A tiltakozó és végletekbe eső Péter

János 13:1-10

 • Az élet mindig két szereplős. Jézus és én. Jézus és te.
  • Ezért ez a címe a júliusi sorozatnak: Az Úr Jézus munkája Péter életében.
  • *A mindennapok nagy témája: Az Úr Jézus munkája az életedben.
 • Tanulhatunk Jézusról és Jézustól.
  • Kétféleképpen követhetjük a példáját. Egyrészt a konkrétan nekünk adott tanításainak elsajátításával és az életének, tetteinek megfigyelése által tapasztalt példák követésével.
  • Péternek adott közvetlen tanításokat. Például ebben a történetben is, vagy amikor másnap hajnalban levágta az egyik katona fülét. (Tedd helyére szablyádat, mert akik fegyvert fognak, fegyver által kell elveszniük.) Ugyanakkor tanulhatott Jézustól látott példákat. Ahogy várta az ítéletet a főpap udvarában. Épp Péter írta le Jézusról:
   • 1Pét 2:21-23 Mert arra hívattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek, aki bűnt nem cselekedett, sem álnokság nem hagyta el a száját. Amikor szidták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta az igazságosan ítélőre.
  • *Figyeljünk kettős figyelemmel Jézusra. Fogadjuk el a személyesen nekünk szánt leckéket, de vegyük komolyan azt is, amikor Jézus másokkal foglalkozik, és kövessük a példáját!
 • Tanulságok Jézusról.
  • Három hatalmas tény tudásának birtokában van Jézus az utolsó vacsorán, ahol ezek az események játszódnak.
   • Tudta, hogy elérkezett az órája, és hogy átmenjen a világból az Atyához.
   • Tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Atyától jött és az Atyához megy.
   • Tudta, hogy ki árulja el őt. (11. vers)
  • Ilyen tudás birtokában milyen magatartás lenne az észszerű egy személy életében?
   • Nem tudom én mit tennék, ha tudnám, hogy elérkezett a vég, ugyanakkor mindenről én dönthetek, mert minden a kezembe adatott, továbbá biztosan tudnám, hogy kik azok, akik ártani akarnak nekem.
   • Jézus ezt a helyzetet is arra használta ki, hogy szolgáljon. Hogy szolgálatával tanítson, hogy végtelenül hatalmas példát adjon.
   • *Meddig tudsz szolgálatban lenni? Meddig vagy kész másokért tenni valamit? Amikor úgymond már mindennek rólad kellene szólni, tudsz akkor is azokért tenni, akiket szeretsz? Természetesen, ha van rá lehetőséged és erőd. Érvényesül-e ilyen hozzáállásban is hogy mindvégig szereted a tieidet?
 • Jézus pótolja a mulasztást
  • Jézus nemcsak a magasztos lelki dolgok bűvkörében van az utolsó vacsorán a tanítványai körében, hanem figyel az apró részletekre is. Felkel, hogy elvégezze azt, amit senki nem tett meg: megmossa a tanítványok lábát.
  • Mi is a lábmosás? A vendégeket megillető udvariassági és tiszteletadási cselekedet, amit általában a szolga szokott végezni. Elmaradt, mert úgymond bérelt helyen vannak, ahol nincs vendéglátó házigazda, tanítványi körben vannak, ahol nincs szolga.
   • Jézus válik vendéglátóvá és szolgává.
  • Volt lavór, volt kendő, volt víz. Jézus magától értetődő természetességgel veszi elő ezeket, tehát nem eszközök hiányában maradt el, hanem hozzáállás hiányában.
  • *Soha nem a körülményeken múlik, ha elmarad közöttünk a tiszteletadás, a megbecsülés kifejezése, az egymás felé való alázatos szolgálat. Nem eszközök hiányoznak ehhez, hanem a lelkület nincs meg, ha elmarad.
  • Senki nem érezte magát annyira alacsony rangúnak, hogy elvégezze ezt a szolgálatot.
   • Korábban azon vitatkoztak, ki a nagyobb közülük. Jézus elmondta, hogy lehetnek nagyok. Úgy látszik ekkor már senki nem akart nagy lenni. Senki nem tudott szolgává válva növekedni, megelégedtek az önteltség alacsonyrendűségével.
 • Jézus Péterhez ért.
  • Nem tudjuk, milyen sorrendben történt a lábmosás. Nem tudjuk, hanyadik lehetett Péter. Azt tudjuk, hogy ő az első, aki nem hagyja ezt szó nélkül.
  • Látszólag tájékozódó kérdést tesz fel Jézusnak.
  • Valójában a kérdés értelmetlen a maga nemében. „Te mosod meg az én lábamat?”
  • Mi minden lehet ebben a kérdésben?
   • Uram, ez nem a Te dolgod lenne. Ezt valakinek közülünk kellene elvégezni. Tehát lehetne egy beismerés is.
   • A kérdése hasonlíthatna keresztelő János kérdéséhez: „Nekem kell általad megkereszteltetnem, és te jössz hozzám?” Erre a helyzetre értelmezve: Nekem kellene a te lábadat megmosnom és te jössz hozzám? Mégis úgy érzem, Péter nem a helyzetet akarja megfordítani. Nem vette ki Jézus kezéből az eszközöket, nem ültette le a Mestert, hogy helyet cseréljenek.
    • Mit gondolunk, azon az estén kinek a lába nem lett megmosva? Kire nézve maradt el a tiszteletadás eme formája? Ugye látjuk, hogy Jézus kimaradt.
  • Jézus nem kezdi elmagyarázni a helyzetet, de megnyugtatja Pétert, hogy később majd megérti, mi történik.
  • Pétert nem érdekli mindez, határozottan elutasítja a lábmosást. Egyszer s mindenkorra megtiltja Jézusnak azt, hogy megmossa a lábát.
