Az ajtó előtt és mögött – 2

1 Mózes 4:6-7

1)Bevezetés

Délelőtt láttuk, hogy Jézus az ajtó előtt áll, és zörgetve várja a találkozást. Aki beengedi, egy áldott közösséget élhet meg vele.

Van azonban más is, aki szeretne belépni az életünkbe, szeretne teret nyerni a gondolkodásunkban, életvitelünkben. Lássuk mi, vagy ki az, aki teret akar nyerni, helyet akar találni! Az alapige alapján előzetesen kijelenthetjük, hogy a bűn keresi a beférkőzés lehetőségét az életünkbe.

2)Nem zörget, leselkedik

Az ajtó előtt várakozó bűn nem úgy viselkedik, mint Jézus. Nem zörget és nem vár türelmesen, hanem leselkedik és várja az adódó alkalmat, amikor rés keletkezik az ajtón, és máris szökik be, máris furakodik a helyzet jó kihasználására.

De sokan Jézust vádolják, hogy betör az életükbe, beavatkozik mindenbe, pedig Ő nem ilyen. Közben észre sem veszik ugyanezek a személyek, hogy a bűn sokkal inkább agresszív, erőszakos uralomra tör.

Már ebből a különbségből is leszűrhetjük, hogy kitől kell félni, kire kell gyanakodni. A zörgető és várakozó Jézus a probléma, vagy a leselkedő és alattomosan belopózó bűn? Egy képpel élve a következőként illusztrálhatjuk még a helyzetet. A postától kell tartani, aki csenget és vár, s ha nem jön ki senki akkor értesítést hagy, vagy a tolvajtól, aki kilesi, mikor mennek el otthonról a lakók és akkor behatolva kifoszt?

A bűn veszélyessége, hogy nem nyílt, nem mutatkozik be, nem vállalja az egyenes fellépést. Általában hazugsággal, ámítással, megtévesztéssel, nagy lehetőségek kecsegtetésével kínálja magát. Az igazi jellemzői akkor derülnek ki, amikor már bent van.

Az alkoholizmus nem úgy jelentkezik, hogy jövök, hogy tönkre tegyelek, felemésszem a májadat, szétziláljam a családodat, leépítsem az idegsejtjeidet. Inkább úgy jön, hogy derűs perceket ajánl, gondtalan időszakokat kínál. Az élet habos oldala, amit megérdemelsz a munka után. Tudom, sokaknál ebből még nem lesz alkoholizmus, hanem egészséges, mértéktartó fogyasztás. Nem általánosítani akarok, hanem a jellemzőjét leírni.

A kábítószer függőség sem úgy jön, hogy add nekem a tudatodat, hadd uraljam én. Kérem az életedet, hadd szipolyozzalak ki és a függőség által hadd tegyelek tönkre anyagilag is. Miután mindent elvesztettél, hadd csináljak belőled bűnözőt is. Nem. Ez is egy különleges, jó állapotot ígér. Az uralma, a károsító hatalma akkor derül ki, amikor bent van.

Sok területen lehetne folytatni a példákat, hogy lássuk, a bűn leselkedve közeledik és csapdát állítva kínál nagy ígéretekkel lehetőségeket. A nem látványos bűnök tekintetében még nagyobb a veszély.

*Kérlek, vigyázz! A bűn nem zörget. A bűn bizonyos szempontból nem kér engedélyt. A bűn behatol és teszi a dolgát.

3)Figyelmeztető előjelek

A rövid kis igénk rámutat, hogy vannak figyelmeztető előjelek arra nézve, mikor lehet az életünk olyan, ahol a bűn rést talál.

Kainnak volt egy testvére, Ábel. Mindketten végzik a maguk munkáját. A munka gyümölcséből egyaránt visznek Istennek. Ezt kétféleképpen élik meg. Hogy mit jelent pontosan az, hogy Ábel ajándékára rátekintet Isten, Kainéra nem, azt nem tudom értelmezni. Az viszont biztos, hogy ők ennek tudatában voltak. Kain legalábbis biztosan értelmezte a különbséget. Ebből aztán a szívében csalódás, csüggedés, harag alakult ki. Ez biztos, mert erről ír az ige.

Úgy látom, hogy a bűn leselkedésének és belopózási esélyeinek növekedése akkor történik, ha elkezdenek bennünk negatív érzelmek kialakulni, felszínre törni, vagy akár hatalmukba keríteni.

