Figyelj arra, amit hallasz!

Zsidók 2:1-4

 • Érted, amit olvasol? Filep kérdése az etióp kincstárnok felé.
  • Nagyon fontos kérdés. Kiegészítve azzal, hogy érted-e, amit hallasz?
  • Fontos igazságok:
   • Nem mindig figyelünk tökéletes befogadással és értő figyelemmel.
   • Előítéletekkel teljes figyelés
   • Szimpátiára és un-szimpátiára épülő figyelés
   • Kritikus figyelés. Önigazolás szándéka és a hallottak cáfolásának igyekezete.
   • Részletekben elvesző figyelés. Például fennakadok, mert egy mondatot rosszul idéznek. Rossz igehely megjelölést alkalmaznak.
 • Nem egyezik a közlő és a hallgató értelmezése.
  • A hirdető azt hiszi, a hallgató megértette, mit mondott
  • A hallgató azt hiszi, megértette, amit hallott
  • Egy beszélgetésben kiderül, hogy a két értelmezés nem egyezik meg.
   • Egy ebéd közben a férj nyújtja a tányért a feleségének, hogy légy szíves szedjél nekem egy kicsit. A feleség fogja és szed a levesből egy merőkanállal. A férj mondja, hogy én a másodikból kértem. A leveses edény és a másodikat tartalmazó tál is egymás mellett volt. Mindketten azt hitték, értik egymást. (valós történet)
 • Az eltérő értelmezés okai:
  • Érzelmi különbségek. Más hangulatban vagyok, más érzések vannak bennem. A téma is más érzelmi alapot teremt bennem.
  • Korábban kialakult asszociációk.
  • Eltérő logikai adottságok
  • Isten igéjét hirdetve az üzenet alapvetően jó.
   • Ettől függetlenül, a hirdetett üzenet még ellenőrizhető, ahogy a béreai emberek tették. (Apcsel 17:11) Készséggel befogadták az igét és kutatták az írásokat, hogy úgy vannak-e azok. Nem egy ellenálló kritikus ellenőrzés volt, inkább egy elmélyülést segítő ellenőrzés.
 • Figyelni kell a hallottakra.
  • Tanulnunk kell a figyelést, a koncentrálást!
   • Figyelni az emberre, akivel beszélünk.
    • Elvonhatják a körülmények a figyelmet.
    • Ha éppen valamit csináltunk és közben jön valaki és közöl velünk információkat, figyelni kell, hogy kilépjünk az adott tevékenységből.
    • Miközben hallgatunk, nem arra kell koncentrálni, hogy mit fogok válaszolni, mivel fogok vitázni, milyen gondolattal fogok érvelni, hanem a megértésre igyekszem.
     • Ha valaki gyakran a másik szavába vág, nagyon valószínű, hogy ez zajlik benne.
   • Figyelni az igehirdetőre, aki közli Isten üzenetét.
 • Ez véd meg az elsodródástól. Tehát el lehet sodródni.
  • A hívő életben semmi nem magától értetődő. Nem garantált a nyílegyenes haladás és az akadálymentes célba érés.
  • Néhány igei alátámasztás:
   • Luk 21:34-35 De vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a szívetek tobzódás, részegség és ez élet gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen benneteket az a nap, amely mint egy csapda, úgy lep meg mindenkit, aki az egész föld színén lakik.
   • Luk 8:14 A tövis közé esettek azok, akik meghallgatták az igét, de elmenve az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtották azt bennük, és nem hoztak gyümölcsöt.
   • Jak 1:5-8 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megkapja. De kérje hittel, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonló a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide-oda hány. Mert ne vélje, hogy kaphat valamit az Úrtól az ilyen kétszívű és minden útjában állhatatlan ember.
   • Péld 30:7-9 Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem! A hiábavaló és hazug beszédet messze távolítsd tőlem. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem: táplálj engem hozzám illő eledellel, hogy megelégedve meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az ÚR? Szegénységre se hagyj jutnom, hogy ne lopjak, és meg ne vessem Istenem nevét!
   • Péld 14:2 Aki egyenesen jár, féli az URat, aki pedig letér útjáról, az megveti őt.
   • 1Tim 1:5-7 A rendelkezés célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből való szeretet. Ettől némelyek eltévelyedtek, az üres beszédre hajlottak, törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azokat, amiket beszélnek, sem azokat, amiket bizonygatnak.
   • 1Tim 6:10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szeretete, amely után sóvárogva némelyek eltévelyedtek a hittől, és sok gyötrelmet szereznek maguknak.
   • 1Tim 6:20-21 Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva, fordulj el a szentségtelen, üres beszédektől és a hazug módon ismeretnek nevezett ellenvetésektől, amelyeket hirdetve némelyek eltévelyedtek a hittől. Kegyelem veletek! Ámen.
  • Érdemes nagyon őszintén az Úr elé állni, ahogy Dávid tette:
   • Zsolt 139:23-24 Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!
