Hit által mindig előre

Zsidók 11:1-16

1)Bevezetés

Ahhoz, hogy megértsünk fogalmakat, elvi szinten magyarázott folyamatokat, szükségünk van példára. A példák bemutatják, szemléltetik az elméletet. A minták, melyek bemutatják az elmélet megvalósulását eljuttatnak egy teljesebb megértéshez, vagy úgy is mondhatjuk egy élményhez. Ezek pedig arra ösztönöznek, hogy mi is kipróbáljuk, alkalmazzuk az ismereteket.

El lehet magyarázni egy fiatal sportolónak a gyakorlatokat, de ha valaki megmutatja, gyorsabban elsajátítható. Egy szakma fortélyai is leírható könyvbe, de a mester melletti példa követése gyorsítja a tanulást.

Ez a folyamat megvalósulhat a hit tekintetében is. Jó, ha tudjuk a hit lényegét, de hasznos, ha látunk példát a hit megélésére, alkalmazására, működésére. A mai igénk ilyen képet ad. Elméleti információt és gyakorlati példákat. Valójában ettől többet is kaphatunk ezekből.

2)Fejlődni a hitben

Így év vége felé előfordul, hogy átgondoljuk a mögöttünk álló esztendőt, és elgondolkodunk azon, hogy a következő évben milyen területen kellene fejlődnünk, új ismereteket szerezni, vagy a meglévőket gyarapítani, mélyíteni. A könyvespolcra tekintve én is gondolkodtam ezen, hogy az új évben milyen témájú irodalomra koncentráljak, miben tágítsam az ismereteimet.

Ahogy ez az ige elém került az is megfogalmazódott, hogy a hit is lehet egy fontos részlet, amiben tanulhatok, haladhatok előbbre.

Jó lenne, ha a mai tanítás ebben segítene minket, hogy ösztönzést ad arra, hogy erősödjünk a hitben és ezáltal tudjunk még határozottabb lendülettel tovább menni előre.

Mi is a hit?

Találkoztam már személyekkel, akik kifejezték, hogy csodálják azokat, akik hisznek. Szeretnének ők is, de nem tudnak. Ilyen véleményeket hallgatva mindig elgondolkodom, vajon azok, akik ebben az állapotban vannak, mit gondolnak a hitről, miként képzelik el a hitet, amit ők nem tudnak megélni? Mit látnak a másik emberben a hit megnyilvánulásaként, amit szeretnének elérni, vagy melyek azok a magatartásformák, amelyeket a hit meglétének tulajdonítanak?

Néhány válasz, amit kaptam erre a kérdésre.

 • Jó neked, hogy tudsz hinni, mert mindig olyan nyugodtan éled meg a nehéz helyzeteket is.
  • A békességet a hit jeleként értelmezik
 • Csodállak, hogy hogy van erőd a nehézségek között.
  • Az erőt a hit bizonyítékának tartják
 • Hogy tudsz te ilyen türelmesen várni most, amikor sietni kellene? Vagy hogy bírod te még mindig hallgatni annak az embernek a butaságait ilyen türelmesen?
  • A türelem számukra a hitre utal
 • Volt már, aki minősítéssel egybekötve fejezte ki a véleményét a hit tetteire. Te nem vagy normális, hogy a jövedelmed bizonyos részét az egyháznak adod.
  • A hit nem normális gazdasági lépésekre indít mások szerint
  • Egyébként erre építve nem sokan szeretnének hitre jutni, de ez is egy jelzés volt.

Lehetne még sorolni a példákat, amit látnak mások a hívőkön, és bennük azok a jellemvonások, magatartásformák a hit kifejeződéseként értelmeződnek. Ezeket látják, és talán erre mondják, hogy ők ezekre nem képesek, ezért nem tudnak hinni.