Mi minden lehetett Kainban?

Igazságtalan megkülönböztetés miatti csalódás. Nem értette, miért kedvesebb Ábel ajándéka. Nem is kereste igazán a magyarázatot, nem törekedett tisztázásra. Egyszerűen a csalódás érzése kerítette hatalmába. A csalódás mellett ott lehetett az értéktelenség érzése is. Ezt is gondolhatta, nem ér semmit a fáradozása, nincs senki aki ezt értékelné, akinek ez hasznos lehetne.

A csalódásban ott lehetett az Istenben való csalódás is. Akiről azt halljuk, hogy nem személyválogató, úgy tűnik sokszor nem egyformán bánik az emberekkel.

Az elutasítás fájdalma is benne lehetett Kainban. Nagyon égető érzés tud lenni, ha elutasítják a próbálkozásainkat, igyekezetünket. Főleg, ha olyan valaki teszi ezt, aki nekünk fontos.

Az ilyen állapotban lévő személyek, a negatív érzésekkel küszködő ember fokozottan kitett a bűn leselkedő veszélyének.

*Kedves hallgató! Érzel hasonlókat? Csalódott vagy? Értéktelennek tartod magad? Úgy érzed elutasítanak azok, akikhez közeledsz? Vigyázz! Ez a lelki állapot bűnbe sodorhat.

Harag és csüggedés

A benne dúló érzelmi viharok további érzéseket korbácsolnak benne. Nagy haragra gerjedt és fejét lehorgasztotta. Önmagában az előbb felsorolt lelki tényezők is súlyos hatással tudnak lenni, elég azokból kikeveredni, de nagy a baj, ha már a harag is megjelenik. A harag az embert nem viszi jó irányba. Van erre egy jó ige, amit megtanulva ismételhetünk, ha a haragot érezzük magunkban.

Jak 1:19-20 Tudjátok, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem munkálja Isten igazságát.

Tehát a harag nem visz előre. Nem támogatja, inkább akadályozza az Isten igazságának kibontakozását.

Vannak még figyelmeztető igeversek:

Péld 14:17 A hirtelen haragú bolondságot cselekszik

Péld 14:29 Aki késedelmes a haragra, nagyon értelmes, aki pedig türelmetlen, az bolondságot követ el.

Péld 15:18 A haragos ember viszályt szít, a hosszútűrő pedig lecsöndesíti a háborgást.

A harag egy újabb előjele annak, hogy teret nyer az ajtó előtt leselkedő bűn.

Miért rontja a helyzetünket a harag? Én úgy látom azért, mert aki a csalódás, értéktelenségérzése, elutasítottság állapota során haraggal kezd viselkedni, az nem magával néz szembe, nem önmagában keresi a helyzet megoldását, hanem a környezetében. Valakit okolni kezd, hibáztatni fog azért, ami történt. Ez pedig további vitát, harcot és mélyebbre húzó érzéseket fog szülni.

*Nemcsak a rossz érzésekkel küzdesz, hanem másokat hibáztatsz haraggal? Már sokkal inkább ki vagy téve a bűn belopakodó veszélyének. Ne mást okolj és máson akarj elégtételt szerezni az átélt helyzetek miatt, melyek rossz érzést szültek benned!

4)A segítő kérdés

Isten nagyon jól látja, mi zajlik az emberben, Kainban. Gyorsan segítségre siet. Ez még olyan paradicsomi állapothoz hasonlító helyzet. Jön Isten és kérdez. A segítség módszere – mit sok más példában látható – a kérdés. Lényegre törő, tisztázást és változást segítő kérdés.

Úgy érzem, ebben az esetben a kérdés valóban azt a célt szolgálja, hogy gondolja végig a folyamatot. Vizsgálja meg, hogy jutott el idáig? Mit fontolgat a szívében, milyen megoldási terveket szövöget magában?

Ha a kérdéseket nem az éppen bennünk dúló indulatokkal fogadjuk és kezeljük, azaz nem intézzük el az elhárító „csak” válasszal, sokat segíthetnek a megnyugvásban. A kérdéseknek jó teret engedni. Jó kialakítani a módszereket, amivel megtaláljuk a módját, hogy tudjunk érdemben gondolkodni a kérdéseken.

