Közeleg a vég? Mire figyeljünk?

Máté 24:1-14

1)Bevezetés

Ismét visszatért a korlátozás időszaka, mert felerősödött a járvány, fokozódott a veszély. A helyzeten töprengve újra és újra eszembe jutottak ezek a felvilágosító szavak, mondatok Jézustól.

Elkezdtem azon gondolkodni, hogy elkerülhető lett volna ez a világjárvány? Ha már itt van, benne vagyunk, mit tanuljunk belőle? Van, lehet ennek valamilyen hatása a hitéletre, a hívők közösségére?

Gondolkodjunk együtt ezeken a kérdéseken!

2)Jézus egy tapintatlan ünneprontó?

A történet úgy indul, hogy az emberek, akik Jézus közelében vannak, bemutatják, vagy inkább mutogatják neki a templom épületét. Emögött valószínűleg az örömük és büszkeségük állt, hogy nekik milyen monumentális, impozáns, csodálatra méltó templomuk van.

Ilyenkor az ember azt várja, hogy akinek bemutatja az értékeit, tulajdonát, az csodálja, méltassa, gratuláljon, áldást mondjon, elismeréssel szóljon, azaz együtt örüljön a másikkal. Hát Jézus nem ezt teszi. Megnyilvánulása alapján már azt is mondhatnánk, hogy egy tapintatlan, érzéketlen, fölényes ünneprontó személy.

Jó, ha így gondolkodunk, így vélekedünk Jézusról? Nem. Nem jó, ha Jézus személyét, viselkedését a kialakult szokások, a fennálló elvárások, a pillanatnyi érzelmek alapján értékeljük. Jézus mindig, mindent jól tesz, jól mond. Ha furcsa, amit tesz, amit mondd, akkor nekünk kell elgondolkodni, mi lehet az értelme, üzenete ennek a váratlan viselkedésnek.

Jézus ahelyett, hogy megfelelne az elvárásoknak, az adott szituációt arra használja fel, hogy komoly tájékoztatást, figyelmeztetést fogalmazzon meg.

*Elfogadod-e, ha Jézus adott élethelyzetekben figyelmeztetni akar téged valamire? Nyitott vagy-e rá, hogy ne simulós dicséreteket, hízelgő elismeréseket mondjon, hanem ha kell, komoly felvilágosító intelmeket közöljön? Készülj fel ezekre is, mert Jézus akar ilyet tenni veled is.

3)Akik többet akarnak

Jézus egy egyszerű állítással közli, mi vár a büszkén bemutatott templomra. Rövid, letaglózó állítás a jövőről.

Ilyen egyszerű, tényszerű a jövő. Egyszer mindennek vége lesz. Ha valaki többet akar tudni a tényekről, a részletekről, annak Jézus közelében kell maradni és fel kell tenni neki a kérdéseket. Ezt tették a tanítványok.

*Milyen a kapcsolatod Jézussal? Van lehetőséged személyesen is kérdezni? Vagy csak a tömeghez tartozol, akik csak általános tényeket hallhatnak?

*Milyen mértékű a kíváncsiságod? Meddig foglalkoztat egy-egy ige, egy-egy tanítás gondolata? Túllépsz gyorsan, vagy vannak akár hetekig tartó kérdéseid? A növekedésed ezen is múlik.

Észrevettük, hogy a különvonulás után feltett kérdés több részletre irányul, mint ami elhangzott a templomnál? Akit foglalkoztatnak kérdések, abban összefüggések is születnek. Aki kérdez, abban új gondolatok és válaszok is születnek. Merjünk kérdéseken gondolkodni!

4)A felelet a „Mikor?” kérdésre

Hogy kezdődik egy válasz olyan kérdésre, ami arra irányult, hogy mikor következnek be események? Ha általánosan gondolkodunk a „mikor” kérdésre az „akkor” vagy „akkor, amikor” jellegű válaszok adnak feleletet.

Jézustól nem ilyen válaszkezdést kapunk, bár sorol jeleket és a végén azt is megfogalmazza, hogy akkor jön el a vég, amikor mindenhol hirdetik az evangéliumot. Az Úr úgy kezdi a válaszát, hogy vigyázzatok.

