Hallottunk a szeretetetekről

Kolossé 1:3-7

 • Csodálom Jézus megszólalásait, milyen konkrétan tudott az emberek, közösségek problémáival foglalkozni. Nem kerülgette a témát, mindig egyenesen beszélt. Így szeretnék én is, bár nekem Jézushoz mérten rengeteg fogyatkozásom, hiányosságom van.
 • A Kolossébeli gyülekezet nagyszerű visszacsatolást kapott. Epafrász elvitte a gyülekezet jó hírét, a szeretetükről és hitükről.
  • Milyen jó ilyen gyülekezetbe járni, amelyikről azt a hírt terjesztik, hogy ott jelen van a Lélektől kapott szeretet.
  • *Szeretnétek ilyen gyülekezet lenni?
  • Egy dolgotok van: A szeretetre kell törekedni, a szeretet megéléséért kell küzdeni. A szeretet ugyanis nem spontán ébredő érzelem, hanem egy igyekezetből születő magatartás. Gondoljunk arra, ha a Biblia azt mondja, hogy szeresd ellenségedet és tégy jót vele, akkor egy olyan utasítást ad, ami nem természetes és nem egyszerű.
 • Én ma erre a szeretetteljes közösségre, ennek megélésére szeretnék buzdítani.
 • Miért kell a szeretet?
  • Mert ez a legnagyobb, legértékesebb maradandó jellemző.
   • 1Kor 13:13 Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.
  • Mert ez tesz igazán erőssé, vagy úgy is megközelíthetjük, hogy a szeretet az erő bizonyítéka.
   • 1Kor 13:4-7 A szeretet hosszútűrő, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
  • Mert a szeretetre parancsunk van Megváltónktól.
  • Mert a szeretet bizonyítja, hogy kihez tartozunk.
   • Ján 13:34-35 Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek: amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.
  • A szeretetet egy megkerülhetetlen értékként kell kezelni az életünkben.
 • Segíti a szeretet, ha tudjuk, kik a testvéreink.
  • Nem arra gondolok, hogy ismerjük-e név szerint őket, vagy családi helyzetüket, foglalkozásukat. Bár ezek is fontosak. Inkább arra, hogy hogyan lettek ők testvéreim, vagy hogy lettem én az ő testvérük.
   • Én úgy lettem a Krisztus testében élő szentekkel testvér, hogy elfogadtam Jézus megváltó kegyelmét. Én kegyelemből lehetek a testvéreitek.
   • Mindenki más úgy lett a testvéri közösség részese, hogy elfogadta a megváltó kegyelmet.
   • Ha egy testvérre nézek, soha nem szabad elfelejteni a minket összekapcsoló erőt, ami minket testvérré formált. Ez pedig a megváltó kegyelem.
   • Bűnös, kárhozatra méltó, érdemtelen emberek voltunk mindannyian. Jézus magához ölelt és bevont a megváltottak közösségébe.
   • Jézus jónak látta, hogy mindannyiunkat megmentsen és méltasson a szentek közösségére.
   • *El tudjuk ezt fogadni? Lehet, ha minket kérdeznének, mi némelyeket nem méltatnánk erre, de legalábbis erős fenntartásaink lennének vele szemben. Jézus ezt nem tette.
   • *Látod a testvéred és magad életében a megváltó kegyelem munkáját?
 • A szeretet segít a különbözőségek kezelésében
  • Könnyen kialakulnak közöttünk különbözőségek, hisz alapvetően egymástól eltérőek vagyunk.
  • Ezek a különbségek könnyen válnak vita tárgyává és egymást minősítő véleményeket szülnek.
  • Egy példa ilyen helyzetre a Római levél 14. részében olvasható.
   • Kiemelnék részeket:
    • 3. vers: ne legyen megvetés, ítélet, kárhoztatás egymás felé
    • 6. vers: az egymással szemben állók a saját meggyőződésükben hálaadással cselekszenek.
   • Mi segít, hogy ne megvetően nézzek arra, aki nem olyan szabad bizonyos dolgokban, mint én? Úgy gondolom, hogy a szeretet.
   • Mi erősít abban, hogy véletlenül se mondjak ítéletet arról, aki a meggyőződésem szerint túlságosan szabadon fogja fel a dolgokat? Ebben is a szeretet látom erőforrásnak.
  • *Testvéreim! Most vannak különbségek. Nem tudom, élt-e szívetekben megvetés, ítélkezés egymás felé. Ha igen, akkor kérjetek szeretetet az Úrtól, hogy ez megszűnjön.
 • A szeretet segít, hogy ne kapjon helyet az ördög közöttünk
  • Ef 4:25-27 Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a felebarátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet.
   • Hol keres helyet az ördög? Hova akar befurakodni? Egyik válasz, hogy mindenki szívébe. De ebben az igében az az összefüggés is igaz, hogy közöttünk. Ő nem egy békítő személy. Minden igyekezete arra irányul, hogy a közösségeket szétverje. Ehhez helyet keres közöttünk. Mindenféle pitiáner ügyet képes akkorára nagyítani, hogy nem látunk mást.
  • Itt rávilágítanék egy komoly tényre. Egy fontos felismerésem volt korábban vitás helyzetekben, hogy annyira elvakultam, hogy csak a témát, az ügyet láttam, az igazságomat védtem és megfeledkeztem arról, hogy a kapcsolat is fontos. Aztán rájöttem, hogy a kapcsolat fontosabb minden ügynél. Ennek megéléséhez is a szeretet juttat el minket.
  • *Figyeljetek testvérek! Ne adjatok helyet az ördögnek. Ne engedjétek, hogy éket verjen, vagy a törésvonalakat, szakadékokat szélesítse!
 • Azért is fontos a szeretet, mert általa cselekszik helyesen a hit
  • Pálnak van egy komoly mondása:
   • Gal 5:6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.
  • Krisztusban mi az, ami ér valamit? A szeretet által munkálkodó hit. Ez felülírja a kultikus, kegyességi magatartások szerepét, értékét is.
 • Ez a cselekvő szeretet a végső minősítés alapja
  • A Máté 25-ben a 31. verstől találunk egy képet az utolsó ítéletről. Ebben a szétválasztás szempontja nem más, mint a szeretet által munkálkodó hit.
  • Sokszor azt gondoljuk, hogy az üdvösséghez valami rendkívüli kegyességi jellemzőre van szükség. Nincs. Ha kapunk is bármilyen ajándékot, az egyrészt azt szolgálja, hogy általa készítsük testvéreinket a szolgálatra, másrészt, hogy még hatékonyabbak legyünk a szeretet által munkálkodó hit megélésében.
  • Itt érdemes megemlíteni, hogy a kapott értékek, közte az ismeret is könnyen felfuvalkodottá tehet. Ellenben a szeretet épít. Építi a szeretni tudó és a szeretett személyt is.
 • Testvéreim!
  • Törekedjetek a szeretetre!
  • Ne adjátok lejjebb az igyekezeteteket!
  • Ne ügyeket akarjatok megoldani, hanem a Krisztus testének épségét védeni!
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s