Hogy viszonyulsz Jézushoz? – Nagypéntek

Márk 15:1-19

1)Bevezetés

Jézus földi szolgálatának utolsó napja zajlik az evangélium aktuális szakasza szerint. Ez a nap egy abszurd helyzetet teremt. Abban az értelemben mondom ezt, hogy a szerepek, viselkedések hogy alakulnak.

Felmerülhet a kérdés, hogy ki a főszereplője a napnak? Ki a legjelentősebb személye a Nagypénteki eseményeknek? Ugye, mindenki azt mondja, hogy Jézus. Pedig, ha objektíven nézzük, Ő beszél a legkevesebbet, Ő cselekszik a legkevesebbet. Egy kiszolgáltatott helyzetben lévő, ártatlansága ellenére vádolt és halálra szánt személy volt akkor, ott. Lehet egy ilyen egyén főszereplő? Nem ehhez vagyunk szokva. Egy főszereplő aktív, sok mondanivalója van, több jelentős tettet hajt végre. Ez mind igaz Jézusnak a mögötte hagyott több mint három évre, de azon a napon egy kiszolgáltatott, mindent eltűrő áldozat lett.

Vele szemben látunk egy nagyon aktív nagytanácsot több résztvevővel. Egy igen agilis helytartót Pilátus személyében. Egy akaratát érvényesíteni akaró tömeget. Valamint egy cinikus, erőszakos katonai csoportot.

Már ez a bevezető gondolat is előhoz egy nagyon fontos kérdést.

Eljutottál-e már oda, hogy Jézus az életed főszereplője lett? Igaz-e rád, hogy Jézus az életedet megváltoztató hős? Ha így van, milyen hős, milyen főszereplő Ő? Mi alapján tölti be ezt a helyet az életedben? Csak a tanításai, gyógyításai, egyéb csodái által, mint egy mai celeb? Vagy ott kezdődik a főszerepe, hogy mit tett élete utolsó napjában?

El kell mondani, hogy Jézus legfőbb helyének elfoglalása azzal kezdődhet, ha Nagypéntek szempontjából a helyére kerül. Ha nem találja meg az életedben a szerepet a szenvedő, kiszolgáltatott Krisztus, a többi sem ér semmit. Hiába csodálod, mint gyógyítót, tanítót, csodákat végrehajtót, ha nincs megváltásod.

Gondolkodjunk ma tovább úgy, hogy megvizsgáljuk az emberi hozzáállást, az emberi viszonyulást Jézus Krisztus személyével kapcsolatban. Legyen ebből egy fontos kérdés ma felénk, hogy mi hogy viszonyulunk Jézushoz?

2)Haladéktalanul határozók

A Jézussal szemben álló egyik csoport a nagytanács. Írástudók, főpapok, egyéb vezető személyek alkotják. Elérkezettnek tartják az időt arra, hogy végre félre állítsák a nekik sok gondot okozó, nyugalmukat megzavaró, a kialakult hagyományokat felforgató Jézust.

Már régóta készülnek erre. Annak ellenére, hogy nemrég még azon a hozzáálláson voltak, hogy majd az ünnep után teszik meg, mégis előtte cselekszenek, mert jó alkalmakat találtak. (Márk 14:1-2) Azonban jött egy pénzért mindenre képes tanítvány, Júdás, aki segítségével mégis felgyorsíthatók az események. Amint elfogták Jézust, nem kezdtek hosszú vizsgálódásba, több hónapig elhúzódó tárgyalás sorozatba, hanem azonnal döntöttek, haladéktalanul határoztak. Ráadásul mindent feltételezésekre építve, koncepciós perként élték meg a szituációt.

A hozzáállásuk nem segítette, hogy felismerjék és értékeljék a főszereplőt.

Aki így viszonyul Jézushoz, ma sem fogja Benne felismerni az igazi hőst, a Megváltót.

Ha fontosabb a több évszázados hagyomány, a kialakult hierarchia, a társadalomban betöltött szerep – még akkor is, ha az nem örvend pozitív megítélésnek – ha nincs bátorság kilépni az intézményes keretek kényszere alól, nem ismerik fel annak Jézust, aki valójában.

Aki meg merte tenni, hogy őszintén közeledett Jézushoz és kereste a vele való kapcsolat lehetőségét, az változást élhetett meg. Ki lehet tehát lépni a rendszer kényszeréből.

Erre a példa:

Ján 7:45-53 Végül a szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik azt kérdezték tőlük: Miért nem hoztátok ide? A szolgák pedig így válaszoltak: Soha ember még így nem beszélt, mint ő! A farizeusok erre azt mondták: Talán titeket is megtévesztett? Vajon hitt-e benne valaki a főemberek vagy a farizeusok közül? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott! Nikodémus, aki korábban járt nála, és aki közülük való volt, azt kérdezte tőlük: Vajon a mi törvényünk elítéli-e az embert, mielőtt ki nem hallgatja, és meg nem tudja, hogy mit tett? Erre azt mondták neki: Talán te is galileai vagy? Nézz utána, és meglátod, hogy Galileából nem támad próféta. És mindnyájan hazamentek.

