Minden élet számít! – Mindenki számít Rá?

János 3:14-17

1)Bevezetés

A 2020-as év összekapcsolódik több névvel is. Diego Maradona, Böröndi Tamás (színész, igazgató), Szűcs Ferenc (teológus, lelkipásztor, tanár), Konok Tamás (festőművész), George Perry Floyd Jr., (Minneapolis), Benkő László (Zenész), Balázs Fecó, Pécsi Ildikó. A felsorolásból biztos mindenki rájött – legalábbis néhány név biztos rávezetett a felismerésre – hogy ők ebben az évben hunytak el. Ez csak néhány kiemelt személyiség. Egy oldal1 összegyűjtötte a híresebb személyeket, akik ebben az évben mentek el. Az oldal szerint a mai napig 1825 hírességet sorol fel. Ők a híresebb személyek világszerte. A KSH kimutatása szerint november 29-ig hazánkban 120 419 fő hunyt el.

Ebből egy személy (George Floyd) esete felerősítette egy mozgalom megnyilvánulásait, megmozdulásait. Erősen hangoztatták, hogy a fekete életek is számítanak (BLM).

A COVID 19 miatt itt Magyarországon kialakult egy másik szlogen, miszerint minden élet számít. (Ha ezt alakítanánk angol mozaikszóvá, akkor ALM-et mondhatnánk. All lives matter.)

Ez a szlogen gondolkodtatott el és késztetett továbbgondolásra. Ezért lesz ma szó arról karácsonyi megközelítésben, hogy Minden ember számít – Természetesen Istennek. Ezzel szembe állítjuk azt a kérdést, hogy Mindenki számít Rá? – Mármint Jézus Krisztusra.

2)Istennek minden élet számít

Ha van valaki, aki mindenféle érdek nélkül elmondhatja, hogy minden élet számít, az a Teremtő Isten és Fia Jézus Krisztus. Ő nem adóalanyt lát az emberekben, nem szavazattal bíró állampolgárt, nem gazdaságot fellendítő vásárlóerőt, nem hitelért sorba álló kamatfizetőt. Isten magát a személyt, az egyént nézve mondja, hogy neki mindenki számít.

Ezt hallva, lehet, hogy sokakban számonkérő kérdések támadnak. Ha így van, miért halt meg annyi ember a két világháborúban? Miért hunyt el még ezektől is több egyén az első világháborúban kitört Spanyol nátha járványban? Miért pusztított hatalmas cunami Srí-lankán 2004-ben? Lehetne még sorolni a katasztrófákat, életeket követelő körülményeket.

Az esetek alapján feltett számonkérő kérdésekre egy evangéliumi részlet jut eszembe, amiben hasonlókról beszéltek Jézussal.

Luk 13:1-5 Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek vérét Pilátus áldozatuk vérével elegyítette. Ő ezt felelte nekik: Azt gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Azt mondom nektek, hogy semmiképpen, sőt inkább: ha meg nem tértek, ti is mindnyájan ugyanígy elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, bűnösebb volt Jeruzsálem minden lakójánál? Azt mondom nektek, hogy semmiképpen, sőt inkább: ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek.

Igaz, akkor és ott más logika miatt hozták fel Jézusnak a történteket, de a mi szempontunkból is vizsgálható. Váratlanul és ártatlanul haltak meg emberek. Jézus, aki Isten szeretetét közvetítette arra figyelmeztetett, hogy megtérés nélkül, mindenki így fog elveszni. Ez azt jelenti, hogy ha az ember nem tér meg, az élet fenyegető veszélyei számára az elveszett állapotát fogják véglegesíteni, amiből már nincs visszaút.

Mintha az Úr arra is rá akart volna mutatni, hogy Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

Tehát miben bizonyítja, hogy neki számít az életünk? Azzal, hogy az igazi megoldást jelentő lehetőséget teremti meg. Azaz a megtérést teszi elérhetővé és kivitelezhetővé, mert ez ment meg végérvényesen az elveszett állapotból.

Ezt egy nemrég tanulmányozott igénk is határozottan megmutatja:

2Pét 3:9 Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszútűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

Határozottan állítom tehát, hogy Istennek valóban számít minden élet. Lehet ezt még tovább bizonyítani? Megpróbálom.

