Jézus Krisztus a törvény betöltője

Zsoltár 40:6-9 (Zsidók 10:1-10)

1)Bevezetés

Dávid nagyszerű vallomása, imádsága a karácsonyi üzenet alapja. Látszólag ez egy személyes vallomás csak. Ez is igaz, de ez egy prófétikus kijelentés is lett. Erre mutat rá az, hogy a Zsidókhoz írt levél is idézi ezt.

Ennek is egy részlete világít ma arra, hogy miért kellett Jézusnak emberként megszületnie. A törvényt a szívében hordozó Krisztust láthatjuk.

2)Alattvalók vagyunk

A törvény alatt levők vagyunk. Ettől még nem biztos, hogy a törvény alattvalói. Azaz nem olyanok, akik teljes életükkel a törvényt szolgáljuk.

Alatta vagyunk a törvénynek, de nem örömmel, nem engedelmességi vággyal, nem megfelelési igyekezettel.

Ezért van, hogy némelyek a törvény fölé akarnak helyezkedni. Nekem felfoghatatlan, hogy bizonyos politikai személyeknek miért van mentelmi joguk. Miért helyezik őket a törvény fölé?

*Hogy állsz a törvénnyel? Hűséges alattvalója vagy-e? Hogy gondolsz rá? Biztonságot teremtő rend kereteinek tekinted, vagy mozgásteret korlátozó akadálynak látod?

Hogy tudjuk ezt lemérni? Nem olyan könnyen, mivel egy átlagember a hétköznapokban észre sem veszi, hogy érintkezik a törvénnyel. Két terület van, ahol a törvénnyel való találkozás talán legkönnyebben felismerhető. Ez az adózás és a KRESZ.

Ez a két terület egyébként elég jól le is méri, hogy viszonyulunk a törvényhez. Megvalósul-e egy elfogadó és teljesítő hozzáállás, vagy inkább egy kritizáló, kimagyarázó és kiskapukat kereső lelkület?

Mit ajánl a Biblia?

Róm 13:1-5 Mindenki engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől, a meglévő felsőbbségeket Isten rendelte. Azért, aki szembeszáll a felsőbbséggel, az Isten rendelése ellen szegül, az ellenszegülők pedig ítéletet vonnak magukra. Mert a hatóságok nem a jó, hanem a rossz cselekedetek büntetésére vannak. Akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicsérni fog téged, mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt teszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki gonoszt cselekszik. De nemcsak a büntetés miatt, hanem a lelkiismeretért is engedelmeskedni kell.

Miért nehéz az embernek a törvény felé engedelmesnek lenni? Mert a vélt, az elképzelt szabadságának korlátozását látja benne.

Mindez az ember alkotta törvényekre vonatkozik.

Van azonban egy másik törvény a világon. Ez Isten törvénye.

Az átlagembernek ezzel kapcsolatban a tízparancsolat jut eszébe, annak is leginkább a második fele, sőt abból is a ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj tiltások. Pedig van még hét pont és nem mind tiltó parancs. Vannak benne utasítások, elvárások, vagy úgy is mondhatjuk, hogy ajánlások.

*Ugyanaz a kérdés, mint az emberi törvényeknél. Megvalósul-e az igazi alattvalói szerep? Örülsz-e, hogy Isten adott egy életvezetési irányelvet a törvényben? Elfogadod a tiltásokat és örömmel teljesíted az elvárásokat? Szereted az Urat teljes szívedből? Mutatja ez a törvényhez és a Törvényadóhoz való jó kapcsolódási viszonyodat?

Azért teszem fel a kérdéseket, hogy értsük, miért olyan nagy jelentőségű Jézus érkezése, aki betöltötte a törvényt.

Összegzés képen azt mondhatjuk, hogy bár a törvény alatt vagyunk, nem vagyunk a törvény igazi alattvalói. Azaz nem tudjuk betölteni a törvényt. Kibújni nem tudunk alóla, betölteni pedig képtelenek vagyunk.

3)Miért adta Isten a törvényt?

