Jákób fogadalma

1 Mózes 28: 10-22, 31:13 

a) Bevezetés

Mit gondolunk az újévi fogadalmakról? Egyáltalán milyen helye van az életünkben a fogadalomnak? Kell-e, szabad-e fogadalmat tenni?

Keressük ma erre a választ! Lássunk délelőtt egy példát ebben a kérdésben, délután pedig egy átfogóbb gondolkodást, igetanulmányozást teszünk a témában

A példák között inkább az fordul elő, hogy valaki a nehéz, szorult helyzetében könyörög és kéréséhez fogadalmat is kapcsol. 

Jákób esetében kicsit más a helyzet. Ő egy Istentől jött megszólítást kap, amiben ígéreteket fogalmaz meg az Úr. Ő erre az ígéretre építi fogadalmát. 

b) A történet kezdete

Mi az előzménye annak, hogy Jákób egy komoly fogadalmat tesz? 

Jákób többszörös csalás után menekülésre kényszerül. Becsapva apját, testvérét, Ézsau által fenyegetve lesz az élete. 

A menekülésnek még egy jó indokot is találnak, hogy feleséget keressen magának Jákób azon a vidéken, ahonnan származik Izsák és Rebeka is. 

Tehát egy fura, nehéz körülmények között induló életszakasz van előttünk. Ilyen körülmények között találkozik Jákób Istennel, aki nem figyelmeztetést, intést, büntetést közöl vele, hanem áldásra szóló ígéretet. Ebből lesz egy, a Biblia egyik legjelentősebb üzenettel bíró fogadalma. 

*Az életed milyen szakaszában tud Isten veled találkozni? Milyen életkörülmények között képes neked ígéreteket tenni? Milyen állapotodban mutathatja meg neked a jövőre mutató hatalmát? Bármilyenben. Ő mindig keres, keresi a figyelmedet, kutatja a hozzáállásodat.

*Ha olyan is vagy, mint Jákób, akkor is megtörténhet egy nagyszerű találkozás vele. Ha életed épp egy önfejű, csalásra is kész, hazugságokra is merészkedő fiataléhoz hasonlít, Isten akkor is találkozni tud és – megkockáztatom – akar is. 

c) Jákób álmot lát, amiben az Urat hallja

Jákób sötétedésig és ereje határáig megy. Amikor már a puszta sötétségében semmit nem lát, elfogyó ereje miatt bukdácsol a köveken, megáll. Jobb lesz inkább lefeküdni, aludni és másnap újult erővel tovább menni.

*Meg tudsz állni? Meg mersz állni, amikor úgy tűnik sürget az idő? Lehet, hogy nem a gyilkosságra kész testvér lohol a nyomodban, csak a feladatok szorítását érzed. Ilyenkor is megállhatsz. Több történhet veled, mint gondolnád. Ne félj megállni! Ne sajnáld az időt arra, hogy egyedül légy!

Jákób alszik. Éjjel, vagy hajnal felé álmodik. Nem szokványos álom. Nem a rá leselkedő veszélyből kibontakozó rémálom, hogy Ézsau szorongatja a torkát, vagy emeli rá vadász fegyverét. Nem a leendőbeli menyasszonyának képe bontakozik ki előtte. 

Egy létrát lát. Végig néz rajta és látja, hogy az égig ér. A létrán pedig angyalok járnak fel-le. 

Nem furcsa ez? Az angyalok nem le-fel járnak, hanem fel-le. Nekem legalábbis első gondolatként az lenne logikus, hogy a mennyei lényként elképzelt angyalok lejönnek, szétnéznek és mennek vissza. Ehelyett felmennek – hogy ott mi történik nem tudjuk – és lejönnek. Van ennek jelentősége, vagy egy szóhasználat csak, amin nem kell gondolkodni? 

