Az Isten-követés

Efézus 5:1-8

 • Néhány gondolat a délelőtti igehirdetéshez
  • Teljesült a hirdetett üzenet valósága. Ebéd közben kaptam a kritikát. Nem volt könnyű elfogadni és kimondani, hogy igazatok van abban, amit elmondtok. Délelőtt általánosítottam a fiatal zenészekre nézve. Helyesbítenem kell. Nem minden fiatal zenei szolgáló ilyen.
  • Gondoltam elmondom ezt. Miközben gyűjtöttem a gondolatokat és rendeztem azokat, eszembe jutott egy tegnap hallott tanítás. Paul Washer mondta egy szolgálata elején, hogy félelmetes bizonyságot tenni, mert hajlamosak vagyunk egocentrikussá válni.1 Félelmet kezdtem érezni, hogy nem váltam-e egocentrikussá az üzenet közvetítésében. Nem lett-e túl sok a példa, a vélemény, a meglátás?
  • Arra jutottam, hogy ez az igehirdetés is az Isten akaratának kibontakozása az életemben. Egyre inkább azt érzem, hogy Isten azt kéri, legyek bátrabb, amikor igét hirdetek. Ez is tehát a formálódás folyamata.
   • Azért kavargott bennem az a reakció is, hogy tudok én általános igazságokat is mondani. Könnyebb elviselni, ha valaki ásít istentiszteleten, mintha utána beolvas, mert kemény volt az üzenet, vagy elmegy, mert nem akarja hallgatni.
  • Lehet, hogy nem könnyen fogadható a testvéreknek ez a változás. Az én oldalamat el tudom mondani, nekem nem könnyű megélni. Nekem legalábbis nem könnyű a kialakult véleményt valakinek a szemébe mondani. Nem könnyű a mélyre ható kérdéseket feltenni. De kicsit úgy érzem magam, mint akivel Isten azt szeretné megértetni, hogy „nem az a fontos, hogy könnyű neked vagy nem, hanem hogy én akarom-e vagy nem.”
  • Nekem így kell megújulnom a gondolkodásban, hogy elfogadom és teljesítem, hogy nemcsak a könnyű üzenetet mondom el, az érdekességeket osztom meg, hanem a nehéz tanításokat is.
  • Nem szeretek senkinek nehéz helyzetet teremteni súlyos üzenetekkel. Isten erre pedig azt a kérdést adja, hogy „akarod-e szeretettel félrevezetni az embereket? Kívánod-e besimogatni őket az önelégültségükbe és elringatni ezzel őket a kárhozatba?” Ahogy ezt végig gondoltam eszembe jutott egy ige.
   • Ez 3:17-21 Embernek fia! Őrállóul adtalak Izráel házának, hogy ha szót hallasz a számból, intsd meg őket az én nevemben. Ha ezt mondom a hitetlennek: „Halálnak halálával halsz meg”, és te nem inted meg, és nem szólsz neki, hogy visszatérítsd a hitetlent gonosz útjáról, hogy éljen: akkor az a gonosztevő meghal ugyan saját vétke miatt, de a vérét a te kezedből kérem számon. De ha te megintetted a hitetlent, és ő nem tér meg hitetlenségéből és gonosz útjáról: ő saját vétke miatt hal meg, te pedig megmentetted a lelkedet. És ha elfordul az igaz az igazságától, és álnokságot cselekszik, csapdát állítok eléje, és meg fog halni. Ha nem intetted meg őt, saját vétke miatt hal meg, és nem lesz emléke igaz cselekedeteinek, de vérét a te kezedből kérem számon. Ha pedig megintetted azt az igazat, hogy ne vétkezzék az igaz, és ő nem vétkezik többé, akkor élvén él, mert engedett az intésnek, és te is megmentetted a lelkedet.
   • Ez az ige, mindig nyomasztott engem. Biztos vannak olyanok, akiket ez inspirál, mert szeretnek inteni. Én nem ilyen vagyok. Nekem ez harc.
  • Összegezve, Isten nagyon hamar próbára tett azzal, hogy amit délelőtt hirdettem igaz-e, működik-e. Igaz-e, hogy a vélemény, a kritika segít a gondolkodás megújulásában és a változásban? Engem abban erősített meg, hogy igen. Igaz és működik.

