Hit által értjük meg

Zsidók 11:1-3

1)Bevezetés

A napokban olvastam egy cikket, ami az ember belső átalakulásáról szólt. (https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-belso-atalakulas-utjan) Ebben volt egy nagyon komoly mondat. Így szól:

Naivitás volna azt képzelni, hogyha valakinek azt tanácsoljuk, hogy higgyél vagy azt, hogy imádkozzál, azzal rögtön segítünk is rajta.”

A lelkész interjúalany ezzel rámutatott, hogy a hit gyakorlata nem olyan egyszerű kérdés. Legalábbis az a hit, ami Isten felé fordul és Tőle várja a segítséget, Benne látja a problémák megoldását.

Mit is ajánlunk akár a mostani időben is az embereknek, ha azt kívánjuk, hogy higgyenek?

Gondolkodjunk ma a hitről! Aki hisz erősödjön benne, aki nem, az jusson akár hitre!

2)Egy nagyszerű definíció

Sokan szeretik a lexikonokat, mert abban betűrend szerint találjuk meg a kérdéses dolgainkra a válaszokat. Vagy sokan alkalmazzák az internetes keresőt, mert beírják a keresőszót és már kapják is a válaszokat, fogalmakat, leírásokat, magyarázatokat.

A Biblia nem ilyen. A Bibliában elmélyült olvasással találjuk meg a válaszokat. Definíciókat pedig alig tartalmaz. Ezért olyan értékes ez a néhány igevers, amit ma olvastunk, mert egy nagyszerű definícióját adja az egyik nagy témának, ami az életben megjelenik. A hit meghatározását olvashatjuk itt.

Zsid 11:1 A hit pedig a remélt dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. (Károli)

Zsid 11:1 A hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés. (Revideált Károli)

Zsidók 11:1 A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. (Új fordítás)

A definíciónak a nagyszerűsége mellett van egy félreérthető része. Arra gondolok, hogy dologról, dolgokról ír és nem személyről, személyekről. Ezt azért tartom fontosnak, mert a Bibliában leírt hit nem azt jelenti, hogy hiszek valamiben, hanem hiszek valakiben. Ha mégis valamiben hiszek, az az Isten munkájaként érvényesül, nem megfoghatatlan esemény, fogalom formájában. Ezt majd szeretném bővebben kifejteni. Mégis maradjunk kicsit ennél a fogalmazásnál!

A remélt dolgok valósága

A hit egyik jellemzője, hogy valósnak fogadja el a remélt dolgokat. Azonban nagy kérdés, hogy milyen reménységre irányulhat ez a meggyőződés, bizonyosság?

 1. Ha valaki ma azt mondja, „Remélem, egyszer vége lesz ennek a járványnak!”, akkor van reménysége. Ha ezt teljes bizonyossággal mondja, akkor hisz ebben. Ezen reménység teljesülésének elég nagy a valószínűsége. Vannak már bizonyítékok más országok példájából.

 2. Ha valaki azt mondja, „Remélem én nem kapom el a vírust!”, akkor is van valamilyen reménysége. Vagy: „Remélem, nekem nem szűnik meg a munkahelyem ezzel a helyzettel!” Ez a reménység egy vágy megfogalmazása. A vágy pedig arra irányul, hogy az embert kerülje el a rossz. A remélt dolog tehát a rossztól való mentesség. Ha az ilyen reményt megfogalmazó személy magába néz, és elgondolkodik, hogy ezzel már hiszi is azt, amit remél, lehet, hogy az mondja, hogy nem.

 3. Ha valaki azt mondja, hogy „Remélem, gyorsan kifejlesztik az oltóanyagot!”, akkor is van reménysége. Ebben az esetben az a vágya, hogy jöjjön létre valami, ami megvéd, ami segít a bajban. Vágy arra, hogy legyen egy megoldás, ami megszünteti a félelmet, mert a lehetséges veszélynek lesz elhárító módszere, eszköze. Hogy ezt meggyőződéssel tudja is vallani, tehát hisz ebben, annak is megvan a reális esélye, hisz a kutatók már annyi oltóanyagot kifejlesztettek, biztos, hogy most is eredményesek lesznek. Egyébként már vannak bizalomra okot adó jó részeredmények.

 4. Ha valaki azt mondja, aki esetleg beteg lett, hogy „Remélem hamar meggyógyulok, nem lesz semmi baj!”, akkor ennek a személynek is van reménysége. A lényege pedig az, hogy a rossz, ami van az életemben az meg fog szűnni.