   • Erre is igaz, hogy figyeljünk arra, amit hallunk, amit kapunk válaszként.
  • Csodálom a mindig mindenben magabiztos embereket. Ők meg nem értik az én bizonytalanságaimat.
   • Úgy látom veszélyesebb az, ha valaki mindig magabiztos, mintha óvatos és elővigyázatos, mert van benne némi bizonytalanság.
    • 1Kor 10:12 Azért aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék.
    • Róm 11:19-22 Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Úgy van, azok hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állsz. Ne fuvalkodjál fel, hanem félj, mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, majd téged sem fog kímélni. Vedd észre tehát az Isten jóságát és keménységét: keménységét azok iránt, akik elestek, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz a jóságában, különben téged is kivágnak.
    • Tudom, vannak olyan igék is, amelyek azt mondják, hogy légy bátor és erős. De én úgy érzem, több az olyan ige, ami arra kér minket, hogy vigyázzunk. Ennek most utána is jártam. (Vigyázz!: 109 igevers. Légy erős!: 23 igevers, Légy bátor, erős!: 10 igevers)
    • A mindig bátrakkal kapcsolatban azt látom, hogy egy nagyon kicsi igealappal rendelkeznek, amiket ismételgetnek és erre építik mindenkori véleményüket. Nincs átfogó ismeretük, összefüggést kereső szemléletük. Nem is keresnek, mert talán érzik, elveszítik az olyan jól eső magabiztosságot.
 • A figyelmen kívül hagyás veszélyes. Ha az angyali szó iránti engedetlenség is kivívta az igazságos büntetést, akkor a Jézusban megjelent isteni szó még inkább bír ilyen erővel.
 • Felelőtlenség nem törődni ilyen nagy szabadítással. (üdvösséggel)
  • (üdvösséggel, G4991)
 • G4991   ἡ σωτηρία, -ας (hé szótéria, -asz)
  • 1) üdvösség
  • 2) szabadulás, megmenekülés, gyógyulás
  • 3) megtartás, megmentés
  • 4) épség, egészség, túlélés (Csel 27:34)
  • 5) épségben való megérkezés
  • 6) biztonság, oltalom, védelem
  • 7) LXX békesség
  • (Ógörög 2.)
 • G4991   σωτηρία (szótéria)
  • 1) szabadulás, megmenekülés, megmentés; üdvösség
  • 2) biztonság, oltalom, védelem; épség, egészség
  • 3) őrzés (hídé); karbantartás (úté, házé)
  • 4) megtartás (törvényé)
  • (Ógörög)
 • Amit Isten Jézusban hirdet, az a szabadság.
  • Jézus nélkül nem vagy szabad. Csak Jézusban kaphat az ember szabadságot. Aki Isten igéjét befogadja szabaddá válik a bűn erejétől, aminek szolgája volt, és egyben átáll az igazság szolgálatába, amire addig nem volt képes.
   • Róm 6:16-18, 20 Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? De hála legyen Istennek, hogy jóllehet egykor a bűn szolgái voltatok, szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelyet kaptatok, és megszabadulva a bűntől az igazság szolgáivá lettetek. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok.
  • Az ember tud gonosz létére is jót tenni. (Máté 7:11) Az igaz életre, benne az Isten szerinti jó cselekedetre az ember igazán azután képes, hogy átállt az igazság szolgálatába.
 • Elég figyelni a hallottakra?
  • A hallgatás kevés, cselekvésre is szükség van.
   • Máté 7:24-27, Az okos és bolond házépítő
    • Aki a hallottakat cselekvéssé alakítja, az a kiszámíthatatlan próbákra készül fel Isten segítségével.
   • Jakab 1:22-25, Aki hallgatja és megcselekszi a hallottakat
    • Aki a hallottakat cselekvésre fordítja, annak fejlődik az Isten szerint megismerhető önismerete és egy boldog élet felé halad.
  • Légy cselekvő!
   • Miben? Hogyan?
    • Ez egy folyamatos formálódás, változás révén történik meg.
     • Ne halogasd a megtérést! Dönts, fogadd el a kegyelmet!
     • Ha kegyelmet kaptál, menj és vigyázz, többé ne vétkezz!
     • Vigyázz a beszédedre, figyelj a szavaidra! Tartalom és forma egyaránt legyen tiszta, építő, hasznos.
     • Gondold át az odaszánásodat! Vizsgáld meg, elég odaszánt vagy-e Istennek?
     • Tedd mérlegre, mit teszel a gyülekezetedért! Kérdezd meg Istent, elégedett-e ezen a téren, vagy van kérése feléd?
     • Hogy bánsz a pénzzel? Látszik a pénzkezeléseden a hit, az Isten iránti elköteleződésed?
     • Gyakorold az emberek iránti tiszteletet! Ezen belül légy példa a hatalmasságok, rendelt vezetők iránti tiszteletadásban!
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s