő igazságszolgáltatás és a kegyelmet kegyelemre halmozó ajándékozás?

Ne tiltakozz ez ellen! Ne utasítsd el ezt!

Végül egy fontos összefüggés, amit Salamon fogalmazott meg:

Préd 12:14-16 Mindezeken felül, fiam, fogadd el az intést: a sok könyv írásának nincs vége, és a sok tanulásban elfárad a test. Mindezt hallva ez a dolgok summája: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez az ember legfőbb dolga! Mert Isten minden cselekedetet megítél, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz az.

Rengeteg könyv születik ma. Megdöbbentő, mennyi könyv van egy könyvesboltban, nem beszélve a könyvtárakról. Lehet, hogy nem fogsz minden könyvet olvasni, azokból ismeretet szerezni. Azonban egy könyv legyen a mindennapi olvasmányod addig míg teheted. A Biblia legyen elengedhetetlen jelentőségű az életedben.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s