Visszatérés után

Ezsdrás 2:61-70

 • A létszám üzenete
  • A hazatérők létszáma 42 360 fő
   • A fogságba vitt létszám:
    • 2Kir 24:14-16 Fogságba vitte a jeruzsálemieket, minden parancsnokot és a hadsereg minden vitézét, tízezer foglyot, az összes mesterembert és a várépítőket is, úgyhogy a föld szegény népén kívül senki sem maradt ott. Jójákint is elhurcolta Babilóniába. A király anyját, a király feleségeit és udvari szolgáit és az ország erős vitézeit is fogságba hurcolta Jeruzsálemből Babilóniába. Az összes előkelő férfit, mind a hétezret, a mesterembereket és a lakatosokat, mind az ezret és az összes erős, harcra termett férfit fogságba vitte Babilóniába Babilónia királya.
     • Ez összesen 18 000 ember, személy
   • Tudva, hogy nem mindenki jött vissza, így is több, mint kétszeres a létszám.
   • *Alkalmas még a fogság is gyarapodásra? Alkalmas a megpróbáltatás a növekedésre? Alkalmas a nehéz idő a misszióra? Igen, ha nem panaszkodunk, hanem betöltjük a küldetésünket és Isten parancsát. A most engedelmes nemzedék a jövő „maradékát” készíti elő.
 • Gazdag visszatérés
  • Hatalmas vagyonnal jöttek vissza. Isten hatalmas gondviselése volt rajtuk. Betöltötték Jeremiás által Istentől kapott parancsot: szaporodjanak és munkálják a jólétet.
  • *Aki engedelmes, az minden körülmények között áldást él meg. Aki nem a körülményekre nézve fogalmaz meg kifogásokat, az Isten gondviselését éli meg. Aki tud bizalommal dolgozni bármilyen pogány is legyen a környezet, az gyarapodást fog átélni.
  • Milyen lehetett ezekkel a jószágokkal útra kelni és végighajtani őket Persziából Jeruzsálembe? Nem könnyű feladat. De vállalták.
   • A vagyon sokszor teher. De nem szabad, hogy visszafogjon bárkit is. Mindig használatba kell fogni, amink van.
 • Egyes családfők adakoztak
  • Sajnos nem mindenki állt be ebbe a szolgálatba.
  • Miért?
   • A templom nem volt fontos?
   • Az áldozatot nem tartották magukénak?
   • Más céljaik voltak?
   • Nem lehet tudni. Egy biztos, csak egyesek voltak készek.
  • *Te most kik közé tartoznál?
  • *Kész vagy-e most is adni az Úr ügyéért? Én most nemcsak pénzre gondolok. Időt, energiát, fáradozást tudsz felajánlani?
  • *Nagy szükségünk van mindenki odaszánására.
 • Nem találták bejegyzésüket a származási jegyzékben
  • Mit jelent ez? Mindenki igyekezett vezetni a családfáját. Ez a papi szolgálatban különösen fontos volt.
  • Mivel ezt nem tudták igazolni, nem ehettek az igen szent ételekből, azaz az áldozatok fogyasztásából kimaradtak.
  • Üzenet mára:
   • Aki nem tudja bizonyítani a mennyei származását, az nem részesülhet az igen szent dolgokból.
   • Akinek nincs ott a neve az élet könyvében, az nem számíthat az örökkévaló áldásra, jutalomra.
    • Utolsó ítéletről szóló prófécia az ószövetségben
     • Dán 12:1 Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, aki néped fiai mellett áll, mert nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt mindmáig, amióta népek vannak. És abban az időben megszabadul néped, mindaz, aki csak be van írva a könyvbe.
    • A kiküldetésből visszatérő apostolok örömére mondja Jézus:
     • Luk 10:20 De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben.
    • A Sárdisi gyülekezetnek írt levél részlete
     • Jel 3:5 Aki győz, azt fehér ruhába öltöztetik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.
    • A fenevad imádatának lehetősége kire leselkedik?
     • Jel 13:8 És imádta őt a föld minden lakosa, akiknek neve nincs beírva a világ kezdete óta az élet könyvébe, amely a megöletett Bárányé.
    • Az utolsó ítélet képe
     • Jel 20:12-15 Láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket a trón előtt állni, és könyvek nyittattak ki, majd egy másik könyv nyittatott ki, amely az élet könyve; és a halottak a könyvekbe írottak alapján ítéltettek meg, cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, és a halál és a pokol is kiadta a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a cselekedetei szerint. A halál és a pokol pedig a tűz tavába vettetett. Ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, a tűz tavába vettetett.
    • Az új Jeruzsálemről:
     • Jel 21:27 és nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak azok, akik beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé.
  • *Fontos már neked, hogy van-e mennyei származásod?
  • *Tudsz már bizonyságot tenni arról, hogy Isten gyermekei közé tartozol, azok közé, akik elfogadták Jézus megváltó szeretetét?
  • *Akarsz részesülni az igen szent dolgokból? Elfogadod, hogy ez csak akkor lehetséges, ha megvan a mennyei polgárjogod? Sajnos senki nem fog a családi kapcsolatai révén mennyei polgárrá válni.
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s