*Lehet, hogy csak szóhasználat, de lehet üzenete is. Az angyalok, mint Isten küldöttei jelen vannak közöttünk is. Küldetésük van felénk. Tudom ez nekünk kicsit távolinak tűnő téma, de valóság. (Angyal beszélt például Kornéliusszal, mielőtt Péterrel találkozott. Pál mellett is angyal állt meg és adott útmutatást. Apcsel 27)

Nemcsak egy különös látvány az álomban szerzett élmény, hanem megszólítás is. 

Az angyalok, akik felmennek a létrán tettükkel rámutatnak, hogy ott áll valaki. Az Úr, az Isten van ott. Ő ott nemcsak szemlélője az eseményeknek, hanem aktív résztvevőjévé válik. Megszólítja Jákóbot. 

*Mennyire megindító ez is. Mennek hozzá az angyalok, jönnek le tőle, mégsem őket használja üzenet továbbításra, amit egyébként többször tett, hanem ő szól közvetlenül. Neki nem túlságosan lealacsonyító egy menekülő csalót megszólítani. Neki nem túl alantas egy makacs, önfejű fiatallal is szót váltani. Ő megteszi, ha szükségét látja. 

*A kérdés csak az, hogy az ember észreveszi-e, hogy Isten szól? Az Isten irgalmának, kegyelmének felfoghatatlan nagysága mutatkozik meg ebben az isteni tettben. Isten nem fél egyetlen bűnöstől, csalótól, hazugtól sem és nem sajnálja tőlük az irgalmát, kegyelmét. 

d) Az Úr szava Jákóbhoz

A bemutatkozás után egy gazdag ígéretet közöl Isten Jákóbbal. 

A föld örökségül történő megjelölése. A sok utód ígérete. Annak jelzése, hogy áldás hordozó lesz ő is és utóda, utódai is. Isten kísérő, őrző jelenlétét ígéri. Visszatérést garantál személyes munkájaként az Úr. Addig pedig minden ígéret teljesüléséről beszél. 

*Megszólított már személyesen a te szüleid, nagyszüleid Istene? Voltál már vele személyes kapcsolatban, megérintettségben? Hidd el, ott kezdődik az igazi istenfélő életed. Amíg csak elfogadott, tanult formaság a vallás az életedben, addig nem vagy Isten gyermeke. Ne kerüld el a találkozást, ne szalaszd el a lehetőségeket!

*Közölte már veled Isten, hogy mehetsz bárhová, Ő jelen lesz életedben? Tudatosítottad már, hogy előle nem tudsz elmenekülni? Beláttad már, hogy ez a jelenlét lehet több attól, hogy Ő amúgy is mindent tud rólad? Lehet akár személyes vezetőd is? Akarod, hogy a világ teremtője a személyes vezetőd legyen egész életedben? 

*Vannak neked mondott ígéretei Istennek? Várod a teljesülést? Tudsz várni, amíg ez bekövetkezik? Tudod Jákób mennyit várt, míg visszatérhetett ide? Húsz évet. 

1Móz 31:41 Immár húsz esztendeje, hogy házadnál vagyok; tizennégy esztendeig szolgáltalak két leányodért, és hat esztendeig juhaidért; te pedig béremet tízszer is megváltoztattad.

e) Az álom után

Jákób felrettent

Az előbb azt mondtam, hogy nem rémálmot látott Jákób. Mégis, mintha ahhoz hasonló élményt okozna neki. 

Felébredt álmából. Ez nem egy olyan kifejezés, hogy kinyitotta a szemét, nyújtózott egy nagyot, átfordult a másik oldalára és aludt tovább. Felrettent. Ezt alátámasztja az is, amit mondott. 