A délutáni igéről:

 • Tények és hiányosságok, eredmények és veszélyek
  • Így is megközelíthetjük a szakaszunkat.
  • Nézzük meg kiknek írja Pál a levelet! 1:1-ben azt látjuk, hogy szenteknek és hívőknek. Az 5:8 pedig azt mondja, világosság vagytok az Úrban.
  • Ezek tények: Hívők, szentek, világosságban élők, gyermekei Istennek. Mégis sok veszélyre, hiányosságra figyelmezteti őket Isten Pál apostolon keresztül.
  • Elengedhetetlen ismeret nekünk: Attól, hogy hívők lettünk, még nem vagyunk tökéletesek. Rengeteg veszélyre kell figyelni és folyamatos megújulásra kell törekedni.
 • Két tanács a fejlődéshez
  • Legyetek Isten követői, mint szeretett gyermekek! Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket!
  • Isten követői szeretett gyermekként
   • Nem a mi szeretetünkre építi az Isten követés megvalósítását, hanem a nekünk adott szeretetre. Mint Isten által szeretett gyermekek kell, hogy kövessük Istent.
   • Ha mint Atyát szerető gyermekek lennénk a követésre felszólítva – bár van ilyen is, hogy mutassuk meg szeretetünket az engedelmességben – akkor teljesítmény bemutatásra lennénk felszólítva. Na mutasd meg mekkora benned a szeretet irántam! Hadd lássam a követési teljesítményedből a szeretetedet! Ehelyett azt kéri, ha tudod, hogy mennyire szeretlek, hálából kövess engem. Ha tapasztalod, mekkora szeretettel halmozlak el, bízd rám magad és kövess engem. Fogd fel úgy a követést, mint ami a tőlem kapott és általad elfogadott szeretet bizonyítéka, jelző rendszere.
  • Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket!
   • Nem akármilyen szintű szeretetre kell törekedni. A többiekért áldozatul önmagunkat adó szeretetre. Nem szeretgetni kell magunkat mérlegelve, számolgatva, viszonzásokat várva. Önfeláldozóvá kell tenni a szeretetet.
 • Ellenben még szóba se kerüljön köztetek …
  • Egy hívő, Isten gyermekeiből álló, szentek közösségeként működő gyülekezetnek furcsa intelmek jönnek.
  • Ne is kerüljenek szóba ilyen dolgok. Ne váljanak ezek ostoba módon beszédtémává, vagy kétértelmű viccekké.
  • Aztán még egy figyelmeztetés is kinő belőle, hogy az ilyeneket cselekvők, az ilyen állapotban lévők nem mennek Isten országába.
  • Tehát egy hívő közösség tagja belecsúszhat a paráznaságba, tisztátalanságba, nyerészkedésbe, szemérmetlen kétértelmű beszédbe annyira, hogy veszélybe kerül az Isten országába való bemenetel? Ha ez nem történhetne meg, nem lenne erre nézve figyelmeztetés.
  • Senki ne áltassa magát azzal, hogy nincs fenyegető veszély ezekre nézve!
  • Nem véletlen szól néhány igeverssel lejjebb az ébresztő szó: Ébredj fel, aki alszol. A lelkileg alvó, bóbiskoló ember könnyen belecsúszik rossz dolgokba.
 • Világosság vagytok, éljetek úgy, mint a világosság fiai
  • Nem elég belső bizonyosságként megélni a világosság állapotát, hanem azt a környezet számára érzékelhetővé kell tenni.
  • Nem elég bizonygatni a mi erkölcsi nívónkat, az élettel kel érzékelhetővé tenni úgy, hogy az ne büszkévé tegyen és ezzel elnyomjon másokat, hanem alázattal, hogy másoknak is kedvet csináljon ehhez.

1https://www.youtube.com/watch?v=2g3aOnBa3T8

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s