Rendelj elöljárókat!

Titusz 1:5-9

 • Titusz Krétán, Timóteus Efézusban végzi a szolgálatot, a vezetők kirendelését.
 • Titusznak:
  • Rendbe kell hozni az elintézetlen dolgokat.
   • Mennyi mindent kell rendbe tenni egy közösségben!
  • Két tisztséget említ: Presbiter, püspök.
   • G4245   πρεσβύτερος, α, ον (preszbüterosz, a, on)
    • 1) idősebb; tiszteltebb, rangban feljebb lévő
    • 2) elöljáró, vén, presbiter (gyülekezetben)
    • 3) elöljáró (a zsinagógában, ill. a Szanhedrinben)
    • 4) elöljáró a mennyben
    • Etimológia: preszbüsz öreg, középfok
   • G1985   ὁ ἐπίσκοπος, -ου (ho episzkoposz, -u)
    • 1) felügyelő, felvigyázó, püspök
    • 2) LXX gondviselő, munkavezető, katonai vezető, elöljáró
    • Etimológia: G1909 + G4649 (vö. G1983)
  • Rendelj városonként presbitereket
   • Titusznak kell a szolgálókat kijelölni, beiktatni.
    • G2525   καθίστημι (kathisztémi)
     • 1) kijelöl, kinevez, megtesz vminek, felhatalmaz, beiktat, alkalmaz
     • 2) passzív alak: lesz, válik vmivé
     • 3) lehelyez, letesz, odaállít, odavisz
     • 4) vmilyen állapotba juttat, tesz vmilyenné
     • Etimológia: G2596 + G2476
   • A kiválasztott választ ki. Egy személyben végzi el. Hatalmas kihívás lehetett ez. Nem ördögtől való ez a folyamat.
 • A kijelölés, kiválasztás szempontjai:
  • Feddhetetlen, kifogástalan, nem vádolható, támadhatatlan
  • Egy feleségű,
   • 1) Jelentheti egyszerűen azt, hogy aki többnejűségben él, az nem alkalmas a pásztori, presbiteri vagy diakónus szolgálatra. Ez lenne a kifejezés leginkább szó szerint vett értelmezése, ám kissé valószínűtlennek látszik, tekintve hogy a többnejűség meglehetősen ritka jelenség volt abban a korban, amikor Pál a levelét írta.
   • 2) Lehetne „feleségéhez ragaszkodó férfinak” is fordítani, ami arra az elvárásra utalna, hogy a püspök mindenképpen legyen hűséges a házastársához. Ez a magyarázat a családi állapot helyett az erkölcsi tisztaságra helyezi a hangsúlyt.
   • 3) Értelmezhető úgy is ez a kifejezés, hogy pásztor/presbiter/diakónus csak az lehet, aki élete során csupán egyszer kötött házasságot, kivéve, ha megözvegyült, majd újranősült.
  • Engedelmes, hívő, kicsapongással nem vádolható gyermekei vannak
  • Nem önkényeskedő, akaratos, makacs, kemény, arrogáns
  • Nem indulatos, haragos természetű, lobbanékony
  • Nem részeges, alkoholista, alkoholfüggő
  • Nem kötekedő, verekedő
  • Nem haszonleső, tisztességtelenül nyerészkedő, kapzsi, pénzsóvár
  • Hanem…
  • Vendégszerető, vendégszeretetet gyakorló
  • Jóra hajlandó, jót szerető, jót kedvelő
  • Józan, józan gondolkodású, mértékletes, fegyelmezett, megfontolt, előrelátó
  • Igazságos, bibliai értelemben: igaz, Isten jogrendjéhez igazodó, megigazult, igazságos, kötelességtudó, illemtudó, becsületes, tisztességes (személy)
  • Kegyes, Istennek tetsző, tiszta, megszentelt, szent
  • Önmegtartóztató, önuralommal rendelkező, önuralmat tanúsító, fegyelmezett, mértékletes, mértéktartó
 • Ragaszkodik az igaz beszédhez,
 • Hogy egészséges tanítással bátorítson
  • G3870 παρακαλέω (parakaleó)
   • 1) kér, kérlel, könyörög
   • 2) bátorít, buzdít, felszólít
   • 3) vigasztal, megvigasztal
   • 4) odahív, magához hív, meghív
   • 5) segítségül hív
 • Meg tudja győzni az ellenszegülőket
  • G1651   ἐλέγχω (elegkhó)
   • 1) megvizsgál, kikérdez
   • 2) rendreutasít, fegyelmez
   • 3) megró, megdorgál, megfedd
   • 4) napvilágra hoz, rábizonyít
  • G1651   ἐλέγχω (elegkhó)
   • 1) megvizsgál, kikérdez, napvilágra hoz
   • 2) rábizonyít, hibáztat, vádol, megcáfol, megdorgál, rendreutasít, fegyelmez, szégyenbe hoz
   • 3) passzív alak: napvilágra jön, kiderül, bebizonyosodik

