Jézusnál megoldások vannak

Márk 8:22-26

1)Bevezetés

Rengeteg problémával találjuk magunkat szembe. Mi a megoldás? Milyen döntést kell meghozni? Milyen változásokat kell végbevinni? Milyen módszereket kell alkalmazni?

A válasz nagyon egyszerű, de a kivitelezése nem könnyű.

A válasz egyszerűen az, hogy Jézus Krisztus a megoldás. Ebben rendíthetetlenül meg vagyok győződve. A problémákra, az élet nagy kérdéseire Jézus Krisztusban van a válasz. Főleg igaz ez, ha azt az elvet is elfogadjuk, hogy ebben az életben nem a probléma a probléma, hanem a bűn a probléma. A bűnre pedig csakis Jézusban van megoldás.

Viszont, ha valaki meg akarja találni Jézusban a megoldást, rengeteg új kérdéssel fog szembesülni. Hol van Jézus ma? Mit fog tanácsolni nekem, ha változást akarok? Hogyan hajtsam végre azokat amiket mond, hogy megoldódjanak a problémák?

2)Egy vakot vittek hozzá

Aki rendszeresen olvas Bibliát, annak teljesen természetesnek hat, amit ennek a történetnek az elején olvas. Jézus úton van és egy újabb településre érkezik. Ott egy beteget, történetesen egy vakot vittek hozzá, hogy érintse meg.

Odavittek egy vakot. Mennyi üzenet van ebben az egyszerű kijelentésben.

A vak keresi Jézust, vágyik a vele való találkozásra. De nem tudja, hol találja Őt. Ha tudná is, a fogyatékossága miatt akadályoztatva van abban, hogy felkeresse. Vagy lehet, hogy még nem is annyira benne él a találkozás vágya, hanem a társaiban, de mivel nincs vesztenivalója, elmegy velük.

Ami számomra nagy üzenet, hogy a bajban lévő embernek segítségre lehet szüksége ahhoz, hogy a megoldást nyújtó Jézussal találkozzon.

*Ki az, aki találkozott már Jézussal és megváltozott az élete? Találkoztál már Jézussal úgy, hogy az életed problémájára megoldást találtál? Biztos volt az életedben segítő, közvetítő, közreműködő segítség. Aki beszélt Jézusról, aki elvezetett Hozzá, aki imádkozott érted – bár ezt lehet, nem is tudtad – és aki kérte az Urat, hogy segítsen neked.

*Talán éppen most vagy problémában? Kipróbáltál módszereket, de nem hoztak igazi eredményt? Nem találod a megoldást, a kiutat a helyzetedben? Megszületik annak a lehetősége a gondolataidban, hogy talán Jézus segíthet? Keresed, de nem tudod, hol és hogy találod meg? Figyelj, mert választ kaphatsz ezekre a kérdésekre.

*De hadd szólítsam meg azokat is, akik már eljutottak Jézushoz és megtalálták a megoldást az életük problémájára, annak mindent megalapozó alap okára, a bűnre. Tudsz segíteni azoknak, akik bajban vannak? Tudod, hol vannak a problémákkal küzdő emberek? Ismersz ilyeneket? Most ne csak általában a világ betegeire gondolj, hanem a személyes kapcsolataidat futtasd végig. Tudod, hol találja meg Jézust? El tudod őt vinni oda? Tudsz kérni Jézustól segítséget az érdekében?

Ugye mennyi kérdés egy egyszerű bibliai információ alapján?

Hol vannak a betegek?

Biztos, mindenkinek volt már olyan élménye, amikor valamiért be kellett menni a kórházba, hogy azzal szembesült, hogy mennyi beteg várakozik ott. Milyen sokan vannak, akik különféle problémákkal küzdenek. Ilyenkor rádöbbenünk, hogy ez a mindennapi életben mennyire nem látszik. Egyrészt azért, mert a kórházban koncentrálódik a betegek jelenléte, egyébként pedig szétszóródva élnek az ilyen emberek. Másrészt azért is van ez, mert a betegek sok esetben nem tudnak aktív társadalmi életet élni, így rejtve maradnak.

És ezek csak a fizikai, testi betegségekkel küzdők. Hol vannak a függőségekben vergődők, a lelki bajokkal küszködők, a kapcsolati nehézségekben szenvedők sokasága?

Hol vannak a rászorulók?

