A helyreállított Péter

János 21:1-19

 • A tanítványok Galileában, a Tibériás tengernél (Genezáreti tó, Kinneret tenger, Galileai tenger – mind ugyanazt jelenti)
  • Jézus rendelte őket Galileába. A feltámadása után találkozó asszonyokon keresztül üzente nekik.
   • Máté 26:32 De feltámadásom után előttetek megyek majd Galileába.
   • Máté 28:7 És menjetek gyorsan, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és íme, előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok. Íme, megmondtam nektek.
   • Máté 28:10 Jézus pedig azt mondta nekik: Ne féljetek! Menjetek el, mondjátok meg az én testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.
  • A tanítványok itt kapják a misszióparancsot is.
  • Tehát engedelmességből vannak ott.
  • *Meddig mész el, hogy találkozz Jézussal? Tanítványként mekkora vállalásod van arra nézve, hogy találkozz Jézussal? Kész vagy-e akkor is, ha a lehetőség tele van bizonytalansággal?
 • Heten vannak a tizenkettőből, illetve tizenegyből (Júdás már nem él)
  • Hol van a többi négy?
  • Nem bűn nem ott lenni, ahol lehetnénk, csak veszteség. Amennyiben saját döntésünk miatt nem tudtunk jelen lenni.
  • *Szeretném ezt a hozzáállást mindenki szívébe ültetni. Nem bűn hiányozni a közösségünk alkalmairól, hanem veszteség. Nem szabad senkit ostorozni, mert nincs ott az alkalmakon, hanem azt kell felé éreztetni, hogy sajnáljuk, hogy kimaradt a jóból.
  • *Nem azért megyünk egy alkalomra, hogy azt figyeljük, ki nincs ott, kit kell számonkérni a hiányzásáért. Azért kell részt venni, hogy minél többen, együtt éljünk meg áldásokat.
  • *Ha nincs velünk valaki, inkább aggódjunk érte és bátorítva keressük, minthogy számonkérjük.
 • Elmegyek halászni
  • Péter ötlete a várakozás időszakában.
  • Több igehirdetésben hallottam az ítélkező véleményt, tanítást erről a döntésről. Péter letért az útról, visszatért a régi életéhez, bár az eke szarvára tette a kezét, mégis visszatekintett. Helyes ez a gondolkodás?
  • Nézzük az egész történetet! Jézus megdorgálta őket a halászásért? Akadályozta őket a halászás abban, hogy találkozzanak a feltámadt Úrral? Nem. Akkor mondhatunk negatív kritikát a tettre?
  • *Miért vagyunk kritikusabbak, mint Jézus? Miért akarunk ott is a fejre koppintani, ahol Jézus nem tenné? Miért ítélkezünk felületes információk alapján?
 • Megjelenik Jézus
  • Rávilágító kérdés az eredményességre. (Az, hogy nincs ennivalójuk, magyarázat lehet arra, hogy elkezdtek halászni. Nem jobb dolgozni, hogy legyen étel, mint elindulni kéregetni?) Bevallják, hogy nincs ennivalójuk.
  • Vezetést kapnak az eredményes munkához. Ez nem túl logikus, vagy legalábbis nem tűnik nagyon okos tanácsnak. Egy tóban előfordulhat, hogy a hajó bal oldalán nincs hal, a jobb oldalán van? Annyira nem értek hozzá, de nekem különös.
  • János felismeri Jézust. Először ő azonosítja a parton álló személyt. Pedig kinek volt hasonló élménye már a Jézussal való találkozáskor? Péter egy különös halfogás átélésével találkozott Jézussal.
  • *Biztos, hogy minden élethelyzetben észreveszed Jézust? Biztos, hogy mindig elég érzékeny vagy észlelni az Úr jelenlétét? Elfogadod, ha más mutat rá, hogy bizonyos ötletek, érzések, szavak, események, nehézségek, sikerek tőle jönnek?
 • Péter ruhát vesz és vízbe ugrik
  • Amikor János szólt Péternek, felvette a felsőruhát és bevetette magát a vízbe, hogy hamar odaérjen Jézushoz.