A példák a jelenlegi helyzetre irányulnak. Ha ettől eltekintünk, sok más ehhez hasonlót tudnánk megfogalmazni, vagy megfigyelni az emberek életében. A példák jellemző reménységeket is leírnak, bemutatnak.

 1. Reménység, ami egy rossz helyzet megoldását várja korábban tapasztalt példákra építve.

 2. Reménység arra, hogy elkerül a rossz, hogy nem ér baj engem.

 3. Reménység arra, hogy a technika és a tudomány fejlődésével megoldódnak a bajok és elhárítják a jövő veszélyeit.

 4. Reménység arra, hogy a rossz, ami éppen van, az biztosan el fog múlni és úgy, ahogy én elképzelem.

Van még más reménység kategória is, de azt nem tudtam a mostani helyzetbe illeszteni, ezért külön fogalmazom meg, mert nagyon fontos.

 1. Ha valaki azt mondja, hogy „Remélem, ebben az évben lesz egy új autóm, tudok venni egy házat és el tudok menni egy egzotikus nyaralásra!”, akkor van reménysége, ami komoly vágyak alapján fogalmazódik meg.

Azért tartom fontosnak ezt is megemlíteni, mert azt látom, hogy sok személynek ilyen a reménysége. Kialakul egy vágy benne és erre nézve fogalmaz meg óhajtást. Ezzel a kicsit túlzó, durva példával akartam rámutatni, hogy sok olyan vágyra használják az emberek a reménység kifejezését, ami a valóságtól elrugaszkodott és semmi alapja nincs a teljesülésnek. Természetesen az ilyen, vágyalapú reménységnek semmi köze a hithez. Legalábbis a Biblia által bemutatott és felkínált hithez.

Összegezhetjük az eddigieket. A hit, mint a remélt dolgokban való bizalom nem azt jelenti, hogy valamilyen élethelyzetben kialakul egy vágy bennem, amit célként látok magam előtt, és azt várom, hogy ez biztosan teljesülni fog.

Én úgy látom, hogy az a hit, amiről a Biblia szól, az több, mint bármilyen vágyott dolog teljesülésében való bizalom. A bibliai hit olyan reménységet jelent, ami Isten kijelentéseire, ígéreteire épül. Ennek két területe van. Az egyik azok az ígéretek, melyek már most, ebben az életben teljesülhetnek, a másik amelyek az örökkévalóságra vonatkoznak.

Erre az életre irányuló ígéret:

Zsolt 34:20 Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az ÚR.

Az örökkévalóságra irányuló ígéret:

Ján 14:2 Az én Atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.

A nem látható dolgokról való meggyőződés

A hit másik részterülete az a meggyőződés, ami olyan dolgok létére irányul, amit nem látunk. Itt is lehet példákon elgondolkodni.

Sok mindent nem látunk és teljes meggyőződésünk van a létezéséről.

 • Senki nem látta még a szívét, mégis tudja, hogy van. Persze, mért érezzük, hogy dobog.

 • Senki nem látta még az agyát, mégis tudjuk, hogy van. Persze, másképp nem tudnánk felfogni a létezését sem.

 • Senki nem látja soha egy vonaton utazva, hogy a mozdonyban ott ül a vezetője. Vagy egy repülőgépen a pilótát sem látjuk ugyanígy.

 • Egyetlen gyógyszerben sem látjuk a hatást kifejtő alapanyagokat, mégis teljes meggyőződéssel vesszük be azokat.

 • Senki nem látja magát a pénzt, aminek az összegét látjuk a bankszámla kivonatunkon, mégis elhisszük, hogy megvan a pénz.

 • Nem látjuk a természet sok törvényszerűsége mögött álló folyamatokat, mégis elfogadjuk azokat. Igaz, itt már a kitartó és aprólékos megfigyelés sokat segít, ha valaki időt és figyelmet szentel neki.

Tovább lépve a hétköznapi példákon, szólni kell a legfontosabbról. Mégpedig a láthatatlan Istenről. Ezt Pál egy levelében le is írja:

1Tim 1:17 Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

Illetve János evangéliumában is látunk példákat:

Ján 1:18 Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.

1Ján 4:12 Istent soha senki nem látta: ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk.

A hit az, ami segít kapcsolatba kerülni a láthatatlan Istennel. És ez a lényeg. Hit tekintetében ez a legfontosabb.

Mit ér hinni valamiben, ha nem ismerem azt a Valakit, aki mögötte áll?

Jó-e hinni olyan valamiben, ami mögött olyan hatalom áll, akit nem érdemes követni. Itt arra gondolok, hogy csodákra, mire sokan vágynak, amiben sokan reménykednek, a Sátán is képes.

