Jézus tanítványai vagyunk

János 13:34-35, 17:20-21

1)Bevezetés

A tudomány és a jog használja leginkább a bizonyítás és a bizonyíték fogalmakat. Egy tétel igazolását végzik el a bizonyítással a tudományban és egy eseményt igazolnak a bizonyítékokkal.

Van-e bizonyítéka annak, hogy Jézus él? Alátámasztható-e bizonyítékokkal, hogy Jézus eljött a földre és meghalt azért, hogy megváltson minket?

Ne csak a régészet eredményeire gondoljunk, más területeken is kutassunk! Jézus maga garantálja a bizonyítékokat önmagával kapcsolatban, persze ehhez minket akar használni.

2)Jézus szeretne tudatni valamit

Tudjuk, hogy Jézus eljövetelének, földi létének és szolgálatának összetett célja volt. Ezek mind azt szolgálták, hogy megismertesse az emberekkel Istent, a világ Teremtőjét, az üdvösséget felkínáló szerető Atyát.

Miután Jézus befejezte a küldetését és újra a mennybe ment, ezt a feladatot az egyházára bízta. Amikor az apostoloktól elbúcsúzott, megerősítette bennük a küldetésüket. Tanúim lesztek a föld végső határáig – ezt vetítette előre nekik. Ők, akik szem- és fültanúi voltak Jézus minden megnyilvánulásának, arra hívattak, hogy tanúskodjanak Róla. Akik már tudás, információ, tapasztalatok birtokában vannak, azoknak az a feladatuk, hogy tudassák azokkal, akik még ezeket nem tudják.

* Ismered már Jézust? Tudod, ki Ő? Megtapasztaltad már a kegyelmet, a megváltást? Akkor az a dolgod, hogy ezt továbbadd!

A mai két ige kicsit szűkíti azt, amit Jézus tudatni szeretne a világgal. Azt akarja, hogy tudják, meg, hogy az Ő tanítványai vagyunk, továbbá hogy tudja meg mindenki és elhiggye, hogy Ő az Atyától jött. Azon túl, hogy ezt a küldetési feladatot meghatározza, illetve hogy imádkozik érte, azt is közli, hogy hogyan teljesíthetik, teljesíthetjük.

Hogy tudja meg a világ, hogy Jézus tanítványai vagyunk? Mi által hihetik el, hogy Jézus az Atya Isten küldötte? Ezek nem egyszerűen információközléssel történnek, bár az is fontos. A hit hallásból van a hallás pedig Isten igéje által. Ebben a két igében Jézus mégsem a bizonyságtételről beszél, hanem valami másról. Abból tudja meg mindenki, hogy Jézus tanítványai vagyunk, ha egymást szeretjük. Az alapján fogják megérteni, hogy Jézus az Atyától jött és azáltal fognak hinni benne, hogy mi egyek vagyunk, azaz egységben élünk.

*Arról gondolkodunk, hogy újraindul a gyülekezet. Ebben a témában ott van az a kérdés is, hogy mi a gyülekezet létezésének célja? Erre azt felelhetjük, hogy kettős ez a cél. Egyrészt azért jött létre a kihívottak közössége, hogy elérje az elveszetteket és őket is kihívja a kárhozatból az életre. Másrészt, hogy azokat, akik csatlakoztak a gyülekezethez, azokat tanítsa és felkészítse a szolgálatra. Ha még tovább egyszerűsítve akarom összefoglalni, akkor azt mondhatom, hogy a gyülekezet célja a szolgálat és a szolgálatra felkészülés, felkészítés.

*El tudod fogadni testvérem, hogy ez a gyülekezet és benne a te jelenléted célja? Szolgálat és szolgálatra való felkészülés.

Ne keverjük össze az eszközöket a céllal!

Lehet, hogy ott kavarog némelyekben a gondolat, hogy a gyülekezet célja nem a szentség, a tisztaság elérése, a hitben való növekedés, a küzdelmek győztes megvívása? Nem azért vagyok gyülekezetben, hogy egyre jobb legyek? Ezek valóban olyan jellemzők, amikre a Biblia is buzdít minket. Viszont ezek nem önmagukért való célok, hanem eszközök az igazi cél elérése érdekében.

Figyeljünk csak a mai igékre!

Miért kell egymást szeretni? Hogy mindenki megtudja, hogy Jézus tanítványai vagyunk. A gyülekezetben megnyilvánuló szeretet egy kifelé irányuló bizonyíték.