A Jézussal való találkozás magában hordozza a változás lehetőségét. Aki erre nem hajlandó, olyan lesz, mit a papság és a farizeusok csoportja Jézus idejében.

Ebből a változatlanságba merevedett állapotból fakad, hogy gyors döntésre, haladéktalan határozatra jut az egyén, vagy a csoport. Végezzünk vele, lépjünk túl rajta, iktassuk ki, némítsuk el. Szüntessük meg a zavaró hatást.

*Tudod kedves hallgató, ma is sokan lehetnek ilyenek. Többen így haladéktalan határozatokat hoznak, ha Jézussal kapcsolatban dönteni kell. Ha egy beszélgetésben felmerül a személye, a jelentősége, a megismerés lehetősége, egy gyors döntéssel ezt elutasítják. Ha például felajánlják a Biblia olvasását, az a gyors válasz, hogy azt is emberek írták, idejétmúlt, nehezen érthető. Ha egy programra kap valaki meghívást, akkor rengeteg az elfoglaltság. Ha mélyebb megismerés kérdése jön elő, akkor az a védekezés, hogy én katolikus, református, evangélikus vagyok, van vallásom.

Gyors és haladéktalan döntés: Nem kell Jézus, mert egyéb keretek kiszolgálják az igényeket.

*Ne légy gyorsan döntő! Hagyj időt és lehetőséget Jézusnak, hogy komolyabban bemutatkozhasson, hogy megmutathassa a személyének a jelentőségét neked. Ehhez fel kell őt keresned, ahogy Nikodémus tette.

3)A kérdésekkel megelégedő (Pilátus)

A másik szereplő, akit látunk, Pilátus. Ő a hatalom döntéshozója, a törvény képviselője. Ő már kicsit többre kész, mint az előző csoport. Ő nem azonnal hoz döntést. Megalapozott ítéletet akar hozni, ezért kérdez. Több kérdést is feltesz. A kérdéseiben azonban nem a személyes kíváncsiságot érzem, hanem a hivatali kényszert. Olyan kérdései vannak, melyek az elé tárt ügy elintézésére irányulnak.

Ezekből a kérdésekből csak egyre kap választ Jézus. A többire nem válaszol, némán hallgat, bármit is kérdez Tőle Pilátus.

A helytartó nem feszegeti tovább, nem akar mélyebbre ásni, vagy talán nem mer. Máté evangéliuma szerint kapott a feleségétől egy figyelmeztetést, hogy ne avatkozzon Jézus dolgaiba, mert álmában miatta szenvedett. (Máté 27:19)

Pilátus tehát kérdez, de nem vár választ.

*De sokan vannak így. Vannak kérdések. Mély, kemény, provokatív, vádló kérdések. Ezek leginkább azt szolgálják, hogy bizonyítsák a maguk igazát. Olyan kérdések, amelyekre nekik vannak komoly tudományos válaszaik, és talán érzik, hogy a beszélgető társuknak nincs, vagy csak hitből fakadó válaszok.

Olyan is van, aki kérdez, de a választ nem hallja meg, mert nem az elképzelése szerinti válasz.

*Vannak kérdéseid Jézusról, Jézusnak? Fel mered tenni? Van időd megvárni a választ? Hagysz lehetőséget arra, hogy bárki is kifejtse neked azt? Vagy olyan mély az ellenálló tiltakozásod, hogy semmi nem gondolkodtat el?

*Ha kérdezel, légy türelmes, hogy választ is kapj!

4)A befolyásolható tömeg

A harmadik csoport, akit érdemes kicsit megvizsgálni, hogy viszonyul Jézushoz, a kihallgatáson résztvevő embercsoport, ahogy itt nevezik, a sokaság.

Őket a főpapok felbujtották, hogy Barabbás elengedését kérjék, mint Jézusét. Ez működött is.

Vajon nem volt köztük olyan, aki hallotta a tanításait, amin mindenki ámult és azt mondták, hogy úgy beszél, mint akinek hatalma van? Nem volt köztük olyan, aki részese volt, vagy esetleg csak látott valamilyen csodát, amit Jézus tett? Nem állt a tömegben olyan, aki evett abból a kenyérből, amit a több ezres tömegnek adott?

Vagy ezek már olyan régen voltak, hogy elhalványult az emlékük? Ezzel szemben frissen él az, hogy öt napja felforgatta a templomi árusok asztalait, korbáccsal kergetett ki mindenkit?

Nem lehet tudni, mi a válasz. Mindennek van realitása. A feledékenység is fennállhat, az is igaz, hogy a frissebb hatások erősebbek.

A lényeg az, hogy most a felbujtó hatalom munkája érvényesül. Áthúzva minden józan szempontot, egy gyilkos bűnöző szabadságáért kiáltanak és egy nyilvánvalóan ártatlan, mindenkinek segítő, életeket változtató szelíd ember halálát kívánják. Mindegy eddig mit tett, most úgy tűnik nem ez szolgálja az érdekeiket – legalábbis a vezetők szerint.