Hát nem úgy írtam le az előbb az álom képét, hogy abban Isten megnyilvánulása egy szerető, irgalmas Úrról árulkodik? De, igen. Lehet mégis, hogy valaki ezeket látva, hallva felretten békés álmából? Természetes. Nem véletlenül használom ezt a szót. Ez így természetes. Akinek nincs békés kapcsolata Istennel, annak a vele való találkozás rettenetes élmény lesz. A bűnből még ki nem váltott egyén akkor is megretten Isten megjelenésétől, ha Ő a lehető legóvatosabban közelít. 

*Volt már rettenetes élményed Istennel való találkozásodból? Volt már félelmed, mert valamilyen formában megérintett Isten? Szívből kívánom, hogy legyen ilyen. Ebből fakadnak az igazi, életre szóló fogadalmak, melyek igazán hálás életre formálnak minket. 

Első gondolatok

Az álomból felrettenve meg is fogalmazza érzését, felismerését. Rettenetes hely, mert az Úr jelen van. Nem tudta ezt. 

Valószínű, nem számolt még azzal soha, hogy Isten mindenütt jelen van, mindenhol számolni kell vele. Lehet, úgy gondolta, hogy Isten bizonyos helyeken megtalálható és ott tudatosan kereshető. Azt, hogy ahol éppen lefekszik, ott is jelen van, ezt ő nem tudta. 

*Hol számítasz arra, hogy Isten megszólít? Keresed az ilyen helyeket, alkalmakat, vagy inkább kerülöd? Ha van esély arra, hogy Isten megszólítson, inkább nem mész, mert nem érdekel? Mi van, ha mégis megérint? 

*Mivé válik számodra a találkozás helye? Ki tudod jelenteni, hogy Isten háza, a menny kapuja az a hely? 

f) Reggel, felkelés után

Párnából emlékoszlop

Ahogy reggel felkelt, a párnául választott követ felállította és olajat öntve rá, felkente. Egy emlékoszlop lett ebből. Vajon kit akart emlékeztetni Jákób? Istent? Másokat? Vagy inkább magát? 

*Vannak emlékeztető mérföldkövek életedben, amik Isten megnyilvánulásaira emlékeztetnek? Vannak olyan élethelyzetek, melyekben meghatározó találkozásaid voltak Istennel és ott komoly döntések születtek? És legyen ezen a hangsúly. Nemcsak egy nosztalgikus élmény-emlékre gondolok, hanem olyanra, ahol komoly elhatározások, fogadalmak születtek az életedben. Legyen gazdagabb az életed ilyen emlékek által!

g) A fogadalom 

Elérkeztünk témánk, történetünk lényegéhez.

Hogy születik a fogadalom?

Jákób először elismétli az ígéretet, aminek teljesülését feltételként köti a fogadalmához. A fogadalom szerkezete tehát ilyen: Ha …, akkor … 

Miért ismétel Jákób? Hogy elmélyítse magában a hallottakat. Hogy rögzítse az ígéretet. 

*Mit kezdesz Isten Ígéreteivel? Ismételgeted, megtanulod? Építesz rá? Netán mersz fogadalmat kötni hozzá? 

Akkor az Úr lesz az Istenem

A fogadalom első eleme ez az ígéret. Jákób meghajol Isten előtt, de mintha még egy kis halogatás lenne az életében. Az igazi, mély személyes kapcsolatnak részéről feltétele van. Ha teljesülnek az ígéretek, akkor elfogadja Úrnak Istent. 

Szólhatnánk kritikusan is erről, de ne tegyük. Inkább lássuk meg azt, hogy mekkora fogadalmat tesz Jákób. Kijelenti, hogy elfogadja Úrnak Istent, és várja ennek az ígéretnek a bekövetkeztét. 

*Elfogadtad már Úrnak Krisztust? Gondold végig, mit tett, mit ígért! Ha elfogadhatónak tartod, merd átadni az életedet! Egy ígéretet hadd idézzek Tőle:

Máté 11:28 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

Próbáld ki ezt és mást is! A próbához tedd oda a fogadásodat!