Nehéz nekik megmagyarázni, hogy rosszul állnak hozzá. Azt képzelik, hogy egy csapásra nyugodttá kell válni, türelmesnek kell bizonyulni, erősnek kell lenni, és le kell mondani valamennyi pénzről, hogy elmondhassák, hogy hisznek. Nem látják be, hogy bár a tapasztalható külső megnyilvánulások a hit eredményei, a hithez mégsem a kierőszakolt életváltozással kell eljutni. Meg kell értetni az emberekkel, hogy a hit az ajándék Istentől, amit ha megkapok, és használom, egyre inkább erősödni fognak benne.

Miből gondolom, hogy ajándék? Pál írta ezt le.

  Róm 10:17 HUN Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.

  Róm 10:17 H Karoli rev 2011 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.

  Róm 10:17 H Katolikus (SztI) A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából.

  Róm 10:17 H Csia 2005 A hit tehát az Ige hallásából támad, a hallás pedig a Felkent beszédén át.

A hitet Isten nem postán küldi, nem is valami csoda folytán becsempészi az ember életébe. A kijelentését, a Bibliát akarja ehhez használni.

*Hinni akarsz? Vedd a Bibliát és olvasd! Erősödni akarsz a hitben? Vedd a Bibliát és olvasd!

*Ha ilyen úton végre megszületik a hit benned, akkor fogod megtapasztalni, hogy ami itt le van írva definíció szerű meghatározásban, az működni fog nálad is. Azaz a remélt dolgokat is bizalommal fogod várni és a nem látható dolgokról is teljes meggyőződéssel fogsz beszélni. Az érthetetlen és korábban csodált tettekre e is képes leszel. Ezeket folyamatosan kifejtem.

A példák tanulsága

Hogy hogy is működik a hit, azt az igében felsorolt példák mutatják. Ezt több nézőpontból is végig követhetjük, most legyen egy megközelítés.

​A hit megkülönböztet

Az első példa egy testvérpárt mutat. Egyikőjük ajándéka, áldozata más eredményt ért el. Ez a hit miatt lehetséges. Nehéz megmagyarázni ennek a lényegét, hogy mi működött egyik áldozat felajánlásnál és mi másképp a testvér esetében. Az viszont biztos, hogy a hit, ami miatt értékes volt Ábel ajándéka, egy különbséget hozott létre.

A hit megváltoztatja az életünket önmagunkhoz képest is, de ez megmutatkozik a környezetünkben élő emberek viszonylatában is.

Ezzel kapcsolatban fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ezt a változás és az így kialakuló különbséget nem azért adja Isten, hogy egy fölényes, öntelt emberré váljunk amiatt, mert mi különbözünk – és alapvetően pozitív irányban – az emberektől. Ha ez valósul meg, akkor a hitünk nem Istenhez való közeledés vágyát ébreszti az emberekben, hanem inkább taszító hatást fog okozni. Ki akarná megszerezni a titkát az öntelt, felfuvalkodott, másokat lenéző életnek? Senki. Ezzel szemben talán többekben azonosulási vágy alakul ki, ha valakit kiemelkedő, mégis alázatos embernek ismernek meg.

*Szeretnél változni? Szeretnél értékesebb lenni, mint a környezeted? Higgy Istenben!

​A hit kedvessé tesz Isten előtt és különös átélésekhez is segíthet

A következő példa Énók. A hite miatt kedvessé vált Isten szemében, aminek lett egy különleges következménye. Énóknak nem kellett meghalnia, hanem elragadtatással ment el ebből az életből.

Ilyen esetről még egyet említ a Biblia. Illés próféta is hasonlóan élte meg földi élete befejezését. Ritka példák ezek. Mondhatnánk az átlag embereknek elérhetetlen kivételnek is ezt a példát. Mégsem az.

Énók és Illés nem azzal élte meg a hitét, hogy egész életében arra gondolt, vagy azt hangoztatta, hogy ő annyira hisz, hogy Isten majd el fogja őt ragadni ebből a világból. Ez valószínű eszébe sem jutott. Az viszont biztos, hogy minden körülmény között készek voltak Isten akaratát végrehajtani a legnagyobb fenyegetettség között is. Ezt főleg Illésről tudjuk, de Énókra nézve is feltételezhetjük.