Úgy érzem a legjobban abból tudjuk lemérni, mennyire számít mindenki Istennek, hogy Jézus mit közvetített, hogyan viselkedett az emberekkel.

A testet öltés

Így, Karácsonykor ez a legegyértelműbb igazolás arra nézve, hogy számítunk Istennek. Elküldte a Fiút. Jézus testté lett. Megszületett egy kisgyermek állapotában. Ezzel érzékelhetővé vált, hogy velünk az Isten.

Tudom, ez csak egy adott történelmi korszak és egy szűk földrajzi térség számára volt érzékelhető valóság. De mégis egy olyan folyamat indult el ezzel, ami által még ma is megtapasztalható, hogy számítunk Jézusnak.

Maga a tény, hogy jött, bizonyítja, hogy számítunk neki. Egy történettel hadd érzékeltessem.

Tony Curtis, akinek szülei Mátészalkáról vándoroltak ki az Egyesült államokban, 1988-ban meglátogatta a szülői házat. Bár Ő már az USA-ban született, eljött oda, ahol a szülei éltek. Mondanom sem kell, hogy az egész város felbolydult, mindenki látni szerette volna a hírességet. Jó érzés volt, hogy akit addig csak TV-ben láttunk, most élőben is láthatjuk. Méltatott minket arra, hogy eljöjjön. Mivel Zsidó származású volt, még a helyi zsinagóga felújítására is adott támogatást. Tehát nem annyira az ő érdeke volt ez a látogatás, hanem a mátészalkaiaké. Az emberek többsége közelébe sem fért a hírességnek. Nem is engedték volna ezt. Ez a közel 40 éve történt látogatás máig emlegetett esemény a városban.

Jézus eljött, hogy támogatást adjon. Nem egy zsinagóga felújításra, hanem az elveszett állapotból kivezető út megtalálására. A karácsony azt bizonyítja, hogy még 2000 év után is beszélnek erről a látogatásról. Miért? Mert hatalmas hatása volt az egész világra.

Kapcsolata az emberekkel

A további bizonyíték, hogy Jézusnak és így Istennek is minden élet számít, hogy Ő mindenkivel tudott személyesen foglalkozni.

 • Az írástudatlan halászokat, Pétert és Andrást is apostollá választotta
 • A másokat kihasználó vámszedő Máté is tanítványa lehetett
 • A farizeusi körből származó Nikodémust is fogadta szállásán egy esti beszélgetésre (alapigénk is ebből a találkozásból való)
 • Ugyanígy Simon farizeushoz is elment, amikor meghívta
 • Készségesen beszélgetett a samáriai asszonnyal is Jákób kútjánál
 • Megérintette a leprás beteget
 • Átment az idegen területen lévő Gadarába és megszabadított egy megszállottat
 • Egy Szíro-Főniciai asszony gyermekét is meggyógyította idegen származása ellenére
 • Falánk és borivó embernek minősítették, valamint vámszedők és bűnösök barátjának tartották, mert velük is közvetlen kapcsolatba tudott és akart lépni

A társadalom minden rétegét képviselő személyekkel közvetlen kapcsolat valósult meg részéről. Bizonyította, hogy neki minden élet számít.

*Nem számít, milyen helyzetben vagy, milyen a társadalmi szereped, besorolásod, Jézusnak fontos vagy.

A kereszt, mint bizonyíték

Természetesen még egy fontos bizonyíték arra, hogy neki minden élet számít, hogy elfogadta és felvállalta a kegyetlen kivégzést a kereszten.

Ezt Pál nagyon jól fogalmazta meg.

1Tim 2:5-6 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében.

De amit Nikodémusnak mondott Jézus. Az egész világot szerette annyira Isten, hogy odaadta a fiát, hogy örök életet kínáljon mindenkinek.

A Szentlélek jelenléte

Ha lehet még egy bizonyítékot felmutatni arra, hogy Jézusnak számít minden élet, akkor a Szentlélek jelenlétét mondanám. Azáltal, hogy mennybemenetele után Isten kiárasztotta a Lelkét a világra, a mindenkit megmentő folyamatot akarta tovább vinni.

Lássunk erre néhány részletet Jézus egyik nagy jelentőségű beszédéből, melyet az utolsó vacsorán mondott el az apostoloknak. (János 14-16 fejezetek)

Ján 14:26 A Vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek.