Minden részlet elemzése előtt fel kell erre kapni a fejünket. A tanítványokat az érdekli, hogy mikor lesz, milyen jelek előzik meg a templom pusztulását, Jézus visszajövetelét, a világ végét. Kíváncsiságuk izgalmas tényfeltárás, mintha csak egy oknyomozó újságíró hozzáállását látnánk, aki érdekes címlap sztorit akar írni.

Az Úr Jézus pedig máris a lényegre fordítja a figyelmet. A vég, az Ő visszajövetele nem egy izgalmas sztori, hanem veszélyes időszak. Olyan események és helyzetek sorozata, ami veszélyt jelenthet a hívőkre.

Bevallom, a végidők kérdése sokáig olyan téma volt előttem, mintha egy izgalmas történetet kellene végignéznem a kényelmes fotelből. Tehát esemény, ami lejátszódik úgy, hogy nem vagyok átélője. Szép lassan rájöttem, hogy nem helyes így hozzáállni a témához.

Ez az idei állapot, amit a járvány kialakított, még inkább fokozza ezt a meglátást. Világjárványról van szó, de úgy, hogy érintett vagyok én is. Igaz, nem fertőzés miatt, de az átszervezett egészségügyi ellátás, a kijárási korlátozás, a maszk viselete okán érzem a jelenlétét. Fokozza a közelség érzését, hogy egyre közelebbi, személyes ismerősökről hallom, hogy betegek, vagy sajnos elhunytak a kór miatt. Egyre inkább érzékelhető a veszély.

Jézus is ezt a hozzáállást szeretné felébreszteni. Nemcsak az a kérdés, hogy mikor és milyen jelekkel történnek meg a végidő sorozatai, hanem az, hogy milyen hatásai lehetnek az életünkre.

Ezért kezdi így a válaszát, „Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket!” Az utolsó idők veszélyesek. Nemcsak a lezajló rossz események miatt, hanem a lelki hatások miatt inkább.

A kulcsszavak

Sokat gondolkodtam, hogy melyek lehetnek Jézus válaszában a kulcs fontosságú kifejezések. A személyes meglátásom az lett, hogy nem az eseményeket leíró képekben van a lényeg, hanem a lehetséges, de elkerülhető hatásokban van a lényeg.

Sokan eltántorodnak, sokakat megtévesztenek, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Így lehetne összeollózni a figyelmeztető tanítás lényegét. Megpróbálom megmagyarázni, miért gondolom így.

Nem kétlem, hogy a Jézus által feltárt jövő eseményei önmagukban is megpróbálóak lesznek. A háborúk, természeti katasztrófák, éhínségek, járványok (döghalál a Károliban, ez a kifejezés az új fordításban nem szerepel), kínvallatások erőt próbáló állapotok, melyek akár sokak halálát okozó szituációk is lehetnek. Önmagukban ezek végzetes hatásokkal bírnak.

Az egyik fontos kérdés az, hogy elkerülhetőek-e ezek? Van, ami egyáltalán nem, van ami igen, és épp ez a veszély benne.

Azt állítja Jézus, hogy a háborúknak, földrengéseknek, járványoknak meg kell lenniük. Nem lehetőségről szól, hogy lehetnek ilyen helyzetek. Ezek elkerülhetetlenek. Működhet az ENSZ békefenntartó testülete, a háborúk mégis elkerülhetetlenek. Fejlődhet rohamos tempóban az orvostudomány, a járványok kialakulnak. Egyre többet tudnak a geológusok is, de a földrengéseket nem tudják megakadályozni. A meteorológia is rendívül fejlődő tudomány, de a pusztító viharokat nem tudják megfékezni, csak jelezni az érkezésüket.

Lássunk néhány infót ezekkel a várható helyzetekkel kapcsolatban!

​Háborúk

Egy 2012-es kimutatás szerint a világon 34 háború, fegyveres konfliktus állt fenn. 1

Egy 2017-es cikk ezt írja:

Jelenleg a világban 22 háború zajlik, de fegyveres konfliktusból ennél jóval több van. Ezekben a konfliktusokban világszerte 62 ország és 240-nél is több terrorista- illetve gerillacsoport érintett. Sokról napi szinten olvashatunk a sajtóban, némelyikről pedig alig tudunk valamit, vagy olyan régóta folyik a harc, hogy már el sem éri az európai ember ingerküszöbét.2

Egy régebbi olvasmányomból maradt bennem az az információ, hogy a 21. században vallási jellegű háborúk fognak kialakulni.

