Beteljesülő Ige: Szabadság

Ezsdrás 1:1-11

 • Történelmi események, háttér
  • Birodalmak váltakozása. A babilóniai birodalmat elfoglalja a perzsa birodalom.
  • Isten megígérte ezt:
   • Jer 29:10 Mert azt mondja az ÚR: Mihelyt eltelik Babilónban a hetven esztendő, meglátogatlak titeket, és beteljesítem ígéretemet, hogy visszahozlak titeket erre a helyre.
   • Jer 25:11-12 Ez az egész föld pusztasággá és iszonyattá lesz, és ezek a nemzetek a babilóni királynak szolgálnak majd hetven esztendeig. És amikor majd letelik a hetven esztendő, megbüntetem a babilóni királyt és népét és a káldeusok földjét álnokságukért – így szól az ÚR –, és örökkévaló pusztasággá teszem azt.
  • Természetesen más folyamatok is történhettek. A fogságban élő zsidók bizonyságtevő élete is eszköz lehetett.
   • Dániel talán eszközzé vált.
    • Dán 5:25-31 Ez az az írás, amely föl van írva: Mené, mené, tekél, ú-parszin! Ez pedig a szavak értelme: mené, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak; tekél, azaz megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál; perész, azaz felosztatott a te országod, és a médeknek és perzsáknak adatott. Akkor parancsot adott Bélsaccar, és bíborba öltöztették Dánielt, aranyláncot tettek a nyakába, és kihirdették felőle, hogy harmadikként uralkodik az országban. Ugyanazon az éjszakán megölték Bélsaccart, a káldeusok királyát. A méd Dárius pedig elfoglalta az országot hatvankét esztendős korában.
    • Dán 6:26-28 (Dáriusz parancsa:) Megparancsolom, hogy birodalmam minden országában féljék és rettegjék Dániel Istenét! Mert ő az élő Isten, aki mindörökké megmarad. Királysága nem pusztul el, és hatalma mindvégig megáll. Ő az, aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön; ő az, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából. Ennek a Dánielnek pedig jó dolga lett Dárius országlása és a perzsa Círus országlása idején.
    • Dániel szolgálta a babiloni birodalom uralkodóját, majd a hódító perzsáknál is vezető szerepet kapott. Az élete és a csoda ami vele történt megindította az uralkodót.
  • Üzenet:
   • Ha Isten megígér valamit, azt biztosan megtartja. Legyen az egyénre szabott ígéret, vagy egy népre vonatkozó kijelentés.
   • Isten terve olykor a történelmi változásokkal bontakozik ki. Isten gyakori módszere a változás.
   • Isten idegen uralkodókat is tud eszközként használni.
    • Nabukodonozort, (Nebukadneccárt) szolgájának hívja
     • Jer 43:10 És ezt mondd nekik: Azt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Íme, én elküldök, és fölhozom Nebukadneccar babilóni királyt, az én szolgámat, és a trónját e kövekre teszem, melyeket ide rejtettem, és ő fölöttük húzza föl sátrát.
    • Círuszt pásztorának nevezi
     • Ézs 44:28 Én vagyok, aki azt mondja Círuszról: „Pásztorom ő”, és véghezviszi minden szándékomat, amikor ezt mondja Jeruzsálemről: „Épüljön föl”, és a templomról: „Rakják le alapjait!”
 • Nemcsak az uralkodó rendelete kellett
  • Nem tudjuk, mennyire várta a nép a szabadulást, mennyire örültek a hazatérés lehetőségének. Ne felejtsük el, hogy 70 év eltelt. Képzeljük el, ha a gyülekezetünk családjait a mostani állapotában elvinnék hetven évre. Kik alkotnák a közösséget a hetven év után? A leszármazottaink, akik az idegenben születnek, akarnának-e visszatérni?
  • Ha szót fogadtak Jeremiásnak, mennyire lehetett könnyű ott hagyni a lakhelyüket?
   • Jer 29:4-7 Azt mondja a Seregek URa, Izráel Istene mindazoknak a foglyoknak, akiket Jeruzsálemből Babilónba vitettem: Építsetek házakat, és lakjatok bennük, ültessetek kerteket, és egyétek gyümölcseiket! Vegyetek magatoknak feleséget, és szülessenek fiaitok és leányaitok! Házasítsátok meg fiaitokat, leányaitokat pedig adjátok férjhez, és szüljenek fiakat és leányokat! Sokasodjatok meg ott, és meg ne fogyatkozzatok! És fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságra küldtelek benneteket, és könyörögjetek érte az ÚRhoz; mert annak jóléte a ti jólétetek is!
   • *Két kérdés. Mi elkezdenénk-e idegenben, deportált állapotban ilyen küldetést betölteni? A másik, hogy hogyan tudnánk eközben megmaradni az identitásunkban? Hogyan tartanánk életben a gyerekeinkben a megfoghatatlan hazaszeretetet? Hatalmas kihívás ez.
  • Ott van a szövegben, hogy „mindnyájuk lelkét arra indította az Isten, hogy menjenek el…”
   • Két hatás érvényesült egy időben. Az egyik az uralkodói rendelet, a másik az Úr lelkének munkája. E kettő nem zárja ki egymást. Gyakran van olyan, hogy külső és belső folyamatok egyszerre fejtenek ki komoly hatást.
    • Én így lettem igehirdető. Volt bennem egy Istentől jött indíttatás, ami találkozott az akkori vezetők felkérésével.
    • Így történt az ide történő érkezésünk is. Volt egy meghívás, de volt egy félreérthetetlen isteni kijelentés. (1 Mózes 24:50)
     • 1Móz 24:50 Így felelt Lábán és Betúél: Az ÚRtól van ez a dolog. Nem mondhatunk neked sem jót, sem rosszat.
   • *Észre veszed-e, ha az Úr lelkek indít valamire?
  • Arra indította a lélek őket, hogy építeni menjenek. Nem csupán nosztalgikus hazatérést szánt nekik, hanem munkát.
   • Az Úr lelkének munkája mindig feladatra buzdít!
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s