1Tim 3:1-13,

Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre törekszik, szép feladatra vágyik.

Szükséges tehát, hogy a püspök legyen

 1. feddhetetlen,
 2. egyfeleségű férfi;
 3. megfontolt, józan gondolkodású, mértékletes, fegyelmezett, megfontolt, előrelátó
 4. józan, mérsékelt alkoholfogyasztású, fegyelmezett
 5. tisztességes, rendes, rendezett illedelmes, tisztességes, szerény becsületes
 6. vendégszerető, vendégszerető, vendégszeretetet gyakorló
 7. tanításra alkalmas; tanításra hivatott
 8. nem részeges, részeges, iszákos, alkoholista, alkoholfüggő
 9. nem erőszakos, nem verekedő, nem kötekedő
 • hanem
 1. megértő, szelíd, jóindulatú, elnéző méltányos, engedékeny
 2. a viszálykodást kerülő, nem veszekedő, nem civakodó, nem perlekedő békés, nyugodt, békeszerető
 3. nem pénzsóvár; nem haszonleső, tisztességtelenül nyerészkedő, kapzsi, pénzsóvár
 4. olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten egyházára?
 5. Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék.
 6. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék.

A diakónusokról

Ugyanígy a diakónusok is

 1. tiszteletre méltók legyenek, tiszteletre méltó, jeles, kiváló, figyelemre méltó tisztességes, becsületes
 2. nem kétszínűek, kétnyelvű, nem egyenes beszédű, kétszínű, nem őszinte
 3. nem mértéktelen borivás rabjai,
 4. nem haszonlesők,
 5. hanem olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.
 6. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha

feddhetetlenek.

Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen:

 1. nem rágalmazó, vádló, rágalmazó, uszító, hibáztató, félrevezető, ellenség, ellenálló
 2. hanem mértékletes, józan, mérsékelt alkoholfogyasztású, fegyelmezett
 3. mindenben hűséges, hívő, hű, hűséges, hitelre méltó, őszinte, szavahihető, becsületes, megbízható,

A diakónusok legyenek

 1. egyfeleségű férfiak,
 2. akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik.
 3. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére.

A kiválasztás szempontjai

 • Teljes életet kell vizsgálni
  • A jellemet kell szemügyre venni, nem a tudását, végzettségét, eredményeit
  • Kirendeli a vezető. Törekedhet rá az egyén. Találkozik a két folyamat.
  • Közösség rendel a Lélek vezetésére.
   • Apcs 6:3 Testvéreink, válasszatok ki magatok közül hét férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik Lélekkel és bölcsességgel teljesek, hogy őket rendeljük erre a szolgálatra,
   • Apcs 6:5-6 Tetszett ez a beszéd az egész sokaságnak, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánórt, Timónt, Parmenászt és Nikoláoszt, aki antiókhiai prozelita volt, akiket az apostolok elé állítottak, majd imádkoztak, és rájuk tették kezüket.
 • A feleségek jelleme is fontos
 • A családi viszonyok is jelentősek

Van-e, aki megfelel ezeknek?

Miért van a Bibliában ez a hosszú felsorolás?

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s