*A Jézushoz való mai viszonyulásban is sokat számít a tömeghatás, a közösségben működő felbujtó hangulat. Sokan vádolják Istent és kérik számon minden rosszért, akár a mostani járványért is. Többen kritikával illetik a Szentírást, és értéktelennek minősítik. Gyakran bírálják az emberek az egyházakat, papokat – valljuk be, olykor nem alaptalanul. Ezek miatt az emberben felerősödik az elutasítás, a harag, a tiltakozás azzal szemben, hogy elfogadják Jézust.

*Kedves hallgató! Ne engedj kritika nélkül a tömeghatásnak! Ne engedd, hogy a józan ész helyett a vezetők érdekeit szolgáló elvek győzzenek. Jézus téged akar megmenteni.

5)A népszerűséget kereső (Pilátus)

Visszatérek kicsit az egyik, már említett szereplőre, Pilátusra. Ő ugyanis nemcsak a kérdező, kérdésekkel megelégedő egyén, hanem az, aki a döntését nem meri a meggyőződésére építeni. Határozottan állást foglal, hogy nem tett semmi rosszat Jézus, nincs benne semmi elítélni való. Ezt a Lukács 23-ban olvashatjuk el.

Ennek ellenére nem a szabadon bocsátást választotta, hanem a sokaság akaratát akarta kielégíteni. Mindegy, mi a törvény szava, mindegy, mit diktálnak a tények, mindegy mire indít az érzés, a tömeg igényei előbbre valók. Ez a hozzáállás arra utal, hogy Pilátus keresi a népszerűséget, ezért nem tud határozottan Jézus mellé állni.

*De sokan vannak ma is, akik azért nem merik Jézust felvállalni, mellé állni, mert az nem népszerű. Hadd mondjam ez egyre nehezebb is lesz.

*Gondold végig, mit kívánsz! Olcsó népszerűséget, elismerést akkor is, ha megalkuvó vagy a saját szemedben is, vagy az őszinte személyes döntést? Hidd el, hogy Jézus elfogadása fontosabb minden népszerűséget szolgáló lépésnél!

6)A hatalommal visszaélők

Jézus egyik hatalom kezéből a másik hatalom kezébe kerül. A papi hatalom adja Őt a törvényhozás, és az ítélkezés hatalmába. Onnan a végrehajtó hatalom kezébe jut. A katonák, akik ezt képviselik, egy újabb példát adnak a Jézushoz való hozzáálláshoz.

Arra használják fel a beosztásukat, a kezükben lévő fegyver által kapott hatalmat, hogy csúfolják, gúnyolják Jézust.

Valószínűleg nem volt élvezetes nekik, ezért sokáig nem tarthatott ez. Ezt arra a tapasztalatra építem, ha valaki nem tiltakozik a gúnyolódás ellen, nem harcol a megaláztatás ellen, az nem ad örömet az ilyet végrehajtóknak.

*Ehhez a csoporthoz is sokan tartoznak ma. Újságok közölnek gúnyos írásokat, képeket Jézussal kapcsolatban. Arctalan megjegyzések születnek a közösségi internetes felületeken.

*Hadd mondjam el, hogy jelenleg ennek a gyakoribb formája nem az, hogy közvetlenül Jézust csúfolják, hanem a benne hívőket, az Őt képviselőket. Tehát a gúnyolódók mai célpontjai a hívő emberek. Ezt Jézus előre megmondta:

Ján 15:18 Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket.

Ján 15:20-21 Emlékezzetek arra a beszédre, amelyet mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd, ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.

*Csúfolódó akarsz lenni, vagy inkább a gúnyoltak között szeretnél lenni? Ez a Jézus melletti döntés kérdése is.

7)Összegzés

 • Annak ellenére, hogy az egész élet főszereplője Jézus, gyakran úgy tűnik, hogy minden más átveszi ezt a szerepet.
 • Azt kívánom, hogy Jézus ne mellékszereplő, félreállítható akadály, elhárítható probléma legyen az életedben, hanem a mindent meghatározó hős.
 • Gondold ma végig, hogy viszonyulsz hozzá!
  • Gyorsan, elhamarkodottan döntő vagy Vele kapcsolatban, és emiatt könnyen elutasítod, ahogy a nagytanács?
  • Vannak kérdéseid, meg is fogalmazod őket, de nem vársz eleget a komoly, mély válaszokra, ahogy Pilátus?
  • Közösségben élve befolyásolható vagy minden személyes érzés, a józan ész, vagy bármilyen tapasztalat ellenére, ahogy a sokaság?
  • Lennének logikusan felépített meglátásaid Jézussal kapcsolatban, de nem mered felvállalni, mert nem népszerűek? Inkább a népszerűséget választod, mint Pilátus?
  • Inkább maradsz a gúnyolódók között, mert nem szeretnél te a kigúnyoltakhoz tartozni?
 • Végül mégy egy gondolat. Tudod, miért lehetnek ma is ilyenek az emberek Jézussal szemben. Mert Ő az, akinek mondta magát. Ő az Isten szeretetét közvetítő, a kegyelmet bemutató Megváltó. Azért lehet Őt elutasítani, kigúnyolni, félreállítani, mert nem erővel elvenni akar, hanem ajándékot kínál és várja, hogy vedd el.
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s