Nem azért lett Énók kedves Isten előtt, mert egész életében a halált elkerülő elragadtatást várta, hanem azért élte át az elragadtatást, mert a mindennapokban élő hite kedvessé tette Isten előtt.

*Ha hitben fejlődni akarsz, ne csupán nagy, különleges, ritka élményekre vágyj, hanem járj Istennel minden nap a hit által! Nem az bizonyítja a hited, hogy a csodákat hajszolod, hanem az, ha minden nap Istennel járva élsz.

​Nóé a sokszoros példa (kijelentés, kitartó munka, ítélet előkészítése)

A következő, aki a hit példaképeként megemlítésre kerül, az Noé. Ő az, akit Isten kiválasztott arra, hogy az özönvíz előtt – amiben minden szárazföldi élőlény Isten ítélete miatt elpusztult – bárkát készítsen a családja és az állatok egy-egy párjának megmentésére.

Az ő személyével több példát is felmutat Isten.

A hite alkalmassá tette arra, hogy kijelentést vegyen Istentől. A hit által érzékennyé vált arra, hogy hallja és értse Isten szavát.

A hite képessé tette, hogy az érthetetlen és logikátlan megbízatást is végrehajtsa. A hit megerősítette, hogy kitartóan elkészítse a bárkát.

A hitének közvetett hatása is volt. Ez alapján a hit alapján ítélte el a világot Isten. Hű, ez kemény kijelentés. Az, hogy valaki hisz, a környezetében élők számára megteremti Isten ítéletének a lehetőségét? Egy igevers segít megérteni ezt az összefüggést.

1Pét 3:20 akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelemmel várt Nóé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz nyolc lélek menekült meg víz által.

Péter úgy említi meg az özönvíz ítéletében elhunyt embereket, mint akik engedetlenek voltak akkor, amikor Noé a hite bizonyítékaként készítette a bárkát. Ezt úgy lehetett volna fogadni, mint Isten feléjük irányuló türelmét, de nem így történt.

Ha valakinek a hitből fakadó kitartó munkáját látják az emberek, az nemcsak azt szolgálja, hogy csodálják őt emiatt, hanem Isten azt szeretné, hogy találják meg mások is azt a hitet, ami ilyen emberré képes formálni. Továbbá az eljövendő ítéletről kapott kijelentést valóságként elfogadó Noé a bárkakészítő hitével prédikált a közelgő veszedelemről. Ez sem hatotta meg az embereket.

*A hit hozzásegít ahhoz, hogy megértsd az Isten kijelentéseit. Hit által vehetsz személyes küldetést, megbízatást Istentől. A hit adhat erőt a kitartó munkára még teljesen logikátlan küldetésekben is. Ha hiszed, hogy eljön a világ vége és lesz kikerülhetetlen ítélet mindenki felett, figyelmeztető lehet az engedetlen emberek felé.

*Vigyázz! Ne tulajdoníts minden gondolatot Istentől jött kijelentésnek, hogy dicsekedni tudj a hiteddel! Ne vágj bele minden kilátástalan munkába, hogy bemutasd, mennyire hiszel!

​Ábrahám, a nagy példa – hitből nagy változásra kész

Nem maradt ki a sorból a hit nagy példája, Ábrahám sem. Ő az, akinek személyében Isten rámutat arra, hogy a hit mennyi új lépésre segítheti az embert.

Ábrahám elindult a kielégítő, megnyugtató társadalmi és anyagi jólétből a bizonytalanba. Otthagyta a biztonságot jelentő, kiterjedt családi kapcsolatokat és idegen jövevényként telepedett le egy Isten által mutatott térségben.

Ma biztos éles megjegyzéseket kapna, ha most történnének mindezek vele. A hova mégy kérdésre ugyanis azt a választ adhatta, hogy nem tudom. Isten hív, vezetni fog, de nem tudom, hova megyek.

