Naponként erősödtek a hitben

Apcsel 16:5

1)Bevezetés

Nem tudom, ki az, aki meghallgatta a köztársasági elnök újévi köszöntőjét. Egy gondolat hasznos jó kívánság lehet nekünk ebből. Azt kérte, hogy a 2021-es évben legyünk hálásabbak! Hát igen, ez az előttünk álló év sok nehéz pillanatában igazi segítséget hozhat.

Vegyünk a mai igénkből is egy bátorítást! Mindössze egy igevers van előttünk, mint egy rövid év eleji jókívánság. Nem önmagában erről szeretnék beszélni, hanem ezt egy gondolatindító mottónak szántam, amiből kiindulva egy másik fontos Krisztusi tanácsot szeretnék még átgondolásra ajánlani.

Ezeknek az igéknek a közös gondolata arra fordítja a figyelmet, hogy az előttünk álló év is napokból áll és az a fontos, hogy mivel telnek ezek a napok. Mire kell figyelni, törekedni a napjainkban, hogy minden egyes napra igaz legyen, hogy bölcs szívhez jutunk, hogy többek leszünk, hogy közelebb kerülünk Istenhez, hogy jobban kiábrázolódik a Krisztus rajtunk.

2)Naponként erősödtek a hitben

Pál és fiatal szolgatársa, Timóteus úton van a második nagy missziós körúton. Végigjárják a településeket, átadják a korábban megtartott apostoli gyűlés határozatait, és minden bizonnyal hirdetik az evangéliumot.

Az ezt leíró beszámoló után egy rövid megjegyzés, hogy naponként erősödtek a hitben és gyarapodtak lélekszámban.

Lehet-e ez a személyes vágyunk és az egymásnak kimondott jókívánságunk? Lehet, sőt legyen is. Ha boldog, eredményes, áldásokban gazdag, kegyelemmel teljes évet kívánunk, azt ne csak valami anyagi megközelítéssel tegyük, hanem a lelkiekre is értelmezve.

Kívánjuk abban megvalósulni a boldogságot, eredményeket, áldásokat, hogy gyarapodunk hitben és lélekszámban. Szigorúan ilyen sorrendben. Ne akarjunk úgy lélekszámban való növekedést, hogy közben nem akarunk mi magunk hitben növekedni. Ne vágyjunk új tagokra anélkül, hogy közben mi ne jutnánk előbbre a hitben.

Ezzel kapcsolatban szeretném azt is kifejezni, hogy a lélekszámban való növekedést ne az imaházban lévő üres székek elfoglaltatásában lássuk. Természetesen jó, ha telt imaházban dicsérjük Istent és hallgatjuk az üzenetet, de nem ez a lényeg. A telt imaházat könnyű elérni, de az még nem jelent lélekszámban való növekedést.

Csak hirdessünk meg egy alkalmat, ahol minden résztvevő értékes ajándékcsomaggal a birtokában térhet haza. Tele lesz az imaház? Igen. Maga után vonja ez a lélekszámban való növekedést? Nem.

Hirdessünk csak meg programot, ahol neves, közismert, és talán közkedvelt személy fog szolgálni, és egy elismert zenész, énekes fogja még a programot színesíteni, gazdagítani. Telt ház lesz? Minden bizonnyal. Fogunk lélekszámban gyarapodni? Nem biztos.

Tavaly előtt májusban a Csabagyöngye nagyterme is megtelt, mert egy híres énekes, zenei csoport tisztelt meg minket a szolgálatával. Gyarapodtunk lélekszámban? Nem érzem. Eddig még nem hallottam olyan bizonyságtételt, hogy az a program segített valakit megtérésre. (Persze ettől még lehetett ilyen.) Nem hallottam, hogy az ott kiosztott több száz Biblia sokak életét változtatta meg. (Persze ez is folyamatban lehet.)

Tehát ne szakítsuk el a két részletet egymástól! Minden nap erősödjünk hitben és ez váltsa ki, hozza magával a lélekszámban való gyarapodást.

Szinte hallom a kérdést, ami ezeket hallva megszületik bennünk. „Ez nagyon szép, Zoli, de hogy érjük azt el, hogy erősödünk a hitben?” Erre lehet, hogy egy tanulságos írás adja legjobban meg a választ.

Meghallgatott imádság

Erőt kértem az Úrtól, –

s ő nehézségeket adott,

melyeken megedződtem.

Bölcsességért imádkoztam, –

és problémákat adott,

melyeket megtanultam megoldani.

Előmenetelt óhajtottam, –

gondolkodó agyat és testi erőt

kaptam,

hogy dolgozzam.

Bátorságot kértem, –

és Isten veszélyeket adott,

melyeket legyőztem.

Szeretetre vágytam, –

és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,

hogy segítsek rajtuk.

Kegyes jóindulata helyett

alkalmakat kaptam a jóra.

Semmit nem kaptam, amit kértem,

és mindent megkaptam, amire szükségem volt.

Meghallgatta imádságomat!

Ismeretlen szerző

A hitben való gyarapodás nem azáltal valósul meg, hogy valamilyen erőltetett hívőségi magatartást próbálok produkálni. A hitben úgy erősödhetek, hogy egyre inkább tudok bízni Istenben és munkájában, mert kell bízni a láthatatlanban, reménykedni a megmagyarázhatatlanban. Vagy úgy, hogy olyan helyzeteket élek meg, amiben egyre jobban kell bízni Isten hatalmában, erejében.

*Testvérek! Gyarapodjunk ebben az évben a hitben és lélekszámban. A hitbeli növekedéshez fogadjuk el Istentől a kihívásokat. Ha vonakodunk ezektől, nem erősödni fogunk, hanem elkényelmesedni, ellustulni és elgyengülni.