*Menj oda a megfeszített, és feltámadt Krisztushoz és lásd meg, hogy nála van a világ legnagyobb békessége. Tapasztald meg hatalmát és add át az életedet neki!

A kő, Isten háza lesz

Merész fogadalom. Ki garantálja ezt? Mikor teljesíthető ez? 

Döbbenetes összefüggést láthatunk. 

Később Isten figyelmeztetésére oltárt épített Jákób ezen a helyen. 

1Móz 35:1 Isten ezt mondta Jákóbnak: Készülj, és menj föl Bételbe, telepedj le ott! Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád, Ézsau elől!

1Móz 35:14 Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá.

Majd évtizedek múltán, a bírák korában ezen a helyen volt a szövetség ládája: 

Bír 20:18 Ekkor felkeltek, és felmentek Béthelbe, és megkérdék az Istent, és mondának az Izrael fiai: Ki menjen fel először közülünk a Benjámin fiai ellen hadakozni? És monda az Úr: Júda először. 

Bír 20:26 Ekkor felment Izrael minden fia és az egész nép, és elmenvén Béthelbe, sírtak, és ott maradtak az Úr előtt és böjtöltek aznap egész estvéig, és égőáldozattal és hálaadó áldozattal áldoztak az Úr előtt.

Bír 21:2 És a nép elment Béthelbe, és ott volt egész estvéig az Isten előtt, és felemelve szavát, nagy sírással sírt.

*Vannak-e ilyen hosszú távú fogadalmaid, ami utódaid életében fognak teljesülni? Nehéz ezt megfogni, megérteni, gyakorolni, de jó, ha egy ösztönző példa erre Jákób élete.

Amit adsz, annak tizedét neked adom 

Ez jut emberek eszébe leginkább a Jákób fogadalmából. Talán épp ez isát, ezért figyelmeztetett téged a múlt éjjel.

Jákób nem fél kimondani: Ha teljesíted az ígéretedet, én tizedét a javaimnak neked adom. Üres kézzel megy és gazdagon jön. A gyarapodását így látja, mikor elindul haza:

1Móz 31:41-42 Ilyen húsz esztendőm volt a házadnál: tizennégy évig szolgáltalak két leányodért, hat évig meg juhaidért. Te pedig tízszer is megváltoztattad a béremet. Ha atyám Istene, Ábrahám Istene és Izsák félelmes Istene velem nem lett volna, akkor most üres kézzel bocsátanál el engem. Isten azonban látta nyomorúságomat és kezem munkáját, ezért figyelmeztetett téged a múlt éjjel.

Majd, amikor közeledik Ézsauhoz, így imádkozik:

1Móz 32:9-10Jákób azután ezt mondta: Ó atyámnak, Ábrahámnak Istene és atyámnak, Izsáknak Istene, Uram, aki ezt mondtad nekem: Térj vissza hazádba, rokonságod közé, és jót teszek veled! Méltatlan vagyok minden hűséges és igaz tettedre, amit szolgáddal cselekedtél. Hiszen csak egy vándorbottal mentem át itt a Jordánon, most pedig két táborom van.

Nem olvassuk, hogy hogyan teljesítette Jákób ezt a fogadalmát, de ha hatalmas ajándékot volt képes testvérének adni békülése jeléül, miért ne adta volna meg Istennek fogadalmát. (1 Mózes 32:13-15)

h) Összegzés:

  • Milyen állapotban van az életed? Minden rendben? Vagy inkább úgy vagy, mint Jákób, aki zűrzavaros időszakában volt? Ne félj, Isten meg tud szólítani, vannak ígéretei számodra is.
  • Meg tudsz állni egy kicsit és figyelni? 
  • Figyelsz Isten szavára? 
  • Készülj fel, hogy az első találkozás kicsit, vagy nagyon rettenetes lesz. Nem baj, ez így természetes.
  • És ne feledd! Ha mersz fogadalmat tenni, gazdagabb lesz hálaadó életed!
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s