Ez egy olyan minta előttünk, amit talán sokan csodálnak, de kevesen óhajtanak. Nem is kell mindenkinek ilyen lépést tennie, de ha Isten ezt kéri, tenni kell. Erre a példára illeszthető Pálnak egy komoly tanácsa.

Róm 12:3 Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondolkozzék mindenki az Istentől neki adott hit mértéke szerint.

A hitnek nem egyforma mértéke van mindenkiben. Aszerint kell élni, engedelmeskedni, ahogy ez a mérték ki lett szabva.

Viszont számolni kell azzal, hogy ez a mérték változhat és változni is kell. Ábrahám 75 éves volt, amikor elindult Háránból, az akkori otthonából. Addig nem kért tőle Isten ilyet. Addig nem működött a hit olyan mértéke, ami meg nem magyarázható vándorlásra indította volna. Isten viszont jónak látta, hogy a 75 éves öregembert megszólítsa és elhívja.

*Kis mértékű a hited? Lehet nagyobb. Ha nagyobb lesz, ne az életkorodra nézz, mikor Isten kér valami nagy dolgot. Kelj fel és indulj el!

​Sára, a nemzetség alapító

Egy nő is van a sorban. Sára hit által arra kapott erőt, hogy 90 évesen várandós legyen és gyereket szüljön. Megadatott neki az, ami természetellenes. Ezt is a hit eredményeként említi az ige. Igaz, hogy kicsit döcögős volt ez a hit, de mégiscsak megvolt. Sára ugyanis kétkedve fogadta az Isten tervét a gyerekszülésre nézve, kinevette a küldötteket, amikor közölték a hírt.

Végül mégiscsak célba ért az ígéret a hit által. Nemzetség alapító lett Sára.

*Ha Istennek terve van arra nézve, hogy rajtad keresztül indít el embereket érintő folyamatot, ne azt nézd, hogy te korodnál, adottságodnál fogva alkalmas vagy-e rá. Arra figyelj, hogy Isten akarja ezt rajtad keresztül elkezdeni.

Fontos és érdekes példák ezek. Hadd összegezzem a tanulságokat!

 1. Hit által megváltozhatsz és különbözhetsz a többségtől, mint Ábel, de nem a különc élet tesz hívővé
 2. Hit által kedvessé válhatsz Isten szemében, és különleges átéléseid lehetnek, mint Énóknak, de ne gondold, hogy attól lesz hited, ha különleges megtapasztalásokban van részed.
 3. Hit által érthetsz meg nagy kijelentéseket Istentől, mint Noé és foghatsz nagy szabású munkába még akkor is, ha értelmetlennek tűnik az egész, de attól nem lesz hited, ha minden logikátlan ötletet Istennek tulajdonítasz, hogy felesleges ötleteidet kivitelezhesd.
 4. Hit által akár idős korban is nagy útra indulhatsz, mint Ábrahám, de azzal, ha állandóan a helyedet keresed a világban és sehol nem tudsz építő taggá válni, még nem jársz hitben.
 5. Hit által idős korban is tudsz új generációkra is hatással bíró változásokat elindítani, mint Sára, de ha erővel akarod a fiataloknak megmondani, milyen jövőt valósítsanak meg, az nem hitbeli megnyilvánulás.

Átfogóan is hadd osszak meg néhány következtetést.

 1. A példákból úgy tűnik, hogy a hit valamilyen élethelyzetre irányuló reakcióra késztet. Mintha a hit azért lenne jó, hogy történjen valami. Ez így nem igaz teljesen. A hit nem a kifejtett hatása miatt lényeges, hanem azért, hogy kapcsolatban tartson azzal a személlyel, aki ezeket a nagy hatásokat elvégzi. Ez pedig nem más, mint Isten.
 2. A hit tehát nem önmagától alkotni tudó, változásokat eredményező képesség, hanem kapcsolatteremtő és kapcsolattartó azzal a hatalommal, aki mindent képes elvégezni.
 3. Ne azért akarj hinni, hogy emberek által csodált hőssé válj, hanem azért, hogy Isten nagyságát csodálják hited megnyilvánulása alapján.
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s