Káleb Hebront kéri lakhelyül

Józsué 14:6-15

1)Bevezetés

Egy 85 éves személy áll előttünk a történetben. Gondolkodásából, hozzáállásából, terveiből, tettrekészségéből tanulhatunk.

2)Örökségcentrikus gondolkodás

Mi köti le Káleb figyelmét? Az örökség. Nem a saját kívánsága szerinti örökség, hanem az ígéret szerinti örökség.

A 45 évvel korábbi küldetés után kapott ígéretre építve kéri a nyugalom helyét.

4Móz 14:24 De szolgámat, Kálébot, mivelhogy más lélek volt benne, és tökéletesen követett engem, beviszem arra a földre, amelyen járt, és örökségül bírja azt az ő magva.

5Móz 1:35-36 „E gonosz nemzedékből senki sem látja meg azt a jó földet, amely felől megesküdtem, hogy atyáitoknak adom. Kivéve Kálébot, Jefunne fiát. Ő meglátja, és neki és fiainak adom azt a földet, amelyre lábát tette, mert tökéletesen követte az URat.”

*Tudsz-e örökségcentrikusan gondolkodni, élni, szolgálni? Él-e előtted az örökség célja?

Megállja a helyét az örökségre törekvés újszövetségi időben is? Mindenképpen. Pál példája serkentsen!

2Tim 4:7-8 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését.

Fil 3:13-14 Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem: azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van.

Káleb nem tétlenül vágyik az örökségre, hanem kész érte küzdeni. Neki meg kellett küzdeni az ellenséggel, hogy megkaphassa. Nekünk a küzdelem nem azért van, hogy elfoglaljuk az ellenségtől, hanem azért, hogy el ne veszítsük, amit nekünk szánt. A fent idézett apostoli hozzáállás is ezt mutatja. Nekifeszülve, futva, harcolva igyekezett ő is az elhívás jutalmáért.

*Milyen hozzáállással vagy a jutalom iránt? Mit mutat az életed? Miért futsz, harcolsz, küzdesz? Mire fordítod időd, energiád nagy részét?

3)A jövevény nagyobb példa, mint a tősgyökeres személyek

Van egy érdekes részlet ebben a történetben, Káleb sztorijában. A származása.

Káleb, származását tekintve kenizzi (kenizeus). Azaz egy kánaáni nép leszármazottja, akik az elfoglalt terület déli részén éltek. Épp azon a környéken, ahol most területet szerezhet Káleb. Az alap ige is említi, valamint egy korábbi rész, amiben ugyancsak olvasható az ígéret is.

4Móz 32:11-12 Az Egyiptomból feljött emberek húszesztendőstől fölfelé nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, mivel nem követtek engem tökéletesen. Kivéve a kenizzi Kálébot, Jefunne fiát és Józsuét, Nún fiát, mivel ők tökéletesen követték az URat.

Tehát egy idegen származású személy, aki a kiválasztott néphez csatlakozott mutat hitben, kitartásban, céltudatosságban példát.

*Nagy érték az, ha valakinek a felmenői is hívők voltak. Jó alapot teremt a folytatásra. Viszont önmagában semmit nem jelent. A hitet személyesen kell megélni, megküzdeni.

*Ne azt nézd, hanyadik generációs hívő vagy. Azt nézd, neked mi a küldetésed, mi a feladatod, szolgálatod!

*Ne amiatt bánkódj, hogy nem volt kitől tanulni a hitet, a szolgálatot, mert első vagy a családban a hívők között. Kövesd az Úr vezetését és növekedést fog adni.

4)Az elkért hely, Hebrón

Egy helységnévként is kezelhetjük a célt, amit Káleb el szeretne érni. Ettől kicsit több üzenete van a területnek.

Kirját Arba. Mi is ez a hely?

Egy ősi örökség ígérete is fűződik hozzá

Itt telepedett le Ábrahám, miután elvált Lóttól. Oltárt épített itt.

1Móz 13:14 Az ÚR pedig azt mondta Abrámnak, miután Lót elvált tőle: Emeld fel szemedet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra.

1Móz 13:18 Fölszedte azért Abrám a sátrát, elment, és letelepedett Mamré tölgyesében Hebrón vidékén, és oltárt épített ott az ÚRnak.

Itt látogatja meg az Úr Ábrahámot

1Móz 18:1 Azután megjelent neki az ÚR Mamré tölgyesében, ahogy ő a sátor ajtajában ült, a hőség idejében.

Itt kapják az ígéretet a születendő gyermekre, Izsákra. Itt mondja el az Úr neki, mit kíván tenni Sodoma és Gomora népével. A találkozás és kijelentés helye is ez a terület.

Az elfoglalás után menedékváros lesz

Józs 20:2 Mondd meg Izráel fiainak: Jelöljetek ki menedékvárosokat, amelyekről beszéltem nektek Mózes által,

Józs 20:7 Így választották ki Kedest Galileában, Naftáli hegyén, Sikemet Efraim hegyén és Kirjat-Arbát, azaz Hebrónt Júda hegyén.

A település nemcsak Kálebnek lesz a nyugalom, oltalom, menedék helye, hanem más rászorulónak is.

A léviták egyik városa lesz

Józs 21:1-3 Azután odamentek a léviták családfői Eleázár paphoz és Józsuéhoz, Nún fiához és Izráel fiainak családfőihez, és így szóltak hozzájuk Silóban, Kánaán földjén: Az ÚR megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nekünk lakóhelyül városokat és hozzájuk tartozó legelőket jószágaink részére. Azért Izráel fiai a lévitáknak a maguk örökségéből az ÚR rendelete szerint ezeket a városokat és legelőiket adták:

Józs 21:9-13 Júda fiainak a törzséből és Simeon fiainak a törzséből név szerint ezeket a városokat adták: a sorsvetés először a Lévi fiai közül való Kehát családjaiból Áron fiaira esett; nekik adták Anák atyjának váro sát, Kirjat-Arbát, azaz Hebrónt a Júda hegyvidékén és a körülötte levő legelőket. A város szántóföldjét és falvait pedig Kálébnak, Jefunne fiának adák birtokul. Áron pap fiainak adták a gyilkosok menedékvárosát, Hebrónt legelőjével és Libnát legelőjével,

Káleb nem tiltakozik, hogy ezt ő szerezte, ezért ő harcolt meg. Megosztja amije van a lévitákkal, a papi nemzetséggel. Áttételesen szolgál azzal, amije van.

Attól, hogy valahol történtek nagy dolgok, voltak komoly találkozások Istennel, hangzottak nagy kijelentések, vagy őriznek elhunyt hithősöket, önmagában nem jelent semmit. Azért a helyért, a találkozásért, a kijelentésért, a benne lelhető oltalomért nekünk is meg kell harcolni. A lelki csatát az Úrral való kapcsolatért meg kell vívni.

*Amit elértél, amiért küzdöttél, milyen célt szolgál? Átélhetők-e benne a régi elődök nagy megtapasztalásai? Lehetnek-e új rászorulók menedékei? Szolgálják-e a szolgák támogatását?

5)Mert tökéletesen követte az Urat

Megérintő, de megrettentő is lehet a minősítés, ami alapján várja Káleb az örökséget.

„Mert tökéletesen követte az Urat.”

Nem akármi ez! Ez nemcsak személyes meggyőződés önmagáról, hanem Isten minősítése is.

*Hogy gondolkodsz az Isten követésről? Milyen minősítést kapna ez most? Akarsz-e növekedni az Isten követésben?

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s