3)Minden nap fel kell venni a keresztet

Lássunk egy másik tanácsot, ami utat mutat nekünk, hogy az új év napjaiban mire törekedjünk, ha Krisztus után akarunk haladni. Ez logikailag is illeszthető az előző gondolatmenethez, azaz egy olyan részletet mutat, ami segítheti a hitben való gyarapodásunkat.

Luk 9:23 Azután azt mondta mindenkinek: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét mindennap, és kövessen engem!

Fontos szabály ez is a hitéletben. Ha előjön ez az ige, mindig szeretem hangsúlyozni, hogy ez mit is jelent valójában.

Gyakran mondogatják az emberek, mindenkinek van keresztje, mindenki hordja a maga keresztjét. Ezalatt az élet személyes megpróbáltatásait, nyomorúságait, kihívásait értik. Éveken keresztül szenvedést okozó betegséget, egy sérült gyermek miatt megsokasodó feladatokat a családban, nehéz természetű házastársat, nehéz anyagi helyzetet látnak a kereszthordozás megvalósulásaként. Ezek valóban hatalmas terhek, amiket cipelni kell, de vajon erre gondol Jézus, amikor a követésével kapcsolatban adja ezt a tanácsot?

Tényleg attól válok tanítvánnyá, ha küzdök a betegséggel, elhordozom a gondozás fáradtságát, elviselem a kibírhatatlan embereket? Ezek nem jelentenek automatikusan kereszthordozást, de válhatnak azzá.

A kereszt, amit minden nap fel kell venni és hordozni kell, és így kel követni Jézust, az nem a kikerülhetetlen betegség, a nehéz körülmény, a nehéz természetű ember önmagában. A kereszt az a küldetés, amit tőlem vár el Isten másokért. Mert gondoljunk bele, mi volt Jézus számára a kereszt! Az a küldetés, amit értünk bízott rá Isten és az Úr értünk vállalta el, és vitte véghez.

A kereszt nem az, hogy valamit elviselek és fogaimat összeszorítva kibírok valahogy, hogy utána jobb legyen nekem. Nem. Ez épp ellentétes azzal, amire Jézus szava és példája utal. Ez így egy énközpontú szenvedés vállalás. A kereszt olyan teherfelvétel, ami másokért történik. Sok esetben nem nyilvános, másokat sajnálatra indító, vagy elismerésért kiáltó látványos önfeláldozásban, hanem rejtett szolgálatban történik meg.

Tehát lehet a nehéz természetű házastárs felé való szolgálat kereszt, ha abban az Úrhoz vezetés megvalósul, ahogy Péter is írja.

1Pét 3:1 Hasonlóképpen, ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete ige nélkül is megnyerje őket,

Adjon az Úr erőt az ilyen jellegű kereszthordozáshoz és segítsen előre az Úr követésében.

A kereszt az a teher, ami kimondottan azért adódik az életemben, mert követem Jézust, mert küldetést szán nekem. A kereszt az a kihívás, amire nézve lehet nemet mondani. Ez még Jézust is megkísértette: „Ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár!” Küzdelmében felmerült a kikerülés lehetősége. A keresztek azok a személyes megbízásai Istennek, aminek felvételét és hordozását én döntöm el. A betegségről dönthetek? A beteg családtagról dönthetek? Nem. A szolgálatok elvégzéséről igen.

*Testvérem! Felveszed minden nap a keresztet? Kész vagy a most elkezdődő évben minden nap felvenni a keresztedet? Meg akarod látni és el akarod végezni a neked szánt küldetést, ami mások javát szolgálja?

Az, hogy Jézus a mindennapi felvételt kéri, arra is utalhat, hogy ez nem feltétlenül minden nap ugyanaz. Lehetnek időszakokra szóló keresztek, melyeket végig hordozva újat kapunk. Eközben jöhetnek újabb, napi keresztek is.

Hónapokig tarthat a szolgálat egy olyan személy látogatásában, aki gyógyíthatatlan beteg és szeretnénk segíteni neki, és közben Krisztushoz is vezetni őt. Ha véget ér az élete, ez a kereszt már lekerül a vállunkról. Biztos, hogy ad újat az Úr.

Ha megbíz vele Isten, hosszú ideig keresztként hordozott küldetés lehet egy szegényebb, rászoruló egyén folyamatos támogatása. Egyszer ennek is vége lehet, akkor ez is lekerül a vállunkról.

Kereszt lehet egy feladat a gyülekezeten belül is, aminek elvégzéséhez a sok egyéb hétköznapi feladatok mellett kell időt, erőt találni, hogy elvégezhessük. Ez lehet egyszeri, és lehet tartós is. Lényeg, hogy nem magunkért végezzük, hanem másokért.

Jézus, minden napra vonatkozó tanácsát úgy is értelmezhetjük, hogy vegyük fel és csináljuk végig minden nap az arra a napra szánt személyes megbízatásainkat.

4)Összegzés

  • Egyházunk idei mottója: „2021 egy más év, egymás éve”. Az ige pedig az hozzá, hogy egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Tegyük magunkévá ezt a gondolatot!
  • A mi idei mottónk pedig legyen ez: Minden nap gyarapodtak hitben és lélekszámban. Kutassuk ki, kérjük Istent, mutassa meg, mi kell részünkről, hogy ez megvalósuljon! Egy nap se teljen el anélkül, hogy ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk.
  • A mindennapoknak van egy másik szempontja is. Minden nap vegyük fel a személyesen nekünk szánt, másokért ránk rótt küldetést. Teljesüljön ilyen formában is, hogy egymásért vagyunk az „Egymás évében”!
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s