​Betegségek

Jelenleg 12 súlyos, halált okozó vírust tartanak számon a világon. 3Többségük ellen van védőoltás, de ez nem jelenti a tökéletes védelmet. Még most is átlagosan 400 ezer ember hal meg évente az influenza szövődménye miatt. Pedig ez a betegség már 100 éve jelen van. Első hulláma a Spanyol-nátha 50-100 millió ember halálát okozta. Ez több, mint az első és második világháborúban együttvéve elhunyt emberek száma.

​Földrengések

Egy grafikon hadd mutassa, hogyan alakultak az utóbbi évtizedekben a földrengések Magyarországon. 4

http://vmek.niif.hu/04800/04801/pdf/zsiros-5-gyak.pdf

Látható, hogy mennyire növekvő számot mutatnak az oszlopok a mai időszakhoz közeledve.

Megfigyelhető, hogy a bajok kikerülhetetlenek. Jézus úgy jellemzi, hogy ezek a vajúdás kínjainak a kezdetei. Ezekkel csak elindul a baj. Ezekre nézve is megállnak a figyelmeztetés szavai. Aki mindvégig kitart a hitben, még ha földrengésben elveszít mindent, egy háborúban meghal minden rokona, egy járványban küzd a saját életéért.

Van még egy drasztikus kísérő folyamat ezek mellett.

​Gyűlölnek titeket az én nevemért

A fizikai jellegű krízisek után Jézus megemlít még egyet. A Jézus nevében bízók üldözését. Hogy ez összefügg a természeti bajokkal, vagy attól független, azt nem tudjuk. Mindenesetre erre nézve is azt látjuk, hogy fennáll ennek valósága.

Nézzük meg itt is, hogy fogalmaz Jézus! Lehetőségként említi ezt a nyomorúságot? Nem. Kikerülhetetlenül bekövetkező tényként. Igaz – ahogy korábban utaltam rá – ennek kikerülésében van döntési lehetőség. Épp erre irányul a kitartásra buzdító tanítás.

Mi a helyzet ezzel a próbával ma a világon?

Egy cikk 5 adatai szerint „2019-ben világszerte 3711 embert bebörtönöztek, 2983 keresztényt pedig meggyilkoltak a vallásuk miatt, ami azt jelenti, hogy naponta nyolc ember esett áldozatul a keresztényüldözésnek.”

A keresztényüldözésnek két fajtáját határozzák meg, az első a fizikai erőszak alkalmazása, a második pedig a folyamatos elnyomás, amivel a keresztény hívők nap mint nap kénytelenek szembesülni, Kínában például 18 éves kor alatt nem lehet belépni egyetlen egyházi épületbe sem.

A 2019-es adatok alapján összeállított listán Észak-Korea végzett az első helyen. Itt már egy Biblia birtoklásáért is koncentrációs táborba viszik az embert. A második helyen Afganisztán áll, ahol a saját családtagjai hajtják végre a halálbüntetést azon, aki megkeresztelkedik. A lista harmadik helyezettje Szomália, itt az al-Shabaab terroristacsoport elkapja és megöli azokat, akikről azt gyanítják, hogy keresztény vallásúak.

Gondolhatjuk, hogy ezek tőlünk távol eső helyek, így minket nem érintenek. Mi a helyzet Európában?

Szemezgetés az események, információk közül.6

„… az uniós törvények szellemében az olasz iskolákban levetették a keresztet az osztálytermek faláról. Franciaországban törvény tiltja a vallási jelképek viselését az iskolákban.”

Egy angliai baptista lelkész a Tízparancsolatról osztogatott szórólapokat, amikor egy járókelő beszédbe elegyedett vele. A lelkész idézte neki a Korintusi levelet, amely a többi bűn között felsorolja a homoszexualitást, és azt írja, hogy az eszerint élők nem öröklik Isten országát. Ezt hallotta meg a közelben álldogáló rendőr. A lelkészt letartóztatták, rabomobilban elszállították és egy cellába zárták „rasszista és homofób nyelv használata” miatt. Ott elvették a mobiltelefonját, az övét és a cipőjét, majd ujjlenyomatot és DNS-mintát vettek tőle. Kivallatták, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték azzal a feltétellel, hogy nem prédikálhat nyilvánosan. Most bírósági ügy folyik ellene.

