Találkozás a láthatatlannal

Apcsel 9:1-9

1)Bevezetés

A hit segít látni a láthatatlant. A hit által világossá válik minden, ami azelőtt homályos volt. A hit valódi reménységet ad, és erős bizalmat ébreszt az iránt, akit nem látunk, de számos ígéretét ismerjük.

Nagy kérdés, hogyan történhet meg, hogy egy olyan személyből, aki nem hisz, hívő ember legyen? Most erre látunk egy példát.

2)A hitre jutásnak nincs sablonos formája

Akiket már foglalkoztat az, hogy hívőkké szeretnének lenni, keresik a mintákat, a példákat, melyeket követve ők is eljuthatnak a megtérésre, az Istenben való élő hitre.

Törekvésükben szembesülni kell azzal, hogy nem találnak két egyforma megtérést. Később, ahogy haladnak az újjászületés útján, rájönnek, hogy az övéké is teljesen egyedi.

Nem tudom, Lukács tudatosan írta-e egymás után két személy megtérését. A nyolcadik rész végén is látunk egy történetet. Egy idegen ország főembere, egy etióp vezető jut hitre a hazafelé vezető úton. Úgy történik, hogy Ézsaiás könyvét olvassa, amit Fülöp megmagyaráz neki és ezen keresztül hirdette neki Jézust. Ezt hallgatva megtért.

A kilencedik részben egy magas beosztású, tanult ember tér meg. Saul, aki a farizeusok csoportjához tartozik, Gamálielnek, a kor egyik legnevesebb tanítónak az iskolájában kapott képzést találkozik Jézussal és megtérést hoz neki.

Ha összeszednénk a Biblia összes beszámolóját, láthatnánk, hogy egyik sem ismétlődik meg később más személlyel. Ennek egyik legfőbb oka, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, különböző utat jártunk be, különböző ismereteink vannak, különböző tapasztalatokat szereztünk, különböző példákat láttunk, különböző érdeklődési körrel rendelkezünk, különböző temperamentummal élünk.

Nem úgy történik a megtérés, ahogy egy karikatúra ábrázol egy kiválasztási eseményt. Állatok állnak sorban. Madár, majom, elefánt, pingvin, kutya, fóka, sőt még egy hal is akváriumban. Mögöttük egy nagy fa, előttük egy asztalnál egy ember ezt mondja: „A tisztességes kiválasztás érdekében mindenki ugyanazt a feladatot kapja. Kérem másszanak fel a fára!” Isten nem egy kötelező feladatként, számonkérésként kezeli a megtérést. Nem egy teljesítendő kihívásnak adja, amiben mindenkinek ugyanazt a célt kell teljesíteni. Isten ajándékként kínálja fel, amit teljesen személyre szabottan készít elő.

*Kedves igehallgató! Érzel nyitottságot a hit iránt? Szeretnél hívő lenni? Érdekel, hogy a hit mennyire megváltoztatja az életet? Ne sablonokat akarj követni. Ne más emberek megtérését akard leutánozni. Lehet, hogy részmódszereket tőlük tanulhatsz meg, például, hogy a Bibliát hogy érdemes eleinte olvasni, de a folyamat teljesen egyedi lesz.

*Kezdd el járni a hitre jutás útját és haladj rajta, mint saját utadon! Ne engedd befolyásolni magad hívők utasításaival, ha megpróbálnak rávenni valamire, hogy azt úgy kell csinálni, ahogy ők mondják. A tanácsaik valószínű a tapasztalataikra épülnek, de az az ő útjukon volt szükséges és eredményes. Arra viszont figyelj, hogy haladni kell. Ha csak várod a hitre jutást, ami meglepetésként ér téged, nem fog bekövetkezni.

*Kedves hívő Testvérek! Ne kényszerítsétek a keresőket a saját megtapasztalásaitok korlátai közé! Ha segíteni akartok, bátorítsátok a keresőket, ne irányítsátok. Isten jobban tudja, honnan hová kell eljutnia, mint mi.

3)Hívőből hívő

Pál, vagyis Saul megtérése nagyon különleges. Nemcsak a körülmények miatt igaz ez. Amiatt is egyedülinek mondható, mert az ő esetében egy hívő emberből lett másképp hívővé. Vagy bátran fogalmazva egy rosszul hívőből jól hívővé formálódott. Mit értek ezalatt.

Saul nem egy ateista, pogány ember volt.

 • Hitt Izrael istenében.

 • Hittel csatlakozott a farizeusok vallási csoportjához.

 • Hitből végezte el a kor teológiai képzését.

 • Hitből tiltakozott a Jézus által hozott új dolgok ellen.

 • Hitből üldözte a Jézus követőit.

 • Hívő meggyőződéssel nézte végig István kivégzését és helyeselte is azt.

