Milyen a szívünk? Mit kezdjünk vele?

Péld 4:23, Jeremiás 17:9

Péld 4:23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. (Revideált Károli)

Péld 4:23 Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! (Új fordítás)

Jer 17:9 Csalárdabb a szív mindennél, és romlott az, ki ismerhetné ki? (Revideált Károli)

Jer 17:9 Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?! (Új fordítás)

1)Bevezetés

Két olyan igevers áll most előttünk, amelyek látszólag ellentmondásosak. Egyik hatalmas értéknek nevezi a szívet, amire nagyon kell vigyázni, a másik egy lehangoló jellemzést ad a szívről. Ez így rengeteg kérdést szülhet bennünk. Hogyan kell vigyázni a szívünkre? Miért vigyázzak egy olyan szívre, ami csalárdabb mindennél? Vagy épp azért kell vigyázni, mert ilyen jellemzője van? Hogyan lehet az élet kiindulópontja, ha a legcsalárdabb minden közül?

Amit már most leszögezhetünk ezekből, hogy az emberi szív valóban nem egyszerű kérdés. Másrészt a Biblia összetettségét is mutatja. Benne találunk ilyen egymásnak feszülő állításokat, amelyeket csak időráfordítással tudunk megérteni.

A szív témája, kérdése sokakat foglalkoztatott. Néhány idézet hadd mutassa ezt.

Idézetek a szívvel kapcsolatban:

  • Egy szép nő tetszik a szemnek, egy tisztességes nő tetszik a szívnek; az egyik ékszer, a másik kincs. Bonaparte Napóleon

  • Megvetem a hálátlanságot, ez az emberi szív legrútabb bűne. Bonaparte Napóleon

  • Az agy sok mindent tud, viszont igazán sokat csak akkor tud, ha együttműködik a szívvel. James R. Doty (Stanfordi Egyetem idegsebészeti klinikájának professzora,)

  • Nincs, ami az elutasításnál többet ártana az emberi szívnek. Amy Harmon (amerikai író, újságíró)

  • Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Exupery

Nemcsak a közéleti embereket foglalkoztatta a szív témája, hanem Istent is. A Bibliában 922 igevers foglalkozik valamilyen formában a szív kérdésével, jellemzésével, értékelésével.

Szójátékkal élve azt mondhatjuk, hogy a Biblia is kardinális kérdésnek tartja a szív témáját.

2)Mi a szív?

Fontos tisztázni, mire is kell gondolni, amikor ilyen szempontból beszélünk a szívről. Azt valószínű, mindenki érzi, hogy nem a vérellátást biztosító szervünkről van szó. Tehát nem kardiológiai kérdésekről kell gondolkodni.

A szív a Bibliában az ember lényegét, közepét jelzi, jelenti. Persze ezzel sem jutottunk sokkal közelebb a megoldáshoz, mert hát mi is az ember lényege, közepe?

Úgy is leírhatjuk, hogy a szív, amiről a Biblia beszél, az érzelem központja, az értelem központja, az akarat és erkölcsi élet központja. Azt is mondhatnánk, hogy az egész ember lelki értelemben.

3)Egy fontos figyelmeztetés

Ez a két rövid biblia részlet tulajdonképpen egy figyelemfelkeltő üzenet.

A szív működik magától – ahogy biológiai értelemben is. Ébrednek benne indulatok, születnek benne vágyak, létre jönnek döntések, életre kelnek törekvések, elhatározások. A kérdés csak az, hogy ezek mindig jók? Hibátlanul működik ilyen értelemben a szív?

Lehet, hogy megnyugtatjuk magunkat, de Isten szerint nem biztos, hogy minden jó.

Péld 21:2 Az ember minden útja helyes a maga szemében, de az ÚR a szívek vizsgálója.

Hasonlókat állapít meg Jézus a korabeli öntelt vallási vezetőkről:

Luk 16:15 Ő pedig azt mondta nekik: Ti az emberek előtt igaznak tartjátok magatokat, de Isten ismeri a szíveteket, mert ami az emberek között magasztos, az Isten előtt utálatos.

Ezért tehát lehet azt is mondani, hogy ez a két igevers figyelmeztet bennünket. El kell fogadni, hogy a szívünk csalárd.

Ennek értelmezése:

  • 1. Csaló szándékú (személy), aki természeténél fogva, megrögzötten hazug, álnok.

  • 2. Hazug személyre jellemző (cselekedet, eljárás, dolog), ami ravaszul megtévesztő, csaló szándékú.

  • 3. Régies: Nem az igazat, nem a valóságot mutató (jelenség, irány), ami megtévesztő, csalóka.

Ebben a tudatban vehetjük komolyan, hogy vigyázni kell rá. Óvni, védeni, őrizni kell. Kontroll alatt kell tartani.

*Két kérdés van előttünk. Elfogadod-e, hogy a te szíved is csalárd? Belátod-e, hogy vigyáznod kell, mi születik benne, milyen irányt ad az életednek?

Hadd erősítse ezeket a kérdéseket Jézusnak egy tanítása!