Miért kell egységben lenni? Hogy a világ elhiggye, hogy Jézus az Atyától jött. Az egység egy kifelé mutató bizonyságtétel.

Tehát nem magáért a szeretetért szeretünk, vagy az egységért törekszünk eggyé válni, hanem azért, hogy még jobban teljesítsük az alapvető célt.

Ugyanígy a szentség, a feddhetetlenség, az Isten ismeretében való növekedés nem önmagáért felállított cél előttünk, hanem olyan megszerzendő eszközök ezek, ami által jobban teljesíthetjük a küldetésünket.

*Testvérem! Ne keverd össze az eszközöket a célokkal! Ne csak azért akarj szeretni, egységet munkálni, szentségre törekedni, tudásban gyarapodni, hogy ezeket kipipálhasd az eredménylistádon. Ezek szükséges eszközök, melyek a célok eléréséhez elengedhetetlenek.

*Ugyanakkor ne akarj úgy küldetést betölteni, hogy közben elutasítod az Isten által elvárt eszközök megszerzését. Ne gondold, hogy szeretet, egységre törekvés, szentségre való igyekezet, tudásban való fejlődés nélkül képes leszel hozzájárulni a gyülekezet céljainak eléréséhez!

Hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem a hitünk célja, hanem a gyülekezet létének a célja. A hitünk célja a lélek üdvössége. A hit célja az örök élet Jézus Krisztussal.

3)Törekedjünk tehát szeretetre és egységre!

Újraindul a gyülekezet. Közel hat hónapja nem találkoztunk ilyen formában. Fél éve nem tudtuk megélni a közösséget és vele együtt a küldetést. Persze egyénileg erre volt lehetőség, bár nem tudom, mennyire valósult meg mindenkiben.

*Tényleg! Ahhoz, hogy szeressük egymást és egyek legyünk Krisztusban, ahhoz muszáj látni egymást, muszáj istentiszteleten lenni egy helyen egy időben? Nem, de nem árt a folyamatnak, ha ez megvalósul.

Most két dolgot tehetünk. Egyrészt átgondoljuk, mennyire tudott a mögöttünk hagyott fél évben, vagy akár egész évben élni a tanítványságunkat bizonyító szeretetünk, illetve a Jézust bemutató egységünk megvalósulni. Másrészt dönthetünk arról, hogy ebben szeretnénk-e növekedni.

*Magam részéről azt tudom mondani, hogy hatalmas küzdelem volt ez az időszak ilyen szempontból. A találkozások hiánya, a bezártság, a szemtől-szembe történő beszélgetések elmaradása támadási felületet adott a Sátánnak, hogy negatív érzéseket szüljön önmagamban és másokkal szemben is. Sokat kellett küzdeni, hogy ezek ne nyerjenek teret és ne törjenek bennem uralomra. Hálás vagyok Istennek, hogy mindig a legjobb pillanatban adott segítséget ahhoz, hogy a szeretet győzzön.

*Nem tudom testvérem, hogy érzed, az eltelt hónapok erősítették benned a szeretetet és az egységet, vagy gyengítették?

Akárhogy is legyen, abban biztos vagyok, hogy mindkét területen tudunk fejlődni, erősödni. Kell a több szeretet és a nagyobb egység. A kor folyamata, hogy a gonoszság sokasodása miatt a szeretet meghidegül. Az egyén mindenhatóságára törekvése miatt a közösségek egysége hatalmas támadásnak van kitéve. Gondoljunk arra, hogy mindenhol azt halljuk, hogy törekedj az egyéni érdekeid érvényesítésére, azt nem mondják, hogy kötelezd el magad egy közösségben, hozz áldozatot azért a közösségért.

Törekedjünk a szeretetre!

Ez tehát az első cél, hogy a szeretet növekedjen bennünk. Ezt most olyan formában szeretném serkenteni, hogy jelzővel ellátott szeretetre szeretnék buzdítani.

Legyen kíváncsi szeretetünk!

Akarjunk tudni egymásról! Kívánjuk, hogy tudjunk mások küzdelmeiről, harcairól, de örömeiről, eredményeiről is. Tudjuk egymást keresni, ne csak elvárni, hogy minket keressenek.

Legyen együtt érző szeretetünk!

Ne azért keressük az információkat, hogy legyen mit kritizálni, legyen mire nézve kioktatni a testvérünket, hanem hogy tudjunk társulni hozzá abban, amiben van.