  • Most is otthagyja a zsákmányt Jézusért. Ebben nem változott Péter. Még mindig fontosabb neki az Úr, mint a halak. (Ez is egy olyan részlet, ami cáfolja azt a logikát, hogy Pétert dorgálni kellene a halászás ötletéért. Nem történt értékrend változás a szívében, még mindig fontos az Úr neki.)
  • Különös hozzáállás: felveszi a ruháját. Miért?
   • Ebben nekem van egy apró, de fontos üzenet. Nem bűn figyelni arra, hogy megyünk az Úr elé. Sokan képviselik ma azt az elvet, hogy mindegy milyen ruhában megyünk istentiszteletre.
   • Be kell azonban vallani, hogy emögött a gondolat mögött a személyes kényelem igénye áll. Szeretnék úgy menni, ahogy nekem kényelmesebb.
    • Miért vette le Péter a felső ruháját halászás közben? Mert úgy kényelmesebb volt. Hogy könnyebb a vízben úszni, ruhában, vagy ruha nélkül? Ruha nélkül. De mivel az Úr elé siet, meg akarja Őt tisztelni, hogy a lehető legilledelmesebben jelenik meg.
   • *Ha állásinterjúra mész, hogy öltözöl? Ha érettségire mész mit veszel fel? Ha a diplomaosztód ünnepségére készülsz, milyen ruhát választasz? A legszebbet? Még újat is veszel? És istentiszteletre? Ha istentiszteletre lazábban öltözöl, mint ezekre az eseményekre, te azokat a szituációkat nagyobb tisztelettel közelíted meg, mint az Urat.
    • Tudom, hogy az Úr nem azt nézi, mi van rajtunk. Tudom, hogy az Úr elfogad minket úgy ahogy vagyunk. Nem is erről beszélek. Közelítsd meg onnan, hogy mivel fejezed ki jobban a tiszteletedet irányába!
 • A személyes beszélgetés
  • Elkezdi Jézus a személyes helyreállító beszélgetés Péterrel. Nem félrevonulva, hanem a parázs körül ülve a közösségben.
  • A megszólítás. Érdekes, hogy miért Simon, Jóna fia néven szólítja meg Jézus, miért nem Péterként? Nem tudok, biztos választ adni.
  • Első kérdés: Jobban szeretsz-e engem, mint ezek?
   • Miért kérdez összehasonlító formában Jézus? Miért méri a szeretetét a többiekéhez? Úgy gondolom utalni akar arra a lelkületre, amikor Péter magát a többiekhez képest többre értékelte. Amikor azt mondta, hogy lehet, hogy mindenki elhagy, de én kész vagyok veled a halálba is elmenni. Magáról közölt egy olyan képet, ami azt mutatja, hogy ő odaadóbb, bátrabb, kitartóbb, hűségesebb mindenkinél.
   • Nem Jézus versenyezteti Pétert, hanem emlékeztet a versengő lelkületére.
  • *Ki az közülünk, aki a legjobban szereti az Urat? Ki szereti mindenkinél jobban Őt?
  • *Testvérek! Soha dőljünk be a Sátán cselének, amikor azzal a gondolattal ejt rabul, hogy magunkról azt kezdi elhitetni, hogy mi vagyunk a legjobbak. Amikor összehasonlításokat akar felállítani. Ha ez megtörténik, rögtön jusson eszünkbe Jézus kérdése aktualizálva az adott területre!
   • Te jobban énekelsz ezeknél? Te jobban adakozol ezeknél? Te jársz leghűségesebben imaházba mindenki másnál? Te mindenkinél többet olvasod a Bibliát? Te mindenkinél jobban ismered az énekeket? Stb.
   • Miközben ezek a kérdések felvetődnek, engedd, hogy emlékeztessen az Úr a hiányosságaidra is. Biztos hogy lesznek.