Akkor mondta ezeket, amikor számonkérték, hogy miért nem mos kezet étkezés előtt.

Máté 15:16-20 Jézus pedig így szólt: Hát még ti is értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy mindaz, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül? Ami azonban a szájból jön ki, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az nem teszi tisztátalanná az embert, hogy mosdatlan kézzel eszik.

A szívből – ha csak úgy magától működik – gonosz gondolatok származnak. Ezek nem a környezetet károsítják csak, hanem visszahatnak az emberre, akiben ezek születtek.

4)Szükséges lépések

Mit kell tenni, hogy jó irányba segítsenek ezek a bibliai részletek?

A csalárd szív problémájára úgy tudunk helyesen reagálni, ha ahhoz fordulunk, aki a legjobban ismeri. Ez a próféta következő mondata megmutatja.

Jer 17:10 Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom

A helyes lépés tehát, ha megkérjük Istent, hogy vizsgáljon meg minket és tájékoztasson a tényekről.

Ahogy ezt Dávid is tette:

Zsolt 139:23-24 Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, hogy ártalmas úton járok-e, és vezess engem az örökkévalóság útján!

Nehéz lépés ez. Ugyanis nem nagyon szeretünk kitárulkozni, megengedni másoknak, hogy belelássanak a gondolatainkba, vágyainkba, érzéseinkbe.

Miért lehetünk biztosak abban, hogyha ezt Istentől kérjük, nem lesz belőle kárunk? Mert ő nem ártani akar ezzel, nem világgá kürtölni a látott dolgokat, hanem felfedni, tisztázni és rendbe rakni akarja azokat. Segíteni szándékozik.

Egyébként ő nem akkor ismeri meg, amikor mi megengedjük neki, hanem már azelőtt is ismeri. Ezzel csak afelé teszünk egy lépést, hogy mi is úgy ismerjük magunkat, ahogy Isten ismer minket.

*Ki tudod mondani, hogy itt vagyok, ismerj meg és ismertess meg önmagammal?

Mi történik azután, hogy megtesszük ezt a lépést? Elindul egy változás, amit csak Isten tud elvégezni. Ezt sokféleképpen leírhatjuk. Egyik jó kép erre a következő:

Ez 36:26 Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Elveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek

Sajnos a szívünk tényleg olyan kemény, mint a kő. Mindennek ellenáll, ha nem tetszik a változás, ami végbe akar menni benne. Isten viszont ezen is tud változtatni. Meg kell engedni neki, hogy végrehajtsa ezt a szívcserét.

Ezek után nyer értelmet az, hogy vigyázzunk a szívünkre. Kaptunk egy újat, ami továbbra is sérülékeny, elcsábítható, félrevezethető. Ezért oda kell figyelni, hogy milyen hatások érik, milyen folyamatok játszódnak le.

Hogyan vigyázhatunk rá?

Meg kell tanulni jó elveket és alkalmazni kell azokat.

1Kor 15:33 Ne tévelyegjetek! A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság.

1Kor 6:12 Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.

Gal 5:13-15 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emésszétek.

Zsolt 4:5 Ha haragudtok is, ne vétkezzetek; beszéljetek a szívetekkel az ágyatokban, és csillapodjatok!

A sort lehetne folytatni.

Szeretnék azonban arra is rámutatni, hogy ehhez is segítségre van szükség. Ahogy a csalárd szív megváltozásához Istenre van szükség, úgy a szív megóvásához is.

Fil 4:6-7 Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Végül egy történet hadd segítsen ennek a kérdésnek a megértésében.

Néhány évvel ezelőtt szívműtéten estem át. A szívverésem leginkább morzejelekhez hasonlított: gyors, gyors, gyors, lasssúúú. Többszöri sikertelen gyógyszeres kezelés után sem tudták visszaállítani a normális szívritmust, így az orvos úgy döntött, hogy műtéti beavatkozás szükséges. A folyamat során az orvos a “rosszalkadó részeket” kiégeti.

Miközben a műtőbe toltak, megkérdezte tőlem, hogy van-e még egy utolsó kérdésem? (Talán máshogy is feltehette volna a kérdést.) Próbáltam szellemes lenni.

“Szóval, kiégeti a szívem belsejét, ugye?”

“Pontosan.”

“Tulajdonképpen megöli a rosszalkodó sejteket, igaz?

“Ez a tervem.”

“Ha már úgyis ott bent jár, esetleg nem tudná mindjárt kiégetni az irigységet, az önzést, a bűntudatot és a gőgöt is?”

Elmosolyodott, majd így válaszolt: “Sajnálom, de ez nincs a munkaköri leírásomban.”

Tényleg nincs. Azonban Istenében van! Az Ő foglalkozása az, hogy szíveket változtat.

Tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy ez a változás egyik napról a másikra történik. Viszont akkor is tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy soha nem történik meg. Itt egy kicsi, ott egy kicsi. De mindenképpen jön az áttörés. “Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek” (Titus 2:11). A zsilipek nyitva vannak, a kegyelem árad. Hagyd, hogy magával ragadjon. (Max Lucado)

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s