Milyen szörnyű, amikor valaki elmondja a szomorúságát és csak kioktató kritikát kap. Milyen lehúzó állapot, ha valaki megosztja az örömét és a szemekben csak az irigységet látja. Ne ilyenek legyünk! Vagy az is nagyon rossz, amikor valaki megosztja terheit és az a felelet, hogy „nekem sokkal több terhem van, mit panaszkodsz?”.

Legyen türelmes szeretetünk!

Olyan sokszor szembesülünk azzal, hogy a hozzánk hasonló gondolkodásúakat könnyű szeretni, a tőlünk eltérő észjárású és lelkületű egyéneket nem könnyű szeretni. Azért kell türelmes szeretet, hogy adjunk időt azoknak, akik eltérő gondolkodásúak tőlünk. Idő kell ahhoz, hogy jobban megismerjük és megértsük őket.

Legyen kegyelmes és irgalmas szeretetünk!

Ezt kaptuk Istentől is Jézus Krisztusban. A kapott szeretetre kell építenünk. Néha azzal áltatjuk magunkat, hogy a kegyetlen és irgalmatlan szeretet helyes. Nincs bennünk együttérzés, segítőkészség, csak elvárások, teljesítmények követelése. Ez nem a krisztusi szeretet.

Tudjuk a kegyelmet és az irgalmat gyakorolni úgy, hogy nem adjuk meg az embereknek, amit érdemelnek és készek vagyunk azt adni, amit nem érdemelhetnek meg.

Legyen kegyelemmel és igazsággal teljes a szeretetünk!

Azon túl, hogy kegyelemmel és irgalommal viszonyulunk egymáshoz, kell, hogy kegyelemmel és igazsággal is építsük a kapcsolatot. Azaz kegyelemmel teljes szívvel figyelmeztetni is kell egymást. De ne csak az igazságot lássuk és érzékeltessük, hanem a kegyelmet is.

Legyen sértődésmentes szeretetünk!

Mivel szükségünk van egymásra a helyes önismeret miatt, nem szabad haragudnunk, ha valaki megosztja a véleményét velünk, rólunk. Szükséges fejleszteni magunkban azt a készséget, hogy a véleményeket nem támadásnak vesszük, hanem segítségnek.

Befejezésül hadd osszak meg egy kérdést, amit én kaptam hetekkel ezelőtt. Nagy hatást gyakorolt rám, így szeretném továbbadni. Jó lenne, ha ezt a kérdést, mint célt építenénk be az életünkbe.

Egy találkozáskor egy testvérem azt kérdezte: „Csak tudod, hogy szeretünk, vagy érzed is?” Könnyű volt válaszolni, hogy tudom és érzem.

Ezzel együtt mélyen el is gondolkodtatott, hogy a kérdés szempontrendszere mindig él-e bennem? Azaz igyekszem-e a szeretetet úgy megélni, hogy valóságosan érezzék az emberek?

*Törekedjünk a szeretet ilyen megélésére! Ne csak azt várjuk el, hogy tudják a testvérek, hogy szeretjük őket, hanem félreérthetetlenül érezzék is azt.

Törekedjünk az egységre!

Jézus másik célja, hogy a követői egyek legyenek. Ebből fogja megismerni a világ, hogy Jézus a mennyből, Istentől érkezett.

Az egységünk – ahogy korábban már mondtam – bizonyítékul szolgál a világ előtt.

Az egység kérdése a szeretet témájától is bonyolultabb. Egy igeszakasszal hadd buzdítsak ebben a kérdésben!

Ef 4:1-6 Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhívatásotokhoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel, viseljétek el egymást szeretetben, és igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékében. Egy a test, és egy a Lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van.

Egy rövid összegzés az igéhez kapcsolódva. Az egység megvan az elhívással, a Lélek jelenlétével, az egy Krisztushoz tartozással, erre csak vigyázni kell.

Egy új gondolat az egység megvalósítása vonatkozásában. Az egység nem más, mint megérteni, megtalálni helyemet és szerepemet az egészben és azt betölteni.

4)Összegzés

  • Jézus az egyházban, a gyülekezetekben akarja folytatni a munkáját
  • Ehhez a mi szeretetünket és egységünket kívánja felhasználni
  • Azt akarja, hogy bizonyítékok legyünk. Bizonyítéka annak, hogy Jézus minket tanítvánnyá fogadott és hogy Ő nem más, mint az Atyától érkező megváltó.
  • Szeretettel és egységre törekvéssel teljesítsük a bizonyság szerepünket.
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s