Ján 16:7 de én az igazságot mondom nektek: Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt hozzátok.

Ján 16:13 de amikor eljön az, aki az igazság Lelke, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket kijelenti nektek.

A Jézus személye által elvégzett megváltás munkája után új szereplő lépett színre, hogy a hír és ezáltal a megváltás lehetősége mindenkihez eljusson. Ezt a Szentlélek munkája végzi ma is.

3)Mindenki számít Rá?

Láttuk az egyik oldalt. Jézusnak minden élet számít. Viszont a legismertebb Bibliai igevers rámutat valamire, ami megalapozottá teszi a kérdést, hogy vajon minden ember számít Jézusra? Minden ember belátja, hogy szüksége van rá és igényli az általa felkínált lehetőséget?

Úgy mondta Jézus, ha valaki hisz őbenne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Ha. Tudom ez egyrészt arra is utal, ha már valakiben meglenne az alázatos készség arra, hogy elfogadjon egy mindent megoldó ajándékot, akkor ne legyen akadály azért, mert nincs kész az ajándék. Ezért adta a Fiút isten. Ugyanakkor arra is rámutat, hogy az ajándék lehetősége még nem jelent automatikus elfogadást. Az biztos, hogy Isten mindent megtesz, hogy ez megtörténjen.

Erre van egy nagyszerű történet a Bibliában, ami ezt magyarázza, bemutatja.

Luk 13:6-9 És ezt a példázatot mondta: Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek: Íme, harmadik éve már, hogy idejárok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok. Vágd ki azért, miért is foglalná a földet hiába! Az pedig így válaszolt: Uram, hagyj békét neki még ebben az évben, míg körös-körül megkapálom és megtrágyázom, hátha terem jövőre, ha pedig mégsem, akkor majd kivágod.

 • Jézus türelmet kér mindenkire az ítéletre nézve
 • Mindent megtesz, ami tőle telik, hogy végre változás következzen be
 • Tele van reménnyel, hátha termőre fordulhat az egyén élete a kapcsolat által
 • De belátja, hogy az ember annyira szabad, hogy minden igyekezet ellenére hiábavalóvá válhat Isten munkája. Egy reális kép még Jézus előtt is, hogy mindezek ellenére mégsem fog teremni. De ez már nem rajta múlik.

*Számítasz Jézusra? Számolsz Jézussal az életedben? Azaz építesz rá az élet fontos kérdéseiben, vagy akár az egész életre nézve?

Sajnos ez nem magától értetődő. Nem egyértelmű.

2011-ben, a népszámlálás során itt, Magyarországon a népességnek alig több mint a fele vallotta magát valamilyen keresztyén felekezethez tartozónak. És ez csak egy adminisztratív kötődés. Hogy mennyien vannak, akik az életüket Jézusra építik, azt nehéz megállapítani, de úgy gondolom, ettől jóval kevesebb.

Mit is jelent az, hogy én számítok Jézusra? Hogyan teljesülhet, hogy számítok Rá, mint Megváltóra?

Segít az élet kihívásaiban

Talán a legkézenfekvőbb válasz, hogy azt tudom mondani, hogy számítok rá, mit segítőre. Olyan személynek tartom, aki tud támogatni, ha nehéz feladatot végzek, ha nagy kihívások előtt állok, ha betegséggel küzdök, ha gyászt kell átélni, stb.

Igen, ez is egy mérce.

*Számítasz Jézusra ilyen körülményekben? Bízol benne teljes mértékben? Megmutatja ezt az, hogy nem az aggódás uralja le a munkavégzésed? Bizonyítja a reménység ami segít várakozni, ha valami nem egyből történik meg?

Az a helyzet, még ez sem természetes.

Philip Yancey, amerikai keresztyén író egyik könyvében2 található egy komoly helyzetkép.