Nyitottak vagyunk arra, hogy észrevegyük őket? Biztosítunk lehetőséget nekik, hogy jelezhessék állapotukat nekünk? Látnak bennünk, mint Krisztust követő személyekben lehetőséget, hogy nálunk kérjenek segítséget? Hogy ne csak azt lássák, ennek van pénze, ettől érdemes kérni. Ez könnyen lemérhető rólunk külsőnk alapján. De megérzik, tapasztalják-e, hogy ez az ember türelmes, empatikus, együtt érző, szeretni tudó ember? Nemcsak egy kioktató, fölényes kritikusai vagyunk a szerencsétleneknek, hanem őszinte, kitartó segítői? A mi szemszögünkből fogalmazva, megérzik-e, hogy nálam Jézus lakik, bennem a Megváltó él?

Hol vannak a bajban lévők?

Hadd osszak meg egy megdöbbentő adatsors.

A 2011-es népszámlálás információi alapján Békéscsaba lakossága 62 050 fő volt. Ebből a magát valamilyen keresztény felekezethez tartozónak 24 152 fő mondta, ami a lakosság 38,9%-a. Nem tartozik vallási felekezethez 19 650 fő, 31,7%. Ateista felfogású 1 027 fő, 1,7%. Nem kívánt a kérdésre válaszolni 16 883 fő 27,2%. Az utóbbi három csoport összesen 37 560 fő, 60,5%.

Ez nekem döbbenetes. A keresztény Magyarország egyik megyeszékhelyén a lakosság 38,9%-a tartozik keresztény felekezethez. Arról nem is beszélve, hogy ezt mennyien élik meg.

Testvérek! A környezetünk többsége elveszett ember. Nem ismeri Jézust, nincs megváltva, nincs örök élete. Ők a bajban lévők. A városnak majdnem a két harmada.

Hol találják meg Jézust?

Ha megismerünk bajban lévő személyt, hova vigyük, hogy találkozzon Jézussal? Hol találják ma az emberek Jézust?

Tudom, sokak válasza az, hogy a templomban, imaházban, istentiszteleten. Ez valamilyen szinten igaz is. Csak az a kérdés, hogy ezt a bajban lévők is tudják, érzik, megtapasztalják? Hogy ott nem erkölcsi kioktatást kapnak, hanem megoldást a problémáikra? Ha így is van, miért kerülik mégis ezeket a helyeket az emberek? Miért nem természetes nekik, hogy itt keressék a megoldást a problémáikra? Erre tökéletes választ nem tudok adni, viszont elég nagy lehet annak a valószínűsége, hogy nem rendelkezünk azokkal a jellemzőkkel, ami alapján ránk bízzák magukat, hogy ide vezessük őket, hogy Jézushoz vezessük az embereket.

*Tudod, testvérem, azzal hogy valaki eljön egyszer az imaházba, még nem érkezett meg Jézushoz. Azzal, hogy egyszer sikerült rábeszélni, hogy részt vegyen egy programon, még nem biztos, hogy megtörtént az életet változtató érintés. Csak gondoljunk bele, a saját megtérésünket hány istentiszteleten való részvétel előzte meg? Főleg, akik gyerek koruktól imaházba járnak. (Ha valaki 18 évesen tér meg hívő családban felnőve, akár 1500 istentiszteletet is végig ül. 15 évvel számolva, vasárnaponként két istentiszteletet alapul véve.) Ha ez így van, miért gondoljuk, hogy egy személy, akinek idegen közeg egy templom, egy imaház, akinek az elhangzó gondolatok fele nem is érthető, mert sok esetben távol van a hétköznapi beszédtől az istentiszteleti szóhasználat, az egy alkalom után megtér?

Szóval, hol találják az emberek Jézust? Ott, ahol Jézus szeretetével találkoznak. Ott, ahol Jézus szavát hallják. Ott, ahol Jézus Lelke, a Szentlélek működik. Ott, ahol ezt a segítséget nyújtók képviselni tudják Krisztust.

És természetesen van még egy hibátlan segítő, ami által meg lehet találni Jézust. Ez a Biblia. Tudom, ez is idegen sokak számára. Mégis nagy meggyőződéssel tudom ajánlani, mert a Szentírás Jézusról tesz bizonyságot. Ez a könyv teljes egészében az élet beszéde.

*Kedves bajban lévő kereső! Ígértem, hogy segítséget kaphatsz abban, hogy hol találod Jézust. Hát hadd ajánljam elsősorban a Bibliát neked. Olvasd akkor is, ha elsőre érthetetlennek, idegennek tűnik! Egyre inkább fogod érezni, hogy Jézushoz közeledsz. Ugyanakkor figyeld azokat, akik Őt szeretettel közvetítik neked!