Az Egyesült Királyságban egyre inkább a keresztények szólásszabadsága ellen használnak fel egy olyan törvényt, ami eredetileg a futball-huliganizmus és a vandál tüntetők ellen született, és a mások életét súlyosan megzavaró nyelvhasználat elítélésére ad lehetőséget.

Az 54 éves Shirley Chaplin angliai ápolónőnek megtiltották, hogy az évtizedek óta a nyakán viselt keresztet hordja, az emiatt indított munkaügyi pert elvesztette. Más vallási jelképek viselése nem tilos a kórházban.

Európában még nem halállal fenyeget az üldözés, de már érzékelhető.

Kikerülhető-e ez a nyomorúság? Elhárítható-e a hit miatt bekövetkező megpróbáltatás? Igen. Ha valaki meghátrál, és lemond a hite értékeiről, annak már nem kell félni a megpróbáltatástól.

Az utolsó időkben hamis próféták jönnek ráadásul, akik megtévesztenek sokakat. A megtévesztés talán az is lehet, hogy nem kell félni attól, ha levesszük a keresztet, ha elégetjük a Bibliánkat, ha nem említjük Jézus nevét. Elég csak szívben hinni, de a magatartásunk nyugodtan mutassa csak azt, amit a társadalom elvár.

Ha lesz ilyen – biztosan nem tudom – erre nézve máris megtanulhatunk két igeverset.

Róma 10:9-10 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.

5)Összegzés

 • Közeledik a vég? Igen. Sok részletében megállíthatatlan események sorozatával jön.
 • Mi a fontos ezekkel kapcsolatban?
  • Például a járvány kérdésében. Az, hogy ez mesterségesen létrehozott folyamat? Hogy direkt kifejlesztett vírus? Hogy csak gazdasági megroppantás miatt indították el? Vagy valóban „véletlenül” terjedt állatról emberre? Akár hogy is legyen, Jézus azt mondta, hogy ilyeneknek meg kell lenni.
  • Ez nem azt jelenti, hogy Ő hozza létre, hogy Ő terjeszti direkt. Ő, ismerve az embert, látva magatartását és gondolkodását, előre tudta, hogy ezek elkerülhetetlenek lesznek. Ebből is tanítani akar:
   • Préd 7:14 A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig jusson eszedbe, hogy ezt is, éppúgy, mint azt, Isten szerezte; azért az ember semmit se sejt abból, ami rá következik.
  • Meg kell látni, hogy nem a halál esélye a veszély ebben sem. Bár ettől a fiatalok komolyan félhetnek, az idősek pedig azt gondolják, hogy éltünk már eleget. A veszély az, hogy eltántoríthatnak, meghátrálást okozhatnak.
   • Ha netán valaki még örül is, hogy végre nem kell imaházba menni, vajon hogy hat rá a járvány okozta akadályoztatás?
  • Készüljünk és készítsük a fiatalokat. Egyre nehezebb idők jönnek. A biztonságot csak az fogja jelenteni, ha valaki hisz Jézusban és kitart mellette. Úgy jöhet a fertőzés, a háború, az üldöztetés. Az ezek miatt bekövetkező halál nyereség lesz csak.

1https://hir.ma/kulfold/hol-zajlik-jelenleg-haboru/79865

2https://korkep.sk/cikkek/kulugyek/2017/12/04/tuzfeszkek-10-haborus-konfliktus-vilagban-amely-nem-hagyhat-bennunket-hidegen/

3https://www.webbeteg.hu/cikkek/fertozo_betegseg/24800/a-fold-12-leghalalosabb-virusa

4http://vmek.niif.hu/04800/04801/pdf/zsiros-5-gyak.pdf

5https://www.evangelikus.hu/hihetetlen-mereteket-olt-a-keresztenyuldozes

6http://www.papaimisszio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=786&Itemid=1

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s