Máté 24:24 Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.

*Ha hitre vágysz, ne csak a megmagyarázhatatlan csodák feltétel nélküli elfogadására törekedj, hanem legyen személyes hited abban, aki a legnagyobb.

3)Hit által értjük meg

A definíció után olvashatunk egy újabb fontos tényt a hittel kapcsolatban.

Zsidók 11:3 Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.

Hatalmas üzenet van ebben az egy igeversben.

 • Az egyik, hogy a láthatatlan Isten a láthatatlan valóságból alkotott egy látható világot.

 • A láthatatlan Isten a látható világot a szavával hozta létre. Az Isten beszéde teremtő erővel bír.

 • A hit nemcsak abban segít, hogy ezt elfogadjuk, hanem abban is, hogy ez egy értelmes elfogadás legyen. A hit társa, segítője a megértésnek.

Most főleg ezzel az utolsó gondolattal szeretnék még foglalkozni.

Ha a hit által meg lehet érteni, hogy Isten a teremtő, hogy a teremtést a szavával, igéjével hajtotta végre, akkor a hit segítségével sok mindent meg lehet érteni.

Más megközelítésben, ha a köznapi gyakorlatban alkalmazott természettudományos ismeret, értelem nem elég ahhoz, hogy megértsünk valamit a világon, akkor jöhet egy más fajta megértés. Olyan, amihez kell a hit is.

Erről Pál apostol egy visszatekintő vallomása jut eszembe. Ő leírta egyik levelében, hogy ő, és sok más zsidó hogyan jutott hitre.

Galata 2:15-16 Mi, akik zsidónak születtünk, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.

Pál, és más zsidók az értelem útján indultak el az üdvösség keresésének útján. Ezen az úton a törvény nagy jelentőséggel bírt. A törvény értéséhez és magyarázatához is sokat jelentett az értelem. Végül rá kellett jönniük, hogy az az értelem, amivel kutatják az írást és a törvényt nem juttat el az üdvösségre. Viszont segített megérteni, hogy a hit megoldást jelent.

Ehhez viszont kellett egy fontos hozzáállás. Keresték az üdvösséget.

*Most zárul a kör a gondolatokban.

 • Az üdvösség, az örök élet nem látható. Ennek tényét most csak reménységgel lehet megragadni.

 • Rendelkezel-e már ezzel a reménységgel, meggyőződéssel? Valósnak tartod-e az örök életet? Van-e már reménységed, hogy oda juthatsz?

 • Keresed-e ezt akármilyen módon? Kutatod-e az eddig megismert módszerekkel ezt? Eljutottál-e már az értelmi lehetőségek hatására, aminek a végén átlépj egy új megismerési lehetőségbe, mégpedig a hit általi megismerés területére?

*Úgy általában is megfogalmazhatunk egy kérdést: Felébredt-e már benned a kíváncsiság arra, hogy érzékelj valamit a láthatatlan világból? Hogy a látható mögötti valóságból is valamit felfoghass? Erre azért van szükség, mert sokat segít a hitre jutásban.

Van egy másik területe is a láthatatlan világnak.

Az is láthatatlan, ami elválaszt Istentől. Ahhoz is hit kell, hogy ezt az ember észrevegye.

A bűn, ami miatt távol kerültünk Istentől, nem látható. Még mikroszkopikus vizsgálattal sem mutatható ki. Vagy röntgen eljárás sem világít rá.

A bűn felismeréséhez és elismeréséhez is a hit segítsége szükséges. A hit által tudjuk valóságosnak tekinteni ezt a láthatatlan valóságot. Főleg a saját magunkban lévő bűnre igaz ez. A világ bűneit, a másik ember bűnét azt jól érzékeljük, annak jeleit hamar észrevesszük. De ami bennünk van, azt nem.

*Legyen olyan, élő hitünk, ami a láthatatlan, Istentől elválasztó bűn felismerésében is segít!

Még egy bátorító gondolat.

Isten nemcsak a látható világot hozta létre a láthatatlanból a szava által, hanem a hitet is ez által tudja megadni. Ezt erősíti a Biblia:

Róm 10:17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.

4)Összegzés

 • Aki értelmesen akarja szemlélni ezt a világot, annak szüksége van a hitre.

 • A hit nem az értelem ellen dolgozik. A hit erősíti a dolgok megértését.

 • Engedd, hogy Isten szava, ami képes volt világot teremteni, benned is hitet ébresszen!

 • A hited, ne csupán valóságtól elrugaszkodott vágyakban való értelmetlen reménység legyen, hanem Isten ígéreteire épülő élő reménység!

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s