 • Hitbeli meggyőződéstől indítva tartotta feladatának azt, hogy a keresztyéneket üldözze, börtönbe zárassa.

Saul ilyen hívő volt. Ezeket látva bizarr kép tárulhat elénk a hívő életről. Ilyen is lehet a hit? Ilyen is lehet egy hívő ember? Sajnos igen. De az a jó, hogy Isten segíteni akar, hogy ebből kiléphessen az, aki benne van.

Az a kérdés született meg bennem, hogy hogyan alakulhat ki egy ilyen hívő élet? Hogy válhat valaki ilyen meggyőződéssel bírva rosszul hívővé? Az evangéliumot, abban Jézusnak a vallási vezetőkhöz intézett figyelmeztetéseit látva a következőt mondhatjuk. A hitbeli kisiklást a következő tényezők okozzák:

 • Nem a Szentírást tanulmányozzák, hanem a korábbi mesterek tanításait.

  • Máté 22:29 Jézus pedig felelvén, monda nekik: Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát.
  • Egyébként Pál így tekint saját életére nézve vissza erre a tényre:

   • Apcs 22:3 Én zsidó ember vagyok, a ciliciai Tarzuszban születtem, de ebben a városban nőttem fel, Gamáliél lábainál, az atyák törvényének szigora szerint neveltek, és buzgó voltam az Isten iránt, amint ma ti is mindnyájan azok vagytok.
 • Nem az Ige és benne Isten utasításait hajtják végre, hanem az ősök szabályait, amit Jézus emberi hagyományoknak nevezett.

  • Márk 7:8-9 Mert az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását; és sok egyéb efféléket is cselekesztek. És monda nekik: Az Isten parancsolatát szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.
 • Nem nyitottak az újra, a változásra, hanem görcsösen védik a régit, a hosszú idő alatt felépített rendszert.

  • Márk 2:21-22 Senki sem varr új posztóból foltot régi ruhára, hiszen ami azt kitoldaná, még kiszakít belőle, és még nagyobb lesz a szakadás. És senki sem tölt újbort régi tömlőkbe, mert az újbor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, és a tömlők is tönkremennek; hanem az újbort új tömlőkbe kell tölteni.
 • Azért, mert látványos, aprólékos szabályok betartását helyezték előtérbe a szeretet háttérbe szorításával.

  • Máté 23:23-24 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a törvényben ezeknél fontosabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget! Pedig ezeket kellene cselekedni és azokat sem elhagyni. Vak vezetők, akik kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek.
 • Csak a látszatra figyeltek, külsőségekben mutatták az elkötelezettségüket, nem a szív tisztaságában.

  • Máté 23:25-26 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, melyek belül tele vannak kapzsisággal és rablásvággyal! Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen!

Saul és sok más társa így élte a hitét. Ilyen meggyőződésekkel élte a maga szerint helyes istenfélelmet. Jézus ezzel szembesítette őket, de az ebből kijövő utat is megmutatta nekik. Saul esetében a ma olvasott történetben látható speciális találkozással meg is erősítette.

Miért fontos mindez? Mert egy hatalmas biztatást ad azoknak, akik keresik a hitet. Ha Istennek volt hatalma egy ilyen rosszul hívő embert jó hitre téríteni, akkor mindenkinél el tudja végezni ezt.

Gondoljunk csak bele, milyen nehéz valakit megtanítani valamire, amit rosszul tanult meg.

 • Kérdezzünk csak meg egy úszóoktatót, aki egy rossz technikát elsajátító sportolót kell, hogy tanítson a jó úszás technikára.

 • Kérdezzünk meg egy gitároktatót, mekkora erőfeszítés kell ahhoz, hogy egy magától tanulgató gitárost a helyes módszerre átformálja.

Önmagában a rossz beidegződések, rossz szokások is nagy nehézséget adnak, hát még, ha ehhez társul makacs ragaszkodás. Saul ilyen volt.

*Érdemes megállni néhány kérdésre.

 • Miért van az, hogy Jézus korában is és most is a kegyelemre, a megtérésre sokkal fogékonyabbak voltak a hitetlenek, a vallás szempontjából gonosz emberek, mint azok, akik rendelkeztek valamilyen hittel?

 • Micsoda veszély van abban, ha valamilyen gyakorlathoz, szokáshoz görcsösen ragaszkodunk csak azért, mert ezt az elődeink is így gyakorolták és így tanították nekünk!

 • És személyes vonatkozásban is érdemes Isten elé állni és megkérdezni, hogy én jól hívő hívő, vagy rosszul hívő hívő vagyok-e?

4)A megtérés kezdő lépése

Saul tehát teljes meggyőződéssel halad az útján és hitből üldözi a hívőket. Egy ilyen úton állítja meg Jézus és ad neki lehetőséget a változásra, a megtérésre. Találkozik a láthatatlannal, hogy végre lásson. Egy időre elveszti a fizikai látását, hogy megkapja a tiszta lelki látást.