3)Kivezette a vakot a faluból

A történet következő részletére térve azt olvastuk, hogy Jézus kézen fogta a vakot és kivezette a faluból. Félrevonult vele és ott nyújtotta a segítséget. Bár nem tudjuk, hogy az emberek követték-e, vagy ketten voltak csak.

Egy biztos. Elérkezve Jézushoz, átvette a segítők szerepét. Most már Ő fogja a kezét, Ő vezeti, Ő irányítja, Ő veszi kézbe a folyamatokat.

*Testvérek! Meg kell tanulni, hogy nem nekünk kell mindent megoldani. El kell fogadni, hogy a legtöbb esetben mi csak kísérők vagyunk Jézusig, de ott át kell adni a rászorulót az Úrnak. Nem nekünk kell görcsölni a megoldáson. Nem nekünk kell erőltetni a változást. Nem szabad ragaszkodni ahhoz, hogy az, akinek segítünk, parancsként hajtsa végre a tanácsainkat. Ugyan mit tudunk mi megoldani, milyen bajokon tudunk mi saját magunktól segíteni?

Ha egy bizonyos pont után nem engedjük el az illető kezét, hogy onnan Jézus vezesse, még akadályai is lehetünk a gyógyulásának, helyreállásának.

*Kedves segítségre vágyó! Ne emberektől várd a segítséget. Ők csak annyit tehetnek, hogy elvezetnek Jézushoz. Ott már Ő rá figyelj!

4)Végbemegy a gyógyulás

Ebben a történetben Jézus nagyon furcsa módszerrel gyógyít. Szinte visszataszító, az amit csinál. Szemére köp, ráteszi a kezét és kérdezi, hogy lát-e valamit. Bár ez lehet, hogy nekünk, látóknak visszataszító. Talán aki vak, megengedné bárkinek, hogy így tegyen vele, ha biztosan látna utána.

Az evangéliumok 10 esetben számolnak be arról, hogy Jézus vakot, vakokat gyógyít. (Máté 9:27, Máté 12:22, Máté 15:30, Máté 20:30, Máté 21:11, Márk 8:22, Márk 10:46, Lukács 7:21, Lukács 18:35, János 9:1) Ezeket olvasva azt kell látni, hogy ilyen módszerrel egy esetben sem gyógyított. Sőt azt, is mondhatjuk, hogy nincs két, tökéletesen egyforma szem gyógyítása Jézusnak.

Hatalmas kérdés mégis, hogy ha egy adott esetben elég volt Jézusnak csak az érintés, vagy maga az, hogy mondta a betegnek, hogy láss, most miért kell ilyen „terápiát” alkalmaznia? Az őszinte válaszom az, hogy nem tudom. Vannak ugyan részleges feleletet adó gondolataim, de egyik sem igazoló magyarázat.

Az, hogy az ókorban is éltek hiedelmek a nyál gyógyító hatásáról és a köpésnek ezáltal jelentőséget tulajdonítottak, egy részleges válasz. 1

Jézus a saját hatalmát és erejét nem akarta kiegészíteni babonás hiedelmek gyakorlatával. Mégis megtette, mégis így gyógyított. Ez csak azért lehetett, mert annak az illetőnek ezzel a módszerrel akart talán többet is adni a vaksága megszüntetése mellett.

Egy biztos, hogy azt meg kell lássuk belőle, hogy Jézus nem cselekszik ugyanúgy mindenkivel. Mivel mindenki egyedi állapotban van, egyedi bajokkal küzd, egyedi utat járt be a vele való találkozásig, egyedi módszert kap arra, hogy megtalálja a megoldást élete bajaira.

Ennek is van üzenete.

*Ha megoldást keresel problémákra, vagy egészen pontosan a megtérés útját keresed, ne úgy akard elérni, hogy leutánozod azokat, akinél már ez megtörtént.

*Ha átéltél gyógyulást, végbement a megtérésed, ne akard másokra erőltetni ugyanazt a folyamatot, amin átmentél. Hagyd, hogy Jézus a személyre szabott megoldást alkalmazza!

1http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/457.html

https://erzsebetrosta.hu/hiedelmek-babonak-nepszokasok/az-emberi-test/nyal-es-kopkodes.html

https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-834.html

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s