Ha gyermek vagy, örülj a fenyítésnek

Zsid 12:4-11

 • Bevezetés
  • Lehet-e motiválni a tanulót a tanulásra, ha nem célja a tudás megszerzése?
  • Lehet-e motiválni a sportolót a kemény edzésre, ha nem akar győzni a versenyen?
  • Lehet-e bátorítani a hegymászót a kitartó haladásra, ha nem akarja a csúcsot elérni?
 • Hogy élsz? Mi a célod? Ki tudod már mondani, hogy az életed célja, aminek mindent alá tudsz és akarsz rendelni, az az üdvösség? Célod az Istennel való zavartalan kapcsolat örökké?
  • Ezért dolgozol a tőled telhető módon a tökéletes munkavégzésre törekedve, vallva, hogy az Úrnak végzed, nem látszatra. (Efézus 6:6)
  • Ezért igyekszel a beszédedben is a tökéletességre, tisztaságra, mert tudod, hogy megfertőz az, ami kijön a szádon. (Márk 7:15) De azért is, mert csak azt érdemes kimondani, ami épít. (Efézus 4:29)
  • Ezért vigyázol a szemedre, arra, hogy mit nézel, mert tudod, hogy a szem olyan, mint egy feneketlen verem. Nem elégszik meg és bűnre csábít.
   • Péld 27:20 Ahogy a sír és a halál földje ki nem elégül, úgy az ember szeme sem elégedik meg.
  • Ezért használod a pénzedet nagyon megfontoltan, mert tudod, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. (1 Tim 6:10)
  • Ezért igyekszel uralkodni az érzéseiden, felszakadó gondolataidon, mert tudod, hogy sok bűnös lépéstől menekülsz így meg.
   • Zsolt 17:3 Megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel; próbáltál engem, nem találtál semmi [rosszat; ha tán] gondoltam [is], nem jött ki a számon.
  • Összességében: Ha a menny a célod, az érzékelhető az életeden. Tetten érhető gondolkodásodon, beszédeden, tetteiden, munkavégzéseden, kapcsolataidon. A tökéletességre törekvés igyekezete is ezt bizonyíthatja.
 • Honnan kaptad ezt a célod?
  • Jézustól, aki „az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.” (Zsid 12:2)
  • Érted, miről szól ez?
   • Jézus mindenről lemondott teérted.
   • Jézus mindent vállalt teérted!
   • Aki nem volt köteles érted bármit is tenni, mindent elvégzett, hogy ne kerülj a kárhozatba.
   • Jézus otthagyta a zavartalan örömöt, boldogságot, harmóniát a mennyben és a földre jött, hogy szembe köpjék, csúfolják, állandóan provokálják, kegyetlenül megkorbácsolják. Mindezt azért, hogy biztosítsa neked a mennyei boldogságot.
 • Ott vagy már a célnál?
  • Bár minden elvégeztetett, az ajándék át lett adva neked, a helyed fenn van tartva számodra, de még nem értél oda.
  • Még minden csatát nem vívtál meg. Minden kísértést még nem álltál ki. Minden szolgálatot még nem végeztél el. Minden rád bízott ember megmentéséért még nem végezted el a küzdelmet.
  • Ezért fontos, hogy el ne csüggedj a harcaidban, az élet kihívásaiban.
  • De fontos az is, hogy figyelj Istenre, aki figyel téged és figyelmeztet, ha hibázol, vétkezel.
   • Tudod, mi az, ha vétkezel? Nem más, mint elvéted a célt. Nem az üdvösség lebeg a szemed előtt, hanem saját érdekeid, önző vágyaid, emberi hiúságod és ezek irányítanak. Egyszerűen elvéted a lényeget.
   • Isten, amikor figyelmeztet, int, fenyít, dorgál, szeretné a célt újra a szemed elé hozni. Újra az üdvösséget a középpontba állítani.
   • De ne essünk hibába azzal, hogy csupán egy önerőből megvalósítandó hibátlan életet akarjunk elérni. Nem erről van szó. Ez az egész az Úrral való kapcsolatról szól. Amikor vétesz, nem Isten kedvét keresed, hanem a magadét. Az pedig nem segít az üdvösség felé.
   • Ne gondold, hogy elég ezt megérteni és hozzáfogni egy kemény munkához, hogy megfelelj. Amíg meg nem térsz, nem leszel képes Isten akaratát követni.
  • Be kell látni, hogy a célirányos haladásért, a kitartó helytállásért szükségünk van az Atyánk felügyeletére, a Lélek tanácsolására, Urunk parancsaira és intéseire.
 • Honnan érzed, hogy Isten az Atyád és szeret téged?
  • Ez az ige arra emlékeztet, hogy abban érezhető Isten atyai szeretete, hogy fenyít, dorgál, int, ostoroz, hogy ezáltal védjen, segítsen, irányítson.
  • Ezen kívül azért más bizonyítékokat is jó felidézni.
   • Megalkotta a világot és nekünk, embereknek adta.