Felfigyelt egy jelenségre. Isten munkája, aminek eredménye a megtérések nagy száma most Afrikában és Ázsiában van. A korábbi keresztyén térségnek tartott Európában és Észak-Amerikában a keresztényeknek csak egyharmada él. Ma sok államról azt lehet mondani, hogy „volt keresztyén ország”. Megjegyzi, hogy volt iszlám országról még nem nagyon hallott. Ez a jelenség tehát, hogy Afrika és Ázsia a lelki ébredés helye, elgondolkodtatta, mi lehet az oka. A következőt állapította meg:

Jézus tanítása szerint Isten országa alulról építkezik, nem pedig felülről jövő nyomás hatására. Isten pedig oda megy, ahol szívesen látják. A korrupciós és gazdasági statisztikák tanúsága szerin a keresztyénség jó hatással lehet a társadalomra, ám amint az ország elér egy bizonyos kényelmi és jóléti szintet, polgárai egyre kevésbé érzik nélkülözhetetlennek a hitet. Megélnek a múlt erkölcsi tőkéjéből is.”

Egyszerűsítve: Amíg az ember szükségben van, érezheti, állíthatja, hogy szüksége van Jézusra. Ha már kilábalt a szükségből, nincs rá szüksége.

*Lehet, hogy most ez, a járvány miatt kialakult szükségállapot, segít újra visszatalálni Jézushoz? Lehetséges.

Az életben jelentkező szükségek kielégítéséhez is szükségünk van Jézusra. Ha már ezen a területen is több igény élne bennünk iránta, kevesebb depressziós, életvezetési problémával küzdő, konfliktusokban élő ember lenne a társadalomban. De hadd mondjam, ez még kevés ahhoz a lelki állapothoz, amiben azt mondjuk, hogy igazán szükségem van Rá.

Pál kemény állítása a témában így szól:

1Kor 15:19 Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.

Azaz, ha csak azért táplálok bizalmat Jézus iránt, hogy minden mostani szükségemet elégítsen ki, az egy elég sivár életet jelent.

Számítok rá, hogy általa bemehetek az örök életre

Az igazán lényeges kérdés nem az tehát, hogy van-e segítőm, akire számíthatok a mindennapi harcaimban, hanem hogy van-e garanciát jelentő kapcsolatom arra, hogy örök életem legyen.

Tudom, ez nehéz téma. Azt ugyanis nem kell senkinek hosszasan bizonygatni, hogy szüksége van ételre, ruhára, lakásra. Vagy hogy jó neki az egészség, a harmónia, a nyugalom. Ezt mindenki belátja és jól jön ezek teljesüléséhez a segítség.

Ahhoz viszont, hogy szükségem legyen társra az örök életbe jutásra, ahhoz be kell látni, hogy van örök élet és fennáll a másik alternatíva, az örök kárhozat. Ezzel kapcsolatban pedig tisztában kell lenni az ember állapotával és az ebből természetesen létrejövő következményekkel.

Minden ember vétkezett. Emiatt az ember nincs békességben Istennel. Ez azt jelenti, hogy nincs jó Atya-gyermek kapcsolatban. Az ugyanis nem békesség, hogy egymást békén hagyják. Ha nincs jó kapcsolat, akkor sajnos nincs örök együttlét sem. Ezen semmi más nem segít, csak Jézus Krisztus.

Sokan megpróbálnak mindenféle utat.

 • Megpróbálnak elég jónak lenni, hogy megérdemelhessék az örök életet
 • Megpróbálnak minden vallási szabályt betartani, hogy méltók legyenek az örök életre
 • Megpróbálnak elég áldozatot hozni, elég adományt adni, hogy bejussanak az örök életre
 • Megpróbálnak régi, de divatból felkapott vallások megismerésével és követésével előrébb jutni az üdvösség felé

Olyan jó lenne, hogy akik ilyen próbálkozásokat folytatnak, a saját szempontjukból eljutnának olyan felismerésre, mint Pál.

Gal 2:15-16 Mi, természet szerint zsidók és nem a pogányok közül való bűnösök vagyunk, és tudjuk azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, nem pedig a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg senki.

4)Összegzés

 • Nemcsak a fekete ember számít.
 • Nemcsak a gazdagok számítanak.
 • Nemcsak az adófizető, választó, fogyasztó ember számít Istennek.
 • Istennek minden élet számít. Ezt Ő Jézusban bizonyította.
 • A kérdés az, hogy te számítasz-e rá? Nemcsak a mindennapok kivitelezéséhez, sikereihez, hanem az örök életbe történő eljutáshoz?

1https://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1loz%C3%A1sok_2020-ban

2Philip Yancey, Mire megyünk Istennel?, 73. o.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s