    • Te hamarabb megsértődsz bárkinél. Te jobban halogatod a feladataidat, mint mások. Te türelmetlenebb vagy mindenkinél. Te sokkal fölényesebben bánsz testvéreiddel, mint mások. Te szoktál leginkább elhamarkodottan, meggondolatlanul reagálni beszédben. Stb.
   • A Sátán módszere éppen ez ilyen helyzetben. Egy bizonyos területen elhiteti veled, hogy jobb vagy, de a gyengébb részletekre nem mutat rá, vagy egyszerűen elintézi azzal, hogy ne törődj vele, senki nem tökéletes. Ez meghasonlás. Büszke vagyok, hogy valamiben jó vagyok, és közömbösen állok ahhoz, amiben gyenge vagyok.
   • A krisztusi lelkület épp ellenkező előjelű. Alázattal és hálával tekintek arra, amiben jó vagyok, mert nincs semmim, amit ne kaptam volna. Ugyanakkor igyekezettel, növekedési törekvéssel figyelem azokat a területeket, ahol hiányosságaim vannak.
   • Azt pedig végképp nem engedem meg, hogy a minősítést a kapcsolataimban értékeljem.
   • Egy formában élhet a „jobban” szemlélet. Ma jobban szeretem-e az Urat, mint tegnap. Ma még inkább kész vagyok-e szolgálni neki, mint tegnap? Önmagamhoz képest elmondható-e, hogy jobban viszonyulok, teszek valamit?
  • „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!”
   • Egyszerű, tömör, lényegre törő válasz.
   • Igaz, a lényeget, mintha elkerülné. Nem felel az összehasonlító szempontra.
   • Igazat mond Péter? Semmi okunk nincs ezt kétségbe vonni. Pedig lehet, hogy megtennénk és ha mi ott lettünk volna, további kérdésekkel bombáznánk.
    • Akkor miért tagadtad meg az Urat nagypéntek hajnalán? Akkor miért féltél annyira húsvét reggelig? Akkor miért hősködsz állandóan? Stb.
   • Jézusnak ez a legfontosabb kérdés egy megbotló, hibát elkövető, meggondolatlansága miatt bajba kerülő tanítványra nézve: Szeretsz-e engem?
   • Miért?
    • Mert akik Isten szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja.
    • Mert a további szolgálatokhoz nem kell más – mint ahogy az eddigiekhez sem kellett más – mint hogy szeressük az Urat. Az iránta megélt szeretetből kell kiindulnia minden lépésnek, döntésnek, tettnek.
    • Mert ha az Urat szeretem, akkor fog tudni rámutatni a hiányosságokra, elkövetett hibákra úgy, hogy abból nem sértődés lesz, hanem odaszánás a növekedésre.
  • *Ha szolgálattal akar megbízni az Úr, tudod mit kérdez? Szeretsz-e engem? Tudod, miért ez a legfontosabb? Mert ha az Urat szereted, akkor fogod szeretni az Ő nyájához tartozó bárányokat is, akiket rád bíz, akik felé feladatot ruház rád.
   • De kár, hogy sokan képzelik azt, hogy tudják úgy szeretni az Urat, hogy közben nem szeretik a testvéreiket! Önámítás, önbecsapás.
   • 1Ján 4:20-21 Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, és gyűlöli a maga testvérét, hazug az, mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a maga testvérét is.
   • *Tudod, miben kell a leginkább helyreállítás? Abban, hogy szeressük jobban az Urat és ezáltal szeressük jobban a testvéreket, felebarátokat. És ez utóbbi bizonyítsa az elsőt.
 • Hosszútávú előretekintés
  • A helyreállított Péter végül kap egy furcsa kijelentést. Jézus megmondja neki, hogy milyen halállal fogja megdicsőíteni Őt.
  • Előre vetíti azt, hogy élete vége felé kiszolgáltatott lesz, nem dönthet arról, hova megy és végül befejezi az életét.
  • A halál is dicsőíti Istent? Természetesen.
   • Miért tanácsolja az Ige, hogy tekintsünk elöljáróink élete végére és kövessük hitüket? Mert az élet vége legalább akkora bizonyságtétel, mit az azt megelőző rész.
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s