Hallgassatok rám!

Jeremiás 35

 • Milyen üzenete lehet egy több, mint 2600 évvel ezelőtti borkínálásnak? Milyen életformáló hatása lehet egy ilyen történetnek? Ilyen kérdést minden bibliai szakasz olvasásakor fel kell tennünk. Másért nem érdemes Bibliát olvasni.

 • Jeremiás a szimbólumok eszközének prófétája is

  • Járom (Jeremiás 27, 28.) (szeptember 6-án lesz alapigénk)

   • Jer 27:11 Azt a nemzetet pedig, amely nyakára veszi a babiloni király jármát és szolgál neki, az ő földében hagyom, azt mondja az Úr, és műveli azt és lakozik benne.
  • Fazekas (Jeremiás 18) (augusztus 20-án volt alapigénk)

   • Jer 18:6 Vajon nem cselekedhetem-e veletek úgy, mint ez a fazekas, oh Izrael háza? ezt mondja az Úr. Íme, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, oh Izrael háza!
 • Most is egy szimbólum alapján megszólaló üzenetet tolmácsol a próféta. Nem az az üzenet, – bár önmagában egy értékes példa – hogy aki hallgat az őseire, és nemzedékeken, generációkon keresztül megtartja a hagyományokat, az helyesen él. Itt egy hasonlat áll, amivel a büszke izraelitákat akarja helyes belátásra bírni.

 • Ha egy idegen származású nép – ezt mindjárt kifejtem – képes évtizedeken át egy vezető parancsa szerint élni, ti miért nem akartok az én parancsom szerint élni?

 • Ettől a történettől és példától keményebben szólt Ézsaiás, amikor hasonló szempontból tanította népét:

  • Ézs 1:3 Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát; Izrael nem ismeri, az én népem nem figyel reá!
 • Ilyen szembesítéssel Jézus is próbálkozott, amikor

  • Az irgalmas samaritánus példázatában a lenézett samáriai helyesebben viselkedett, mint az izraelita pap, vagy lévita

  • Amikor Jézus arról beszélt, hogy sok özvegy volt Illés idejében, amikor három és fél évig szárazság volt, mégsem ezek közül egyet használt Isten a próféta életben tartására, hanem az idegen, Saraptai özvegyet.

  • Sok leprás volt Elizeus idejében Irzaelben, mégsem ezek közül gyógyított meg egyet a próféta, hanem az idegen, szír katonát, Naámánt.

  • A példa egyrészt az öntudatos – ámbár téves úton járó – kiválasztott népet akarja elgondolkodtatni és észhez téríteni, illetve megtéríteni.

  • Egy idegen nép, akik eredetileg nem is tartoztak a kiválasztott néphez (kifejtését elmondani) következetesebbek és engedelmesebbek a korábbi vezetőjük parancsának, mint a kiválasztott nép a hozzájuk küldött vezetők által üzent parancsoknak, amiket Isten üzent.

 • Az ősök hagyománya – ugyancsak Jézus szerint – nem feltétlenül jelenti Isten akaratának teljesülését, teljesítését.

 • Azért hangsúlyozom ezt, mert ez a kérdés, gondolat, minden generációt megkörnyékez. Ugye ismerős a mondás, amit alkalmazunk, ha a fiatalabb generációra nézünk: Bezzeg a mi időnkben. Ebben ott van, hogy a mi időnkben mi jobbak voltunk, és most is ezt kellene követni.

  • Amikor Jézust számonkérik, miért nem mosnak kezet étkezés előtt, ilyen gondolatokkal tanított.

  • Máté 15:6 És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által.
  • Márk 7:8-9 Mert az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását; és sok egyéb efféléket is cselekesztek. És monda nekik: Az Isten parancsolatát szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.
 • A rékábiták eredete

  • Mózesig kell visszamenni a származást tekintve

  • Mózes sógora Hóbáb, neki egy másik neve a Kéni. Az Ő leszármazottai a kéniták. Bírák 1:16, Bírák 4:11

   • Tehát, Mózes apósa is, Jetró ehhez a néphez tartozott, aki Midján papja volt.

   • A kéniták, vagy kéneusok azok közé tartoztak, aki földjét Isten Izraelnek adta. 1 Mózes 15:18-21

   • A Kéniták később szövetségesei lettek Izraelnek.

  • A kéniták rokonai a rékábiták. 2 Krónika 5:22

  • Rékáb leszármazottja Jónádáb, akiről most szó van.

 • Az üzenet lényege:

  • Elküldtem hozzátok szolgáimat, de nem hallgattatok rám. 15. vers
  • Beszéltem hozzájuk, de nem hallgattak rám, hívtam őket, de nem válaszoltak. 17. vers
  • Egy engedelmes nép példájával akarja az engedetlenség tényét beláttatni Isten.

  • *Ha ma eszközöket küld Isten, tudunk-e rájuk hallgatni?

Ki az ma, aki hallgat Isten szavára?

Hogy beszél ma Isten? Hogy valósul meg az engedelmesség?

 • Van a személyes tanácsolás, személyes vezetés, amit Isten az igéje és Szentlelke által végez.

  • A magánélet sok területén működik ez a vezetés.

   • Párválasztás, munkahely találás, ház vásárlás stb.

   • Ezt mindenki előszeretettel alkalmazza.

   • Sajnos azt látom, hogy ezt a lehetőséget, ezt az elvet az egyének arra használják, hogy sajátos elképzeléseiket érvényesítsék, kivitelezzék. Azzal a céllal törekszenek személyes vezetésre, hogy lerázzák magukról a vezetés hatását.

   • Egy ige félreértelmezés mozgatja ezt:

    • 1Ján 2:27 És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és [így] nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz [is] az és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.
    • Volt, aki ezzel az igével érvelve távolított el vezetőt, majd utána ő lett a vezető. Míg más tanított, az volt az elv, hogy nincs szükség tanítóra, amikor már nem volt, akkor nagyon szükségesnek látta, hogy ő tanítson.

 • Van a közvetett tanácsolás és vezetés, amikor Isten az általa adott szolgálókon keresztül végez. Efézus 4:11-12

  • Szolgálat végzése, a közösség egészének működése.

  • Erre sokan nem tartanak igényt.

  • *Csak azt nem tudom, akik így gondolkodnak, miért jönnek istentiszteletre, miért hallgatnak igehirdetést?

   • Azért, hogy hibákat keressenek és kritikát fogalmazhassanak meg.

  • Az ilyenekhez szólt Jézus is, amikor a gonosz szőlőmunkások példázatát elmondta. Lukács 20:9-19

*Isten ezt kérdezi ma tőlünk:

 • Akartok-e rám figyelni és követni engem?

 • Akarjátok-e szolgáim szavát elfogadni és rajta keresztül az én akaratomat felismerve követni azt?

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s