  • Mi minden lehet ebben a tiltakozásban.
   • Alázatos elutasítás. Nem vagyok méltó, hogy megmosd a lábamat, ezt nekem kellene elvégeznem rajtad. Nem valószínű, hogy ez volt benne.
   • Jelzés a többieknek. Ébresztőnek szánt célozgatás. Lehet, hogy a többiek engedték, hogy megmosd a lábukat, de én tudom, mi a helyes magatartás. Látjátok, ti ostobák, némán tűritek, hogy az Úr megmossa a lábatokat, pedig nem lenne szabad. Észreveszitek végre, hogy én vagyok egyedül, aki tudja, mit kell tenni? Belátjátok végre, hogy én vagyok a legokosabb, legkörültekintőbb, legrátermettebb tanítvány?
    • Alázat látszatát keltő kegyes magatartásnak tűnik, amit Péter csinál. Pedig nem más, mint képmutatással álcázott büszkeség.
    • Én biztosan nem engedem meg, hogy szolgálj nekem. Nekem nincs szükségem a te szolgálataidra. Ne gondold már, hogy a te lábmosásod nélkül nem vagyok el.
    • Mai változatai:
     • Én nem engedem, hogy engem segítsen valaki is. Nekem nincs szükségem arra, hogy bárki is meglátogasson. Nekem nem kell, hogy valaki tanácsokat adjon. Nincs szükségem arra, hogy némelyek bátorítsanak.
     • Persze ezek nem mindig így fogalmazódnak meg. Ahhoz mi sem vagyunk elég bátrak, ahogy Péter sem volt az.
 • Jézus válaszol
  • Ha nem moslak meg, semmi közöd hozzám.
  • Nem érted, Péter, hogy a kapcsolatunkról van szó? Nem érted, hogy akkor lehetsz velem közösségben, ha engeded, hogy szolgáljak neked? Csak akkor lehetünk igazi kapcsolatban, ha én moslak meg és nem te tisztogatod magadat.
  • Nem érted, hogy szükséged van rám? Még mindig nem látod be, hogy nélkülem nem érsz semmit? Nem fogtad még fel, hogy nem mindent tudó, mindent bíró, mindenkit leköröző hőssé kell válnod, hanem engedelmes szolgává?
  • *Sokan sok mindent megtennének Jézusért, Jézusnak. Azonban azt nem nagyon akarják megengedni, hogy megmossa őket. Nem érzik szükségesnek a tisztulást, mert nem látják be bűnösségüket.
  • *A kapcsolat lényegét sem értik. Hiába tesz valaki csodálatos tetteket Jézus nevében, lehet, hogy semmi köze nincs hozzá. (Máté7:21-23)
 • Péter megérti mi a lényeg
  • Ha a kapcsolatról van szó, akkor a lábamon túl a kezemet és a fejemet is.
   • Péter kér egy fejmosást is. Ez számunkra bír egy kis átvitt értelmű jelentéssel is. Ráférne a fejmosás?
   • Jézus ezt nem tartja fontosnak. Jézus soha nem a fejmosást tartja elsődlegesnek.
    • Mondhatná: Tudom Péter, hogy ti mindig egymás fejét akarjátok mosni, bármi is történik. Én nem akarom állandóan a fejet mosni. Szerintem a szív tisztasága fontosabb.
  • Péter egyik végletből a másikba esik.
   • Először semmit nem akar engedni, utána pedig mindent követel.
   • Jézus meg akarja tanítani arra, hogy fogadja el, mikor mi az elég, mikor mire van szükség. Ne menjen a maga feje után.
  • *
 • Ti már tiszták vagytok
  • Amit kér Péter, arra már nincs szüksége. Az általános megtisztuláson már átmentek. Ezt nem kell sorozatosan elvégezni.
  • Hogy lehetnek tiszták az apostolok? Már előzetesen működik a Jézus vérének megtisztító munkája?
  • Még aznap este, kicsit később elmondja, hogyan lehetséges, hogy az apostolok tiszták: János 15:3
  • Ez működik ma is. Isten beszéde megtisztító fürdő:
   • Tit 3:4-6 De amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volta és az emberekhez való szeretete megjelent, nem a véghezvitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek által, akit kitöltött ránk bőséggel a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által,
   • Ef 5:25-26 Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje,
  • *Tiszta vagy már?
 • Meg kell mosnotok egymás lábát – szolgálnotok kell egymásnak
  • Ennek a történetnek a Jézussal való kapcsolaton túl van további értelmezése és jelentősége.
  • Ami kiábrázolódott a Péter és Jézus kapcsolatában, annak a közösségben is érvényesülni kell. „… nektek is meg kell mosnotok egymás lábát”
   • Engednünk kell egymásnak abban, hogy szolgáljanak felénk. Nem szabad az alázatos kegyesség látszata alatt elutasító büszkeséggel távol tartani magunktól a szolgálókat.
    • Persze szolgálóként meg kell tanulni, hogy a testvéremnek nem fejmosás kell, hanem lábmosás.
   • Ha ez egyensúlyba kerül, már nem lesz olyan, hogy amikor valaki rászorul valamire, azt közli, hogy ne hívjon senki, ne látogasson senki.
  • Ez a megnyilvánulás is a Jézussal való kapcsolatról szól.
   • Figyeljük meg, hogy a lábmosás utáni tanításában mivel fejezi be a mondanivalóját az Úr!
   • Aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be. Aki elutasítja azt, akit Jézus küld, az Jézust utasítja el.
   • Aki enni akar adni, vagy innivalót kínál, netán látogatni szeretne, de elutasítják, Jézust utasítják el. Ugye nem akarjuk Jézust elutasítani.
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s