   • Mivel nemcsak Teremtő-teremtmény viszonyban akar lenni velünk, ezért Fiát is odaadta értünk.
   • Mivel nem akart minket magunkra hagyni és látni a bizonytalan bolyongásunkat, küldte a Szentlelket is.
   • Mivel folytonosan beszélni akar velünk, adta a Szentírást.
   • Ez mind Isten atyai szeretetét bizonyítja.
  • Megfordítva a kérdést, mit vált ki belőled, ha azt érzed, hogy Isten fenyít téged? El tudsz jutni odáig, hogy felismered és elismered benne Isten szeretetét? Tudod úgy kezelni, mint egy bizonyítékát annak, hogy fontos vagy Istennek, ezért alkalmaz irányodban ilyen módszereket?
   • Ugye nem ragadtatod magad olyanra, hogy azt mondod: „Ha így szeret Isten, akkor inkább ne szeressen.”
 • Honnan tudod, hogy Isten fenyít? Mi lehet fenyítés az életünkben?
  • Általában azt az elvet tanulhatjuk meg, hogy akkor érvényesülhet Isten fenyítése, amikor a minket érő hatások alapján elkezdünk azon gondolkodni, hogy mindent jól csináltunk-e, nincs-e szükség valamiben változtatásra.
  • Lehetséges módszerek az Istentől érkező fenyítésre:
   • A Szentíráson keresztül
    • 2Tim 3:16-17 A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
    • *Tudod, akarod úgy olvasni a Bibliát, hogy abban szertő Atyád személyes intéseit is elfogadod?
    • *Hiszem, ha komolyan vesszük az igét és az nemcsak vasárnapi oktatás és élményszerzés alapja, kevesebb intést kapnánk.
   • Nehéz élethelyzetekkel
    • Ahogy Jónás próféta a küldetés betöltése elől menekülve viharba keveredett, majd a cet gyomrában kötött ki.
    • Ahogy Ezékiás király a betegségben és a próféta üzenetében figyelmeztetést kapott.
     • 2Kir 20:1 Abban az időben halálosan megbetegedett Ezékiás. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és azt mondta neki: Azt mondja az ÚR: Rendelkezz a házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben!
    • Ahogy Jób könyvében is olvassuk:
     • Jób 33:13-19 Miért perelsz vele? Azért, mert egyetlen beszédre sem felelt? Pedig Isten szól egyszer vagy kétszer is, de nem törődnek vele. Álomban, éjjeli látomásban, amikor mély álom száll az emberre, és amikor fekvőhelyén szendereg, akkor nyitja meg az ember fülét, és megpecsételi intelmeit. Így fordítja el az embert a rossz cselekedettől, és így rejti el a kevélységet az ember elől. Visszatartja lelkét a sírtól és életét attól, hogy fegyver járja át. Fekvőhelyén megfenyíti fájdalommal és csontjai szüntelen háborgásával.
    • Ahogy Dávid is fájdalmakat érzett, míg elhallgatta bűneit.
     • Zsolt 32:3-5 Amíg hallgattam, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben. [Szela] Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam: „Bevallom hamisságomat az ÚRnak”, és te elvetted rólam bűnömet, amellyel vétettem.
    • *El szoktál gondolkodni nehezebb élethelyzetekben, hogy van-e azoknak önmagadra nézve figyelmeztető szerepük?
    • *Hangsúlyozom, az ilyen élethelyzeteket nem Isten csapásának, büntetésének kell tartani, ahogy sokan mondják, hanem figyelmeztetésnek.
   • Testvéri kapcsolatban, szolgatársi tanácsolásban, vezetői figyelmeztetésben.
    • Testvéri kapcsolatban:
     • Máté 18:15 Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el, és fedd meg őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát.
     • 1Thess 5:14 Kérünk titeket, testvéreim, hogy intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a csüggedteket, gyámolítsátok az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkivel.
    • Szolgatársi viszonyban
     • Gal 2:11 Mikor pedig Péter Antiókhiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá.
    • Vezetői kötelességként
     • 2Tim 4:2 Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
    • *Elfogadod az ilyen formán érkező fenyítéseket?
     • Tegyük a szívünkre a kezünket és valljuk meg, hogy gyakran még egy tájékozódó kérdésen is megsértődünk, nemhogy ha valaki egy hibára figyelmeztet.
 • Akarsz-e olyan gyermeke lenni Istennek, aki az igazság békességes gyümölcsét is megkapja? Akkor edződj a fenyítésekben!
  • Az edző kritikái kellemetlenek az edzésen, de mekkora öröm a győztes versenyen.
  • Az edző figyelmeztetései fájdalmasak az edzésen.
  • Az edző keménysége sértő is lehet az edzésen.
  • Amikor az edző kihajtja a beledet, legszívesebben ott hagynád az edzést és az egész sportot. De amikor nyersz, hálás vagy a kegyetlennek érzett hatásért is.
  • *Minden nehézségként megélt fenyítésnél gondolj a győzelemre, ami előtted van!
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s