A nem logikus iga

Jeremiás 27

 • Mondhat-e Isten olyan parancsot a népének, hogy szolgáljon idegen hatalmaknak? A mai alapige ismerete nélkül, vagy megfeledkezve erről, azt mondanánk, hogy ilyet nem kér. Sőt mindig azt várja, hogy soha ne hódoljunk idegen hatalomnak.

 • Ezen a világon egy dolog van, aminek nem szabad hódolni, és annak a követeléseit teljesíteni. Ez a bűn. És a Sátán, aki bűnbe akar csábítani.

 • Nehéz a téma, a történet, mert egy történelmi léptékű helyzetről van szó és egy össznemzeti kérdésről. Hogy gondolkodjunk egyéni bibliaolvasóként egy ilyen szituációról?

 • Három megszólított csoport kap kijelentést.

  • Idegen, Izráel körül élő népek

  • Cidkijjá, az éppen uralkodó király

  • Maga a nép közvetlenül.

 • Jeremiás az Izrael körül élő népeknek is prófétál

  • Isten nemcsak a kiválasztott népe fölött úr. Isten minden nép fölött áll, minden népnek Ő rendeli el létezésüket, határaikat.

   • Apcs 17:26 Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész színén, és előre meghatározta rendelt idejüket és lakóhelyük határait,
   • *Mindegy hova tartozol és hova tartozónak vallod magad, Isten kezében vagy. Ezt soha ne feledd.

   • *Különös aktualitás. Most minden nemzet a földön egy hatalom előtt áll és kérdés, hogy hajtsa-e a fejét bele az igába, a szolgálatba, vagy ne. A vírus, a járvány hatalmára gondolok, ami minden ország vezetésére komoly szabályozási kényszereket hárít. A nép pedig dilemmázik, hogy hajtsa-e a fejét ebbe a hatalomba, vagy ne.

   • A válasz nem olyan egyszerű. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy korábban is volt Istennek ilyen terve, munkája és utasítása, hogy a Közel-kelet minden népe hódoljon be az Új-babilóniai birodalom hatalmának.

   • Az is elgondolkodtató, hogy ezek szerint nem mindig a tiltakozás és az okoskodó ellenállás a helyes lépés.

    • Megjelennek érvelések, vélemények, figyelmeztetések, hogy tiltakozni kell a kialakult helyzet ellen és a szabályozások ellen. Akik így beszélnek, én modern kori gnosztikusoknak nevezem. Azt a szerepet veszik fel, amivel azt játsszák el, hogy ők tudják a tutit és most aztán mindenkit tökéletesen felvilágosítanak. Erre pedig nagyon sokan fogékonyak.

    • Miért fogékonyak az emberek erre? Mert arra ösztönöznek, ami a természetükben is ott van. A tiltakozásra, ellenállásra, lázadásra, engedetlenségre.

   • Különös üzenetet tolmácsol Jeremiás Edóm, Moáb, Tirusz és Szidon népének. Alázzátok meg magatokat egy olyan nép előtt, amit megvetettek.

    • A helyzet, amiben dönteni kell tulajdonképpen egy alázatpróba. Tudják-e követni Isten akaratát, ami abban látszik meg, hogy belehajtják a fejüket egy olyan igába, ami nem logikus.

  • Isten a népén keresztül másoknak is akar szólni.

   • Az újszövetségben ez nem egy mellékes részfeladat, hanem maga a küldetés. Tegyetek tanítvánnyá minden népet, az idegeneket, hitetleneket is.

  • Isten minden nép fölött ítéletet gyakorolhat.

   • Újszövetségi kapcsolódás:

    • Máté 25:31-32 Amikor pedig eljön az Emberfia az ő dicsőségében és vele mind a szent angyalok, akkor elfoglalja majd dicsőségének trónusát. Elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
    • 1Pét 4:17-18 Mert [itt] az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk [kezdődik], mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz [is] alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?
 • Ugyanezeket mondta Cidkijjának.

  • Isten, nem Izraellel szembe állítva vagy éppen értük bünteti a környező népeket. Együttesen kell átélniük a megpróbáló ítéletet.

  • Izraelre nézve még inkább igaz, hogy egy alázatpróbát is jelent a Babilóniai birodalom uralma.

  • A kiválasztottság állapota és annak tudata melegágya lehet az elbizakodásnak és a felfuvalkodásnak. Először csak elbizakodás – én a kiválasztottakhoz tartozom, kiváltságos helyzetben vagyok, majd a felfuvalkodás – én másokhoz képest több mindent engedhetek meg.