Nem árt végiggondolni, hogy Isten milyen szerepet szánt a törvénynek. Ne csak a mi megítélésünk alapján lássuk, hanem az Ő szemszögéből is. Ha ezt megértjük, jobban fogjuk értékelni Jézus törvénybetöltő szerepét.

Nagyon sok igét sorolhatunk, és hosszú folyamatban írhatjuk le a törvény jelentőségét, de most csak néhány pontot szeretnék vázolni.

A törvény a bűn felismerését végzi el. Ami egyébként is igaz, azt leleplezi. Mindenki vétkezett. A törvény ezt személyesen is igazolja.

Róm 7:7-12 Mit mondunk tehát? A törvény bűn? Semmiképpen! Hisz a bűnt is csak a törvény által ismertem meg, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánd. De a bűn, kihasználva az alkalmat, a parancsolat által mindenféle kívánságot ébresztett bennem. Mert törvény nélkül halott a bűn. Én egykor törvény nélkül éltem, a parancsolat megjelenésével azonban életre kelt bennem a bűn, én pedig meghaltam, és az a parancsolat, amely életet ígért, halálomra lett. Mert a bűn kihasználta a parancsolat által adott lehetőséget, megcsalt engem, és megölt általa. De a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó.

A bűn megnövekedik általa. Ez nem azt jelenti, hogy a törvény szaporítja a bűncselekményeket, hanem a felismert bűnök számát növeli.

Róm 5:20-21 A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben áradt a kegyelem, hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.

A törvény átmeneti szerepet kapott. Az Ábrahámnak adott ígéret teljesülésééig tölti be a szerepét. Ezt a szerepet a következő idézet mutatja meg.

Gal 3:16-19 Az ígéretek pedig Ábrahámnak és az ő utódának adattak. Nem azt mondja: „és az ő utódainak”, mint soknak, hanem csak egynek: „és a te utódodnak”, aki a Krisztus. Azt mondom pedig, hogy azt a szövetséget, amelyet Isten korábban megerősített, a négyszázharminc esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet. Mert ha a törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből, Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt Isten. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól, és angyalok által közbenjárón keresztül rendeltetett.

A törvény tudatosítja a bűn alá rekesztett állapotunkat. Másrészt egy vezető, tanácsoló mester, aki elvezet Krisztusig, ahol elérhetjük a megigazulást.

Gal 3:21-24 A törvény tehát Isten ígéretei ellen van? Semmiképpen! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrizete alatt voltunk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ekként a törvény Krisztushoz vezető mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.

4)Jézus a törvény betöltője

Hogy teljesül az, hogy Jézus betöltötte a törvényt? Milyen jelentősége van ennek?

Isten figyelt, hogy ne törvénytelen gyerekként szülessen meg

Egy jegyes párnak adta. Ez jogilag már házasság, de testileg még tiszta kapcsolat. Csodálatos elgondolás, hogy Jézus ne törvénytelen gyerek legyen.

A törvény hibátlan teljesítője lett

Luk 23:4 Pilátus azért azt mondta a főpapoknak és a sokaságnak: Semmi bűnt nem találok ebben az emberben.

Luk 23:22 Ő pedig harmadszor is azt mondta nekik: De hát mi rosszat tett ez az ember? Semmi halálra való bűnt nem találtam benne, megfenyítem azért, és elbocsátom.

A törvény követelésének kiegyenlítője lett

Gal 3:13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk – mert meg van írva: Átkozott, aki fán függ –,

Kol 2:14 Eltörölte az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adóslevelet, félretette az útból, és odaszegezte a keresztfára.

Miért jött Jézus és lett Isten kibeszélhetetlen ajándéka?

  • Hogy végre találjunk apropót az ajándékozásra?
  • Hogy egy-két napig jobban szeressük egymást?
  • Hogy legyen alapja a díszvilágításoknak?
  • Hogy legyen előttünk egy hibátlan példakép, akit érdemes követni – ha nekünk úgy tetszik?
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s