Milyen, ma is alkalmazható részlete van ennek a találkozásnak?

Ahogy Saul a mennyei fénybe került és a földre esett, elsőként egy kérdést kapott. „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Ezt Jézus kérdezte tőle. Miért kérdezi Jézus ezt meg? Mert mindenképpen tisztázni akarja az indítékokat? Mert függ valami a választól a folytatásra nézve, azaz a válasz befolyásolja a további lépéseit Jézusnak? Úgy gondolom nem ilyenek miatt kérdez Jézus. Jézus nem önmaga számára vár felvilágosítást, hanem Sault akarja felvilágosítani.

Tehát az első lépés egy kérdés. Kérdés, ami azt vizsgálja, amit éppen csinál, miért csinálja. Ó, milyen fontosak az ilyen kérdések! De jó lenne, ha ilyet gyakran kapnánk és komolyan is vennénk! Mennyi bennünk lévő titokra derülne fény!

 • Milyen jó lett volna, ha Dávid is megkapja, amikor vágyaitól hajtva magához hívatta Betshabét, az erkélyéről meglátott nőt! – Miért hívod magadhoz?

 • Milyen jó lett volna, ha Júdás is hallja a kérdést, amikor megalkudott a vallási vezetőkkel Jézus elárulásának díjáról! – Júdás, miért adod ki Jézust?

 • Milyen jó lett volna, ha Ezékiás király is hallja a kérdést, amikor az Új-Babiloni birodalomból érkezők előtt büszkén mutogatta a kincseket, amivel rendelkezett! – Ezékiás, miért dicsekszel a kincsekkel?

 • Vagy gondoljunk arra, milyen jó lett volna, ha nekünk is felteszik a kérdést, amikor egy hibás lépést készültünk megtenni, de akkor annyira jónak, kívánatosnak tűnt, hogy el sem képzetük, hogy baj lehet belőle. Később viszont beláttuk, hogy milyen súlyos következményei lettek.

  • Lehet, hogy volt is kérdés, csak úgy jártunk, mint Kain. Amikor már azon gondolkodott, hogy valahogy félre állítja Ábelt, a testvérét, jött a kérdés:

  • 1Móz 4:6-7 Erre az ÚR így szólt Kainhoz: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyakozik. De te uralkodjál rajta

Hatalmas jelentősége van egy ilyen kérdésnek. A menekülést szolgálhatja. Megállít és új irányt nyerhet általa az ember.

*Mit tudsz mondani arra, ha felteszed magadnak azt a kérdést, hogy miért csinálod, amit épp csinálsz? Miért élsz úgy, ahogy élsz? Miért vagy olyan a kapcsolataidban, amilyen vagy?

*Lehet, hogy neked is mennyei fény kellene, hogy megállj kicsit gondolkodni ezen? Lehet, hogy három napig vak sötétben kellene lenni éhen, szomjan, hogy őszintén válaszolj a kérdésekre? Mindez azért, mert csak úgy nem vagy hajlandó kicsit megállni?

Fogadd el, hogy nagyon fontos időnként átgondolni, hogy amiben épp vagyok, ahogy épp élek, ahogyan épp gondolkodom az miért olyan. A „miért” kérdéssel egyszerre keresni a választ a kiváltó okokra és az elérhető célokra. Mi indít erre az életformára és mit akarok elérni vele?

Ha valaki őszintén keresi a választ ezekre, lehet, hogy döbbenten áll és csak annyit tud mondani, hogy tényleg, miért is vagyok ilyen? Nem érti, nem tudja, nincs magyarázat. Hadd mondjam el, hogy az ilyen állapotra is van magyarázat. Ez pedig az, hogy nem vagy a magad ura. Valójában nem te irányítod az életedet. Átengedted a vezetést a hazugság atyjának, a megtévesztő Sátánnak. Nem tudatosan, hanem akaratlanul.

Jézus a kérdéssel a kiutat kínálja fel.

*Most is alkalom van arra, hogy meghalld ezt a kérdést.

Nem tudom, mennyire álltál meg most, amikor hallgatod az igehirdetést. Lehet, hogy mást is csinálsz és épp csak úgy bele-bele kukkantasz, hallgatsz az üzenetbe. Lehet, ebből még nem lesz változást hozó megállás. Sajnos ennek az időszaknak ez a veszélye. Még az igehirdetések idejére sem tudunk igazán megállni.

Nem tudom, mennyire vágyod látni a láthatatlant? Mennyire akarod megismerni a láthatatlan Istent? Az viszont biztos, hogy Ő akarja magát kijelenteni neked. Ne fuss el! Ne menekülj más elfoglaltságokba, amikről meggyőződéssel vallod, hogy ez is fontos. Állj meg, halld meg a kérdést és válaszolj!

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s