A kérdések ne a többiekről szóljanak, hanem magunkról. Láthatjuk, hogy Isten nem Ábelről kérdez, nem az Ábel dolgainak értékelésére ad segítőkérdést. Kain csak az önmagában zajló folyamatokra tud választ találni. Ami Ábelben van, arról keveset tudhat.

*Vegyük észre, hogy egy nehéz érzelmi, lelki állapotban, haraggal átszőtt helyzetünkben ne másokra nézve kezdjünk magunkban fejtegetésekbe, hanem nézzünk magunkba. Nagy kihívás ez. Be kell látni, hogy könnyebb elemezni, kritizálni, magyarázni – és észrevétlenül félre magyarázni – a másikban zajló állapotot.

Ha jót cselekszel

A kérdés mellett egy elvet is közöl Isten.

Nézd meg a te tetteidet. Ha azok jók, nem kell lehorgasztani a fejedet. Nem kell haragudni. Ha nem jók, akkor meg nem másokat kell hibáztatni, mert valamit te nem csináltál jól.

Persze ez egy nehéz téma. Mi a jó cselekedet? Mi az, ami miatt nem kell rossz lelkiismerettel küzdeni, amire nézve még a kritikát is könnyű elfogadni, mert tudjuk, jót cselekedtünk? Azért nehéz kérdés, mert saját magunk dolgait reflexszerűen jónak látjuk. A másiké inkább hibás.

Én azt tanulgatom, hogy ne az alapján értékeljem a jó cselekedeteket, hogy szerintem mi a jó, hanem tanuljam meg egyre inkább, mi az, ami Isten szerint jó.

*Kész vagy a tetteidet mérlegre tenni? Kész vagy a minősítést Isten szerint elvégezni, nem az elfogult hozzáállással? Ez hasznos lesz számodra.

A jó cselekedetek megemlítése Isten részéről nemcsak a múlt és a jelenleg zajló harcok értékelését szolgálhatja, hanem a rosszat megelőző előretekintést is. Talán már érthette Isten, mit tervez Kain. A jó cselekedetekre törekvés megóvhatta volna a gyilkosságtól őt.

Ha ellenséggé is vált Ábel Kain szemében, megóvja a rossz viszonyulástól, ha arra törekszik, ami jó. Ezt mi az újszövetségből tanulhatjuk.

Róm 12:20-21 Ha azért éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le a gonosz, hanem te győzd le a gonoszt jóval.

Én hiszem, hogy itt az Úr nem az éppen velem szemben álló személyt tekinti gonosznak amit a jóval le kell győzni, hanem a bennem lévő gonoszt kell a jóval, a jó tettekre törekvéssel legyőzni. Ha a magamban zajló gonoszt legyőzöm a jóra törekvéssel, nem születnek bűnös indulatok.

5)De te uralkodj rajta!

Isten azt mondja, hogy leselkedik a bűn, vágyódik az emberre, de nem kell, hogy megtörténjen a rossz. Felszólít Isten arra, hogy uralkodjon a bűn felett. Lehetséges ez? Tud az ember uralkodni a bűn felett?

Ha az jut eszünkbe, hogy van olyan ige, ami azt mondja, hogy a kísértéssel együtt Isten a kimenekülést is adja, hogy el tudjuk hordozni, akkor az a válasz, hogy igen.

1Kor 10:13 Nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű, és ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni.

Ha Pálnak az a fájdalmas vallomása jut eszünkbe, hogy uralkodik testemben a bűn ereje, ami miatt van olyan, hogy nem azt teszem, amit akarok, hanem azt, amit nem akarok, akkor pedig azt kell mondanunk, hogy nem tudunk uralkodni rajta.

Róm 7:15-25 Mert magam sem értem, mit teszek. Mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor egyetértek a törvénnyel, hogy jó. Akkor tehát már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Magamban tehát azt a törvényt találom, hogy jóllehet a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem a tagjaimban levő bűn törvényének a rabságába hajt. Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg engem e halálnak testéből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én tehát az értelmemmel Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok.

Van mégis megoldás.

Van valaki, aki legyőzte a bűnt, megtörte az erejét és hatalmát. Ha rá hallgatunk, ha tőle függünk, ha tőle kérünk segítséget, ha belőle merítünk erőt, akkor sikerülhet uralkodni a bűn felett.

Ha beengedjük a türelmesen várakozó, zörgető Jézust, lesz erőnk uralkodni a leselkedő bűn felett.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s