  • *Mi kiválasztottak vagyunk. Ebben a hitben és meggyőződésben élhetünk. Milyen lelkületet munkál ez a tudat bennünk? Milyen hozzáállást valósít meg a környezetünkkel kapcsolatban? Hogy tekintünk azokra, akik nincsenek kiválasztva? Ugye felébred a felelősség, hogy kiválasztottként nem a fölényesség a dolgunk, hanem a küldetés a szerepünk!

   • Róm 10:11-14 Mert azt mondja az Írás: Aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek? És hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallottak? És hogyan hallanának igehirdető nélkül?
   • Nincs különbség. A kegyelem előtt, de az ítélet előtt sincs különbség. Aki különbnek tartja magát, mert kiválasztást nyert, annak felelőssége van azok felé, akik egyébként nem különböznek tőlük.

    • *Múlt heti alkalom. Egy vendég egyedül ült a sorban. Senki nem volt hajlandó mellé ülni. Jól van ez így?

    • Ja, hogy tetovált volt, és rövid nadrágban meg pólóban érkezett! Nekünk nem külsőségek szerint kell értékelni.

     • 2Kor 5:16 (H Budai) Azért mi mostantól fogva senkit sem testi megjelenése szerint ismerünk; sőt ha ismertük is testi megjelenése szerint Krisztust, most már nem így ismerjük.
 • Szólt a papokhoz és az egész néphez is.

  • A nép különös megközelítésben kapja a figyelmeztetést. A templom edényeiről beszél velük Jeremiás.

  • Eddig látott a nép? Ez volt a legnagyobb gondjuk? Lehetséges.

  • Isten megengedte, hogy elvigyenek kincseket, sőt előre vetíti, hogy a még el nem hurcolt értékek is idegen földre kerülnek.

  • Nem Isten jelenlétéről gondolkodnak, hanem a kincsekről.

   • Mi a fontosabb? Isten jelenléte és a vele való kapcsolat, vagy a berendezés, a kincsek, az évek alatt összegyűjtött tárgyak?

 • Ne hallgassatok prófétáitokra…, mert hazugságot prófétálnak!

  • A történet legnehezebb eleme a „próféták” esete.

  • Nekünk nem tűnik nehéznek, mert a Biblia megmondja, hogy Jeremiás jó, a többiek rosszak. Jeremiás valódi küldött, a többiek önjelöltek.

  • De akkor, abban az időben és helyzetben hogyan lehetett dönteni, ki mondja az igazat? Ez a nagy kihívás.

  • Ma honnan lehet tudni, hogy ki a megbízott, felhatalmazott, valódi kijelentést közvetítő tanító?

   • Válaszul biztosan sokaknak eszébe jut az ige:

    • 5Móz 18:22 Ha a próféta az ÚR nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be az a dolog, azt az igét nem az ÚR mondta. Elbizakodottságból mondta azt a próféta, ne félj tőle
    • Jer 28:9 Arról a prófétáról, aki békességről prófétál, úgy ismerhető föl, hogy valóban az ÚR küldte-e, hogy beszéde beteljesedik-e.
    • Ez nagyon szép. De van-e idő várni arra, hogy a teljesülés alapján döntsem el, kire hallgatok? Dönteni, lépni most kell.

     • Nem tudok tökéletes, hibátlan, rendíthetetlen szempontot megfogalmazni arra nézve, hogy mi a jó módszer a megkülönböztetésre. Néhány szempontom van.

      • Az üzenet, amit ma közvetítenek összhangban van-e a teljes Írással?

      • A tanítónak a nép a fontos, nem önmaga. Nem azért hirdeti az üzenetet, hogy elismerést nyerjen, hanem, hogy a nép javát munkálja.

      • Az alázat. Ez, mint Jézusi tulajdonság elengedhetetlen – szerintem. Nem mindenki gondolja így, vagy elvileg igen, de a gyakorlatban nem jellemző rá. Az alázat, ami abban is megmutatkozik, hogy nem háborog, ha elégetik az írást, ha kútba dobják, ha kigúnyolják, kihasználják. Ezek Jeremiással megtörténtek. Ma is megtörténhetnek ilyenek.

    • *Bárcsak mindig Isten által küldött személyek Istentől kapott üzenetekkel állnának a nép elé!

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s